גידור אתרי בנייה

markus-spiske-SH98nuc1-Xc-unsplash
גידורי אתרי בנייה מיועדות הן להגנת העובדים והן על הציבור, אי לכך המחוקק מחייב גידורם של אתרי הבניה השונים. הגידור נדרש לתת מענה למספר מטרות עיקריות שהם:
 • הגנת הציבור
 • הגנת העובדים
 • הגנת הסביבה
 • אבטחת האתר
בנוסף נועד לשמש באופן זמני כהגנה  מפני פגיעות פיזיות שונות בעת פעילויות כגון: הריסה, חפירה, בניה, אתרי עירום של חומרי בניה ותחזוקה. כמו כן הגידור משמש לאבטחת האתר עצמו. ככל שהדבר מעשי יש למנוע מהציבור כניסה לאתרי בניה/עבודה, והתקרבות לפעילויות העבודה באתרים השונים. כאשר הדבר אינו מעשי, יש לנקוט באמצעי מנע באתרים עצמם כדי למנוע ולמזער סיכונים פוטנציאליים מהציבור.

סיכונים ספציפיים הבאים הנוצרים והמתקיימים באתרי בנייה חייבים להילקח בחשבון, הסיכונים כוללים בין השאר את העבודות הבאות, אבל לא מוגבלים רק להם:

 • חפירות פתוחות
 • פתחים ובורות
 • נפילה מגובה/חפצים נופלים
 • הבהקים מריתוך
 • מכונות וכלי רכב
 • אבק
 • רעש מזיק
 • סיכוני חשמל
 • גישה לחומרים מסוכנים, חומרים דליקים, ציוד ושטחים ללא השגחת אדם
 • פעילות או חשיפה לציוד בעבודה, כשינוע חומרים, אקדחי מסמרים
 • פסולת בניין (כגון אריזות של חומרים מסוכנים, שאריות אסבסט).
תחיקה

דרישות לגידור אתרי בנייה נכללת בתחיקה במספר מקומות כפי שנראה בהמשך. הגדרת בניה ובניה הנדסית מופיעה בפקודת הבטיחות בעבודה. כמו כן בנוסף לבנייה עצמה קיימים אזורים נוספים המשויכים אליהם והמהווים חלק בלתי נפרד, כגון: אזורים בהם מוחזקים חומרים בניה וחלקים. אזורים בהם מתבצעות עבודות הכנה, הרכבת חלקי ציוד לפני העברתם לאזורי ההקמה/בניה.

הדרישות להתקנת אמצעי בטיחות להגנה מופיע בתחיקה הבאה: 

 • תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) התש"ל – 1970, בתקנה  16 לתקנות הנ"ל נאמר בין השאר:
 • תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח-1988:
 פרק ב': משטחי עבודה ומדרכות מעבר, תקנה 11 א.  אמצעי גידור מיוחדים (תיקון התשנ"ב)
♦ פרק ה': פתחים, תקנה 79.  גידור פתחים; תקנה 80.  גידור חלל בקיר
♦ פרק ט': חפירות ועבודת עפר, תקנה 115.  גידור בור, חפירה או מדרון
♦ פרק י': הריסות, תקנה 131. אזהרה
 • "תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה על גגות שבירים או תלולים), התשמ"ו-1986", תקנה 11. גידור למניעת גישה
♦ פקודת העיריות [נוסח חדש], סעיף 236.  בנינים:
(א) בענין בנינים תעשה העיריה פעולות אלה:
(7) תקבע אמצעי-זהירות שיש לנקוט נגד תאונות בשעת הקמת בנינים, הריסתם, שינוים ותיקונם; 
(ב) לענין סעיף זה – 
"בנין" – כל מבנה, בין של אבן ובין של בטון, חימר, ברזל, עץ או חומר אחר, ולרבות כל יסוד, קיר, גג, ארובה, מרפסת, גזוזטרה, כרכוב או בליטה, או חלק מבנין או כל המחובר בהם, או כל קיר, סוללת-עפר, גדר, גדר-כלונסאות או מבנה אחר המקיף או תוחם, או מיועד להקיף או לתחום, קרקע או שטח.
 • תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשס"ז-2007, תקנה  12. תנאים לביצוע עבודה בגובה.
תקינה

מפרט מכון התקנים – מפמ"כ  406: דיפון חפירות, בורות ותעלות להגנת העובד, סעיף 203.5 – תאורה וגידור


תכנון

תכנון העבודות באתר צריכות לכלול תכנון הגידור המתאים וביצועו לפני תחילת העבודות באתר, על מנת למנוע כניסה לציבור ואפשרות להיפגע.

בחירת סוג הגידור תהיה בהתאם לדרישות התחיקה, הרישוי, והתנאים במקום. בבחירת הגידור יש להתחשב גם בנושאים הבאים:

 • קרבתו של אתר העבודה לאזורים ציבוריים (אזורי מגורים, מרכזי קניות)
 • קירבה לאזורים בהם יש ילדים או, במקומות בהם נמצאים בעלי מודעות נמוכה לסיכונים (קירבה לבתי ספר, גנים).
 • הסכנות, סוגם, גודלם וטבעם באזורי העבודה
 • משך זמן העבודה
 • מיקום אפשרי להתקנה של הגדר ההיקפית ודרישות ביטחוניות, הימצאות של גידור קיים.
 • קביעת סוג הגדר הנדרשת
 • שערי כניסה/גישה
♦ שערים/פתחים לכניסת רכבים
♦ שערים/פתחים לכניסת עובדים.
גידור
מערכת הגידור צריכה להקיף את כל אזור/אתר העבודה, הגידור אינו צריך להפריע לשדה הראייה של משתמשי/נהגי הדרך. אי הסתרה של רמזורים, תימרור ושילוט, מעברי חצייה להולכי רגל, ו/או כניסה ויציאה של כלי רכב מאתר העבודה. שערי הכניסה לאתרי העבודה יפתחו כלפי פנים.

בנוסף נדרש: התקנה של סימני אזהרה/שילוט כלליים והקשורים לסוגי העבודות, שילוט סכנה להולכי רגל/עוברי אורח והכוונתם למסלולי הליכה/מעבר בטוחים. השארת רוחב של 1.5 מטר לפחות בין הגידור לבין הכביש לצורך מעבר הולכי רגל, ללא מכשולים ו/או סכנות.

סוגי גידור

 • גדר פתוחה – רשת
 • גדר קשיחה – אטומה
 • גדר מחסומים
 • גגון הגנת הראש- מעבר הולכי רגל

מאת:דוד זיו, סגן מנהל מרכז המידע, המוסד לבטיחות ולגיהות

כתבות נוספות בתחום

אנו שמחים להביא בעמוד זה מידע לתועלת הציבור. יחד עם זאת התכנים אינם מהווים עצה, המלצה או את עמדת האתר , ועל כל משתמש לבחון את המידע ולשקול איזה שימוש ראוי לעשות בו, רשימה זו אינה ממצה ואינה תחליף לייעוץ משפטי. אין באמור לגרוע מהאמור בתקנון האתר, לרבות בנוגע להגבלת אחריות. מערכת פורטל סייפטי נט עושה כמיטב יכולתה להביא בפניכם חדשות , כתבות ,מחקרים וידיעות מהארץ ומהעולם בפורטל המון אינפורמציה בתחום הבטיחות בכל הצעה בקשה רעיון נשמח באם תיצרו קשר

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *