דלתות אש תקן 1212

adam-wilson-wCKzi8nDkw8-unsplash (1)

 

תקן 1212 הוא התקן הישראלי המחייב בייצור דלתות אש.

התקן מגדיר מהי דלת אש, קובע שדלתות אש מסווגות בהתאם לזמן עמידותם בפני אש (לפי תקן ישראלי 1189),

אך איננו מגביל שימוש בצורות או בחומרי גלם שונים

1. תחיקה ותקינה בארץבתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970 קיימת התייחסות לדלת אש כלהלן:
– תקנה 7.00.01 – הגדרות:
"דלת אש" – דלת שנתקיימו בה שלושה אלה:
(1) הדלת תהא עמידת-אש למשך זמן שיקבע עורך הבקשה או האחראי לביקורת, לפי הענין, ושלא יפחת מחצי שעה;
(2) הדלת תתאים לתקן הישראלי, ת"י 1212 בשים לב לאמור בפסקה (1);
(3) נתקיימו בה דרישות בטיחות נוספות וכיוצא באלה שיקבע אותן עורך הבקשה או האחראי לביקורת, לפי הענין;

תקן ת"י 1212: דלתות אש – עמידות-אש
א. מגדיר "דלת-אש -דלת עמידת אש"
ב. מציין שדלתות אש מסווגים לפי זמן עמידותן בפני אש בהתאם לאמות מידה (קריטריונים) המוגדרים בתקן ישראלי – ת"י 1189: בדיקת עמידות אש – דלתות ותריסים.
ג. אינו דן באופן ספציפי בדלתות-אש בעלי מבנה מסוים ,וגם "אינו מגביל את שימוש בחומרים או בצורות מבנה לדלתות-אש".
את התקנים הנ"ל ניתן להשיג במכון התקנים הישראלי, רח' חיים לבנון 42, רמת אביב, תל-אביב, טל': 6465191/2-03.
הערות:
1. תקני NFPA אומצו כתקנים מחייבות בחלק מהמדינות בארה"ב.
2. את תקני NFPA ניתן להשיג באמצעות מכון התקנים הישראלי או ישירות דרך אתר האינטרנט של ארגון לבטיחות אש בארה"ב – NFPA בכתובת http://www.nfpa.org/catalog/home/index.asp.

דרישות למקום התקנת דלתות אש בבניין קיימת בתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970:

סימן א': פרשנות
7.00.01 הגדרות

" 7.00.01. בחלק זה –
"דלת אש" – דלת שנתקיימו בה שלושה אלה:
(1) הדלת תהא עמידת-אש למשך זמן שיקבע עורך הבקשה או האחראי לביקורת, לפי הענין, ושלא יפחת מחצי שעה;
(2) הדלת תתאים לתקן הישראלי, ת"י 1212 בשים לב לאמור בפסקה (1);
(3) נתקיימו בה דרישות בטיחות נוספות וכיוצא באלה שיקבע אותן עורך הבקשה או האחראי לביקורת, לפי הענין;"

"חדר מדרגות מוגן" – חדר מדרגות בתוך בנין, אשר כל מרכיביו בנויים מאלמנטים עמידי אש ולא יהיו בו חמרים דליקים, והמופרד מכל חלק אחר של הבנין על-ידי דלתות אש."

"מערכת מדרגות חיצונית" – מערכת מדרגות הסמוכה לקיר החיצון של הבנין, אשר כל מרכיביה בנויים מאלמנטים עמידי אש ולא יהיו בה חמרים דליקים, והמופרדת מהבנין על-ידי דלתות אש;

– סימן ג': חדרי מדרגות ופרוזדורים
– 7.00.10 – כיוון הפתיחה של דלתות אש

7.00.10. דלתות אש של חדר מדרגות מוגן ומערכת מדרגות חיצוניות ייפתחו עם כיוון המילוט."
– תקנה 7.00.11 – שלטים
בתקנה זו מפורטות דרישות לשילוט דלתות אש.
– תקנה 7.00.30 – הפרדת קומות השירותים מיתר חלקי הבנין
7.00.30. בבנין גבוה ובבנין רב-קומות תהיה הפרדה גמורה בין קומות השירותים המכילות, בין השאר, חנייה, הסקה, חימום מים, חשמל ומחסנים, לבין יתר חלקי הבנין; ההפרדה האמורה תהיה, בין השאר על-ידי דלתות אש.

סימן י"א: חדר דוודים שאינם דודי קיטור
– 7.80.00 – מבנה חדר דוודים

" 7.80.00. בכפוף לאמור בסעיפים 7.00.30 ו-7.00.31 לא ייבנה בבנין חדר דוודים שאינם דודי קיטור והמוסקים בדלק נוזלי אלא בתנאים האלה:
(1) ………………
(2) החדר יכיל שתי דלתות אש אשר –
(א) האחת ישירה אל חלל האויר החיצון;
(ב) השנייה תימצא במרחק גדול ככל האפשר מהראשונה;

– 7.88.00 – גנרטור חשמלי לשעת חירום
(ה) (3) דלתות חדר החסנת הגנרטור יהיו דלתות-אש;
– תקנה 7.96.00 – הפרדה בין הבנין למינהרה ופיר:
"7.96.00. (א) מינהרה ופיר יופרדו בבנין גבוה או בנין רב-קומות לכל ארכם וגבהם על-ידי קירות עמידי אש של שעתיים לפחות.
(ב) בכל קומה יהיה פתח כניסה לפיר.
(ג) הפתח האמור בסעיף קטן (ב) יהיה סגור על ידי דלת אש.
(ד) במינהרה יהיו כניסות בכל 50 מטרים לכל היותר, עם דלת-אש, כאמור בסעיף קטן (ג)."

חלק י"ז – מקומות לאסיפות:
– 17.17 – אגפי אש

(ה) הדלתות בקירות באגפי אש יהיו דלתות-אש, כמשמעותן בחלק ז'.
– 17.20 – פירים אנכיים
(א) …………..
" (ב) הדלתות בפירים האמורים יהיו דלתות-אש, כמשמעותן בחלק ז'.

– 17.39 דלתות בחדרי הקרנה וליפוף
"17.39.דלתות חדרי הקרנה וליפוף יהיו דלתות-אש, כמשמעותן בחלק ז', וייפתחו עם כיוון המילוט"

2. תחיקה ותקינה בחו"ל

בתקנים זרים קיימות דרישות מיוחדות לדלתות אש. לדוגמה:
א. תקן NFPA (National Fire Protection Association) – הארגון לבטיחות אש בארה"ב

NFPA 80 Standard for Fire Doors and Fire Windows Edition 1999

בפרקים הבאים של התקן הנ"ל קיים סיווג ודוגמאות למבנה של דלתות אש מסוגים שונים:

Appendix D Illustration of Types of Fire Window Components
Appendix E Fire Door and Fire Window Classifications
Appendix F Surface Attachments to Swinging Door Faces
Appendix G Door Hardware Locations
Appendix H Types of Door Construction
Appendix I Special Purpose Doors

ב. תקנות ותקן בריטיים

FIRE PRECAUTIONS ACT 1971 – DESIGNATION OF FACTORIES, OFFICES, SHOPS AND RAILWAY PREMISES
AMENDMENTS TO STANDARD FIRE CERTIFICATE

בתקינה האנגלית מוגדרת דלת אש כדלקמן:

FIRE DOOR – a door which will resist fire for a stated period of time (when subjected to a test under BS 476). Such doors are self-closing.

הערה: הגדרה הנ"ל שונה מזו הקיימת בתקן ישראלי ת"י 1212 בדרישה נוספת שדלת תיסגר מעצמה.
(בוריס פרידלנדר , 30672)

 

 

כתבות נוספות בתחום

אנו שמחים להביא בעמוד זה מידע לתועלת הציבור. יחד עם זאת התכנים אינם מהווים עצה, המלצה או את עמדת האתר , ועל כל משתמש לבחון את המידע ולשקול איזה שימוש ראוי לעשות בו, רשימה זו אינה ממצה ואינה תחליף לייעוץ משפטי. אין באמור לגרוע מהאמור בתקנון האתר, לרבות בנוגע להגבלת אחריות. מערכת פורטל סייפטי נט עושה כמיטב יכולתה להביא בפניכם חדשות , כתבות ,מחקרים וידיעות מהארץ ומהעולם בפורטל המון אינפורמציה בתחום הבטיחות בכל הצעה בקשה רעיון נשמח באם תיצרו קשר

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *