תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל-1970

jacek-dylag-nhCPOp4A2Xo-unsplash

תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל-1970

 

רשויות ומשפט מנהלי – תכנון ובניה – היתרים

רשויות ומשפט מנהלי – תכנון ובניה – היטלים אגרות ופטורים

תוכן ענינים

סעיף 1 הגדרות Go 38
סעיף 1א אישור מוקדם של מפה Go 42
סעיף 19 אגרות Go 43
סעיף 19א הצמדה למדד Go 43
  תוספת ראשונה Go 43
  תוספת שניה Go 44
  חלק א': מיתקני תברואה Go 44
סעיף 1.14 סידורים תברואיים Go 44
סעיף 1.15 בית שימוש בבנין ציבורי Go 44
  חלק ב': גדלם, איוורם ותאורתם של חלקי בנין Go 45
  סימן א': פרשנות Go 45
סעיף 2.01 הגדרות Go 45
סעיף 2.02 שמירת דינים Go 46
  סימן ב': גדלם של חלקי בנין Go 46
סעיף 2.03 גובה מינימלי של חלקי בנין Go 46
סעיף 2.04 שטח מינימלי של חלקי בנין ורוחב מינימלי בין קירות Go 46
סעיף 2.06 רוחב מינימלי של חנות Go 47
סעיף 2.07 גובה מקסימלי של חנות באזור מגורים Go 47
סעיף 2.08 יציע בחנות Go 47
סעיף 2.09 יציע בדירה Go 47
סעיף 2.10 דירת מרתף Go 47
סעיף 2.11 חצר חיצונית פתוחה Go 47
  סימן ג': חלונות Go 47
סעיף 2.20 אמצעי איוור ותאורה Go 47
סעיף 2.21 גודל חלונות בדירה Go 47
סעיף 2.22 גודל חלון המופנה למרפסת או למטבח Go 48
סעיף 2.23 איסור בניית חלון בקירות מסויימים Go 48
סעיף 2.24 חלון הפונה לחצר פנימית בחדר מגורים Go 48
סעיף 2.25 חלון הפונה לחצר פנימית במטבח או בחדר שירות Go 48
סעיף 2.27 תאורה ואיוור מרתף Go 48
  סימן ד': איוור חדר שירות Go 48
סעיף 2.40 אמצעי איוור Go 48
סעיף 2.41 איוור באמצעות צוהר Go 48
סעיף 2.42 איוור באמצעות צינור איוור נפרד פתוח בכיוון אחד Go 49
סעיף 2.43 איוור באמצעות צינור מאסף Go 49
סעיף 2.44 איוור באמצעות מאוור מיכני Go 50
סעיף 2.45 צינור נפרד מצוייד במאוור מיכני Go 50
סעיף 2.46 צינור מאסף מצוייד במאוור מיכני חשמלי Go 50
סעיף 2.47 מספר החלפות אוויר לשעה בחדר שירות Go 50
  סימן ה': מערכת איוור מלאכותית Go 50
סעיף 2.60 מערכת איוור מלאכותית בבנינים מסויימים Go 50
סעיף 2.61 מספר החלפות אוויר לשעה Go 50
סעיף 2.62 סגר בהסתעפות בין צינור מאסף וצינור משנה Go 50
  סימן ו': תאורה מלאכותית Go 51
סעיף 2.80 תאורה מלאכותית בחדר שירות Go 51
סעיף 2.81 תאורה מלאכותית בהתאם ל IES Code Go 51
  סימן ו'1: איוור ותאורה בחדר מדרגות Go 51
סעיף 2.85 פתחי איוור Go 51
  סימן ז': אמצעי בטיחות והגנה לפתחים בבנינים Go 51
סעיף 2.90 הגדרות Go 51
סעיף 2.91 דלת Go 51
סעיף 2.92 אמצעי נעילה Go 51
  סימן ח': Go 52
  חלק ג' – בטיחות אש בבניינים Go 52
  פרק א': פרשנות וכללי Go 52
  סימן א': פרשנות Go 52
סעיף 3.1.1.1 הגדרות Go 52
סעיף 3.1.1.2 תחולה על סוגי בניינים Go 54
  סימן ב': כללי Go 54
סעיף 3.1.2.1 דרך מוצא Go 54
סעיף 3.1.2.2 גישה למוצא בטוח Go 54
סעיף 3.1.2.3 מוצא בטוח Go 55
סעיף 3.1.2.4 יציאה Go 55
סעיף 3.1.2.5 גובה מזקף ראש Go 55
סעיף 3.1.2.6 פני מישור ההליכה Go 55
סעיף 3.1.2.7 הפרשי גבהים מקומיים במפלסי רצפה Go 55
סעיף 3.1.2.8 שיפוע מישור ההליכה Go 55
סעיף 3.1.2.9 מקדם התנגדות להחלקה Go 55
  פרק ב': מרכיבי דרך המוצא Go 55
  סימן א': דלתות Go 55
סעיף 3.2.1.1 כללי Go 55
סעיף 3.2.1.2 אופן מדידת רוחב פנוי למעבר וגובה של דלת Go 55
סעיף 3.2.1.3 רוחב הפתח המינימלי של דלתות Go 56
סעיף 3.2.1.4 גובה הדלת Go 57
סעיף 3.2.1.5 הפרשי גבהים במשטחי רצפה הסמוכים לסף דלת Go 57
סעיף 3.2.1.6 כיוון ואופן פתיחה של דלת Go 57
סעיף 3.2.1.7 דלת הזזה אופקית המתופעלת כדלת סובבת בעת חירום Go 58
סעיף 3.2.1.8 כיוון פתיחת דלת Go 58
סעיף 3.2.1.9 כיוון פתיחת דלת מחדר המכיל חומרים מסוכנים Go 58
סעיף 3.2.1.10 בליטת דלת אל מעבר, פרוזדור או חדר מדרגות Go 58
סעיף 3.2.1.11 דלת רשת Go 58
סעיף 3.2.1.12 מנעולים ואמצעי אזעקה בדלתות Go 58
סעיף 3.2.1.13 נעילת דלתות בדרכי מוצא Go 58
סעיף 3.2.1.14 נעילת דלתות בחדר מדרגות המשמש מוצא בטוח Go 58
סעיף 3.2.1.15 דלת הנפתחת אל הגג Go 59
סעיף 3.2.1.16 דלת דו אגפית Go 59
סעיף 3.2.1.17 דלת במוצא בטוח ודלת עם מנגנון בהלה Go 59
סעיף 3.2.1.18 מערכות נעילה מיוחדות Go 59
סעיף 3.1.2.1 דלת מעוכבת יציאה Go 59
סעיף 3.2.1.20 דלת מבוקרת כניסה Go 59
סעיף 3.2.1.21 ידית בהלה Go 60
סעיף 3.2.1.22 מנגנון לסגירה עצמית של דלת Go 60
סעיף 3.2.1.23 דלת חשמלית Go 60
סעיף 3.2.1.24 דלת מסתובבת Go 60
סעיף 3.2.1.25 מעצור בדרך מוצא Go 60
סעיף 3.2.1.26 דלת במחיצה ניידת Go 60
סעיף 3.2.1.27 צוהר בדלת אש Go 60
  סימן ב': מדרגות, חדרי מדרגות ומדרגות נעות Go 61
סעיף 3.2.2.1 כללי Go 61
סעיף 3.2.2.2 רוחב של מדרגות Go 61
סעיף 3.2.2.3 אופן מדידת רוחב המדרגות Go 61
סעיף 3.2.2.4 גובה מזקף ראש מעל מדרגות Go 61
סעיף 3.2.2.5 מידות רום ושלח מדרגה Go 61
סעיף 3.2.2.6 מספר המדרגות במהלך אחד Go 61
סעיף 3.2.2.7 רכיבי מדרגות Go 61
סעיף 3.2.2.8 קביעות מבנה המדרגות Go 61
סעיף 3.2.2.9 עמידות אש של מדרגות וכבשים Go 62
סעיף 3.2.2.10 משטח אופקי בחדר מדרגות Go 62
סעיף 3.2.2.11 אף המדרגה וזווית הרום Go 62
סעיף 3.2.2.12 שיפוע השלח Go 62
סעיף 3.2.2.13 סטיה מותרת באחידות מידות המדרגות Go 62
סעיף 3.2.2.14 מעקה, מסעד ובית אחיזה Go 62
סעיף 3.2.2.15 בית אחיזה ומעקה במהלך ובחדר מדרגות Go 62
סעיף 3.2.2.16 בית אחיזה נוסף Go 62
סעיף 3.2.2.17 מעקה, מסעד ובית אחיזה Go 62
סעיף 3.2.2.18 חדר מדרגות בבניין עם קומות תחתיות Go 62
סעיף 3.2.2.19 מדרגות בדירה בבניין מגורים Go 62
סעיף 3.2.2.20 מדרגות קשתיות Go 63
סעיף 3.2.2.21 מדרגות לולייניות ומדרגות שלח מתחלף Go 63
סעיף 3.2.2.22 מדרגות טרפזיות Go 63
סעיף 3.2.2.23 סולם מילוט Go 63
סעיף 3.2.2.24 זווית התקנה של סולם מילוט Go 64
סעיף 3.2.2.25 גישה לסולם מילוט Go 64
סעיף 3.2.2.26 מדרגות נעות בבניין Go 64
סעיף 3.2.2.27 מבנה מדרגות נעות Go 64
  סימן ג': חדר מדרגות מוגן Go 64
סעיף 3.2.3.1 חדר מדרגות מוגן Go 64
סעיף 3.2.3.2 הפרדת חלל שימושי בחדר מדרגות מוגן Go 65
סעיף 3.2.3.3 חדרי מדרגות בבניין עם קומות תחתיות Go 65
  סימן ד': מערכת מדרגות חיצונית Go 65
סעיף 3.2.4.1 מערכת מדרגות חיצונית Go 65
סעיף 3.2.4.2 מערכת מדרגות חיצונית המשמשת מוצא בטוח Go 65
סעיף 3.2.4.3 הפרדת מערכת מדרגות חיצונית מן הבניין Go 65
סעיף 3.2.4.4 סיום מערכת מדרגות חיצונית Go 66
סעיף 3.2.4.5 פתחים בקיר חיצון Go 66
סעיף 3.2.4.6 חומרי בניה Go 66
  סימן ה': מוצא אופקי Go 66
סעיף 3.2.5.1 כללי Go 66
סעיף 3.2.5.2 מוצאים אופקיים מספרם ומיקומם Go 66
  סימן ו': פרוזדור מוגן Go 66
סעיף 3.2.6.1 פרוזדור מוגן Go 66
  סימן ז': פרוזדור פתוח מוגן Go 67
סעיף 3.2.7.1 פרוזדור פתוח מוגן Go 67
  סימן ח': גג מוגן Go 67
סעיף 3.2.8.1 גג מוגן Go 67
  סימן ט': יציאה Go 68
סעיף 3.2.9.1 יציאה Go 68
סעיף 3.2.9.2 מרכיבי היציאה Go 68
סעיף 3.2.9.3 מספר יציאות אל חוץ הבניין Go 68
סעיף 3.2.9.4 קומה מפולשת וחצר פנימית Go 68
סעיף 3.2.9.5 חסימת קומות תחתיות Go 68
  סימן י': כבשים Go 68
סעיף 3.2.10.1 דרישות כלליות Go 68
סעיף 3.2.10.2 מידות כבש Go 68
סעיף 3.2.10.3 מבנה כבש Go 69
סעיף 3.2.10.4 משטחים אופקיים Go 69
סעיף 3.2.10.5 מעקה ומאחז יד Go 69
סעיף 3.2.10.6 כבש מחוץ לבניין Go 69
  סימן י"א: אזור מחסה Go 69
סעיף 3.2.11.1 כללי Go 69
סעיף 3.2.11.2 נגישות אזור מחסה Go 69
סעיף 3.2.11.3 יציאה מאזור מחסה Go 69
סעיף 3.2.11.4 תקשורת באזור מחסה Go 70
סעיף 3.2.11.5 פרטי אזור מחסה Go 70
סעיף 3.2.11.6 מידות אזור מחסה Go 70
סעיף 3.2.11.7 איסור חסימת כסא גלגלים Go 70
סעיף 3.2.11.8 שילוט באזור מחסה Go 70
סעיף 3.2.11.9 שלט לעיוורים Go 70
  סימן י"ב: תפוסה וחישוב רוחב דרך המוצא Go 70
סעיף 3.2.12.1 חישוב תפוסה Go 70
סעיף 3.2.12.2 מקדמי תפוסה Go 71
סעיף 3.2.12.3 הערות לטבלת מקדמי תפוסה Go 73
סעיף 3.2.12.4 מקדם הרוחב של מרכיבי דרך מוצא Go 75
סעיף 3.2.12.5 אופן חישוב וקביעת רוחב פרוזדור Go 75
סעיף 3.2.12.6 רוחב דלת בפרוזדור Go 76
סעיף 3.2.12.7 רוחב דרכי מוצא בבניין בעל שימושים שונים Go 76
סעיף 3.2.12.8 רוחב מעבר המהווה חלק מדרך מוצא Go 76
סעיף 3.2.12.9 גובה מעבר ופרוזדור Go 76
סעיף 3.2.12.10 אופן מדידת רוחב מעבר ופרוזדור Go 76
  סימן י"ג: מספר דרכי מוצא Go 77
סעיף 3.2.13.1 כללי Go 77
סעיף 3.2.13.2 מספר פתחי היציאה מחדר או מחלק בניין Go 77
סעיף 3.2.13.3 מספר דרכי מוצא מקומה Go 77
סעיף 3.2.13.4 מספר דרכי מוצא מבניין Go 77
סעיף 3.2.13.5 מחיצה ניידת Go 77
  סימן י"ד: סימון דרכי מוצא Go 77
סעיף 3.2.14.1 מיקום דרכי מוצא Go 77
סעיף 3.2.14.2 דרכי מוצא נגישות בבניין Go 78
סעיף 3.2.14.3 מספר דרכי מוצא נגישות Go 78
סעיף 3.2.14.4 מרחק בין כניסות לדרכי מוצא בטוח Go 78
סעיף 3.2.14.5 המשכיות דרך מוצא נגישה Go 78
  סימן ט"ו: מרחקי הליכה Go 78
סעיף 3.2.15.1 מרחקי הליכה בבניין Go 78
סעיף 3.2.15.2 פרוזדור ללא מוצא Go 79
סעיף 3.2.15.3 מהלך משותף Go 79
סעיף 3.2.15.4 מרחק הליכה בבניין עם מערכת מתזים Go 79
סעיף 3.2.15.5 אופן מדידת מרחק הליכה ומהלך משותף Go 79
סעיף 3.2.15.6 מרחק הליכה בגני ילדים Go 81
סעיף 3.2.15.7 מרחק הליכה במוסדות בריאות, בבתי חולים Go 81
סעיף 3.2.15.8 מרחק הליכה במוסדות בריאות, בבתי חולים Go 81
סעיף 3.2.15.9 מרחק הליכה בבניין מגורים Go 81
סעיף 3.2.15.10 מרחק הליכה בדיור מוגן ובבתי אבות Go 82
סעיף 3.2.15.11 מרחק הליכה בבתי מלון ומעונות סטודנטים Go 82
סעיף 3.2.15.12 מרחק הליכה בתעשיה רגילה Go 82
  סימן ט"ז: תאורת דרכי מוצא Go 82
סעיף 3.2.16.1 תאורה מלאכותית Go 82
  סימן י"ז: תאורת חירום Go 82
סעיף 3.2.17.1 תאורת חירום Go 82
  סימן י"ח: שילוט וסימון דרכי מוצא Go 82
סעיף 3.2.18.1 שילוט Go 82
סעיף 3.2.18.2 שילוט בשפה הערבית Go 84
  סימן י"ט: חוץ הבניין Go 84
סעיף 3.2.19.1 מדרגות חוץ Go 84
  סימן כ': דרך גישה, רחבת היערכות וחלונות חילוץ Go 84
סעיף 3.2.20.1 אמצעי חילוץ מבניין שאינו בניין גבוה או בניין רב קומות Go 84
סעיף 3.2.20.2 רדיוס סיבוב של דרך גישה ורחבת היערכות Go 85
סעיף 3.2.20.3 שער בדרך גישה Go 85
סעיף 3.2.20.4 סימון ושילוט רחבת היערכות Go 85
סעיף 3.2.20.5 מבנה דרך גישה ורחבת היערכות Go 85
סעיף 3.2.20.6 מניעת הפרעה בדרך גישה וברחבת היערכות Go 85
סעיף 3.2.20.7 חלונות חילוץ Go 85
סעיף 3.2.20.8 מיקום חלונות חילוץ Go 86
  פרק ג': הפרדות ועמידות אש Go 86
  סימן א': הפרדות Go 86
סעיף 3.3.1.1 הפרדה בין דרכי מוצא והבניין Go 86
סעיף 3.3.1.2 הפרדת חדר מדרגות מהבניין Go 86
סעיף 3.3.1.3 הפרדת קומות השירותים משאר חלקי הבניין Go 86
סעיף 3.3.1.4 הפרדה בקומת השירותים Go 86
סעיף 3.3.1.5 הפרדה בין הבניין למנהרת שירות ופיר Go 86
סעיף 3.3.1.6 צנרת ותעלות מיזוג אוויר החודרים אלמנטים עמידי אש Go 86
  סימן ב': עמידות אש של שלד הבניין Go 87
סעיף 3.3.2.1 עמידות האש של שלד הבניין Go 87
  פרק ד': מערכות גילוי וכיבוי אש Go 88
  סימן א': כללי Go 88
סעיף 3.4.1.1 מערכת כיבוי אש Go 88
  פרק ה': מערכות שליטה בעשן Go 88
  סימן א': אופני שליטה בעשן Go 88
סעיף 3.5.1.1 סידורי שליטה בעשן Go 88
סעיף 3.5.1.2 פתח שחרור עשן קבוע Go 88
סעיף 3.5.1.3 פתח שחרור עשן הנפתח באמצעות מנגנון אוטומטי Go 88
סעיף 3.5.1.4 פיר שחרור עשן בלא אמצעים מכניים Go 88
סעיף 3.5.1.5 פיר שחרור עשן עם אמצעים מכניים Go 88
סעיף 3.5.1.6 מפוח יניקת עשן Go 88
סעיף 3.5.1.7 מערכת על לחץ Go 89
סעיף 3.5.1.8 כמות הפתחים ומיקומם Go 89
סעיף 3.5.1.9 מערכת לפינוי עשן Go 89
  סימן ב': סידורי שליטה בעשן על פי חלק הבניין Go 89
סעיף 3.5.2.1 כללי Go 89
סעיף 3.5.2.2 בניין גבוה ורב קומות Go 89
  סימן ג': סידורי שליטה בעשן על פי ייעוד הבניין Go 89
סעיף 3.5.3.1 סידורי שליטה בעשן בבניין למסחר Go 89
  פרק ו': חומרי גמר Go 90
  סימן א': כללי Go 90
סעיף 3.6.1.1 כללי Go 90
סעיף 3.6.1.2 חומרי בניה ומוצרי גימור בחדר מדרגות המשמש מוצא בטוח Go 90
  פרק ז': בניין גבוה ורב-קומות Go 90
  סימן א': כללי ומדרגות Go 90
סעיף 3.7.1.1 דירות עליונות  דו קומתיות Go 90
סעיף 3.7.1.2 חדר מדרגות מוגן ומדרגות חוץ בבניין גבוה Go 90
סעיף 3.7.1.3 חדר מדרגות מוגן ומדרגות חוץ בבניין רב קומות Go 90
סעיף 3.7.1.4 גישה לגג מחדר מדרגות מוגן בבניין גבוה או בבניין  רב קומות Go 90
סעיף 3.7.1.5 הפרדת אש אנכית בין קומות Go 91
  סימן ב': סידורי שליטה בעשן בבנין גבוה או בבנין רב-קומות Go 91
סעיף 3.7.2.1 סידורי שליטה בעשן בבנין גבוה או בבנין רב קומות Go 91
  סימן ג': מעליות Go 91
סעיף 3.7.3.1 תחולה Go 91
סעיף 3.7.3.2 מספרן, מעליות ומידותיהן Go 91
סעיף 3.7.3.3 מעליות בבנין  רב קומות Go 91
סעיף 3.7.3.4 מבנה מעלית נושא אלונקה Go 91
סעיף 3.7.3.5 מידות הפרוזדור בכניסה למעלית Go 92
סעיף 3.7.3.6 מבנה תא המעלית ופיר המעלית Go 92
סעיף 3.7.3.7 ציוד חדר מכונות להפעלת מעלית Go 92
סעיף 3.7.3.8 הפעלת מעלית בשעת דליקה Go 92
סעיף 3.7.3.9 אספקת חשמל להנעת מעלית Go 92
סעיף 3.7.3.10 מעליות חירום Go 92
סעיף 3.7.3.11 הפעלת מעלית בבנין רב קומות על ידי גנרטור Go 92
סעיף 3.7.3.12 איוור המעלית Go 92
סעיף 3.7.3.13 גישה ממבואת המעלית לדרך מוצא Go 92
  סימן ד': גנרטור חשמלי Go 93
סעיף 3.7.4.1 גנרטור חשמלי לשעת חירום Go 93
  סימן ה': דרך גישה ורחבת היערכות Go 93
סעיף 3.7.5.1 דרך גישה ורחבת היערכות של רכב כבאות והצלה בבנין גבוה ובבנין  רב קומות Go 93
סעיף 3.7.5.2 חלונות חילוץ Go 94
  פרק ח' – מגורים Go 94
  סימן א': פרשנות Go 94
סעיף 3.8.1.1 הגדרות Go 94
  סימן ב': כללי Go 94
סעיף 3.8.2.1 תחולה Go 94
סעיף 3.8.2.2 גובה מזקף ראש Go 94
סעיף 3.8.2.3 בית חד משפחתי ובית דו משפחתי Go 94
  סימן ג': שימוש מעורב Go 94
סעיף 3.8.3.1 דרך מוצא אחת מדירת מגורים בבנין עם שימוש מעורב Go 94
סעיף 3.8.3.2 מגורים בבנין עם שימוש מעורב Go 94
  סימן ד': דלתות Go 94
סעיף 3.8.4.1 דלתות Go 94
סעיף 3.8.4.2 דלת הזזה בדירת מגורים Go 94
סעיף 3.8.4.3 מנעול הדלת בדרך מוצא Go 95
סעיף 3.8.4.4 מנעול לדלת של חדר שירותים Go 95
סעיף 3.8.4.5 הפרשי גבהים במשטחי רצפה הסמוכים לסף דלת Go 95
סעיף 3.8.4.6 כיוון פתיחת דלת במוצא בטוח Go 95
סעיף 3.8.4.7 בליטת דלת אל מעבר, פרוזדור או חדר מדרגות Go 95
סעיף 3.8.4.9 דלת מעוכבת יציאה Go 95
סעיף 3.8.4.10 בניין מגורים הכולל דירת מגורים אחת בכל קומה Go 95
סעיף 3.8.4.1 צוהר בדלת אש Go 95
  סימן ה': מדרגות וחדרי מדרגות Go 95
סעיף 3.8.5.1 כללי Go 95
סעיף 3.8.5.2 מספר המדרגות במהלך אחד Go 95
סעיף 3.8.5.3 מדרגות לולייניות ומדרגות שלח מתחלף Go 95
סעיף 3.8.5.4 מדרגות טרפזיות בדירה בבניין מגורים Go 95
סעיף 3.8.5.5 משטח אופקי בחדר מדרגות או מהלך מדרגות Go 95
סעיף 3.8.5.6 מעקה ובית אחיזה במהלך ובחדר מדרגות Go 95
סעיף 3.8.5.7 מדרגות בדירה בבנין מגורים Go 95
  סימן ו': חדר מדרגות מוגן Go 96
סעיף 3.8.6.1 חדר מדרגות מוגן Go 96
סעיף 3.8.6.2 מעבר מדורג משותף בבנייני מגורים מדורגים Go 96
  סימן ז': מדרגות חיצוניות Go 96
סעיף 3.8.7.1 מדרגות חיצוניות Go 96
סעיף 3.8.7.2 מדרגות חיצוניות Go 96
  סימן ח': מוצא אופקי Go 96
סעיף 3.8.8.1 מוצא אופקי Go 96
  סימן ט': פרוזדור מוגן Go 96
סעיף 3.8.9.1 פרוזדור מוגן Go 96
  סימן י': פרוזדור פתוח מוגן Go 96
סעיף 3.8.10.1 פרוזדור פתוח מוגן Go 96
  סימן י"א: גג מוגן Go 96
סעיף 3.8.11.1 גג מוגן Go 96
  סימן י"ב: יציאה Go 96
סעיף 3.8.12.1 יציאה Go 96
  סימן י"ג: כבש Go 96
סעיף 3.8.13.1 כבש Go 96
  סימן י"ד: אזור מחסה Go 96
סעיף 3.8.14.1 אזור מחסה Go 96
סעיף 3.8.14.2 דירת מגורים כאזור מחסה Go 97
  סימן ט"ו: תפוסה וחישוב רוחב דרכי מוצא Go 97
סעיף 3.8.15.1 דרישות כלליות Go 97
סעיף 3.8.15.2 גובה מעבר ופרוזדור Go 97
  סימן ט"ז: מספר דרכי מוצא מבניין Go 97
סעיף 3.8.16.1 דרישות כלליות Go 97
סעיף 3.8.16.2 יציאה ממרתף המשמש חלק מדירת מגורים Go 97
  סימן י"ז: מיקום דרכי המוצא Go 97
סעיף 3.8.17.1 דרישות כלליות Go 97
  סימן י"ח: מרחקי הליכה Go 97
סעיף 3.8.18.1 דרישות כלליות Go 97
סעיף 3.8.18.2 מרחק הליכה בדירת מגורים Go 97
  סימן י"ט: תאורת דרכי מוצא Go 98
סעיף 3.8.19.1 תאורת דרכי מוצא בבניין מגורים Go 98
סעיף 3.8.19.2 תאורת דרכי מוצא בדירת מגורים Go 98
  סימן כ': תאורת חירום Go 98
סעיף 3.8.20.1 תאורת חירום בבניין מגורים Go 98
סעיף 3.8.20.2 תאורת חירום בדירת מגורים Go 98
  סימן כ"א: שילוט וסימון דרכי מוצא Go 98
סעיף 3.8.21.1 שילוט דרכי מוצא בבניין מגורים Go 98
סעיף 3.8.21.2 שילוט דרכי מוצא בדירת מגורים Go 98
  סימן כ"ב: חוץ הבניין Go 98
סעיף 3.8.22.1 דרישות כלליות Go 98
סעיף 3.8.22.2 חוץ הבניין בדירה צמודת קרקע Go 98
  סימן כ"ג: דרך גישה, רחבת הערכות וחלונות חילוץ Go 98
סעיף 3.8.23.1 דרישות כלליות Go 98
  סימן כ"ד: הפרדות ועמידות אש Go 99
סעיף 3.8.24.1 דרישות כלליות Go 99
  סימן כ"ה: מערכות גילוי וכיבוי אש Go 99
סעיף 3.8.25.1 דרישות כלליות Go 99
  סימן כ"ו: מערכות שליטה בעשן Go 99
סעיף 3.8.26.1 אופני שליטה בעשן Go 99
סעיף 3.8.26.2 סידורי שליטה בעשן בבנין מגורים Go 99
  סימן כ"ז: חומרי גמר Go 99
סעיף 3.8.27.1 דרישות כלליות Go 99
  סימן כ"ח: בניין גבוה ורב-קומות Go 99
סעיף 3.2.16.1 דרישות כלליות Go 99
  סימן כ"ט: התקנת מעלית ומעלון בבנין מגורים קיים Go 99
סעיף 3.8.29.1 הגדרות Go 99
סעיף 3.8.29.2 תחולה Go 99
סעיף 3.8.29.3 מידות תא המעלית Go 99
סעיף 3.8.29.4 רוחב מינימלי של פרוזדור Go 100
סעיף 3.8.29.5 רוחב הפרוזדור המהווה חלק מדרך מוצא בטוח Go 100
סעיף 3.8.29.6 רוחב משטח אופקי בחדר מדרגות Go 100
סעיף 3.8.29.7 רוחב המדרגות Go 100
סעיף 3.8.29.8 מידות רום מדרגות ושלח מדרגות Go 100
סעיף 3.8.29.9 מספר מדרגות במהלך אחד Go 100
סעיף 3.8.29.10 מדרגות טרפזיות Go 100
סעיף 3.8.29.11 מבנה המעלית על כל חלקיה Go 100
סעיף 3.8.29.12 תנאים נוספים להתקנת מעלית Go 100
סעיף 3.8.29.13 התקנת מעלון בבנין קיים Go 101
  סימן ל': תוספת קומות לבניין מגורים קיים Go 101
סעיף 3.8.30.1 הגדרות Go 101
סעיף 3.8.30.2 פרשנות Go 101
סעיף 3.8.30.3 תוספת קומה אחת מעל בניין קיים Go 101
סעיף 3.8.30.4 תוספת של יותר מקומה אחת מעל בניין קיים שאינו בניין גבוה Go 101
סעיף 3.8.30.5 תוספת של יותר מקומה אחת מעל בניין קיים גבוה Go 102
סעיף 3.8.30.6 הוראות נוספות לבנייה של יותר מקומה אחת מעל בניין קיים Go 102
  פרק ט': התקהלות Go 103
  סימן א': פרשנות Go 103
סעיף 3.9.1.1 הגדרות Go 103
  סימן ב': כללי Go 104
סעיף 3.9.2.1 תחולה וסייג לתחולה Go 104
סעיף 3.9.2.2 מקומות להתקהלות Go 104
סעיף 3.9.2.3 מיתקן לחפצים חשודים Go 105
סעיף 3.9.2.4 מיון חומ"ס Go 105
  סימן ג': שימוש מעורב Go 105
סעיף 3.9.3.1 שימוש מעורב Go 105
סעיף 3.9.3.2 שימוש בעבור פחות מ 50 איש Go 105
  סימן ד': עמידות אש של שלד הבניין, מיקום קומתי ותפוסה Go 105
סעיף 3.9.4.1 עמידות האש של שלד הבניין Go 105
סעיף 3.9.4.2 מיקום קומתי ותפוסה Go 105
סעיף 3.9.4.3 שלד הגג של אצטדיון או מיתקן ספורט פתוח Go 105
סעיף 3.9.4.4 יציע קהל Go 105
סעיף 3.9.4.5 יציע קהל הבנוי מחומרים בלתי דליקים Go 105
  סימן ה': דלתות Go 107
סעיף 3.9.5.1 כללי Go 107
סעיף 3.9.5.2 דלתות או סורגים בהזזה אופקית או אנכית Go 107
סעיף 3.9.5.3 מנגנוני בהלה ופרזול דלתות Go 107
סעיף 3.9.5.4 דלתות מעוכבות יציאה Go 107
סעיף 3.9.5.5 דלתות מבוקרות כניסה Go 107
סעיף 3.9.5.6 דלתות מסתובבות Go 107
סעיף 3.9.5.7 מעצור Go 107
  סימן ו': מדרגות Go 107
סעיף 3.9.6.1 מדרגות Go 107
סעיף 3.9.6.2 כמות מדרגות במהלך Go 107
סעיף 3.9.6.3 משטח ההליכה Go 107
סעיף 3.9.6.4 מדרגות לולייניות Go 107
סעיף 3.9.6.5 מדרגות שלח מתחלף Go 107
סעיף 3.9.6.6 מדרגות ביציע נייד או מתקפל Go 107
סעיף 3.9.6.7 מדרגות אל משטח מוגבה, במה ובמה משולבת Go 108
  סימן ז': חדר מדרגות מוגן Go 108
סעיף 3.9.7.1 חדר מדרגות מוגן Go 108
  סימן ח': חדר מדרגות חיצוני Go 108
סעיף 3.9.8.1 מדרגות חיצוניות Go 108
  סימן ט': מוצא אופקי Go 108
סעיף 3.9.9.1 מוצא אופקי Go 108
  סימן י': פרוזדור מוגן Go 108
סעיף 3.9.10.1 פרוזדור מוגן Go 108
  סימן י"א: פרוזדור פתוח מוגן Go 108
סעיף 3.9.11.1 פרוזדור פתוח מוגן Go 108
  סימן י"ב: גג מוגן Go 108
סעיף 3.9.12.1 גג מוגן Go 108
  סימן י"ג: יציאה Go 108
סעיף 3.9.13.1 יציאה Go 108
סעיף 3.9.13.2 מפלס יציאה מן הבנין Go 108
סעיף 3.9.13.3 רחבת כניסה Go 108
סעיף 3.9.13.4 כניסה ראשית המשמשת יציאה ראשית Go 108
סעיף 3.9.13.5 יציאות נוספות מחלק בניין להתקהלות Go 109
סעיף 3.9.13.6 דלתות נוספות במבואה או במעבר הציבורי Go 109
סעיף 3.9.13.7 יציאה ישירה למוצא בטוח או אל מחוץ לבניין Go 109
סעיף 3.9.13.8 יציאה מבניין המשמש להתקהלות בתנועה מכוונת Go 109
סעיף 3.9.13.9 בניין מרובה כניסות Go 109
  סימן י"ד: כבש Go 109
סעיף 3.9.14.1 כבש Go 109
  סימן ט"ו: אזור מחסה Go 110
סעיף 3.9.15.1 אזור מחסה Go 110
  סימן ט"ז: תפוסה וחישובי רוחב דרכי מוצא Go 110
סעיף 3.9.16.1 תפוסה Go 110
סעיף 3.9.16.2 צפייה בעמידה Go 110
סעיף 3.9.16.3 סקר בטיחות Go 110
סעיף 3.9.16.4 רוחב דרכי מוצא Go 110
סעיף 3.9.16.5 רוחב מרכיבי דרך מוצא המשרתים אזור ישיבה Go 110
סעיף 3.9.16.6 רוחב מעבר ושטח משורת Go 111
סעיף 3.9.16.7 רוחב אחיד למעבר Go 111
סעיף 3.9.16.8 רוחב פרוזדור Go 111
  סימן י"ז: מספר דרכי מוצא מבניין Go 111
סעיף 3.9.17.1 מספר דרכי מוצא מבניין Go 111
סעיף 3.9.17.2 אזור מגודר מחוץ לבניין Go 111
סעיף 3.9.17.3 מרפסת או גלריה Go 111
סעיף 3.9.17.4 גלריה טכנית Go 111
  סימן י"ח: מיקום דרכי מוצא Go 111
סעיף 3.9.18.1 מיקום דרכי מוצא Go 111
סעיף 3.9.18.2 דרך מוצא מן הזירה או מרצפת האודיטוריום Go 112
סעיף 3.9.18.3 שימוש פסטיבל בתוך בנין Go 112
  סימן י"ט: גישה למעבר בין שורות מושבים שאינם ליד שולחנות Go 112
סעיף 3.9.19.1 אופן מדידת רוחב הגישה למעבר בין שורות המושבים Go 112
סעיף 3.9.19.2 רוחב מינימלי של גישה למעבר בין שורות המושבים Go 112
סעיף 3.9.19.3 כיסאות עם משטח כתיבה Go 112
סעיף 3.9.19.4 מפלס ההליכה Go 112
  סימן כ': מעבר המשרת שורות מושבים שאינם ליד שולחנות Go 112
סעיף 3.9.20.1 מעבר המשרת שורות מושבים שאינם ליד שולחנות Go 112
סעיף 3.9.20.2 מעבר בלא מוצא המשרת שורות מושבים שאינם ליד שולחנות Go 112
סעיף 3.9.20.3 רוחב מינימלי של מעבר המשרת שורות מושבים שאינם ליד שולחנות Go 112
סעיף 3.9.20.4 אופן מדידת רוחב של מעבר המשרת שורות מושבים שאינם ליד שולחנות Go 113
סעיף 3.9.20.5 בליטת מאחז יד Go 113
סעיף 3.9.20.6 שיפוע מעבר לאנשים עם מוגבלויות Go 113
סעיף 3.9.20.7 מספר המדרגות במעבר מדורג Go 113
סעיף 3.9.20.8 השלח של מדרגה במעבר מדורג Go 113
סעיף 3.9.20.9 שילוט וסימון המדרגה במעבר מדורג Go 113
סעיף 3.9.20.10 רום מדרגה במעבר מדורג Go 113
  סימן כ"א: מאחז יד במעבר מדורג או משופע המשרת שורות מושבים  שאינם ליד שולחנות Go 114
סעיף 3.9.21.1 מאחז יד במעבר מדורג או משופע Go 114
  סימן כ"ב: גישה למעבר ליד שולחנות Go 114
סעיף 3.9.22.1 רוחב גישה למעבר המשרת ישיבה ליד שולחנות Go 114
סעיף 3.9.22.2 אופן מדידת רוחב גישה למעבר במושבים שאינם מקובעים Go 115
סעיף 3.9.22.3 אורכה של גישה למעבר Go 115
סעיף 3.9.22.4 גישה למעבר ליד שולחנות באירוע Go 115
סעיף 3.9.22.5 מעבר משופע או מדורג Go 115
  סימן כ"ג: מעבר ליד שולחנות Go 115
סעיף 3.9.23.1 רוחב מעבר המשרת ישיבה ליד שולחנות Go 115
סעיף 3.9.23.2 רוחב מעבר Go 115
סעיף 3.9.23.3 אישור תכניות Go 115
סעיף 3.9.23.4 מעבר מדורג או משופע המשרת ישיבה ליד שולחנות Go 115
  סימן כ"ד: מרחקי הליכה Go 115
סעיף 3.9.24.1 מרחקי הליכה Go 115
סעיף 3.9.24.2 מהלך משותף Go 115
  סימן כ"ה: תאורת דרכי מוצא Go 115
סעיף 3.9.25.1 תאורת דרכי המוצא Go 115
סעיף 3.9.25.2 תאורת אפלה Go 115
  סימן כ"ו: תאורת חירום Go 116
סעיף 3.9.26.1 תאורת חירום Go 116
  סימן כ"ז: שילוט וסימון דרכי מוצא Go 116
סעיף 3.9.27.1 שילוט דרכי מוצא Go 116
סעיף 3.9.27.2 מיקום שלטי "אין מוצא" Go 116
  סימן כ"ח: מעקות ביציע הקהל והבמה Go 116
סעיף 3.9.28.1 מעקות ומאחזי יד Go 116
סעיף 3.9.28.2 גובה המעקה בהתייחסות לקו ראיה Go 116
סעיף 3.9.28.3 קצה תחתון של מעבר מדורג או משופע Go 116
סעיף 3.9.28.4 מעבר רוחבי הסמך לשורות מושבים Go 116
סעיף 3.9.28.5 מעקה בצדי אזורי ישיבה Go 116
סעיף 3.9.28.6 מקומות שבהם לא נדרש להתקין מעקים Go 117
  סימן כ"ט: חוץ הבניין ומרחק מבניין או אתר סמוך Go 117
סעיף 3.9.29.1 חוץ הבניין Go 117
סעיף 3.9.29.2 מרחק מבניין או מאתר סמוך Go 117
  סימן ל': דרך גישה ורחבת היערכות לרכב ביטחון Go 117
סעיף 3.9.30.1 כניסות חירום ודרך מעבר לרכב ביטחון Go 117
  סימן ל"א: הפרדות ועמידות אש Go 117
סעיף 3.9.31.1 הפרדות ועמידות אש Go 117
סעיף 3.9.31.2 הפרדת מקום להתקהלות המשמש כחלק מבניין Go 117
סעיף 3.9.31.3 פירים אנכיים Go 117
סעיף 3.9.31.4 צנרת חודרת קירות Go 117
סעיף 3.9.31.5 הפרדת במה או במה משולבת Go 118
סעיף 3.9.31.6 הפרדת חדר הקרנה Go 118
סעיף 3.9.31.7 הפרדת יציע קהל או טריבונה Go 118
סעיף 3.9.31.8 הפרדת מיתקני אוורור ומיזוג אוויר Go 118
  סימן ל"ב: מערכות גילוי אש וכיבוי אש Go 118
סעיף 3.9.32.1 מערכות גילוי אש וכיבוי אש Go 118
סעיף 3.9.32.2 מערכות גילוי אש ועשן Go 118
סעיף 3.9.32.3 התקנת מערכת למסירת הודעות Go 118
סעיף 3.9.32.4 מערכות כיבוי אש Go 118
  סימן ל"ג: מערכות שליטה בעשן Go 118
סעיף 3.9.33.1 מערכות שליטה בעשן Go 118
סעיף 3.9.33.2 מערכות שליטה בעשן של במה ובמה משולבת Go 118
סעיף 3.9.33.3 מערכות שליטה בעשן של חדר הקרנה Go 119
  סימן ל"ד: חומרי גמר Go 119
סעיף 3.9.34.1 חומרי גמר Go 119
  סימן ל"ה: בניין גבוה ורב-קומות Go 119
סעיף 3.9.35.1 בניין גבוה ורב קומות Go 119
  סימן ל"ו: סקר בטיחות Go 119
סעיף 3.9.36.1 סקר בטיחות Go 119
סעיף 3.9.36.2 תיאור דרישות סקר בטיחות Go 119
  סימן ל"ז: מקום התקהלות מוגן עשן – מהתמ"ע Go 119
סעיף 3.9.37.1 מהתמ"ע Go 119
סעיף 3.9.37.2 רוחב דרכי מוצא במהתמ"ע Go 120
סעיף 3.9.37.3 מספר מושבים במהתמ"ע Go 121
סעיף 3.9.37.4 רוחב מעבר במהתמ"ע Go 121
סעיף 3.9.37.5 אורך מהלך משותף במהתמ"ע Go 121
סעיף 3.9.37.6 אורך מעבר מדורג בלא מוצא במהתמ"ע Go 121
סעיף 3.9.37.7 מרחק הליכה במהתמ"ע Go 121
  סימן ל"ח: משטח מוגבה, במה ובמה משולבת Go 121
סעיף 3.9.38.1 משטח מוגבה Go 121
סעיף 3.9.38.2 שלד של במה Go 122
סעיף 3.9.38.3 שלד במה משולבת Go 122
סעיף 3.9.38.4 דלת בפתח רצפת במה Go 122
סעיף 3.9.38.5 אגפים סמוכים לבמה או במה משולבת Go 122
סעיף 3.9.38.6 מערכת פינוי עשן מבמה או מבמה משולבת Go 122
סעיף 3.9.38.7 הפרדת קיר קדמת הבמה בבמה משולבת Go 123
סעיף 3.9.38.8 הגנות על פתחים בקיר קדמת הבמה Go 123
סעיף 3.9.38.9 שלד בניין בעבור צוגים וגלריות טכניות מעל במה או מעל במה משולבת Go 123
סעיף 3.9.38.10 גשרי תאורה ורמפות טכניות Catwalks Go 123
סעיף 3.9.38.11 מערכת לכיבוי אש ועשן עבור במה או במה משולבת Go 123
  סימן ל"ט: חדר הקרנה Go 123
סעיף 3.9.39.1 חדר הקרנה Go 123
סעיף 3.9.39.2 מקרן סרטים או וידיאו לסרט צילום מסוג ניטרו צלולוזה Go 123
סעיף 3.9.39.3 חדר הקרנה בעבור סרטים מסוג "סרט צילום בטוח" Go 124
סעיף 3.9.39.4 שילוט חדר ההקרנה Go 124
  סימן מ': חדר המתנה, קופות ומקומות לספורטאים Go 124
סעיף 3.9.40.1 חדר המתנה וקופות Go 124
סעיף 3.9.40.2 קופות למכירת כרטיסים במיתקן ספורט Go 125
סעיף 3.9.40.3 מוביל בכניסה למיתקן ספורט Go 125
סעיף 3.9.40.4 מקומות המיועדים לספורטאים במיתקן ספורט Go 125
  סימן מ"א: יציע הקהל וטריבונה Go 125
סעיף 3.9.41.1 יציע הקהל וטריבונה Grandstands Go 125
סעיף 3.9.41.2 יציע וטריבונה זמניים הבנויים עץ Go 125
סעיף 3.9.41.3 יציע וטריבונה הניתנים לפירוק ולהרכבה Go 126
סעיף 3.9.41.4 עמידות אש של מושבים ביציע ובטריבונה זמנית Go 126
  סימן מ"ב: אלמנטי תצוגה וביתני תצוגה Go 126
סעיף 3.9.42.1 אלמנטי תצוגה Go 126
סעיף 3.9.42.2 תצוגות Go 126
סעיף 3.9.42.3 חומרי בניה לביתן תצוגה Go 127
סעיף 3.9.42.4 הגנה במתזים בביתן תצוגה Go 127
סעיף 3.9.42.5 ביתן רב מפלסי Go 127
סעיף 3.9.42.6 מתזים לביתן זמני Go 127
סעיף 3.9.42.7 מערכות בישול ואש גלויה Go 127
  סימן מ"ג: מושבים באצטדיון ובמיתקן ספורט Go 127
סעיף 3.9.43.1 עמידות אש של מושבים ביציע הקהל Go 127
  חלק ד' – בניה במרווחים ומעבר לקו רחוב Go 127
סעיף 4.01 הגדרות Go 127
סעיף 4.02 תחולה Go 128
סעיף 4.03 בליטות המותרות מבנין Go 128
סעיף 4.04 הבטחת מראה הרחוב ומעבר תשתיות Go 129
סעיף 4.05 בליטות מעבר לקו מגרש Go 129
סעיף 4.06 הבלטת יסוד בנין Go 129
סעיף 4.07 איסור הקמת תמיכות ועמודים Go 129
סעיף 4.08 תנאים נוספים להבלטת גגון או סוכך Go 129
סעיף 4.09 בניה מותרת במרווח Go 129
  חלק ה': שלד בנין ובידודו התרמי והאקוסטי של הבנין Go 130
  סימן א': פרשנות Go 130
סעיף 5.01 הגדרות Go 130
  סימן ב': שלד הבנין Go 131
סעיף 5.02 שלד בנין ומקדם הבטחון Go 131
סעיף 5 שיטת בניה Go 131
סעיף 5.04 בדיקת ביסוס הבנין ושלדו Go 132
סעיף 5.05 חומרי בניה ושיטות פסולים Go 132
סעיף 5.06 עמסים Go 132
סעיף 5.07 צירוף עמסים בחישובים הסטטיים Go 133
סעיף 5.08 עומס אפקי על מעקה Go 133
סעיף 5.09 חובת שילוט לציון עומס שימושי מותר Go 133
  סימן ג': איטום בנין נגד טחב ולחות Go 134
סעיף 5.30 איטום נגד טחב ורטיבות Go 134
סעיף 5.32 מניעת חדירת מים ורטיבות דרך קירות חיצונים Go 134
סעיף 5.33 איטום בחמרים אספלטיים Go 134
סעיף 5.34 הרחקת מי הצפה Go 134
סעיף 5.35 הפעלה אוטומטית של משאבות ניקוז Go 135
סעיף 5.36 נדבך ראש Go 135
סעיף 5.37 עובי קיר Go 135
סעיף 5.38 חמרי בניה ומליטה Go 135
סעיף 5.39 בידוד תרמי Go 135
  סימן ד' – עמידות אש של שלד הבנין Go 135
סעיף 5.60 עמידות אש Go 135
  חלק ו' – Go 135
  חלק ז': הוראות מיוחדות בנוגע לבנין גבוה, לבנין רב-קומות ולבנינים אחרים Go 135
  סימן א': פרשנות Go 135
סעיף 7.00.01 הגדרות Go 135
סעיף 7.00.02 תחולה Go 136
  סימן ב': Go 136
  סימן ג': Go 136
  סימן ד': הפרדה בין קומות השירותים ובין יתר חלקי הבנין Go 136
  סימן ה': מידותיהן של מדרגות בבנין Go 137
  סימן ה': גגו של בנין גבוה או רב-קומות Go 137
סעיף 7.00.80 צורת הגג Go 137
סעיף 7.00.81 בניה מותרת על מפלס הגג Go 137
סעיף 7.00.83 בניה למגורים מעל מפלס הגג בבנין קיים Go 137
  סימן ו': Go 137
  סימן ז': שלד הבנין Go 137
סעיף 7.30.00 תחולה Go 137
סעיף 7.31.00 חישובים סטטיים Go 138
סעיף 7.32.00 עמסים אנכיים Go 138
סעיף 7.33.00 עומס הרוח Go 138
סעיף 7.34.00 עומס הנגרם על ידי רעידת אדמה Go 138
סעיף 7.35.00 עומס מקסימלי Go 138
סעיף 7.36.00 הקשחת השלד Go 138
סעיף 7.37.00 אלמנטים מקשיחים אנכיים Go 138
סעיף 7.38.00 נשיאת מאמצים מסביב לפתחים בקיר המשמש אלמנט מקשיח Go 138
סעיף 7.39.00 דיאפרגמות אפקיות Go 138
סעיף 7.40.00 דפורמציות Go 139
סעיף 7.41.00 יציבות נגד הפיכה Go 139
סעיף 7.42.00 חישוב השלד Go 139
סעיף 7.43.00 הגנה על שלד מקונסטרוקצית פלדה Go 139
סעיף 7.44.00 שלד מאלמנטים טרומיים Go 140
סעיף 7.45.00 חיזוק השלד לשעת חירום Go 140
סעיף 7.46.00 חיזוק התקרות Go 140
סעיף 7.47.00 עמידות אש של שלד הבנין Go 140
  נספח Go 140
סעיף 1 פרשנות Go 140
סעיף 2 זמן עמידות אש Go 141
סעיף 3 הוראה מיוחדת לבנינים מעל 40 מטרים Go 141
  סימן ח': התקנת מיתקנים וציוד לכיבוי Go 141
סעיף 7.60.00 ציוד לכיבוי בבנינים Go 141
  סימן ט': התקנת מערכת חימום מים באמצעות אנרגיית השמש Go 141
  סימן י': סדרי מיזוג אוויר Go 142
סעיף 7.73.00 מערכת מיזוג אוויר באמצעות מים Go 142
סעיף 7.73.01 תנאים להתקנת מערכת מיזוג אוויר בבנין Go 142
סעיף 7.74.00 מערכת מובלי אוויר Go 142
  סימן י"א: חדר דוודים שאינם דודי קיטור Go 142
סעיף 7.80.00 מבנה חדר דוודים Go 142
סעיף 7.81.00 מבנה חדרי הסקה Go 143
  סימן י"ב: אספקה מרכזית של גזי נפט Go 143
  סימן י"ג: התקנת מערכת הארקה וקולט ברקים Go 143
  סימן י"ד: Go 143
  סימן ט"ו: Go 143
  סימן ט"ז: Go 143
  סימן י"ז: הוראות שונות לבנין גבוה או רב-קומות Go 143
סעיף 7.94.00 חיבור גמיש של צנרת אספקת המים והגז באדמת חרסית פעילה Go 143
  חלק ח': התקנת סידורים מיוחדים לנכים בבנין ציבורי Go 143
  סימן א': פרשנות Go 143
סעיף 8.01 הגדרות Go 143
  סימן ב': הוראות למתן היתר Go 145
סעיף 8.02 מתן היתר לבנין ציבורי Go 145
סעיף 8.03 שינויים בבנין ציבורי קיים Go 146
  סימן ג': סידורים מיוחדים לנכים בשטחי חוץ של בנין ציבורי Go 146
סעיף 8.03.01 חניה Go 146
סעיף 8.03.02 דרכים נגישות מחוץ לבנין Go 147
סעיף 8.03.03 אזורים להורדת נוסעים ולהעלאתם Go 147
סעיף 8.04 הכניסה לבנין Go 147
  סימן ד': סידורים מיוחדים לנכים בשטחי פנים בבנין ציבורי Go 148
סעיף 8.05 דלת כניסה Go 148
סעיף 8.06 דלתות, מחיצות וקירות שקופים Go 148
סעיף 8.07 דלתות פנים Go 148
סעיף 8.08 דרך נגישה בתוך הבנין Go 148
סעיף 8.09 מפלסי הרצפה וכבשים פנימיים Go 148
סעיף 8.10 התקנת מעלית וחדר מדרגות Go 149
סעיף 8.11 מבנה המעלית Go 149
סעיף 8.12 חדר מדרגות Go 150
סעיף 8.13 בתי שימוש מיוחדים Go 151
סעיף 8.14 משתנות Go 153
סעיף 8.15 כיור מיוחד בחדרי שירות Go 153
סעיף 8.16 מראה בחדרי שירות Go 153
סעיף 8.17 מפסיקים וכפתורי הפעלה Go 153
סעיף 8.19 מזרקת לשתיית מים Go 153
סעיף 8.21 יציאות מבנין ציבורי Go 153
סעיף 8.23 מקומות ישיבה מיוחדים בבתי עינוג Go 154
סעיף 8.24 מקומות מיוחדים במסעדות וחדרי אוכל  ציבוריים Go 154
סעיף 8.25 יחידה מיוחדת Go 154
  סימן ה': סידורים מיוחדים לנכים בבנין ציבורי – אמצעי תקשורת Go 155
סעיף 8.26 טלפון ציבורי Go 155
סעיף 8.27 מערכות התרעה ואזעקה Go 156
  חלק ח'1 Go 156
  פרק א': בניין ציבורי חדש Go 156
  סימן א': פרשנות Go 156
סעיף 8.30 הגדרות Go 156
סעיף 8.31 מקום ציבורי חדש Go 157
סעיף 8.32 בניין עם ייעוד מעורב Go 157
סעיף 8.33 בניין ציבורי אחר Go 158
  סימן ב': בניין ציבורי חדש Go 158
סעיף 8.40 היתר לבניין ציבורי חדש Go 158
סעיף 8.41 תוספת לבניין ציבורי Go 158
סעיף 8.42 התאמות נגישות בזמן ביצוע עבודות שיפוץ Go 158
סעיף 8.43 שינויים במהלך בנייה Go 158
סעיף 8.44 התאמות נוספות בבניין המיועד לאנשים עם מוגבלות Go 158
סעיף 8.45 עיגול תוצאת חישוב Go 158
  סימן ג': דרך נגישה Go 158
סעיף 8.50 דרך נגישה לבניין ציבורי Go 158
סעיף 8.51 קשר פיזי בין בניינים Go 159
סעיף 8.52 דרך נגישה אל חוץ הבניין Go 159
סעיף 8.53 מעבר בין מקומות בשטחי חוץ Go 159
סעיף 8.54 הפרשי גבהים ושיפועים בדרך נגישה מחוץ לבניין Go 159
סעיף 8.55 כניסה לבניין ציבורי חדש Go 160
סעיף 8.56 בניין ובו כניסות לא נגישות Go 160
סעיף 8.57 בניין ובו כניסות בגזרות שונות Go 160
סעיף 8.58 דרך נגישה בתוך הבניין Go 160
סעיף 8.59 מעבר בין מקומות בקומה בתוך בניין Go 160
סעיף 8.60 הפרשי גובה במפלסי רצפה בדרך נגישה בתוך בניין Go 160
סעיף 8.61 מרווח אופקי בין משטחי הליכה בדרך נגישה Go 160
סעיף 8.62 דלתות ושערים בדרך נגישה Go 160
סעיף 8.63 דרך נגישה וכניסות נגישות במיתקן ספורט Go 160
סעיף 8.64 דרך נגישה בבית סוהר ובבית מעצר Go 161
סעיף 8.65 דרך נגישה אל במה ומשטח מוגבה Go 161
סעיף 8.66 דרך נגישה בבית כנסת Go 161
  סימן ד': אמצעים לאיתור, אזהרה והכוונה Go 161
סעיף 8.70 בניין ציבורי שנדרש בו סימן מוביל לכניסה העיקרית לבניין Go 161
סעיף 8.71 סימן מוביל בדרך Go 161
סעיף 8.72 גימור פני שטח של סימן מוביל Go 162
סעיף 8.73 שינוי כיוון של סימן מוביל Go 162
סעיף 8.74 סימן מוביל בדרך רחבה מחוץ לבניין וברחבה חיצונית Go 162
סעיף 8.75 סיום סימן מוביל מחוץ לבניין Go 162
סעיף 8.76 סימן אזהרה מחוץ לבניין Go 162
סעיף 8.77 סימן מאתר מחוץ לבניין Go 162
סעיף 8.78 סימן מוביל וסימן מאתר בתוך בניין Go 162
סעיף 8.79 סימון דלתות, מחיצות וקירות שקופים Go 162
סעיף 8.80 סימון דלת שקופה בקיר שקוף Go 163
סעיף 8.81 סימון דלת הזזה דו אגפית ושקופה Go 163
סעיף 8.82 סימון דלת מסתובבת Go 163
  סימן ה': תאורה Go 163
סעיף 8.90 תאורה בבניין ציבורי חדש Go 163
סעיף 8.91 תאורה בדרך אל בניין ציבורי Go 163
  סימן ו': שילוט Go 163
סעיף 8.100 שילוט הכוונה Go 163
  סימן ז': מקומות חניה Go 163
סעיף 8.110 הקצאת מקומות חניה נגישים Go 163
סעיף 8.111 מיקום מקומות חניה נגישים בחניון ציבורי Go 164
סעיף 8.112 חניה בבניין עם כמה כניסות Go 164
סעיף 8.113 גישה חופשית למקום חניה נגיש Go 164
סעיף 8.114 מקומות חניה נגישים בבניין המיועד לאכסון Go 164
סעיף 8.115 מקומות חניה נגישים בבניין המיועד לשמש מקום להתקהלות Go 164
סעיף 8.116 חניה עם מיסעה משופעת Go 164
סעיף 8.117 הקמת מקומות חניה נגישים שלא בתחום המגרש Go 164
  סימן ח': מעלית ומעלון Go 165
סעיף 8.120 מעלית לשימוש הציבור Go 165
סעיף 8.121 מעלית בבניין שיוחד לאנשים עם מוגבלות Go 165
סעיף 8.122 מרחק הליכה למעלית Go 165
סעיף 8.123 התקנת שתי מעליות בבניין Go 165
סעיף 8.124 מעלית עם פיקוד יעדים Go 165
סעיף 8.125 מצגת הפעלה של מעלית עם פיקוד יעדים Go 165
סעיף 8.126 מעלון אנכי Go 165
  סימן ט': מדרגות, מדרגות נעות ומסועי לכת Go 165
סעיף 8.130 מדרגות Go 165
סעיף 8.131 מדרגות נעות ומסועי לכת Go 165
  סימן י': מיתקני תברואה Go 166
סעיף 8.140 בתי שימוש נגישים Go 166
סעיף 8.141 בית שימוש מיוחד מטיפוס 2 Go 166
סעיף 8.142 מספר בתי שימוש נגישים Go 166
סעיף 8.143 בתי שימוש נגישים במקומות מיוחדים Go 166
סעיף 8.144 בית שימוש נגיש המיועד לנשים וגברים כאחד Go 166
סעיף 8.145 קבועות תברואיות בבית שימוש נגיש Go 166
סעיף 8.146 מיקום בתי שימוש נגישים Go 166
סעיף 8.147 בתי שימוש נגישים במקומות להתקהלות Go 166
סעיף 8.148 בתי שימוש נגישים בבניין שבו שימושים מעורבים Go 167
סעיף 8.149 משתנות Go 167
סעיף 8.150 מלתחה, תא הלבשה ומקלחת Go 167
סעיף 8.151 דרך נגישה למלתחה Go 167
סעיף 8.152 מראה ומתלים במלתחה Go 167
סעיף 8.153 עמדת הלבשה נגישה Go 167
סעיף 8.154 עמדת הלבשה בתא שירותים Go 167
סעיף 8.155 מבנה עמדת הלבשה נגישה Go 167
סעיף 8.156 תא מקלחת נגיש Go 167
סעיף 8.157 תא משולב הכולל מקלחת, אסלה, כיור ומיטה או ספסל Go 167
סעיף 8.158 שילוט Go 167
סעיף 8.159 מקווה טהרה נגיש Go 167
  סימן י"א: יחידות אכסון Go 168
סעיף 8.180 הגדרות Go 168
סעיף 8.181 מקום אכסון שלא למגורים Go 168
סעיף 8.182 מספר יחידות אכסון מיוחדות Go 168
סעיף 8.183 יחידות אכסון מיוחדות בבית אבות Go 168
סעיף 8.184 יחידת אכסון מיוחדת בסוויטה Go 169
סעיף 8.185 מיקום יחידת אכסון מיוחדת Go 169
סעיף 8.186 מבנה יחידת האכסון המיוחדת Go 169
סעיף 8.187 חדר רחצה ביחידת אכסון מיוחדת Go 169
סעיף 8.188 אמבטיה ביחידת אכסון מיוחדת Go 169
סעיף 8.189 מאחזי יד באמבטיה ביחידת אכסון מיוחדת Go 169
סעיף 8.190 מקלחת ביחידת אכסון מיוחדת Go 170
סעיף 8.191 מאחזי יד במקלחת ביחידת אכסון מיוחד Go 170
סעיף 8.192 אסלה ביחידת אכסון מיוחדת Go 170
סעיף 8.193 כיור רחצה ביחידת אכסון מיוחדת Go 170
סעיף 8.194 אבזרים נוספים ביחידת אכסון מיוחדת Go 170
סעיף 8.195 יחידת אכסון מיוחדת בבית סוהר ובבית מעצר Go 170
  סימן י"ב: בתי עלמין Go 170
סעיף 8.200 בית עלמין Go 170
  סימן י"ג: מקומות להתקהלות Go 170
סעיף 8.210 מקומות ישיבה מיוחדים Go 170
סעיף 8.211 מערכת עזר לשמיעה Go 171
סעיף 8.212 מעלית במיתקן ספורט מיוחד Go 171
סעיף 8.213 בית שימוש ומלתחה המיועדים לספורטאים Go 171
  סימן י"ד: מיתקנים נוספים Go 171
סעיף 8.220 טלפון ציבורי Go 171
סעיף 8.221 מקום לאיסוף דואר Go 171
סעיף 8.222 אמצעי הפעלה Go 171
סעיף 8.223 מערכות התרעה ואזעקה Go 171
סעיף 8.224 מיתקן לשתיית מים Go 172
סעיף 8.225 עמדת שירות Go 172
  סימן ט"ו: פטור ודרישות מופחתות Go 172
סעיף 8.230 סייג לתחולת פטור ודרישות מופחתות Go 172
סעיף 8.231 פטור במקרים מיוחדים Go 172
סעיף 8.232 דרישות מופחתות למקום עבודה Go 172
סעיף 8.233 פטור מהתקנת דרך נגישה Go 172
סעיף 8.234 דרישות מופחתות מהתקנת דרך נגישה בבניין ציבורי חדש Go 173
סעיף 8.235 פטור מהתקנת בית שימוש נגיש Go 173
סעיף 8.236 פטור מהתקנת מעלית נגישה Go 174
סעיף 8.237 דרישות מופחתות מהתקנת מעלית נגישה Go 174
סעיף 8.238 דרישות מופחתות להתקנת חניה נגישה Go 174
סעיף 8.239 פטור פרטני לפי סעיף 158ו1 Go 174
  פרק ב': נגישות בנייני מגורים Go 175
סעיף 8.250 הגדרות Go 175
סעיף 8.251 בניין מגורים חדש Go 175
סעיף 8.252 שינויים במהלך בנייה Go 175
  סימן ב': דרך נגישה Go 175
סעיף 8.260 דרך נגישה בבניין מגורים חדש Go 175
סעיף 8.261 דרך נגישה בשטחי חוץ של בניין מגורים חדש Go 175
סעיף 8.262 דרך נגישה בתוך בניין מגורים חדש Go 175
סעיף 8.263 דלת כניסה נגישה לבניין מגורים חדש Go 175
סעיף 8.264 שער כניסה למגרש Go 175
  סימן ג': מקומות חניה Go 176
סעיף 8.270 חניה בבניין מגורים חדש Go 176
סעיף 8.271 מקומות חניה נגישים Go 176
סעיף 8.272 שיפוע חניה נגישה Go 176
סעיף 8.273 מידות חניה נגישה לרכב רגיל ולרכב גבוה Go 176
סעיף 8.274 מקום חניה לרכב גבוה Go 176
  סימן ד': מעלית ומעלון Go 177
סעיף 8.280 מעלית או חלופה אחרת בבניין מגורים חדש Go 177
סעיף 8.281 מעלית בבניין מגורים נגיש Go 177
  סימן ה': מדרגות Go 178
סעיף 8.290 מדרגות בבניין מגורים חדש Go 178
  סימן ו': התאמות נוספות Go 178
סעיף 8.291 תיבות דואר בבניין מגורים חדש Go 178
סעיף 8.292 אמצעי הפעלה בבניין מגורים חדש Go 178
סעיף 8.293 מערכת קשר פנים Go 178
  סימן ז': פטורים ודרישות מופחתות Go 178
סעיף 8.300 פטור מחובת התייעצות Go 178
סעיף 8.301 פטור לתוספת בנייה אשר אין בה תוספת יחידות דיור Go 178
סעיף 8.302 פטור ודרישות מופחתות מהתקנת דרך נגישה לבניין מגורים חדש Go 178
סעיף 8.303 פטור מהתקנת דרך נגישה לתוספת יחידות דיור לבניין Go 179
סעיף 8.304 פטור באישור הנציב Go 179
  חלק ט': Go 179
  חלק י' – מיתקני תקשורת Go 179
  סימן א' – פרשנות Go 179
סעיף 10.00 הגדרות Go 179
  סימן ב': תקשורת בבניין Go 180
סעיף 10.01 תחולה Go 180
סעיף 10.02 חיבור מערכות תקשורת Go 180
  סימן ג': תקשורת בבניין שאינו משמש למגורים Go 180
סעיף 10.03 מובלים במבנה המשמש למסחר, משרדים או תעסוקה Go 180
  סימן ד': התקנת תשתית למיתקני תקשורת מחוץ לבניין Go 180
סעיף 10.04 מובל תת קרקעי Go 180
  סימן ה': התקנת תשתית למיתקני תקשורת בתוך הבניין Go 180
סעיף 10.05 ארון תקשורת מבני Go 180
סעיף 10.06 ארון תקשורת קומתי Go 181
סעיף 10.07 ארון תקשורת דירתי Go 181
סעיף 10.08 תיבה להתקנת אבזר תקשורת Go 181
סעיף 10.09 מובלי תקשורת בבניין Go 182
סעיף 10.10 חיבור אבזר תקשורת Go 182
סעיף 10.11 תנאים למתן היתר להתקנת כבל תקשורת בבניין קיים Go 182
  סימן ו': התקנת מיתקנים לקליטת שידורי טלוויזיה Go 182
סעיף 10.12 קליטת שידורי חובה Go 182
סעיף 10.13 מיתקן לאנטנות Go 182
סעיף 10.14 התקנת מיתקן לאנטנות Go 182
סעיף 10.15 סייג לתחולה Go 183
  חלק י"א: מיתקן הסקה בדירה Go 183
סעיף 11.00 הגדרות Go 183
סעיף 11.01 התקנת מיתקן הסקה בדירה Go 183
סעיף 11.02 איסור מיקום ארובה לצד רחוב Go 183
סעיף 11.03 בדיקת מעבדה מאושרת Go 183
  חלק י"ב: הסקה מרכזית בבנינים Go 184
סעיף 12.00 הגדרות Go 184
סעיף 12.01 גובה הארובה Go 184
  חלק י"ג: התקנת תיבות מכתבים Go 184
סעיף 13.00 הגדרות Go 184
סעיף 13.01 התקנת תיבות מכתבים לכל דירה בבנין Go 184
סעיף 13.02 תיבות מכתבים לפי תקן Go 184
סעיף 13.03 הגנה בפני גשם Go 184
  חלק י"ד – מיון בנינים למטרות מסוימות ושימוש בחומרי בניה Go 184
  סימן א' – מיון בנינים והשימוש בהם לפי תגובותיהם בשריפה Go 184
סעיף 14.00 השימוש המותר בחמרי בניה דליקים Go 184
  סימן ב' – Go 184
  סימן ג': אסבסט Go 185
סעיף 14.02 איסור בניה באסבסט Go 185
  סימן ד': חיפוי קירות וחזיתות בנינים Go 185
סעיף 14.03 התקנת חיפוי Go 185
  חלק ט"ו: יציבות הבנין Go 185
  סימן א': כללי Go 185
סעיף 15.00 חישובים סטטיים   תנאים למתן היתר Go 185
סעיף 15.01 הגשת החישובים הסטטיים Go 185
סעיף 15.02 תפקידי מתכנן שלד הבנין Go 185
סעיף 15.03 אחריות בנזיקין Go 186
  נספח Go 186
  סימן ב': חישובים סטטיים, צורתם ותוכנם Go 186
סעיף 15.10 תחולה Go 186
סעיף 15.11 נתונים כלליים של החישובים הסטטיים Go 187
סעיף 15.12 פרטים טכניים של החישובים הסטטיים Go 187
סעיף 15.13 דרך הפירוט של הנתונים הטכניים Go 187
סעיף 15.14 תיאור גרפי כללי של השלד Go 187
סעיף 15.15 תוכן התיאור הגרפי Go 187
סעיף 15.16 עומסים שמביאים אותם בחשבון Go 187
סעיף 15.17 חישוב הרכיבים Go 187
סעיף 15.18 דוגמה לחישוב סטטי Go 188
  נספח Go 188
  חלק ט"ז – Go 188
  חלק י"ז – Go 188
  סימן א' – Go 188
  סימן ב' – Go 188
  סימן ג' – Go 189
  חלק י"ח – בריכות למי שתיה Go 190
סעיף 18.00 פרשנות Go 190
סעיף 18.01 תחולה Go 190
סעיף 18.02 תרשים סכמתי לאמצעי מיגון Go 190
סעיף 18.03 גדר מסביב לנכס Go 190
סעיף 18.04 מחסום בפני טיפוס Go 190
סעיף 18.05 מכסה לפתח הבריכה Go 190
סעיף 18.06 תקרה Go 190
סעיף 18.07 מחוון או התקן דומה Go 190
סעיף 18.08 צינורות איוורור Go 190
  נספח א' Go 191
  נספח ב' Go 191
  נספח ג' Go 191
  נספח ד' Go 191
  נספח ה' Go 191
  חלק י"ט: מבנים יבילים ארעיים Go 191
סעיף 19.00 הגדרה Go 191
סעיף 19.01 תחולה Go 191
סעיף 19.02 תנאים לתחולת  ת"י 5412 Go 191
סעיף 19.03 בדיקת הקמה Go 191
סעיף 19.04 שמירת דינים Go 192
  חלק כ': אספקת גז בבנינים Go 192
סעיף 20.00 הגדרות Go 192
סעיף 20.01 איסור התקנה ושימוש בחלל נמוך Go 192
סעיף 20.02 התקנה על פי תקנים Go 192
סעיף 20.03 מערכת אספקת גז בבנין מגורים Go 192
סעיף 20.04 מערכת אספקת גז בבנינים אחרים Go 192
סעיף 20.05 פטור מחובת התקנת מערכת לאספקת גז Go 192
סעיף 20.06 התקנת צנרת גז בבנין Go 192
סעיף 20.07 איסור התקנת צנרת גז בקירות מקלט או חדר מדרגות מוגן Go 193
סעיף 20.08 ארון למוני גז Go 193
סעיף 20.09 חובת בדיקת מערכת לאספקת גז Go 193
סעיף 20.10 אישור מפקח עבודה Go 193
  חלק כ"א: בריכות שחיה Go 193
  סימן א': פרשנות Go 193
סעיף 21.1.1.1 הגדרות Go 193
  סימן ב': אתר בריכת שחיה, בריכת שחיה ותשתיות נלוות Go 193
סעיף 21.1.2.1 מבנה וגימור כללי Go 193
סעיף 21.1.2.2 הקצאת שטחי מים ועומקים Go 194
סעיף 21.1.2.3 מבנה בריכת שחיה Go 194
סעיף 21.1.2.4 שיפוע הקרקעית Go 194
סעיף 21.1.2.5 מדרגות המובילות לתוך בריכת שחיה Go 194
סעיף 21.1.2.6 מדרך Go 195
סעיף 21.1.2.7 תעלת גלישה Go 195
סעיף 21.1.2.8 משטחים בתוך המים Go 195
סעיף 21.1.2.9 פתחי יניקת מים Go 195
סעיף 21.1.2.10 פתחי כניסה של צינורות המים Go 196
סעיף 21.1.2.11 סולמות Go 196
סעיף 21.1.2.12 ניקוז וחיפוי סביב בריכת שחיה Go 196
סעיף 21.1.2.13 מניעת החלקה Go 197
סעיף 21.1.2.14 מכל איזון Go 197
סעיף 21.1.2.15 אוורור כללי Go 197
סעיף 21.1.2.16 אוורור וחימום מים בבניין Go 198
סעיף 21.1.2.17 חדר מכונות Go 198
סעיף 21.1.2.18 חומרים מסוכנים Go 198
סעיף 21.1.2.19 גישה לחדר מכונות ומתחם חומרים מסוכנים Go 199
סעיף 21.1.2.20 דרך גישה ורחבת היערכות של רכב ביטחון Go 199
  סימן ג': סידורי בטיחות נוספים Go 199
סעיף 21.1.3.1 סימון עומק בריכת שחיה Go 199
סעיף 21.1.3.2 עמדת הצלה Go 199
סעיף 21.1.3.3 עזרה ראשונה Go 199
סעיף 21.1.3.4 כניסה מבוקרת לבריכת שחיה Go 200
סעיף 21.1.3.5 מניעת כניסה לאתר בריכת שחיה Go 200
סעיף 21.1.3.6 מגלשת מים Go 200
סעיף 21.1.3.7 מיתקני קפיצה וגלישה למים ומכשירי ספורט Go 200
סעיף 21.1.3.8 תאורה Go 200
סעיף 21.1.3.9 סידורי כבאות Go 200
סעיף 21.1.3.10 מניעת זרימה חוזרת Go 201
  סימן ד': הוראות לסוגי בריכות שחיה מיוחדות Go 201
סעיף 21.1.4.1 בריכת פעוטות Go 201
סעיף 21.1.4.2 בריכת שחיה לספורט Go 201
סעיף 21.1.4.3 בריכת זרמי אוויר ומים Go 201
סעיף 21.1.4.4 בריכת זרמים Go 201
סעיף 21.1.4.5 בריכה טיפולית Go 202
סעיף 21.1.4.6 בריכת פרטית Go 202
  סימן ה': תשתיות מים, תברואה ושירות Go 203
סעיף 21.1.5.1 היבטים תברואיים Go 203
סעיף 21.1.5.2 שטיפת מתרחצים Go 203
סעיף 21.1.5.3 מיתקני תברואה Go 203
סעיף 21.1.5.4 מחסן Go 204
סעיף 21.1.5.5 שפכים Go 204
  סימן ו': שונות Go 204
סעיף 21.1.6.1 מניעת רעש Go 204
סעיף 21.1.6.2 מתכות Go 204
סעיף 21.1.6.3 הצללה Go 204
סעיף 21.1.6.4 הוראות מיוחדות בנוגע לנגישות אדם עם מוגבלות Go 204
סעיף 21.1.6.5 סמכות ועדה מקומית Go 205
  חלק כ"ב: הגנת מבנים מפני גז ראדון Go 205
סעיף 22.00 הגדרות Go 205
סעיף 22.01 מניעת חדירת ראדון והצטברותו בבניין Go 205
סעיף 22.02 ריכוז ראדון בחדר Go 205
סעיף 22.03 דרישות הגנה מפני חדירת ראדון Go 205
סעיף 22.04 בדיקת הימצאות ראדון וריכוזו Go 205
  נספח א' Go 206
  מרחבי תכנון המצויים באזורים בעלי פוטנציאל ראדון גבוה: Go 206
  נספח ב' Go 206
  ריכוז הראדון המרבי המותר בחדר המיועד לשהיית אדם, ביחידות בקרל/מ"ק אוויר Go 206
  תוספת שלישית Go 206
  סימן א': פרשנות Go 206
סעיף 1.00.1 הגדרות Go 206
  סימן ב': חישוב שטחי בניה לקביעת אגרות Go 207
סעיף 1.00.2 חישוב השטח של בנין או תוספת לבנין Go 207
סעיף 1.00.3 חישוב השטח של מיתקן Go 207
סעיף 1.00.5 חישוב הנפח של בנין Go 207
סעיף 1.00.6 חישוב הנפח של חפירה, חציבה או מילוי Go 208
  סימן ג': נוהלי תשלום אגרות Go 208
סעיף 1.00.7 אגרות Go 208
סעיף 1.00.8 שיעור מינימלי Go 208
סעיף 1.00.9 תוספת בניה Go 208
סעיף 1.00.10 המרת סוג הבניה Go 208
סעיף 1.00.11 בנין בעל שימוש מעורב Go 208
סעיף 1.00.12 שינוי בתכניות בניה Go 208
סעיף 1.00.13 הגדרות Go 208
סעיף 1.00.14 מועד תשלום Go 208
סעיף 1.00.15 החזרת מחצית האגרה Go 208
סעיף 1.00.16 חידוש ההיתר Go 209
סעיף 1.00.17 פטור מאגרה Go 209
סעיף 1.00.18 פטור לרשויות מקומיות Go 209
סעיף 1.00.19 פטור חלקי למדינה Go 209
סעיף 1.00.20 פטור חלקי לבנין להשכרה Go 209
  סימן ד': שיעורי אגרות להיתרי בניה Go 209
  תוספת רביעית Go 211
  תוספת חמישית Go 211
  חלק א': הגדרות Go 211
סעיף 1.00 הגדרות Go 211
  חלק ב': אמצעי יציאה מהבניין Go 211
סעיף 2.01 הכשרת דרכי יציאה Go 211
סעיף 2.02 קביעת מקדם התפוסה בבניין או בחלק של בניין Go 211
סעיף 2.03 הגבלת מספר אנשים Go 212
סעיף 2.04 רוחב יציאות Go 212
סעיף 2.05 מידות מינימליות של דרכי יציאה Go 212
סעיף 2.06 מיקום יציאות Go 214
סעיף 2.07 מרחקי מילוט Go 214
סעיף 2.08 דלתות בדרכי יציאה Go 214
סעיף 2.09 פרוזדורים, מעברים וכבשים בדרכי יציאה Go 214
סעיף 2.10 מדרגות בדרכי יציאה Go 214
סעיף 2.11 פתחים אחרים בדרכי יציאה Go 215
סעיף 2.12 סולמות בדרכי יציאה Go 215
סעיף 2.13 הארה ושילוט דרכי יציאה Go 215
  חלק ג': הגנה מפני נפילה Go 216
סעיף 3.01 אמצעים למניעת נפילה Go 216
סעיף 3.02 מניעת החלקה Go 216
סעיף 3.03 מאחזי יד ומעקים Go 216
סעיף 3.04 מבנה המעקה Go 216
סעיף 3.05 ספי חלונות Go 216
  חלק ד': יציבות אתרים Go 216
סעיף 4.01 הגדרות Go 216
סעיף 4.02 קביעת מהנדס תכנון Go 216
סעיף 4.03 הגדרת תנאי מחייב לכניסת מבקרים למבנה או לאתר Go 216
סעיף 4.04 תקנים ישראליים מחייבים בנושא עומס Go 216
סעיף 4.05 הגדרת שיטות לביצוע חיזוקים במבנה או באתר Go 217
סעיף 4.06 תנאים לתחילת שימוש באתר Go 217
סעיף 4.07 בדיקת חוזק פלדה בשלד Go 218
סעיף 4.08 הנחיות לחיזוק השלד Go 218
סעיף 4.09 אחריות מהנדס הביצוע במהלך עבודות החיזוק ובסיומן Go 218
סעיף 4.10 מסמכים מחייבים לקבלת היתר Go 218
  חלק ה': הגנה מפני אש Go 218
סעיף 5.01 שימוש בחומרי בניה Go 218
סעיף 5.02 הגנה על שלד הבניין Go 218
סעיף 5.03 הגנה מפני התפשטות אשר בבניין Go 219
סעיף 5.04 חדר מדרגות מוגן Go 219
סעיף 5.05 אמצעי גילוי וכיבוי ופינוי מאמצעים דליקים Go 219
סעיף 5.06 שימושים מיוחדים Go 219
  חלק ו': מערכות חשמל Go 219
סעיף 6.01 הגדרות Go 219
סעיף 6.02 הגדרת תנאים מחייבים לכניסת מבקרים לאתר Go 219
  חלק ז': מערכות אוורור ומיזוג אוויר Go 220
סעיף 7.01 איוורור Go 220
סעיף 7.02 מיזוג אוויר Go 220
  חלק ח': מיתקני תברואה Go 220
סעיף 8.01 התקנת מיתקני תברואה Go 220
סעיף 8.02 מספר מיתקני התברואה Go 220
  חלק ט': סידורים מיוחדים לנכים Go 220
סעיף 9.01 התקנת סידורים מיוחדים לנכים Go 220
סעיף 9.02 פטור מהתקנת סידורים מיוחדים לנכים Go 220
סעיף 9.03 אמצעי מילוט Go 220
  חלק י': דרכי גישה, הכוונה וחניות Go 221
סעיף 10.01 דרכי גישה Go 221
סעיף 10.02 מקומות חניה Go 221
סעיף 10.03 תכנון והכוונת תנועה באתר Go 221
  חלק י"א: תנאים לביקורי לילה באתר Go 221
סעיף 11.01 הגדרות Go 221
סעיף 11.02 תנאים לביקורי לילה Go 221
סעיף 11.03 פטור מתנאים לביקורי לילה Go 221
  חלק י"ב: תכנית בטיחות Go 222
סעיף 12.01 תכנית בטיחות Go 222

תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל-1970*

בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

 1. בתקנות אלה –

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

"אזור מחסה" – חדר או חלל הנמצא ב"דרך מוצא" או בסמוך אליה והמאפשר התעכבות או השהיה בתהליך המילוט;

תק' (מס' 2)  תשמ"ט-1989

"אחראי לביקורת" – האחראי לביקורת הביצוע של עבודות הבניה לפי סעיף 16.02 בתוספת השניה;

תק' (מס' 3)  תשמ"ט-1989

"אולם ספורט" – בנין הנועד לשמש בעיקרו, כולו או בחלקו, למופעי ספורט, לרבות מיתקנים לשימושם של הצופים;

תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

"אור עליון" – מקור אור הנמצא במישור התקרה, לרבות צוהר, חלון, לבני זכוכית או חומר אחר המעביר אור והמותקן בתקרה;

תק' (מס' 3) תש"ם-1980 תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

"אלמנט עמיד אש" – חלק בניין בעל עמידות אש כמוגדר בתקן ישראלי ת"י 931 חלק 1.1 – עמידות אש של אלמנטי בניין – שיטות בדיקה: דרישות כלליות, למשך 90 דקות או כל זמן אחר שנקבע בתוספת השניה;

תק' תשס"ו-2006

"אסבסט" – כהגדרתו בתקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות הציבור והעובדים באבק מזיק), התשמ"ד-1984 (להלן – תקנות אבק מזיק).

תק' (מס' 3) תשמ"ט-1989

"אסיפה" – כמשמעותה בחוק הבטיחות במקומות ציבוריים, תשכ"ג- 1962;

תק' (מס' 2)  תשנ"ט-1999

"אתר לסילוק פסולת בנין או לטיפול בה" – מקום המשמש לסילוק פסולת בנין או לטיפול בה והמורשה על פי כל דין;

תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

"בית אחיזה" – פס נמשך, המורכב לאורך האזן העליון של המעקה או לאורך המסעד והנועד לשמש לאחיזה ביד, או באין פס נמשך כאמור – האזן העליון של המעקה עצמו;

תק' (מס' 2)  תשס"ח-2008

"אתר בריכת שחיה" – בריכת שחיה לרבות החצרים והמבנים המשרתים אותה כגון מלתחות ושירותים;

תק' (מס' 4)  תשס"ו-2006

"בנין גבוה" – בנין שבו הפרש הגובה בין מפלס הכניסה הקובעת לבנין לבין מפלס הכניסה לקומה הגבוהה ביותר המיועדת לאכלוס, שהכניסה אליה דרך חדר מדרגות משותף, עולה על 13 מטרים;

תק' (מס' 3)  תש"ע-2010

"בניין מגורים" – בניין או חלק מבניין הכולל דירות מגורים;

תק' (מס' 2)  תשע"ג-2012

"בניין מגורים חדש" – כהגדרתו בסעיף 158ו2(א) לחוק;

תק' (מס' 4)  תשס"ו-2006

"בנין רב קומות" – בנין שבו הפרש הגובה בין מפלס הכניסה הקובעת לבנין לבין מפלס הכניסה לקומה הגבוהה ביותר המיועדת לאכלוס, שהכניסה אליה דרך חדר מדרגות משותף, עולה על 29 מטרים;

תק' (מס' 3) תש"ם-1980

"בעל היתר" – מי שעל שמו הוצא היתר;

תק' (מס' 2) תשמ"ט-1989

"בריכה למי שתיה" – בריכה כמשמעותה בתקנות הבריכות למי שתיה שנפחה הוא 100 מטרים מעוקבים או יותר;

תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

"גישה למוצא בטוח" (Exit Access) – חלק מדרך מוצא, לרבות פרוזדורים ומעברים, שתחילתו בכל נקודה שהיא בבניין וסופו בכניסה למוצא בטוח או מחוץ לבניין או בדלת יציאה חיצונית;

תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

"דירת מגורים" – חדר או תא, או מערכת חדרים או תאים שנועדו לשמש יחידה שלמה ונפרדת למגורים בלבד;

תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

"דלת חד-אגפית" – דלת שבין מזוזותיה מותקן אגף אחד;

תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

"דלת דו-אגפית" – דלת שבין מזוזותיה מותקנים שני אגפים;

תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

"דלת רב-אגפית" – דלת שבין מזוזותיה מותקנים שלושה אגפים או יותר;

תק' (מס' 2) תשס"ח-2008

"בריכת שחיה" – מבנה מלאכותי המכיל מים, ובכלל זה אמצעי פינוי מים עיליים למטרת שחיה, שכשוך, נופש ושעשועי מים, לימוד, טיפול במים (Hydrotherapy) וריפוי;

תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

"דרך יציאה" – (נמחקה);

תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

" דרך מוצא" (Means of Egress) – נתיב יציאה מבניין, הפנוי ממכשולים והכולל אחד או יותר ממרכיבים אלה:

(1)   גישה למוצא בטוח;

(2)   מוצא בטוח;

(3)   יציאה;

"היתר" – היתר לפי פרק ה' לחוק;

"הל"ת" – הוראות למיתקני תברואה, תש"ל-1970, שאושרו על-ידי שר הפנים לאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה ועותק מהן מופקד במשרדי כל ועדה מקומית;

תק' (מס' 2)  תשע"ג-2012

"החוק" – חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965;

"ועדה מחוזית" – ועדה מחוזית לתכנון ולבניה שהוקמה לפי סעיף 7 לחוק;

תק' תשמ"ט-1989

"ועדה מיוחדת" – ועדה מיוחדת לתכנון ולבניה שהוקמה לפי סעיף 34 לחוק, לרבות רשות רישוי מיוחדת לפי סעיף 36(ב) לחוק;

תק' תשמ"ט-1989 ת"ט תשמ"ט-1989  תק' תשס"ב-2002

"ועדה מקומית" – ועדה מקומית לתכנון ולבניה שהוקמה לפי סעיף 17 לחוק לרבות ועדה מחוזית המשתמשת בסמכויותיה של ועדה מקומית לפי סעיף 12 לחוק, ועדת משנה שלהן וועדה מיוחדת וכן, כשאין כוונה אחרת משתמעת, רשות רישוי מקומית לפי סעיף 30 לחוק;

תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

"חדר טכני" – חדר המכיל מערכות לשירות הבניין כגון: חשמל, גנרטור, דוודים וכיוצא באלה;

תק' (מס' 3)  תש"ע-2010

"חדר מגורים" – חדר המיועד למגורים, למעט מטבח, חדר שירות, מסדרון ומרפסת;

תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

"חדר מדרגות מוגן" – חדר מדרגות המופרד מן הבניין על ידי אלמנטים עמידי אש ודלתות אש;

תק' (מס' 3)  תש"ע-2010

"חדר שירות" – חדר אמבטיה, בית-שימוש, מזווה או חדר ארונות;

תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

"חצר אנגלית" – שטח בחצר הבניין, שמפלסו מתחת למפלס הקרקע או המדרכה הסמוכה, המיועד לספק אור ואוורור לשטחים וחללים במרתף הבניין;

תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

"טריבונה Bleachers" – מערכת מושבים מדורגים הכוללת מושבים בלא משענת גב, כמתואר בתרשים 3.9.41.1 א';

תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

"טריבונה זמנית" – טריבונה המוקמת למשך זמן שאינו עולה על 180 ימים;

תק' (מס' 3) תשל"ז-1976

"חוכר" – חוכר רשום במרשם המקרקעין לתקופה של ארבעים-ותשע שנים או יותר, לרבות חוכר-משנה רשום לתקופה כאמור;

תק' (מס' 2)  תשמ"ג-1983

"חישובים סטטיים" – חישובים הנדסיים שיש בהם להוכיח את יציבותו של בנין ויציבות ביסוסו;

תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

"יציאה" (Exit Discharge) – חלק מדרך מוצא שתחילתו בסופה של גישה למוצא בטוח או בסופו של מוצא בטוח וסיומו ברחוב, בין במישרין ובין דרך שטח פתוח;

תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

"יציע הקהל Grandstand", "יציע" – מערכת מושבים מדורגים הכוללת מושבים עם משענת גב כמתואר בתרשים 3.9.41.1 ב';

תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

"יציע זמני" – יציע הקהל המוקם למשך זמן שאינו עולה על 180 ימים;

תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

"כבש" – מישור משופע קבוע המקשר בין שני מפלסים וששיפועו גדול מ-5%;

תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

"כניסה קובעת לבניין" – הכניסה הראשית לבניין או לגזרת הבניין שבה היא נמצאת, אשר פני מפלס רצפתה אינם גבוהים מ-1.20 מטרים מעל פני הקרקע המתוכננים או מפני הרחוב או המדרכה הסמוכים לה, ושהגישה אליה היא באמצעות שביל, מדרגות או גשר כניסה, ישירות ממפלס הרחוב; אם קיימת יותר מכניסה אחת, הכניסה הקובעת היא הכניסה שנקבעה כזו בהיתר הבניה;

תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

"מ"א" – מטר אורך;

תק' (מס' 3) תשמ"ט-1989

"מגרש ספורט" – משטח פתוח או מקורה בחלקו, המשמש בעיקרו למופעי ספורט ובו יציע או מיתקנים כיוצא בזה לשימושם של הצופים;

תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

"מדרגות חוץ" – מדרגות הנמצאות מחוץ לבניין, המובילות אליו, והמשמשות חלק מדרך מוצא של הבניין;

תק' תשנ"ב-1992

"המהנדס" – מהנדס הועדה המקומית שנתמנה לפי סעיף 20  לחוק;

תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

"מוצא בטוח" (Exit) – חלק מדרך מוצא, המופרד משאר חלקי הבניין על ידי אלמנטים עמידי אש ודלתות אש והמוביל אל היציאה או אל מחוץ לבניין;

תק' (מס' 3) תשמ"ט-1989

"מיתקן ספורט" – אולם ספורט או מגרש ספורט;

תק' (מס' 2)  תשס"ז-2007

"מיתקן תברואה" – מערכת לאספקת מים קרים וחמים לרבות צינורות לאספקת מים ולחלוקתם, קבועות שרברבות ומחסומים, מערכות נקזים לצואים, לדלוחים ולאיוור, מערכות ביבים, מערכות סילוק מי גשם, ציוד לטיפול במים ולאגירת מים, ציוד צורך מים לרבות בריכות שחיה, מערכות חימום במים, מערכות מים לכיבוי אש, כולל חיבוריהם ומכשיריהם, הכל בתוך גבולות הנכס;

תק' (מס' 2)  תשמ"ג-1983

"מודד מוסמך" – מודד בעל רשיון לפי פקודת המדידות;

תק' (מס' 2)  תשע"ג-2012

"מוסד חינוך חדש" – כמשמעותו בסעיף 158ו1(ז) לחוק;

תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

"מ"מ" – מילימטר;

תק' (מס' 2)  תשמ"ג-1983

"מנהל עבודה" – מי שממלא את התפקיד של מנהל עבודה באתר הבניה לפי תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), תשט"ו-1955;

תק' תשנ"ח-1997

"מעבדה מאושרת" – כמשמעותו בסעיף 12(א) לחוק התקנים, תשי"ג-1953;

תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

"מעבר משופע" – מעבר קבוע המקשר בין שני מפלסים וששיפועו 5% או פחות;

תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

"מעלון" – משטח הרמה, אשר ממדיו וחומרי הבניה שלו תואמים את הוראות תקן ישראלי ת"י 1918 חלק 3.1 – נגישות הסביבה הבנויה: פנים הבניין – דרישות בסיסיות ותקן ישראלי ת"י 2252 חלק 1 – משטחי הרמה חשמליים למוגבלי תנועה – כללי בטיחות, מידות ופעולה תיפקודית: מעלונים אנכיים;

תק' (מס' 3) תשס"ג-2003

"מערכת גז משותפת" – מערכת לאספקת גז שבאמצעותה מסופק גז לשני בנינים או יותר, לרבות הצנרת לאספקת הגז;

תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

"מערכת מדרגות חיצונית" – מערכת מדרגות פתוחה לאוויר החופשי, הסמוכה לקיר חיצון של הבניין והמשמשת מוצא בטוח;

תק' (מס' 2) תשס"ז-2007

"מערכת סולרית" – מערכת לחימום מים באמצעות אנרגיית השמש;

תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

"מקום להתקהלות", "התקהלות" – בניין או חצר הבניין, המיועדים כולם או מקצתם, לפי הקבוע בהיתר, לשמש להתקהלות של 50 בני אדם או יותר, לאחת המטרות המפורטות בחלק ג' בתוספת השניה;

תק' (מס' 2)  תשע"ג-2012

"מקום ציבורי קיים" – כהגדרתו בסעיף 19ז לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ובכלל זה מקומות ציבוריים קיימים שהם מוסדות חינוך, מוסדות על-תיכוניים, או שניתנים בהם שירותי בריאות;

תק' (מס' 2)  תשע"ג-2012

"מקום ציבורי חדש" – כהגדרתו בסעיף 158ו1(א) לחוק;

תק' תשנ"ב-1992

"אחראי לביצוע שלד" – מי שנתמנה בידי הקבלן הראשי כאחראי לביצוע השלד;

"מפה מצבית" – מפה שבה מסומן בקנה-מידה שטח קרקע מוגדר וכל עצם הנמצא בו;

תק' (מס' 4) תשנ"ח-1998

"מקלט" – כהגדרתו בסעיף 11 לחוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א-1951, לרבות "מרחב מוגן" כהגדרתו בתקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים), תש"ן-1990;

תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

"מ"ר" – מטר מרובע;

תק' (מס' 2) תשס"ב-2002

"מרווח" – השטח התחום בין קו הבנין גבול המגרש;

תק' תשנ"ב-1992

"מתכנן שלד הבנין" – מי שהורשה להגיש חישובים סטטיים לרשות מוסמכת על פי תקנות המהנדסים, ושחתם על הבקשה להיתר ועל נספחיה כאחראי לתכנון שלד הבנין נושא הבקשה ולביצוע פיקוח עליון על הקמתו;

"נכס" – הנכס שלגביו מבוקש או ניתן היתר;

תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

"ס"מ" – סנטימטר;

"עבודה" – עבודה בנכס או השימוש בו הטעון היתר;

תק' (מס' 2)  תשמ"ג-1983

"עורך הבקשה" – מי שחתום על הבקשה להיתר ועל נספחיה, כעורכם, או הבא במקומו, הכל כמפורט בתקנות 2ד עד 2ז ובטופס 1 לתוספת הראשונה;

תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

"עמידות אש" – פרק זמן שרכיב מסוים של בניין עומד בו בבדיקה המתוארת בתקן הישראלי ת"י 931 חלק 1.1 – עמידות אש של אלמנטי בניין – שיטות בדיקה: דרישות כלליות;

תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

"פיר" – חלל אנכי בבניין להעברת צנרת, אמצעי תאורה, אמצעי איוור וכיוצא באלה, ולמעט פיר של מעלית;

תק' (מס' 2) תשנ"ט-1999

"פסולת בנין" – חומרים או שיירי חומרים המשמשים לבניה או לשיפוצים בהם, בקשר לעבודות בניה או שיפוצים או שנוצרו אגב עבודות כאמור או אגב עבודות הריסה, לרבות עודפי עפר וחציבה וחלקי הריסות של מבנים;

תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

"פרוזדור" – חלק מדרך מוצא המתוחם בין קירות, מקורה ומיועד למעבר אנשים;

"קו בנין" – קו על פני הקרקע ומתחתה שנקבע בתכנית מאושרת ושבינו ובין גבול הנכס הבניה אסורה;

"קו רחוב" – קו על פני הקרקע ומתחתה שנקבע בתכנית מאושרת כגבול השטח המיועד לדרך;

תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

"קומה תחתית" – קומה שמפלס רצפתה נמוך ממפלס הכניסה הקובעת לבניין; בין אם כל קירותיה של הקומה נמצאים מתחת לפני הקרקע המתוכננים ובין אם כל קירותיה או חלקם פונים לאוויר החוץ;

תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

"קיר-אש" – קיר המיועד להפרדת חלקים בבניין או להפרדת בניין מבניינים סמוכים, כדי להגביל את התפשטות האש, ושעמידות האש שלו שעתיים לפחות או כמפורט בתקנות אלה;

"קיר חיצון" – קיר אשר אחד מצדדיו או יותר פונה אל אוויר החוץ;

תק' תשס"ה-2004

"קרקע מחלחלת" – קרקע שאין מניעה הנדסית או גאולוגית להחדיר דרכה מים לתת-הקרקע;

"רשות הבריאות" – המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהסמיך בכתב;

תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

"רשות כבאות" – כמשמעותה בחוק שירותי הכבאות, התשי"ט-1959 (להלן – חוק שירותי כבאות);

תק' (מס' 3) תשל"ז-1976 תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

"שינוי פנימי בדירה", בבית משותף – שינוי שאינו נוגע לצד החיצוני של הבנין, אינו פוגע בחזיתו או במראהו או ברכוש המשותף או בשלד של הבנין, או בצנרת או בציוד אחר המשרתים את יתר הדירות ושאינו פוגע בדרכי מוצא;

תק' (מס' 2)  תשמ"ג-1983

"שלד" – כל חלקי הבנין הנושאים ומעבירים עומסים מכל סוג לקרקע הנושאת את הבנין והדרושים להבטחת יציבותו;

תק' (מס' 2)  תשמ"ג-1983

"תכנית קונסטרוקציה" – תכנית שלפיה נבנה שלד;

"תעודת גמר" – תעודה הניתנת לבעל ההיתר על-ידי ועדה מקומית, המעידה כי העבודה נושא ההיתר הושלמה בהתאם לו;

תק' (מס' 2)  תשמ"ט-1989

"תקנות הבריכות למי שתיה" – תקנות בריאות העם (מערכות בריכה למי שתיה), תשמ"ג- 1983;

תק' תשס"ח-2008

"תקנות המהנדסים" – תקנות המהנדסים והאדריכלים (רישוי וייחוד פעולות), התשכ"ז-1967;

תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

"תקן" – תקן ישראלי (להלן – ת"י), ובהעדר תקן כאמור – תקן של האגודה הלאומית האמריקנית להגנה בפני אש NFPA הדן בנושאים השייכים לשירותי הכבאות והצלה.

אישור מוקדם של מפה תק' (מס' 2) תשמ"ג-1983 תק' (מס' 2)  תשמ"ט-1989

1א. (א) הרוצה להגיש בקשה להיתר בניה בנכס פלוני, ימציא תחילה לועדה המקומית בשני עתקים, מפת הנכס הערוכה בידי מודד מוסמך והמכילה את הפרטים שבתקנה 4 ופרטים נוספים שנקבעו לענין זה בהל"ת; המהנדס רשאי לפטור מגיש בקשה כאמור מחובה זו, אם שוכנע כי הבניה המבוקשת אינה מחייבת הגשת מפת נכס.

(ב)  המהנדס יאשר בכתב את קבלת המפה ויסמן בה בקו אדום את קווי הבנין וקווי הרוחב, יפרט בה, או יצרף לה בכתב, את התנאים ואת המגבלות החלים על הנכס לפי כל תכנית ויחזיר עותק אחד ממפת הנכס מסומנת כאמור, על נספחיה, למי שהמציאה, לא יאוחר מהיום השלושים אחרי שהומצאה לועדה המקומית.

(ג)   הועדה המקומית או המהנדס לא יקבלו לטיפול או לדיון בקשה להיתר בניה, אלא אם נמצאת בידיהם מפת הנכס מסומנת כאמור בתקנה זו, או אם עברו שלושים ימים מהיום שבו הומצאה לועדה המפה לצרכי סימון כאמור, או אם ניתן פטור לגבי אותה בקשה לפי תקנת משנה (א).

תק' תשע"ו-2016

 1. 2.       (בוטלה).

תק' תשע"ו-2016

2א.     (בוטלה).

תק' תשע"ו-2016

2ב.     (בוטלה).

תק' תשע"ו-2016

2ג.     (בוטלה).

תק' תשע"ו-2016

2ג1.    (בוטלה).

תק' תשע"ו-2016

2ד.     (בוטלה).

תק' תשע"ו-2016

2ה. (בוטלה).

תק' תשע"ו-2016

2ו. (בוטלה).

תק' תשע"ו-2016

2ז.      (בוטלה).

תק' תשע"ו-2016

2ח.     (בוטלה).

תק' תשע"ו-2016

2ט.     (בוטלה).

תק' תשע"ו-2016

 1. 3.       (בוטלה).

תק' תשע"ו-2016

 1. 4.       (בוטלה).

תק' תשע"ו-2016

 1. 5.       (בוטלה).

תק' תשע"ו-2016

 1. 6.       (בוטלה).

תק' תשע"ו-2016

 1. 7.       (בוטלה).

תק' תשע"ו-2016

 1. 8.       (בוטלה).

תק' תשע"ו-2016

 1. 9.       (בוטלה).

תק' תשע"ו-2016

 1. 10.    (בוטלה).

תק' תשע"ו-2016

 1. 11. (בוטלה).

תק' תשע"ו-2016

11א.  (בוטלה).

תק' תשע"ו-2016

 1. 12.    (בוטלה).

תק' תשע"ו-2016

 1. 13.    (בוטלה).

תק' תשע"ו-2016

13א.  (בוטלה).

תק' תשע"ו-2016

 1. 14.    (בוטלה).

תק' תשע"ו-2016

 1. 15.    (בוטלה).

תק' תשע"ו-2016

 1. 16.    (בוטלה).

תק' תשע"ו-2016

16א.  (בוטלה).

תק' תשע"ו-2016

16ב.  (בוטלה).

תק' תשע"ו-2016

 1. 17.    (בוטלה).

תק' תשע"ו-2016

17א.  (בוטלה).

תק' תשע"ו-2016

17ב.  (בוטלה).

תק' תשע"ו-2016

 1. 18.    (בוטלה).

אגרות

 1. בעד מתן היתר ישולמו האגרות שנקבעו בתוספת השלישית.

הצמדה למדד תק' (מס' 3) תשס"ב-2002

19א.  (א)  סכומי אגרות הבניה המפורטים בתוספת השלישית יעודכנו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן – יום העדכון) לפי שיעור השינוי במדד החדש לעומת המדד היסודי.

תק' תשס"ג-2002

(ב)  בתקנה זו –

"מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"המדד החדש" – המדד שפורסם בחודש נובמבר שלפני יום העדכון;

"המדד היסודי" – המדד שפורסם בחודש נובמבר שלפני יום העדכון הקודם ולענין יום העדכון הראשון שלאחר תחילתן של תקנות אלה – המדד שפורסם ביום כ"ט בחשון התשס"ב (15 בנובמבר 2001).

תק' תשס"ג-2002

(ג)   שר הפנים יפרסם בהודעה ברשומות את סכומי האגרות המפורטים בתוספת השלישית כפי שעודכנו לפי תקנות משנה (א) ו-(ב).

תק' תשע"ו-2016

 1. (בוטלה).

תק' תשע"ו-2016

20א.  (בוטלה).

תק' תשע"ו-2016

20א1. (בוטלה).

תק' תשע"ו-2016

20ב.  (בוטלה).

תק' תשע"ו-2016

 1. 21.    (בוטלה).

תק' תשע"ו-2016

21א.  (בוטלה).

תק' תשע"ו-2016

21ב.  (בוטלה).

תק' תשע"ו-2016

 1. 22.    (בוטלה).

תק' תשל"ד-1974

 1. (בוטלה).

תק' (מס' 2)  תשמ"ג-1983

 1. (בוטלה).

תק' תשע"ו-2016

 1. 25.    (בוטלה).

תק' תשע"ו-2016

 1. 26.    (בוטלה).

תק' תשע"ו-2016

 1. 27.    (בוטלה).

 

תק' תשע"ו-2016

תוספת ראשונה

תק' (מס' 3)  תשס"ג-2003

(בוטלה)

 

תוספת שניה

תק' (מס' 2) תשס"ז-2007 תק' תש"ף-2019

חלק א': מיתקני תברואה

 

תק' תש"ף-2019

1.01    (בוטל).

תק' תש"ף-2019

1.02    (בוטל).

תק' תש"ף-2019

1.03    (בוטל).

תק' תש"ף-2019

1.04    (בוטל).

תק' תש"ף-2019

1.05    (בוטל).

תק' תש"ף-2019

1.06    (בוטל).

תק' תש"ף-2019

1.07    (בוטל).

תק' תש"ף-2019

1.08    (בוטל).

תק' תש"ף-2019

1.09    (בוטל).

תק' תש"ף-2019

1.10    (בוטל).

תק' תש"ף-2019

1.11    (בוטל).

תק' תש"ף-2019

1.12    (בוטל).

תק' תש"ף-2019

1.13    (בוטל).

סידורים תברואיים תק' (מס' 2) תשס"ז-2007

1.14    (א)  בכל דירה וחלק אחר מבנין המיועד לשימוש בני אדם יותקנו סידורים תברואיים בכמות מספקת כנדרש בהל"ת.

(ב)  מידות מרחבי השימוש יתאימו לנדרש בהל"ת.

תק' (מס' 2)  תשע"ג-2012

(ג)   ראה מורשה לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה כי במקום ציבורי קיים או בבניין שנדרשת בו התאמה לעובד אין אפשרות תכנונית סבירה להקים בית שימוש נגיש, מקלחת או מלתחה נגישים לאדם עם מוגבלות, שהם חובה לפי דין, רשאי הוא להתיר את ביצועם של השינויים שלהלן בקומה הנגישה לאדם עם מוגבלות:

(1)   הפחתה של יחידת שירותים אחת בכל קומה, ובלבד שבכל קומה יהיו שלוש יחידות שירותים לפחות, וכי עקב צמצום כאמור יישארו שתי יחידות שירותים לפחות בקומה; על אף האמור, אם מספר יחידות השירותים הנדרש בקומה לפי הדין, קטן משתיים, אפשר שלאחר צמצום סך כל יחידות השירותים בקומה, יפחת מספרן לנדרש לפי הדין האמור;

(2)   על אף האמור בפסקה (1), בבניין או באגף שבו חמש יחידות שירותים לפחות העומדות לרשות הציבור, רשאי מורשה לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה להתיר כי בקומה אחת בבניין או באגף, תופחת יחידת שירותים אחת, ובלבד שעקב ההפחתה כאמור תישאר באותה קומה יחידת שירותים אחת לפחות; נותרה לאחר הפחתה כאמור יחידת שירותים אחת בקומה, תשמש יחידת השירותים את שני המינים; לעניין זה, "אגף" – חלק בניין המשמש או המיועד לשמש כיחידה תפקודית שלמה;

(3)   הקמת מקלחת ומלתחה נגישות לאדם עם מוגבלות תוך התאמת תאי מקלחות או מלתחות קיימים, לפי העניין, ובלבד שמספר הסידורים התברואיים לפי ההל"ת לא יקטן, כגון על ידי התקנת שני ראשי מקלחות בתא מקלחת נגיש לאדם עם מוגבלות.

תק' (מס' 2)  תשע"ג-2012

(ד)  נותרו לאחר הפחתת יחידות שירותים כאמור בפרט משנה (ג)(1) או (2) לא יותר משתי יחידות שירותים בקומה, בבניין או בחלק בניין כאמור, ימוקם בית השימוש הנגיש לאדם עם מוגבלות ביחידת שירותים המיועדת לנשים בלבד וישמש גם לאדם עם מוגבלות ומלווהו משני המינים.

תק' (מס' 2)  תשע"ג-2012

(ה)  בכפוף לאמור בפרט משנה (ד), בית שימוש נגיש לאדם עם מוגבלות יעמוד לרשות כלל הציבור ויימנה במניין הקבועות של הבניין או חלקו, לפי העניין.

בית שימוש בבנין ציבורי תק' (מס' 2) תשס"ז-2007

1.15    (א)  בבית שימוש בבנין ציבורי כהגדרתו בסעיף 158ב לחוק, יהיה שטח המדור המיועד לנשים ומספר הקבועות שבו בהתאם לקבוע ב"טבלאות סידורים תברואיים מינימליים בבבנינים" שבהל"ת (בפרט זה – הטבלאות), לפי סוג הבנין.

(ב)  במוסדות חינוך, בתי תפילה ובמוסדות קהילתיים אחרים, שלגביהם יוכיח מבקש ההיתר, להנחת דעתו של המהנדס ובהתייעצות עם משרד הבריאות, כי מספר הנשים הצפויות להשתמש בבנין שיוקם, קטן ממספר הגברים, יופחת השטח בבית השימוש הציבורי לנשים ומספר הקבועות שבו מזה של הגברים, בהתאם לקבוע בטבלאות; ואולם במוסדות חינוך ובמוסדות קהילתיים אחרים בהם מספר הגברים הצפויים להשתמש בבנין קטן ממספר הנשים, יופחת השטח בבית השימוש הציבורי לגברים ומספר הקבועות שבו, בהתאם לקבוע בטבלאות.

(ג)   בבית שימוש ציבורי, המצוי בחלקו של בנין הפתוח לקהל הרחב, תותקן יחידת החתלה לשימוש הציבור בהתאם לתקן הישראלי, ת"י 5115 חלק 3 – יחידות החתלה: יחידות החתלה לשימוש ציבורי; יחידת ההחתלה תותקן במדור המיועד לגברים ובמדור המיועד לנשים ובאופן שיהיה נגיש גם לאדם עם מוגבלות; בבית שימוש כאמור שבו קיים גם מדור לגברים ולנשים כאחד, ניתן להסתפק בהתקנת יחידת ההחתלה בו בלבד ובתנאי שלא תיפגע האפשרות להשתמש בתא לפי ייעודו.

תק' תש"ף-2019

1.16    (בוטל).

תק' תש"ף-2019

1.17    (בוטל).

תק' תש"ף-2019

1.18    (בוטל).

תק' תש"ף-2019

1.19    (בוטל).

תק' תש"ף-2019

1.20    (בוטל).

תק' תש"ף-2019

1.21    (בוטל).

תק' תש"ף-2019

1.22    (בוטל).

תק' תש"ף-2019

1.23    (בוטל).

תק' תש"ף-2019

1.24    (בוטל).

תק' תש"ף-2019

1.25    (בוטל).

תק' תש"ף-2019

1.26    (בוטל).

חלק ב': גדלם, איוורם ותאורתם של חלקי בנין

סימן א': פרשנות

הגדרות

2.01    בחלק זה –

"גובה" – המרחק האנכי בין המפלס העליון של רצפה לבין המפלס התחתון של תקרה או תקרת משנה באותו חלל;

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

"דירה" – (נמחקה);

תק' (מס' 3)  תש"ע-2010

"חדר מגורים" – (נמחקה);

תק' (מס' 3)  תש"ע-2010

"חדר שירות" – (נמחקה);

תק' תשס"ה-2004

"חלון" – פתח המשמש אמצעי תאורה ואיוור טבעיים והפונה לשמים, לרחוב, למרפסת הסגורה בתריס בלבד, או לחצר, לרבות אשנב, דלת מזוגגת או פתח אחר כיוצא באלה;

"חצר חיצונית" – חצר הגובלת בצד אחד או יותר עם דרך או שטח פתוח אחר;

תק' תשנ"ב-1992

"יציע" ו"עליית גג" – כמשמעותם בתוספת השלישית;

תק' תשנ"ב-1992

"מטרה עיקרית" ו"מטרת שירות" – כמשמעותם של מטרה עיקרית ומטרה של מתן שירותים נילווים כמתואר בתקנה 9 לתקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים ואחוזי בניה בתכניות ובהיתרים), תשנ"ב- 1992;

"צינור איוור" – חלל מוקף קירות המזדקף עד מעבר לגג והמשמש מוצא לאדים ולאוויר מזוהם מחדרי השירות וחדרים אחרים בבנין;

תק' תשס"ב-2002

"קיר מסך" – קיר חיצון העשוי ברובו זכוכית;

תק' (מס' 3) תש"ם-1980

"רוחב מינימלי" – מרחק מינימלי בין חלקי בנין הנמדד על ידי ניצב;

"שטח" – שטח רצפתו של חלק בנין הנמדד בין קירותיו;

"שטח חלון" – שטח הפתח שבו מותקן החלון, לפי מידות הבניה החיצוניות המינימליות;

"תקרת משנה" – תקרה לצורך אקוסטיקה או קישוט המותקנת מתחת למפלסה התחתון של תקרה.

שמירת דינים

2.02    הוראות חלק זה אינן באות לגרוע מכוחן של תקנות המלאכות והתעשיות (הסדרתן).

סימן ב': גדלם של חלקי בנין

גובה מינימלי של חלקי בנין תק' תשנ"ב-1992

2.03    (א)  גבהו של חלק בנין המפורט להלן בטור א' לא יפחת ממספר המטרים (להלן – מ') המצויין לצדו בטור ב':

                                                                                                                טור א'                                                                                                                                         טור ב'

חלק הבנין                                                        גובה מזערי במ'

(1)     מרתף המשמש למטרת שירות                                                     2.05

(2)     מקלט או מחסה לשעת חירום                                                      2.00

(3)     חדר שירות, פרוזדור פנימי ומקום שנועד למטרת שירות ושלא נקבעה לגביו הוראה מיוחדת                                                                                        2.05

(4)     חדר הנועד למטרה עיקרית ושלא נקבעה לגביו הוראה מיוחדת        2.50

(5)     חדר בעלית גג הנועד למטרה עיקרית                                            1.80

ובחלקו העליון לפחות                                                                2.50

(6)     חדר בעלית גג הנועד למטרת שירות                                             1.80

ובחלקו העליון לפחות                                                                2.05

(7)     חנות                                                                                        2.75

(8)     יציע                                                                                        2.20

(9)     החלל שבין יציע לבין הרצפה שמתחתיו                                       2.20

(10)   מקום הנועד לחניה כמטרה עיקרית                                              2.40

(11)   מקום הנועד לחניה כמטרת שירות                                                2.05

תק' תשנ"א-1990

(ב)  על הגובה המינימלי שנקבע בסעיף קטן (א) לחלק של בנין, חייבים לשמור באותו חלק שאינו עודף על השטח המינימלי כפי שנקבע לאותו חלק של בנין בסעיף 2.04, ואילו את החלק העודף על השטח המינימלי, מותר לבנות בגובה נמוך יותר, אם קיומם או הקמתם של קורות, כוכים, ארובות אוויר וכיוצא באלה מצדיקים זאת.

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

(ג)   בגובה של חלק מבניין יתקיימו גם הדרישות בפרטים 3.1.2.5, 3.2.2.4, 3.8.2.2 ו-3.2.1.4 בחלק ג'.

שטח מינימלי של חלקי בנין ורוחב מינימלי בין קירות תק' (מס' 3) תש"ם-1980 תק' תשנ"א-1990

2.04    (א)  שטחו של חלק בנין המפורט להלן בטור א' לא יפחת ממספר המטרים המרובעים (להלן – מ"ר) המצויין לצדו בטור ב' והרוחב המינימלי בין קירותיו לא יפחת ממספר המ' המצויין לצדו בטור ג':

 

טור א'

חלק הבנין

טור ב'

שטח מינימלי במ"ר

טור ג'

רוחב מינימלי במ' בין קירות

(1) חדר מגורים 8.0 2.60
(2) חדר מגורים בדירה בת חדר מגורים אחד 14.0 2.60
(3) חדר מגורים אחד לפחות בדירה הכוללת שני חדרי מגורים או יותר 12.0 2.60
(4) חדרון 6.0 2.00
(5) חדר אמבטיה 2.5 1.45
(6) בית שימוש (המדידה בין הציפויים שעל הקירות) 1.1 0.80
(7) מטבח בדירה הכוללת שני חדרי מגורים או יותר 6.0 1.70
(8) מטבח בדירה בת חדר מגורים אחד; נכלל המטבח בחדר המגורים, יתוסף שטחו לשטח חדר המגורים 4.5 1.70
(9) מטבח הגובל עם פינת אוכל ששטחה 4.0 מ"ר לפחות 5.0 1.70
(10) חדר רחצה המכיל מקלחת ואסלה 1.8 0.90

 

תק' תשנ"א-1990

(ב)  מדידת הרוחב תבוצע בגובה של 1.20 מטר מעל הרצפה ובין הציפויים.

תק' תשנ"א-1990

(ג)   על הרוחב המינימלי שנקבע בסעיף קטן (א) לחלק של בנין, חייבים לשמור באותו חלק בלבד שאינו עודף על השטח המינימלי כפי שנקבע לאותו חלק של בנין בסעיף קטן (א), ואילו את החלק העודף על השטח המינימלי, מותר לבנות ברוחב קטן יותר.

תק' (מס' 2)  תש"ף-2020

(ד)  על אף האמור בסעיף קטן (א)(1) עד (3), הרוחב המזערי בין קירותיו של חדר מגורים הבנוי ממכולה ימית לא יפחת מ-2.20 מטרים.

תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

2.05    (בוטל).

רוחב מינימלי של חנות

2.06    לא יפחת רחבה של חנות מ-3.00 מ'.

גובה מקסימלי של חנות באזור מגורים

2.07    לא יעלה גבהה של חנות באזור המגורים על 4.50 מ'.

יציע בחנות

2.08    לא ייבנה יציע בחנות אלא אם יתקיימו לגביהם תנאים אלה:

(1)   גבהה של החנות לא יפחת מ-4.75 מ';

(2)   פתחי האיוור של החנות יהיו בגובה של 1.95 מ' לפחות מעל רצפת היציע או תהיה בחנות מערכת איוור מלאכותית;

(3)   רצפת היציע, המדרגות המובילות אליו, מעקה המדרגות למעט בית-האחיזה שלו, ייבנו מחמרים בלתי דליקים ובדיקת אי דליקתם תיערך בהתאם לתקן;

(4)   שטחה של רצפת היציע לא יעלה על אחוזי שטח החנות המפורטים להלן:

שטח החנות ………………………………………………      שטח מקסימלי של

רצפת היציע ב-%

בחנות ששטחה עד 20.0 מ"ר…………………………………. 0%

בחנות ששטחה מעל 20.0 מ"ר ועד 30.0 מ"ר……………. 25%

בחנות ששטחה מעל 30.0 ועד 40.0 מ"ר………………….. 30%

בחנות ששטחה מעל 40.0 מ"ר ועד 50.0 מ"ר ……………. 35%

בחנות ששטחה עולה על 50.0 מ"ר………………………….. 40%

יציע בדירה

2.09    לא יעלה שטחו של יציע בדירה על 1/3 שטח החדר שבו ייבנה.

דירת מרתף

2.10    בכפוף לתכנית מאושרת לא תיבנה דירת מרתף אלא אם נתקיימו לגביה תנאים אלה:

(1)   לארכו של קיר חיצון של הדירה יהיה שטח פתוח שמפלסו נמוך ב-15 ס"מ מרצפת הדירה;

(2)   שטח פתוח כאמור יהיה מרוצף ומנוקז ורחבו לא יפחת מ-3.00 מ';

(3)   גבהה של תחתית תקרות חדרי המגורים והמטבח בדירה, מעל פני הקרקע או הרחוב הגובלים, לא יפחת מ-1.50 מ'.

חצר חיצונית פתוחה

2.11    (א)  עולה עמקה של חצר חיצונית פתוחה, הנמדד בקו אפקי ניצב לחזיתה, על מ' אחד, לא יפחת רחבה מ-2.00 מ'.

(ב)             עמקה של חצר כאמור לא יעלה על כפליים רחבה.

(ג)   רחבה של חצר כאמור לא יהיה מוגבל כאשר עמקה אינו עולה על מ' אחד.

סימן ג': חלונות

אמצעי איוור ותאורה תק' (מס' 3) תש"ם-1980 תק' תשס"ה-2004

2.20    חדר מגורים ומטבח יכילו חלונות הפונים אל אוויר החוץ או למרפסת הסגורה בתריס בלבד.

 

גודל חלונות בדירה

2.21    (א)  לא יפחת שטחם הכולל של החלונות בחדר מגורים מ-8% משטח רצפת החדר.

תק' תשס"ה-2004

(ב)  לא יפחת שטחם הכולל של החלונות במטבח מ-5% משטח רצפת המטבח.

תק' (מס' 3)  תשנ"ט-1999

(ג)   לא יפחת שטחם הכולל של החלונות בחדר שירות, למעט חדר ארונות שאין חובה באוורורו, מ-10% משטח רצפת החדר או 0.3 מ"ר, הכל לפי הגדול.

גודל חלון המופנה למרפסת או למטבח תק' תשס"ה-2004

2.22    (א)  לא יפחת שטח חלון הפונה למרפסת מ-8% מסכום שטח רצפת החדר ו-1/8 משטח קטע המרפסת שבהמשך לגזרת החדר, אם אין בחדר חלון אחר מלבד החלון האמור.

(ב)  לא יפחת שטח החלון במטבח הפונה למרפסת מסכום 5% משטח רצפת המטבח ו-1/8 משטח קטע המרפסת שבהמשך לגזרת המטבח, אם אין בחדר חלון אחר מלבד החלון האמור.

(ג)   אם יש בחדר או במטבח, לפי הענין, חלון אחר מלבד החלון האמור בפרט משנה (א) או (ב) בהתאמה, תחול על שטחם הכולל של החלונות בחדר או במטבח האמורים הוראת פרט משנה (א) או (ב) בהתאמה.

(ד)  שטח הפתח במרפסת הסגורה בתריס בלבד לא יפחת משטח הפתח הדרוש לחדר או למטבח הצמודים לה.

איסור בניית חלון בקירות מסויימים תק' (מס' 3) תש"ם-1980

2.23    לא ייבנה חלון בקיר על קו גבול צדדי או אחורי של נכס.

 

חלון הפונה לחצר פנימית בחדר מגורים

2.24    לא ייבנה חלון הפונה אל חצר פנימית בחדר מגורים אלא אם יתקיימו לגביהם תנאים אלה:

(1)   החדר יכיל חלון אחר הנפתח אל אוויר החוץ;

(2)   החלון ייסגר באופן המונע חדירת עשן;

תק' תשס"ב-2002

(3)   מלבן החלון ותריסיו –

(א)   בחלון המצויד בתריסים, העשויים פלדה או אלומיניום, יהיו בלתי דליקים;

(ב)   העשויים פי.וי.סי. (P.V.C.) קשיח יעמדו בדרישות התגובה בשריפה שבתקן הישראלי, ת"י 599 – רפפות פוליוויניל כלורי לתריסים.

תק' (מס' 3) תש"ם-1980

(4)   החצר הפנימית תהיה מלבנית, ובלבד שארכה לא יפחת מפעם וחצי רחבה;

(5)   רוחב החצר האמורה בבנין שגבהו עד 11.00 מ', לא יפחת מ-3.00 מ'; בבנין שגבהו עד 17.00 מ' – לא יפחת מ-4.00 מ'; בבנין שגבהו עולה על 17.00 מ' – לא יפחת מ-5.00 מ';

(6)   פתח או דלת כניסה בגובה 2.00 מ' וברוחב 0.90 מ' יאפשרו כניסה למשטח החצר מהחוץ;

(7)   לחצר תהיה מערכת ניקוז.

חלון הפונה לחצר פנימית במטבח או בחדר שירות

2.25    לא ייבנה חלון הפונה אל חצר פנימית במטבח או בחדר שירות אלא אם נתקיימו לגבי החצר התנאים המפורטים בסעיף 2.24(4)- (7).

תק' תשס"א-2001

2.26    (בוטל).

תאורה ואיוור מרתף

2.27    (א)  במרתף שאינו מיועד למגורים לא יפחת שטח חלונותיו מ-2% משטח רצפתו.

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

(ב)  במרתף כאמור שאין בו חלונות יותקנו תאורה ואיוור מלאכותיים שיתקיימו בהם הדרישות לפינוי עשן המפורטות בפרק ה' לחלק ג'.

תק' תש"ף-2019

2.28    (בוטל).

סימן ד': איוור חדר שירות

אמצעי איוור תק' (מס' 4) תשנ"ח-1998

2.40    חדר שירות למעט חדר ארונות יאוור באחד האמצעים האלה:

(1)   חלון הנפתח לאוויר החוץ, או למרפסת הסגורה באמצעות תריס בלבד;

(2)   פתח בדלת אטומה (להלן – צוהר), צינור איוור נפרד פתוח בכיוון אחד, צינור מאסף או צינור מצוייד במאוור מיכני (אקזוסטר).

איוור באמצעות צוהר

2.41    אלה התנאים הדרושים לגבי איוור חדר שירות באמצעות צוהר:

(1)   שטחו של הצוהר לא יפחת מ-0.3 מ"ר;

(2)   הצוהר ייבנה מחמרים מעבירי-אור ויהיו בו פתחי איוור.

איוור באמצעות צינור איוור נפרד פתוח בכיוון אחד

2.42    אלה התנאים הדרושים לגבי איוור שירות באמצעות צינור איוור נפרד פתוח בכיוון אחד:

(1)   הבנין לא יכיל יותר מחמש קומות ובכללן קומת עמודים מפולשת;

(2)   החתך האפקי של הצינור יהיה עגול, מרובע, או מלבני;

(3)   פתחו העליון של הצינור יזדקף 30 ס"מ לפחות מעל מעקה הגג ויכוסה במכסה ורשת בלתי מחלידה באופן שתימנע חדירתם של מי גשם ובעלי חיים ולא יופרע זרם האוויר בצינור;

(4)   שטח החתך האפקי של הצינור לא יפחת מ-140 סמ"ר; ולגבי צינור שיש בו מקומות איחוי – 180 סמ"ר לפחות;

(5)   לא יפחת רחבו של צינור בעל חתך אפקי מלבני מ-2/3 ארכו;

(6)   פתחו של צינור בחדר שירות יהיה סמוך ככל האפשר לתקרת החדר ושטח ח"כו יהיה ניתן לצמצום עד כדי 25 סמ"ר, לשם ויסות זרם האוויר;

(7)   בחלק התחתון של דלת חדר שירות או אחד מקירותיו יותקן תריס או חריץ לאיוור ששטחו לא יפחת מ-150 סמ"ר;

תק' (מס' 3) תש"ם-1980

(8)   הצינור על ציפוייו הפנימי והחיצון יהיו עשויים מחמרים בלתי דליקים; בדיקת אי דליקותם של החמרים תיערך בהתאם לתקן ישראלי ת"י 755;

(9)   לכל חדר שרות או לחדרי שירות של דירה אחת יהיה צינור איוור נפרד המזדקף עד לגג.

איוור באמצעות צינור מאסף

2.43    אלה התנאים הדרושים לגבי איוור חדר שירות באמצעות צינור מאסף:

(1)   הבנין יכיל יותר מחמש קומות;

(2)   התנאים המפורטים בסעיף 2.42(3) יתמלאו לגבי פתחו העליון של הצינור;

(3)   קצהו התחתון של הצינור יהיה פתוח לחלל קומת העמודים המפולשת ובאין קומת עמודים כאמור יחובר בקומת הקרקע לתעלה אפקית הנפתחת לשני כיווני חזית הבנין;

(4)   הצינור יחובר לחדרי השירות באמצעות צינורות משנה בעלי ברכי מעבר נוחים לזרימת אוויר;

(5)   צינור משנה יחובר לצינור המאסף בגובה של קומה אחת מעל פתח כניסתו של צינור המשנה לחדר השירות;

(6)   שטחו של החתך האפקי של צינור משנה לא יפחת מ-140 סמ"ר;

(7)   צינור משנה יהיה בעל חתך אפקי מרובע או מלבני וארכה של אחת מצלעותיו לא יפחת מ-9 ס"מ;

(8)   המרחק האנכי בין ציר פתחו התחתון של צינור המשנה לבין ציר פתח החיבור לצינור המאסף לא יפחת מ-2.20 מ';

(9)   לא יתחברו שני צינורות משנה לצינור מאסף במישור אפקי אחד, והמרחק האנכי בין החיבורים של שני צינורות כאמור לצינור מאסף לא יפחת מ-25 ס"מ;

(10)  הוראות סעיף 2.42 יחולו לגבי צינור משנה בשינויים המחוייבים לפי הענין;

(11)  מספר צינורות המשנה המחוברים לצינור מאסף לא יעלה על המספר הנקוב בלוח שלהלן:

  חתך צינור מאסף
גובה אפקטיבי של צינור מאסף 300 סמ"ר מעל 300 סמ"ר ופחות מ-500 סמ"ר 500 סמ"ר
עד 10 מ' 5 8 10
עולה על 10 מ' עד 15 מ' 6 9 11
מעל 15 מ' 7 10 12

בלוח זה, "גובה אפקטיבי של צינור מאסף" – גובה המהווה ממוצע אריתמטי של הגבהים של צינורות המשנה הנמדדים מפתחי כניסת אוויר מחדרי שירות עד לפתח העליון של הצינור המאסף מעל הגג;

(12)  חתכו האפקי של צינור מאסף יהיה מרובע או מלבני;

(13)  שטחו של החתך האפקי של צינור מאסף יהיה מ-300 עד 500 סמ"ר;

(14)  בצדו של צינור מאסף בחלקו העליון והתחתון יהיה פתח ניקוי ששטחו לא יפחת מ-400 סמ"ר.

איוור באמצעות מאוור מיכני (אקזוסטר) תק' (מס' 4)  תשנ"ח-1998

2.44    חדר שירות שאין בו חלון הנפתח אל אוויר החוץ ואינו מאוור באמצעים המפורטים בסעיפים 2.41-2.43, למעט חדר ארונות, יאוור באמצעות צינור נפרד או צינור מאסף המצוייד במאוור מיכני.

צינור נפרד מצוייד במאוור מיכני

2.45    צינור איוור נפרד המצוייד במאוור מיכני זעיר בפתח כניסתו לחדר שירות יותקן באחת הדרכים האלה:

(1)   צינור העובר אנכית מחדר שירות ומזדקף מעל הגג;

(2)   צינור העובר אפקית מחדר שירות אל אוויר החוץ דרך קיר חיצון;

(3)   צינור כאמור בפסקה (2) שאליו יכול שיסתעף צינור משנה לאיוור המטבח של אותה הדירה.

צינור מאסף מצוייד במאוור מיכני חשמלי

2.46    (א)  צינור מאסף ללא פתח תחתון שפתחו העליון מזדקף מעל הגג, יצוייד במאוור מיכני חשמלי משותף לאיוור חדרי השירות בבנין.

(ב)  חתך של צינורות המשנה המתחברים אל צינור מאסף כאמור מחדרי השירות, יותאם ליצירת כוח ספיגה וחילופי אוויר אחידים בכל חדרי השירות בבנין.

(ג)   הוראות סעיף 2.43, למעט פסקאות (3) ו-(11) שבו, יחולו לגבי צינור מאסף כאמור.

מספר החלפות אוויר לשעה בחדר שירות

2.47    מספר החלפות אוויר בחדר שירות המאוור במאוור מיכני יהיה בהתאם להוראות המפורטות בסעיף 2.61.

סימן ה': מערכת איוור מלאכותית

מערכת איוור מלאכותית בבנינים מסויימים תק' תשס"ה-2004

2.60    (א)  אם בריאותם של בני-אדם המשתמשים בבנין או בחלק ממנו עלולה להיפגע מחמת ריבוי עשן, גזים, אדים, ריחות מרעילים או רעלים אחרים כיוצא באלה או אם שוכנע המהנדס, כי מטעמי תכנון או הנדסה לא ניתן בנסיבות הענין לקיים לגבי הבנין או חלק ממנו את הוראות סימנים ג' ו-ד' לחלק זה, תותקן בו או בחלק ממנו, לפי הענין, מערכת איוור מלאכותית.

תק' (מס' 2) תשמ"ט-1989 תק' תשס"ה-2004

(ב)  מערכת מיכנית לאיוור מלאכותי תותקן בהתאם לתקן הישראלי, ת"י 1001 חלק 1 – בטיחות אש: מערכות מיזוג אוויר ואוורור.

מספר החלפות אוויר לשעה

2.61    מערכת מיכנית לאיוור מלאכותי תחליף במשך שעה את האוויר בחלקי הבנין המפורטים להלן בטור א' לא פחות ממספר הפעמים המצויין לצדם בטור ב':

טור א'                                                           ……………….. טור ב'

חלק הבנין                                                    מספר מינימלי של

החלפות אוויר לשעה

חדר מגורים                                        ……………..  3

תק' (מס' 3) תשנ"ט-1999

חדר שירות בדירה למעט חדר ארונות         3

מטבח בדירה                                              3

חדר שירות בבנין שאינו מיועד למגורים  …………….  6

מטבח בבנין שאינו מיועד למגורים             8

משרד                                                     3

כיתה                                                  ……………..  4

אולם להתקהלות ציבורית                             6

בית-סוהר                                           ……………..  3

סגר בהסתעפות בין צינור מאסף וצינור משנה

2.62    לא תותקן מערכת איוור מלאכותית אלא לפי תנאים אלה:

(1)   במקום ההסתעפות בין צינור מאסף וצינור משנה יותקן סגר הסוגר הרמטית את צינור המשנה והמונע חדירת עשן דרכו;

(2)   סגר כאמור ייבנה מחמרים בלתי דליקים והידית שלו תותקן בצידו החיצון של צינור המשנה ומחוץ לחלק הבנין שאליו הוא מוביל.

סימן ו': תאורה מלאכותית

תאורה מלאכותית בחדר שירות

2.80    בחדר שירות שאין בו אור טבעי תותקן תאורה מלאכותית בעוצמה של 100 לוקס הנמדדת על-פני מישור המורם 75 ס"מ מעל פני הרצפה.

תאורה מלאכותית בהתאם ל-IES Code תק' (מס' 3) תש"ם-1980 תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

2.81    בחלק מבנין למעט חדר שירות, שאינו מואר די צרכו באור טבעי, תותקן תאורה מלאכותית שעצמתה על-פני מישור גלוי המורם 75 ס"מ מעל פני הרצפה תהיה בהתאם לעוצמת התאורה והתנאים המפורטים בתקנון האגודה הבריטית להנדסת התאורה, לונדון, (I.E.S (Illuminating Engineering Society) Code,) לפי המהדורה האחרונה; בעוצמת התאורה המלאכותית תתקיים גם הדרישה בסימן ט"ז בפרק ב' לחלק ג'.

תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

סימן ו'1: איוור ותאורה בחדר מדרגות

פתחי איוור תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

2.85    חדר מדרכות יאוור באמצעות פתח הכניסה לבניין ופתחים באחד מקירותיו החיצוניים או בתקרתו העליונה.

תק' תש"ף-2019

2.86    (בוטל).

תק' תש"ף-2019

2.87    (בוטל).

תק' תש"ף-2019

2.88    (בוטל).

תק' (מס' 3)  תש"ם-1980 תק' תשס"א-2001

סימן ז': אמצעי בטיחות והגנה לפתחים בבנינים

 

הגדרות תק' (מס' 3)  תש"ם-1980 תק' תש"ס-2000

2.90    בסימן זה, "דלת" – דלת כניסה ראשית בדירת מגורים, לרבות הכנף והמלבן.

 

דלת תק' (מס' 2) תשנ"ו-1995

2.91    דלת תהא אחת מאלה:

 

תק' (מס' 5) תשנ"ו-1996

(1)  דלת עץ לבודה בהתאם לדרישות תקן ישראלי ת"י 23 חלק 3 עבור דלת משופרת, או דלת מעץ מקשי בהתאם לדרישות תקן ישראלי ת"י 23 חלק 4 עבור דלת חוץ;

(2)  דלת העשויה מפלדה שנתקיימו בה כל אלה:

(א)   כנף הדלת בנויה משני לוחות פלדה בעובי של 1.2 מילימטר כל לוח;

(ב)   הלוחות חוברו בריתוך באמצעות 5 צלעות פלדה בעובי של 1.2 מילימטר במרחקים שווים בערך לכל אורך הכנף;

(ג)    מלבן הדלת (המשקוף והמזוזות) יהא עשוי פלדה בעובי של 1.15 מילימטר;

(ד)   המלבן יהא מעוגן בקיר באמצעות 5 מסמרים מפלדה בקוטר של 9 מילימטרים כל אחד, בכל אחת ממזוזות המשקוף;

(ה)   המשקוף של מלבן הדלת יכול שיותקן על גבי משקוף אחר.

אמצעי נעילה תק' (מס' 3) תש"ם-1980

2.92    נעילת הדלתות תהיה באחד האמצעים המפורטים להלן, או בכל אמצעי אחר שווה ערך להם מבחינת חוזקו, עמידותו ואמינותו, ובלבד שהראיה שהאמצעי האחר הוא אמנם שווה ערך כאמור – תהיה על מי שטוען כך:

אמצעי (1) –

תק' תשס"א-2001

(א)   מנעול תחתון חבוי לדלת סובבת, בנוי בהתאם לתקן ישראלי ת"י 101 וממוין לפי סעיף 103.1 לתקן הישראלי עם בריח המוזז על-ידי מנגנון גלילי כפול שמופעל באמצעות מפתח בצד החיצוני של דירת המגורים וידית בצד הפנימי של הדירה המתאים לתקן ישראלי ת"י 950 (להלן – מנגנון גלילי), ואולם אם קיים חלון או פתח במרחק הקטן ממטר אחד מהדלת, אין חובה להתקין ידית במנגנון הגלילי, ובנוסף –

ת"ט תש"ם-1980

(ב)   מנעול עליון עם בריח המוזז באמצעות מנגנון גלילי שיכלול את אלה:

קופסת מנעול, בריח מנעול, לוחית מנעול, לוחית נגדית ופחית מגן, הכל כמפורט בתקן ישראלי ת"י 101, על החמרים והגימור שלהם, זולת מידותיהם שיהיו כמפורט בשרטוט מס' 1 שבנספח לתוספת זו;

(ג)    המרחק בין שני המנעולים יהיה 500 מ"מ;

(ד)   על גבי המנגנון הגלילי תותקן דיסקית מתכת בהתאם לתקן ישראלי ת"י 295;

תק' תשס"א-2001

(ה)   במזוזת המלבן המתאים לתקן ישראלי ת"י 23 חלק 2 יותקנו עבור המנעולים, בהתאמה, שתי לוחיות נגדיות, כמפורט בתקן ישראלי ת"י 101;

ת"ט תש"ם-1980 תק' תשס"א-2001

(ו)    במזוזת הדלת, בצד הצירים, יותקנו שני עוקצים העשויים מפין פלדה בעובי 9 מ"מ כל אחד, כמפורט בשרטוט מס' 2 שבנספח לסימן זה (להלן בסימן זה – העוקצים);

(ז)    במלבן הדלת העשוי עץ יותקנו שני זוויתנים לעוקצים, העשויים מברזל זווית בעובי 2 מ"מ כל אחד, ובו שקע המיועד להכנסת העוקצים.

אמצעי (2) –

תק' תשס"א-2001

(א)   מנעול ביטחון בעל 4 בריחים הננעלים בארבעה כיוונים ומופעלים על-ידי מנגנון גלילי, ואולם אם קיים חלון או פתח במרחק הקטן ממטר אחד מהדלת, אין חובה להתקין ידית במנגנון גלילי;

(ב)   עומס הכנעה לכל בריח במנגנון המנעול יהיה לפחות 200 ק"ג; הכנעת בריח אחד לא תגרום להכנעת שאר הבריחים;

(ג)    הבריחים ייעשו מפלדה רכה, בקוטר 9 מ"מ לפחות; קצות הבריחים הנכנסים למלבן ולמפתן הדלת יהיו מעוגלים ואורכם הבולט מפאות הדלת יהיה לפחות 20 מ"מ לכל בריח;

(ד)   במלבן דלת עשוי עץ, יותקנו במשקוף ובמזוזה של המלבן לוחיות נגדיות העשויות פלדה רכה בעובי 2 מ"מ לפחות ובאורך 200 מ"מ; הלוחיות הנגדיות יותקנו כך שיהיו שקועות בעץ המלבן, והברגים המחזקים יהיו שקועים ולא יבלטו מהשטח החיצוני של הלוחיות; כל לוחית תחוזק ב-3 ברגים לפחות; הברגים יהיו בקוטר 4 מ"מ ובאורך 25 מ"מ לפחות;

(ה)   מלבן הדלת יחוזק לקיר על-ידי 6 פיני פלדה בקוטר של 10 מ"מ כל אחד; הפינים ייקבעו בשתי המזוזות – 3 בכל אחת.

תק' תש"ף-2019

2.93    (בוטל).

תק' תש"ף-2019

2.94    (בוטל).

תק' תשס"א-2001

2.95    (בוטל).

תק' תש"ף-2019

2.96    (בוטל).

תק' תש"ף-2019

סימן ח': (בוטל)

תק' תש"ף-2019

2.100  (בוטל).

תק' תש"ף-2019

2.101  (בוטל).

תק' תש"ף-2019

2.102  (בוטל).

תק' תש"ף-2019

2.103  (בוטל).

תק' תש"ף-2019

2.104  (בוטל).

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

חלק ג' – בטיחות אש בבניינים

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

פרק א': פרשנות וכללי

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

סימן א': פרשנות

הגדרות תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.1.1.1 בחלק זה –

"אגף אש" – חלק מבניין המופרד מחלקי הבניין האחרים באמצעות אלמנטים עמידי אש כמפורט בתקנות אלה;

"דלת אש" – דלת עמידת אש למשך זמן שיציין עורך הבקשה ושלא יקטן מ-30 דקות, והמתאימה לתקן הישראלי – ת"י 1212, חלק 1 – מכללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן: דלתות אש סובבות – לגבי דלתות אש סובבות, ותקן ישראלי ת"י 1212 דלתות אש: עמידות אש – לגבי דלתות הזזה;

"דלת יציאה חיצונית" – דלת המותקנת בקיר חיצוני והמובילה אל מחוץ לבניין ומשם לרחוב;

"חומר דליק" – כמשמעותו בתקן הישראלי ת"י 755 תגובות בשריפה של חומרי בניה – שיטות בדיקה וסיווג (להלן – ת"י 755);

"חומר לא דליק" – כמשמעותו בת"י 755;

"חומר מסוכן" – כהגדרתו בחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993;

"מדרגות לולייניות" – מערכת מדרגות בעלת –

(1)   היטל על פני מישור אופקי בצורת מעגל;

(2)   סיפי מדרגות המכוונים אל מרכז המעגל;

כמתואר בתרשים 3.1.1.1 א';

"מדרגות קשתיות" – מערכת מדרגות בעלת –

(1)   היטל על פני מישור אופקי בצורת אליפסה או חלקי אליפסה, או בצורת חלקי מעגל ברדיוס קבוע או משתנה, לאורך קו עקום רציף;

(2)   סיפי המדרגות יהיו מכוונים למרכזי המעגלים או לאליפסות שאליהם הם שייכים;

כמתואר בתרשים 3.1.1.1 ב';

"מדרגות שלח מתחלף" – מערכת מדרגות בעלת –

(1)   היטל על פני מישור אופקי בצורת מרובע או רצף מרובעים סמוכים;

(2)   הזווית הנוצרת בין סיפי מדרגות סמוכות היא 45 מעלות;

כמתואר בתרשים 3.1.1.1 ג'.

"מהלך משותף" – חלק מגישה למוצא בטוח שאותו נאלצים לעבור לפני שהוא מתפצל לשתי דרכי מוצא או יותר, כמתואר בתרשים 3.2.15.3;

"מוצא אופקי" – מעבר מאגף אש אחד לשני באותה קומה בבניין או מעבר בין אגפי אש בשני בניינים סמוכים, כאשר האגפים מופרדים ביניהם באמצעות אלמנט עמיד אש ובאמצעות דלת אש, כמתואר בתרשימים 3.2.5.2 א' ו-3.2.5.2 ב';

"מזקף ראש" – המרחק האנכי בין מישור שלח אף המדרגה או בין מישור מפלס הליכה לבין החלק הנמוך ביותר של חלק הבניין הנמצא מעליו, כמתואר בתרשים 3.2.2.4;

"מחיצת אש" – מחיצה המיועדת להגביל את התפשטות האש ושעמידות האש שלה תהיה בהתאם לזמן שנקבע בתוספת זו; ואם לא נקבע זמן אחר – שעתיים לפחות;

"מחיצה ניידת" – מחיצה שאינה מחוברת לבניין חיבור של קבע והמשמשת להגבלת התנועה של אנשים בתוך בניין או חלק מבניין;

"מטען אש גדול" – מטען אש שצפיפות האנרגיה שלו עולה על צפיפות האנרגיה של 150 ק"ג עץ למ"ר;

"מטען אש קטן" – מטען אש שצפיפות האנרגיה שלו אינה עולה על צפיפות האנרגיה של 30 ק"ג עץ למ"ר;

"מיתקן טכני" – רכיב טכני המסייע לתפעול הבניין, לרבות: לוח חשמל, מונה גז, מיתקן לסילוק אשפה;

"מיתקני בטיחות אש" – ציוד ומיתקנים המשמשים לכיבוי דליקות ולמניעתן;

"מנהרת שירות" – חלק אופקי בבניין להעברת צנרת של דלק, חשמל, מים, מיזוג אוויר וכיוצא באלה;

"מעבר" – חלק מבניין בגישה למוצא בטוח המיועד למעבר אנשים;

"מסעד" – אלמנט בבניין הנועד למאחז ולסיוע להליכה, לעליה או לירידה של בני אדם;

"מעקה" – אלמנט בבניין הנועד למנוע נפילת בני אדם ממפלס למפלס;

"מערכת על-לחץ" – מערכת ליצירת לחץ אוויר בחלל מסוים הגדול מלחץ האוויר בחללים הסמוכים לו במטרה למנוע חדירת עשן מחלקי בניין אחרים;

"מקדם תפוסה" – שטח רצפה לנפש בחדר או בחלק בניין, הנמדד במ"ר לנפש;

"מרחק הליכה" – המרחק המרבי הנמדד על נתיב ההליכה בין הנקודה המרוחקת ביותר בקומה לבין דלת האש הקרובה ביותר של מוצא בטוח, או דלת יציאה חיצונית הקרובה ביותר או יציאה מחוץ לבניין, כמתואר בתרשימים 3.2.15.1 א' ו-3.2.15.1 ב';

"מתזים" – מערכת כיבוי אש אוטומטית במים המותקנת על פי התקן הישראלי ת"י 1596 מערכות מתזים: התקנה;

"פיר שחרור עשן" – פיר המשרת קומה או כמה קומות בבניין והמשמש לפינוי עשן מתוך חלקי הבניין שהוא משרת, אל מחוץ לבניין; אפשר שהפיר יהיה בלא אמצעים מכניים או עם אמצעים מכניים ואפשר שהוא יכלול גם מרכיבים אופקיים;

"פרוזדור ללא מוצא" – פרוזדור שצדו האחד סגור למעבר, כמתואר בתרשים 3.2.15.2;

"פרוזדור מוגן" – פרוזדור המהווה מוצא בטוח, אשר כל מרכיביו בנויים מאלמנטים עמידי אש, והמופרד מכל חלק אחר של הבניין על ידי דלתות אש, כמתואר בתרשים 3.2.6.1;

"פרוזדור פתוח מוגן" – פרוזדור המהווה מוצא בטוח, הפתוח בקירו החיצון לאוויר החופשי, באופן המונע הצטברות עשן, כמתואר בתרשים 3.2.7.1;

"פתח שחרור עשן" – פתח המאפשר יציאת עשן אל מחוץ לבניין; אפשר שהפתח יהיה קבוע או עם מנגנון פתיחה אוטומטי;

"רוחב פנוי בפתח" – הרוחב הפנוי למעבר, בין רכיבי בניין התוחמים את הפתח;

"רום מדרגה" – המרחק האנכי בין מפלס שלח מדרגה ובין שלח המדרגה שמתחתיה או מעליה;

"שלח מדרגה" – המרחק האופקי בין אף מדרגה או קצה שלה לבין קו ההיטל האנכי של אף מדרגה או קצה של המדרגה שמעליה, והנמדד בכיוון ניצב לאורך המדרגה, כמתואר בתרשים 3.2.2.5;

"תפוסה" – מספר בני האדם שעל פיו מחושבים המספר והרוחב של דרכי המוצא;

"ת"י 100 חלק 2.2" – תקן ישראלי ת"י 1001 חלק 2.2 בטיחות אש בבניינים: מערכות בקרת עשן – בניינים, למעט בנייני מגורים שגובהם עד 12 מטר.

תחולה על סוגי בניינים תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.1.1.2 (א) הוראות פרקים א' עד ו' יחולו לגבי כל סוגי הבניינים.

(ב)  לגבי בניין גבוה ורב-קומות יחולו גם הוראות פרק ז'.

(ג)   לגבי בניין מגורים יחולו גם הוראות פרק ח'.

(ד)  לגבי בניין להתקהלות יחולו גם הוראות פרק ט'.

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

סימן ב': כללי

דרך מוצא תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.1.2.1 (א) בדרך מוצא בבניין יתקיימו דרישות חלק זה.

(ב)  דרך מוצא בבניין, כהגדרתה בתקנה 1, כוללת אחד או יותר ממרכיבים אלה:

(1)   גישה למוצא בטוח;

(2)   מוצא בטוח;

(3)   יציאה.

גישה למוצא בטוח תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.1.2.2 (א) בגישה למוצא בטוח יתקיימו דרישות חלק זה.

(ב)  אורך הגישה למוצא בטוח יהיה לפי האמור בסימן ט"ו בפרק ב' כמתואר בתרשים 3.1.2.2.

מוצא בטוח תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.1.2.3 מוצא בטוח יכול לכלול אחד או יותר מחלקי הבניין המפורטים להלן:

(1)  חדר מדרגות מוגן כמפורט בסימן ג' בפרק ב';

(2)  מערכת מדרגות חיצונית כמפורט בסימן ד' בפרק ב';

(3)  מוצא אופקי כמפורט בסימן ה' בפרק ב';

(4)  פרוזדור מוגן כמפורט בסימן ו' בפרק ב';

(5)  פרוזדור פתוח מוגן כמפורט בסימן ז' בפרק ב';

(6)  גג מוגן כמפורט בסימן ח' בפרק ב'.

יציאה תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.1.2.4 ביציאה יתקיימו דרישות סימן ט' בפרק ב'.

 

גובה מזקף ראש תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.1.2.5 בדרכי מוצא, גובה מזקף ראש יהיה 2.20 מטרים לפחות, למעט במקרים אלה:

(1)  תותר התקנת מערכות מכניות, כגון: אלמנטי תאורה, מתזים ושלטים עד לגובה מינימלי של 2 מטרים;

(2)  בעבור שני שלישים לפחות משטח התקרה של כל חדר או חלל, גובה מזקף הראש יהיה 2.20 מטרים לפחות ושארית גובה התקרה יהיה 2 מטרים לפחות;

(3)  מעל מדרכות, גובה מזקף הראש יהיה כאמור בפרט 3.2.2.4;

(4)  על דירת מגורים יחול גם פרט 3.8.2.2;

(5)  גובה משקופי דלתות יהיה כאמור בפרט 3.2.1.4.

פני מישור ההליכה תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.1.2.6 בפני מישור ההליכה בדרך מוצא יתקיימו הדרישות המפורטות בפרטים 3.1.2.7 ו-3.1.2.8.

 

הפרשי גבהים מקומיים במפלסי רצפה תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.1.2.7 הפרשי גבהים במפלסי רצפה, הצמודים זה לזה, יהיו כמפורט להלן:

(1)  הפרש גובה במפלסי רצפה לא יעלה על 6 מ"מ, ואולם מותר שההפרש האמור יעלה על 6 מ"מ אך לא יעלה על 15 מ"מ ובלבד שההפרש יהיה קטום ביחס של אורך לגובה 1:2;

(2)  הפרש גובה בסיפי דלתות יהיה כמפורט בפרט 3.2.1.5;

(3)  היה הפרש מפלסי הרצפות גדול מ-15 מ"מ, המעבר בין המפלסים יהיה באמצעות מעבר משופע, כבש או מדרגות.

שיפוע מישור ההליכה תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.1.2.8 (א) מישור הליכה ששיפועו גדול מ-5% ייחשב ככבש ויתקיימו בו דרישות סימן י' בפרק ב'.

(ב)  השיפוע בניצב לכיוון ההליכה לא יהיה גדול מ-2%.

מקדם התנגדות להחלקה תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.1.2.9 התנגדות להחלקה של מישור ההליכה תתאים למפורט בטבלה א1 בתקן ישראלי ת"י 2279 – התנגדות להחלקה של משטחי הליכה קיימים ושל חומרים המיועדים למשטחי הליכה, או שההתנגדות להחלקה תתאים למקדם 0.5, כמפורט בתקן.

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

פרק ב': מרכיבי דרך המוצא

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

סימן א': דלתות

כללי תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.2.1.1 (א) סימן זה יחול לגבי דלתות ופתחים המשמשים למעבר בדרך מוצא.

(ב)  הותקן פתח או דלת בדרך מוצא, צורתם תהיה ברורה ונוחה לזיהוי ויתקיימו הוראות אלה:

(1)   לא יותקן וילון לפני דלת יציאה באופן שיסתיר את הדלת;

(2)   לא תותקן מראה על גבי דלת יציאה או בצמוד לה.

אופן מדידת רוחב פנוי למעבר וגובה של דלת תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.2.1.2 (א) בדלת חד-אגפית – לקביעת רוחבה הפנוי למעבר, יימדד המרחק האופקי הקטן ביותר, שבין מישור אגף הדלת הפתוח לגמרי בפתיחה מרבית ובין פאת מזוזת המלבן, הבולטת ביותר כלפי האגף הפתוח, כמתואר בתרשים 3.2.1.2 א'.

(ב)  בדלת דו-אגפית או רב-אגפית – לקביעת רוחבה הפנוי למעבר, יימדד המרחק האופקי בין מישורי שני אגפי הדלת הסמוכים זה לזה והפתוחים בזווית ישרה לפחות, כמתואר בתרשים 3.2.1.2 ב'.

(ג)   בדלת הזזה חד-אגפית – לקביעת רוחבה הפנוי למעבר, יימדד המרחק האופקי בין הפאה הצדדית של אגף הדלת כאשר היא פתוחה לגמרי ובין מזוזת המלבן שממול, כמתואר בתרשים 3.2.1.2 ג'.

(ד)  בדלת הזזה דו-אגפית, שאגפיה נפתחים משני כיוונים מנוגדים, לקביעת רוחבה הפנוי למעבר, יימדד המרחק האופקי בין הפאות הצדדיות של שני אגפי הדלת, כאשר שניהם פתוחים לגמרי, כמתואר בתרשים 3.2.1.2 ד'.

(ה)  בקביעת רוחבה הפנוי למעבר של דלת, לא תיחשב בליטה מקומית של ידיות או של צירים עד 9 סנטימטרים ועד לגובה מרבי של 1.20 מטר ממישור הרצפה, כמתואר בתרשימים 3.2.1.2 ה' ו-3.2.1.2 ו'.

(ו)   בקביעת גובהה הפנוי למעבר של דלת, מעל גובה של 1.98 מטרים ממישור הרצפה יותרו בליטות בלא הגבלת רוחב, כמתואר בתרשים 3.2.1.2 ז'.

רוחב הפתח המינימלי של דלתות תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.2.1.3 (א) הותקנה דלת בדרך מוצא, הרוחב הפנוי למעבר לא יפחת מהנדרש בהתאם לחישובי התפוסה המפורטים בפרט 3.2.12.4, או מהרוחב הנקוב בטבלה 3.2.1.3 שבפרט משנה (ב), לפי הרחב מבין השניים.

(ב)  רוחב הפתח של דלתות שהן חלק מדרך מוצא המפורטות בטור א' שבטבלה 3.2.1.3 שלהלן, לא יקטן מרוחב הפתח הנקוב בטור בק שלצדו:

טבלה 3.2.1.3 – רוחב הפתח של דלתות

מס. סד. טור א'

סוג השימוש

טור ב'

רוחב הפתח במטרים

1 רוחבו של פתח הדלת בדרך מוצא, למעט אם צוין אחרת בטבלה זו 0.80
2 בדירת מגורים – דלת יציאה מדירה 0.80
3 בדירת מגורים נגישה – דלת יציאה מדירה.

דלת היציאה תעמוד גם בדרישות הנגישות.

0.80
4 בדירת מגורים – דלת בחדר מגורים 0.70
5 בדירת מגורים – דלת בחדר שירות אחד לפחות שבו קיימת אסלה 0.70
6 בדירת מגורים – דלת בחדר שירות נוסף 0.60
7 בבניין ציבורי – דלת בחדר שירות 0.70
8 בבניין ציבורי – דלת בחדר שירות נגיש 0.80
9 דלת יציאה ראשית ממבואת הבניין 1.10
10 דלת יציאה מחדר במשרד 0.80
11 דלת יציאה ממכלול חדרי משרד 0.90
12 דלת כניסה ודלת ויציאה לחדר מדרגות מוגן בכל קומות הבניין, למעט במפלס היציאה 0.90
13 דלת כניסה ויציאה לחדר מדרגות מוגן במפלס היציאה 1.10
14 דלת יציאה ממקום להתקהלות בתפוסה של עד 100 איש 0.90
15 דלת יציאה ממקום להתקהלות בתפוסה העולה על 100 איש 1.10
16 דלת יציאה מכיתת לימוד 0.90
17 דלת יציאה ראשית מבית ספר 1.65
18 דלת יציאה מחנות ששטחה עד 100 מטרים רבועים 0.90
19 דלת יציאה מחנות ששטחה מעל 100 מטרים רבועים 1.10
20 דלת יציאה ראשית ממרכז מסחרי מקורה 1.10
21 בכל בניין – דלת לחלל שירות שאינו מחייב נגישות לאנשים עם מוגבלויות 0.70
22 דלת דו-אגפית – הרוחב החופשי באגף הנפתח ראשון 0.80
23 דלת המשרתת בניין או חלק מבניין, אשר אינו צריך להיות נגיש לאנשים עם מוגבלויות 0.70
24 דלת המשרתת חדר שגודלו קטן מ-6.5 מ"ר, ואשר אינו צריך להיות נגיש לאנשים עם מוגבלויות 0.60
25 דלת מרחב מוגן על פי הוראות פיקוד העורף
26 דלת לכל שימוש אחר בהתאם לשימוש הדומה לו ביותר מבין השימושים המפורטים בטור א, על פי החלטת רשות הכבאות

גובה הדלת תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.2.1.4 (א) הגובה המינימלי הפנוי למעבר בפתח או דלת יהיה 1.98 מטרים לפחות.

(ב)  הגובה יימדד ממישור הרצפה עד תחתית משקוף הדלת.

הפרשי גבהים במשטחי רצפה הסמוכים לסף דלת תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.2.1.5 (א) בהפרש גבהים במשטחי הרצפה בין שני צדי הדלת או גובה סף הדלת יתקיימו תנאים אלה:

(1)   בדלת כניסה ראשית לבניין לא יעלה הפרש הגבהים על 20 מ"מ;

(2)   בדלת פנים בבניין לא יעלה הפרש הגבהים על 15 מ"מ;

(3)   בדלת יציאה למרפסת לא מקורה לא יעלה הפרש הגבהים על 60 מ"מ;

(4)   על אף האמור בפסקאות (1) עד (3), עלה הפרש הגבהים על 10 מ"מ, ייקטם סף הדלת ביחס של אורך לגובה 1:2, כמתואר בתרשים 3.2.1.5 א';

(ב)  פרט משנה (א) אינו חל על הדלתות שלהלן ובלבד שהפרשי הגובה לא יעלה על 250 מ"מ:

(1)   דלת כניסה לחדרים טכניים;

(2)   דלת יציאה לגג מחדר המדרגות.

(ג)   על אף האמור בפרט משנה (א), לגבי המקרים המפורטים להלן יחולו ההוראות שלהלן:

(1)   על דירת מגורים צמודת קרקע יחול פרט 3.8.4.5;

(2)   אם מסיבות טכניות, אשר לעורך הבקשה אין אפשרות לשנותן, קיימים הפרשי גבהים במשטחי רצפה ביציאה מבניין, מחלק מבניין או מדירה אל המדרכה, תותר התקנת מדרגה אשר גובהה לא יעלה על 200 מ"מ ובתנאי שסיפה יסומן בבירור; אם מישור המדרכה איננו אופקי, יותר להתקין סף לדלת שגובהו איננו אחיד, כמתואר בתרשים 3.2.1.5 ב'.

כיוון ואופן פתיחה של דלת תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.2.1.6 (א) דלת המשמשת למעבר בני אדם בדרך מוצא תהיה סובבת.

(ב)  על אף האמור בפרט משנה (א) –

(1)   תותר התקנת דלת הזזה אופקית אם תפוסת החדר אינה עולה על 6 אנשים, והחדר לא מכיל חומרים מסוכנים, או שהדבר נקבע מפורשות בחלק זה;

(2)   תותר התקנת דלת הזזה או סורג הזזה לפתיחה אופקית או אנכית ובתנאי שיתקיימו בהם כל התנאים האלה:

(א)   הדלת תקובע במצב פתוח בזמן שימוש בבניין בידי הציבור;

(ב)   על גבי אגף הדלת או בצדה יותקן שלט שבו ייכתב: "דלת זו חייבת להישאר פתוחה במשך שעות השימוש בבניין בידי הציבור";

(ג)    יהיה ניתן לפתוח ולסגור את הדלת או הסורג מתוך הבניין בלא צורך בידע או במאמץ מיוחד;

(ד)   כאשר דרושות שתי דרכי מוצא או יותר, מותר להתקין דלת או סורג במספר שאינו עולה על מחצית מספר דרכי המוצא הנדרש;

(3)   על דלת הזזה בדירת מגורים יחול פרט 3.8.4.2;

(4)   הוראות סימן זה לא יחולו על דלתות שאינן נדרשות על פי חלק ג'.

דלת הזזה אופקית המתופעלת כדלת סובבת בעת חירום תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.2.1.7 (א) על אף האמור בפרט 3.2.1.6(א), מותר להתקין בדרך מוצא דלת הזזה אופקית הנפתחת אוטומטית על ידי מנגנון חשמלי באמצעות פיקוד מחיישן קירבה, בתנאי שהדלת היא מהסוג המאפשר את פתיחתה בעת חירום כדלת סובבת על ציר צד, ובתנאים אלה:

(1)   פתיחת אגף הדלת כדלת סובבת היא בכיוון המילוט;

(2)   פתיחת הדלת כדלת סובבת על ציר צד מתאפשרת בכל מצב שבו תהיה הדלת, לרבות מצב פתיחה חלקית כדלת הזזה;

(3)   על אגף הדלת יותקן שלט "דחוף לפתיחת הדלת בעת חירום";

(4)   רוחב הפתח הפנוי בדלת בעת פתיחתה כדלת סובבת על ציר לא יקטן מהרוחב הנדרש לגבי דלת כזו בתקנות אלה.

(ב)  בדרך מוצא מאזור המשמש לאחסון או לייצור חומרים מסוכנים לא תותקן דלת כאמור בפרט משנה (א).

כיוון פתיחת דלת תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.2.1.8 הותקנה דלת בחדר או בחלל אשר תפוסתו גדולה מ-50 אנשים, כיוון פתיחתה יהיה בכיוון המילוט.

כיוון פתיחת דלת מחדר המכיל חומרים מסוכנים תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.2.1.9 הותקנה דלת בחדר המכיל חומרים מסוכנים, כיוון פתיחתה יהיה בכיוון המילוט.

 

 

בליטת דלת אל מעבר, פרוזדור או חדר מדרגות תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.2.1.10 (א) במהלך פתיחת דלת, לא יבלוט אגף הדלת ביותר ממחצית רוחב הפרוזדור או המעבר, למעט בדירת מגורים שעליה לא חלה מגבלה זו, כמתואר בתרשים 3.2.1.10 א'.

(ב)  במצב פתיחה מרבי של אגף הדלת לפרוזדור או למעבר, תותר הבלטת האגף עד 18 סנטימטרים. בליטה זו של הדלת לא גורעת מרוחבו של הפרוזדור כמתואר בתרשימים 3.2.1.10 ב' ו-3.2.1.10 ג'.

(ג)   במהלך הפתיחה של אגף הדלת לחדר מדרגות או למהלך מדרגות, רוחב המעבר החופשי במשטח האופקי (הפודסט) לא יקטן ממחצית הרוחב הנדרש של המשטח האופקי (הפודסט); ידית הדלת או אגף הדלת במצב פתוח מרבי לא יבלטו לתוך המשטח האופקי (הפודסט) ביותר מ-18 סנטימטרים; בליטה זו של ידית הדלת לא גורעת מרוחבו של המעבר החופשי כמתואר בתרשימים 3.2.1.10 ד' ו-3.2.1.10 ה'.

דלת רשת תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.2.1.11 בדלת רשת המותקנת בדרך מוצא יתקיימו דרישות פרט 3.2.1.6(א), ו-(ב)(1).

 

מנעולים ואמצעי אזעקה בדלתות תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.2.1.12 במנעול ובאמצעי אזעקה המותקנים בדלת בדרך מוצא יתקיימו הדרישות המפורטות בפרטים: 3.2.1.13, 3.2.1.14, 3.2.1.15, 3.2.1.16 ו-3.2.1.17.

נעילת דלתות בדרכי מוצא תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.2.1.13 (א) דלת המותקנת בדרך מוצא, תהיה ניתנת לפתיחה מכיוון המילוט כאשר הבניין או חלקו מאוכלס; הותקן מנעול, יהיה ניתן לפתוח את הדלת מכיוון המילוט בלא מפתח נשלף.

(ב)  בדלת כניסה לדירת מגורים יתקיימו דרישות פרט 2.92.

נעילת דלתות בחדר מדרגות המשמש מוצא בטוח תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.2.1.14 (א) בחדר מדרגות המשמש מוצא בטוח והמשרת יותר מארבע קומות, כל דלת תאפשר חזרה מחדר המדרגות לתוך הבניין.

(ב)  על אף האמור בפרט משנה (א), מותר להתקין מערכת נעילה אשר תמנע חזרה לתוך הבניין ובלבד שיתקיימו כל התנאים האלה:

(1)   תותר חזרה מחדר המדרגות לבניין לפחות בשתי קומות שונות דרך דלתות שאינן נעולות, או שתותקן מערכת אוטומטית לשחרור מנעולי דלתות אלו אשר תופעל עם הפעלת מערכת גילוי אש ועשן;

(2)   ההפרדה בין הקומות שאליהן ניתן לחזור מחדר המדרגות לבניין, לא תעלה על ארבע קומות כמתואר בתרשים 3.2.1.14;

(3)   תותר חזרה לבניין באחת משתי הקומות העליונות או הגג, ובלבד שקומות אלו מאפשרות מעבר למוצא בטוח אחר;

(4)   בדלתות המאפשרות חזרה לתוך הבניין יותקנו שלטים בצד הפונה לחדר המדרגות;

(5)   בדלתות שאינן מאפשרות חזרה לתוך הבניין יותקנו שלטים בצד הפונה לחדר המדרגות; השלט יכלול את מיקום הדלתות הקרובות ביותר שבכיוון העלייה או בכיוון הירידה, ואשר ניתן להיכנס מהן בחזרה לבניין או לצאת מהן החוצה מהבניין.

(ג)   פרט משנה (א) לא חל לגבי בניין שנדרש להתקין או חדר מדרגות אחד בלבד וכן לא יחול על מערכת מדרגות חיצונית.

דלת הנפתחת אל הגג תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.2.1.15 בבניין גבוה ורב-קומות, דלת המאפשרת גישה אל הגג מחדר מדרגות המשמש מוצא בטוח תאפשר כניסה מן הגג לתוך חדר המדרגות.

דלת דו-אגפית תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.2.1.16 אם בפתח הותקנה דלת דו-אגפית, בשל חובה הנובעת מחישובי תפוסה, לכל אגף דלת יותקן מנגנון פתיחה עצמאי; אין להתקין מנגנון אשר פתיחתו תלויה בפתיחה של האגף הסמוך אליו.

דלת במוצא בטוח ודלת עם מנגנון בהלה תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.2.1.17 בדלת המותקנת במוצא בטוח או בדלת שנדרש להתקין בה מנגנון בהלה, לא יותקן כל אמצעי לנעילה אשר ימנע את השימוש בדלת למילוט, למעט אם התקיימו התנאים שבפרט 3.2.1.18.

מערכות נעילה מיוחדות תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.2.1.18 במערכת נעילה מיוחדת, המותקנת בדלת בדרך מוצא, יתקיימו הדרישות המפורטות בפרטים 3.2.1.19 ו-3.2.1.20.

דלת מעוכבת יציאה תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.1.2.1 (א) מותר להתקין מערכת נעילה מעוכבת (Delayed Egress Lock) על דלת באגף אש שאינו מכיל חומרים מסוכנים, ובלבד שהבניין מוגן על ידי מערכת לגילוי אש בהתאם לת"י 1220 חלק 3 מערכות גילוי אש: הוראות התקנה ודרישות כלליות (להלן – ת"י 1220 חלק 3), או המוכן במערכת מתזים, בתנאי שמערכת הנעילה תעמוד באחד מן התנאים אלה:

(1)   הנעילה תשוחרר עם הפעלת מערכת המתזים או עם הפעלת גלאי אש או עשן;

(2)   הנעילה תשוחרר עם הפסקת החשמל השולט בנעילה;

(3)   תהליך שחרור הנעילה שאיננו ניתן לביטול, יחל בתום הפעלת כוח רצוף של 3 שניות על ידית הדלת.

(ב)  על הדלת יותקן שלט שבו ייכתב: "לחץ ברציפות על ידית הדלת עד להישמע אזעקה. הדלת תוכל להיפתח בתוך 15 שניות מרגע הלחיצה".

(ג)   מנגנון הנעילה יהיה על פי תקן.

דלת מבוקרת כניסה תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.2.1.20 (א) מותר להתקין דלת מבוקרת כניסה בדרכי מוצא, בתנאי שיחולו עליה כל התנאים האלה:

(1)   בעת הפסקת חשמל, תשוחרר נעילת הדלת;

(2)   בעת הפסקה של זרם החשמל אל מנגנון הבקרה של הדלת תשוחרר נעילת הדלת;

(3)   יהיה ניתן לפתוח את נעילת הדלת מבפנים על ידי לחצן חשמלי הממוקם בגובה של 100 סנטימטרים עד 120 סנטימטרים מעל הרצפה ולא רחוק מ-20 סנטימטרים ממשקוף הדלת הסמוך לידית הדלת; במנגנון יתקיימו שאר דרישות הנגישות לפי הסעיף הדן באמצעי הפעלה בת"י 1918 חלק 1 – נגישות הסביבה הבנויה: עקרונות ודרישות כלליות; על המנגנון בצד הפנימי ייקבע שלט שעליו כתוב: "לחץ ליציאה בעת חירום"; הפעלת לחצן חשמלי תגרום לניתוק ישיר של מקור החשמל למנעול וזאת באופן שאינו קשור ללוח הבקרה, והדלת תישאר לא נעולה; נדרש להתקין ידית בהלה, הידית תכלול מנגנון שיבטל את הנעילה ויאפשר את פתיחת הדלת;

(4)   אם נדרש להתקין מערכת התראה לגילוי אש ועשן, תתבטל נעילת הדלת בכיוון המילוט עם הפעלת המערכת; הדלת תישאר לא נעולה עד לאיפוס הידני של מערכת ההתראה לגילוי אש ועשן;

(5)   אם נדרש להתקין מערכת מתזים או מערכת לגילוי אש, הפעלתם תשחרר את נעילת הדלת; הדלת תישאר לא נעולה עד לאיפוס הידני של מערכת ההתראה לגילוי אש ועשן.

(ב)  הדרישה בפרט משנה (א) לא תחול על דלת מבוקרת כניסה שהיציאה דרכה איננה מוגבלת על ידי מנגנון בקרת הכניסה.

ידית בהלה תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.2.1.21 (א) בדלת המשמשמת ליציאה מחלק מבניין או קומה שתפוסתו גדולה מ-100 איש, יותקן מנגנון בהלה.

(ב)  במנגנון הבהלה יתקיימו הדרישות האלה:

(1)   המנגנון יהיה מורכב ממוט אופקי באורך מינימלי של מחצית רוחב אגף הדלת, וגובהו יהיה 86 סנטימטרים לפחות ולא יעלה על 120 סנטימטרים מעל הרצפה;

(2)   בפרזול בהלה יתקיימו הדרישות המופיעות בת"י 1212 חלק I – מכללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן: דלתות אש סובבות;

(3)   אין להתקין נעילה למנגנון בהלה, למעט מנגנון שנעילתו מבחוץ לא תמנע את פתיחת הדלת מתוך הבניין על ידי לחיצה על הידית.

מנגנון לסגירה עצמית של דלת תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.2.1.22 (א) במנגנון לסגירה עצמית בדלת, המהווה חלק מסידורי בטיחות אש, יתקיימו הדרישות המפורטות בפרטי משנה (ב) ו-(ג).

(ב)  נדרשה דלת להיות סגורה, תצויד הדלת במגיף דלת ולא תקובע במצב "רגיל פתוח" (Normally open).

(ג)   בכל חלק בניין שאינו מכיל חומרים מסוכנים ואשר נדרשת בו דלת אש או דלת עשן, ומסיבות תפעוליות יש לקובעה במצב "רגיל פתוח" (Normally Open), מותר להתקין בה מנגנון המחזיק את הדלת במצב "רגיל פתוח" ובלבד שיתקיימו בה כל התנאים האלה:

(1)   הדלת תיסגר מעצמה עם ניתוק המנגנון של מצב "רגיל פתוח" (Normally Open);

(2)   יהיה ניתן לנתק את המנגנון של "רגיל פתוח" (Normally Open) ידנית, והדלת תיסגר בעצמה;

(3)   מערכת הניתוק האוטומטית של מצב "רגיל פתוח" (Normally Open) תופעל על ידי מערכת לגילוי אש ועשן המותקנת בהתאם לת"י 1220 חלק 3;

(4)   בעת הפסקת זרם החשמל למנגנון הדלת, ינותק המנגנון של מצב "רגיל פתוח" (Normally Open), והדלת תיסגר בעצמה;

(5)   הפעלת מנגנון דלת אחת, עקב קבלת התראה ממערכת גילוי אש ועשן המותקנת בחדר מדרגות מוגן או במוצא בטוח, תגרום להפעלת מנגנוני כל הדלתות המותקנות באותו חדר המדרגות או באותה דרך מוצא בטוח.

דלת חשמלית תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.2.1.23 במקום שבו דלת נפתחת באמצעות מנוע חשמלי המופעל על ידי אדם או באמצעות זיהוי אדם המתקרב מצד המילוט, התקנתה תהיה כזו, שבעת הפסקת חשמל, תתאפשר פתיחת הדלת ידנית, כדי לאפשר מילוט מן הבניין או שתיסגר לצורך הגנת דרכי המילוט אם נדרש כך בחלק זה.

דלת מסתובבת תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.2.1.24 הותקנה דלת מסתובבת בדרך מוצא, תותקן בסמוך אליה דלת יציאה סובבת עם פתיחה בכיוון המילוט, המתאימה לדרישות חלק זה.

מעצור בדרך מוצא תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.2.1.25 במעצור לבקרת כניסה, המותקן בדרך מוצא, יתקיימו דרישות אלה:

(1)  בעת הפסקת חשמל יאפשר המעצור מעבר חופשי בכיוון המילוט;

(2)  סך הרוחבים של המעצורים לא יספק יותר מ-50% מהרוחב הנדרש בשל התפוסה;

(3)  גובה המעצור לא יעלה על 100 סנטימטרים;

(4)  רוחב המעצור יהיה 41 סנטימטרים לפחות;

(5)  כל מעצור יענה לתפוסה של עד 50 אנשים.

דלת במחיצה ניידת תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.2.1.26 (א) במחיצה ניידת יתקיימו דרישות פרט 3.2.13.5.

(ב)  במחיצה ניידת ניתן להתקין דלת סובבת או פתח.

צוהר בדלת אש תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.2.1.27 (א) בדרך מוצא יותקן צוהר בדלת אש; גודל השטח המזוגג של הצוהר יהיה 0.15 מ"ר לפחות; גובה המפלס התחתון של הצוהר יהיה 80 סנטימטרים לפחות.

(ב)  פרט משנה (א) לא יחול על דלתות לחדרים טכניים, חדרי שירות ומחסנים.

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

סימן ב': מדרגות, חדרי מדרגות ומדרגות נעות

כללי תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.2.2.1 על מדרגות וחדרי מדרגות המשמשים חלק מדרך מוצא יחולו דרישות סימן זה.

 

רוחב של מדרגות תק' (מס' 3) תשס"ח-2008 ת"ט תשס"ט-2008

3.2.2.2 רוחבן של מדרגות בבניין יהיה 1.10 מטרים לפחות; ואולם –

(1)   בתוך דירה – רוחבן של מדרגות יהיה 0.80 מטרים לפחות;

(2)   בתוך בניין מגורים המכיל עד 2 דירות – רוחבן של המדרגות המשותפות יהיה 0.90 מטרים לפחות;

(3)   בבניין שאינו גבוה או רב-קומות, רוחבן של המדרגות המשותפות יהיה 1.00 מטרים לפחות.

אופן מדידת רוחב המדרגות תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.2.2.3 רוחבן של מדרגות יימדד בהתאם לתנאים האלה:

(1)  תחומות המדרגות בין שני קירות ומשני צדיהן מותקנים מסעדים, יימדד הרוחב בין מישורי הציפוי של הקירות, בתנאי שהמסעד לא יבלוט יותר מ-9 סנטימטרים ממישור הציפוי כמתואר בתרשים 3.2.2.3 א'; אם בליטת המסעד גדולה מ-9 סנטימטרים, יימדד הרוחב מציר המסעד כמתואר בתרשים 3.2.2.3 ב';

(2) ניצב קיר בצדן האחד של המדרגות ומעקה בצדן האחר, יימדד הרוחב בין מישור ציפוי הקיר שבו המסעד שאינו בולט יותר מ-9 סנטימטרים ובין ציר בית האחיזה של המעקה, ובלבד שציר בית אחיזה כאמור לא יבלוט יותר מ-7 סנטימטרים כלפי חוץ מקצה שטח המדרגות החופשי לדריכה כמתואר בתרשים 3.2.2.3 ג'; אם בליטת המסעד גדולה מ-9 סנטימטרים, יימדד הרוחב בין צידי שני המסעדים כמתואר בתרשים 3.2.2.3 ד';

(3) אם ניצבים מעקים בשני צדי המדרגות, יימדד הרוחב בין הצירים של שני בתי האחיזה של המעקים, ובלבד שהצירים האמורים לא יבלטו יותר מ-7 סנטימטרים כלפי חוץ כאמור בפסקה (2) כמתואר בתרשים 3.2.2.3 ה';

(4) בולט ציר אחיזה של מעקה יותר מ-7 סנטימטרים כלפי חוץ, כאמור בפסקה (2) או (3), יימדד הרוחב בין מישור הציפוי של הקיר ובין קצה שטח המדרגה החופשי לדריכה או בין שני קצות שטח המדרגה החופשי לדריכה, לפי העניין כמתואר בתרשימים 3.2.2.3 ו' ו-3.2.2.3 ז'.

גובה מזקף ראש מעל מדרגות תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.2.2.4 גובה מזקף ראש מעל מדרגות יהיה 2.10 מטרים לפחות כאשר הוא נמדד אנכית מעל מישור המקביל למשיק אפי המדרגות כמתואר בתרשים 3.2.2.4.

 

מידות רום ושלח מדרגה תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.2.2.5 (א) רום המדרגה יהיה 10 סנטימטרים לפחות ולא יעלה על 17.5 סנטימטרים.

(ב)  שלח המדרגה יהיה 26 סנטימטרים לפחות כמתואר בתרשים 3.2.2.5.

(ג)   על אף האמור בפרטי משנה (א) ו-(ב), בבניין ציבורי שלא מותקנת בו מעלית, רום המדרגה לא יעלה על 16.5 סנטימטרים, ושלח המדרגה יהיה 28 סנטימטרים לפחות.

(ד)  במהלך מדרגות אחד, לכל אורכו, יהיה גודל אחיד לרום המדרגה וגודל אחיד לשלחה, והיחס ביניהם יהיה לפי הנוסחה: 2 רומים + שלח = 61 סנטימטרים עד 63 סנטימטרים.

(ה)  המידות הנקובות בפרט זה חלות על כל המדרגות, זולת אם נאמר אחרת בתקנות אלה ובסטיות הביצוע המותרות בפרט 3.2.2.13.

מספר המדרגות במהלך אחד תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.2.2.6 (א) במהלך מדרגות אחד בתוך הבניין, לרבות מהלך מדרגות אחד בתוך חדר מדרגות, מספר המדרגות יהיה 3 לפחות ולא יעלה על 16; ואולם אפשר שמהלך מדרגות אחד יכלול עד 22 מדרגות, בתנאי שהרום לא יעלה על 15.5 סנטימטרים.

(ב)  על דירה בבניין מגורים יחול פרט 3.8.5.2.

רכיבי מדרגות תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.2.2.7 ברכיבי מדרגות ובחדרי מדרגות, יתקיימו הדרישות המפורטות בפרטים: 3.2.2.8, 3.2.2.9, 3.2.2.10, 3.2.2.11, 3.2.2.12, 3.2.2.13.

קביעות מבנה המדרגות תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.2.2.8 מדרגות המשמשות חלק מדרך מוצא, יהיו בנויות ממבנה קבוע.

 

עמידות אש של מדרגות וכבשים תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.2.2.9 כל מדרגה, משטח ביניים או כבש בבניין יהיו מחומרים לא דליקים, למעט חיפוי לרכיבים אלה שעוביו אינו עולה על 16 מ"מ ולמעט שלח, רום, פודסט או כבש עשויים עץ שהעובי שלהם הוא 4.5 סנטימטרים לפחות.

משטח אופקי בחדר מדרגות תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.2.2.10 במשטח אופקי (פודסט) בחדר מדרגות ובמהלך מדרגות יתקיימו הדרישות אלה:

(1)  רוחב המעבר החופשי במשטח אופקי (פודסט) המשמש לשינוי כיוון התנועה בחדר מדרגות או במהלך מדרגות יהיה לפחות ברוחב מינימלי הנדרש של המדרגות כמתואר בתרשימים 3.2.2.10 א' ו-3.2.2.10 ב';

(2) העומק של משטח אופקי בין שני מהלכי מדרגות הנמשכים בכיוון אחד יהיה 1.20 מטרים לפחות; בפסקה זה, "עומק" – המרחק האופקי בין סיפי שתי המדרגות הגובלות עם המשטח האופקי, כמתואר בתרשים 3.2.2.10 ג';

(3) העומק של משטח אופקי בין קצה מהלך מדרגות ואגף דלת הנמשכים בכיוון אחד יהיה 1.0 מטר לפחות; בפסקה זו, "עומק" – המרחק האופקי בין סף המדרגה לבין אגף הדלת הגובלת עם המשטח האופקי, כמתואר בתרשים 3.2.2.10 ד';

(4) אם דלת נפתחת אל מהלך מדרגות או חדר מדרגות או מהם, ייבנה משטח אופקי משני צדי אגף הדלת; עומק המשטח האופקי נמדד מפני הדלת ובניצב לה כמתואר בתרשים 3.2.2.10 ה'.

(5) על אף האמור בפסקה (4) –

(א)   בחדרים טכניים ועליות גג בכל בניין, מותר לפתוח דלת בקצה מהלך המדרגות, בתנאי שהדלת לא תיפתח לכיוון המדרגות;

(ב)   על מרתף ועליית גג של דירת מגורים יחול פרט 3.8.5.5.

אף המדרגה וזווית הרום תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.2.2.11 עומק אף המדרגה לא יעלה על 4 סנטימטרים; זווית השיפוט של רום המדרגה לא תפחת מ-60 מעלות.

 

שיפוע השלח תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.2.2.12 במדרגות חיצוניות, שיפוע השלח לצורך ניקוז מים, לא יעלה על 2% בכיוון הירידה, ועל %½ בניצב לכיוון הירידה.

סטיה מותרת באחידות מידות המדרגות תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.2.2.13 במדרגות במהלך אחד, המשמשות חלק מדרך מוצא לא תותר סטייה העולה על 5 מ"מ בעומק השלח או בגובה הרום, בין מדרגות סמוכות, וסטייה העולה על 10 מ"מ בעומק השלח או בגובה הרום, בין המדרגה אשר מידתה היא הגדולה ביותר לבין המדרגה אשר מידתה היא הקטנה ביותר.

מעקה, מסעד ובית אחיזה תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.2.2.14 במעקה, מסעד ובית אחיזה המותקנים בדרכי מוצא, יתקיימו הדרישות המפורטות בפרטים: 3.2.2.15, 3.2.2.16, 3.2.2.17.

בית אחיזה ומעקה במהלך ובחדר מדרגות תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.2.2.15 בכל מהלך מדרגות המכיל 3 מדרגות או יותר, יותקן בית אחיזה משני צדי המדרגות; כאשר נדרש מעקה, יראו את בית האחיזה של המעקה כמתאים לדרישות פרט זה.

 

בית אחיזה נוסף תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.2.2.16 (א) בחדר מדרגות או במהלך מדרגות, בתחום רוחב המדרגה הנדרש למילוט, המרחק אל בית אחיזה לא יעלה על 75 ס"מ כמתואר בתרשימים 3.2.2.16 א' ו-3.2.2.16 ב'.

(ב)  על אף האמור בפרט משנה (א), עלה המרחק אל בית האחיזה, בתחום רוחב המדרגה הנדרש למילוט, על 75 ס"מ, יותקן מאחז יד נוסף כמתואר בתרשים 3.2.2.16 ג'.

(ג)   עלה רוחב המדרגות על הרוחב הנדרש למילוט, לא תחול הדרישה בפרט משנה (ב) בתחום שאיננו נדרש למילוט כמתואר בתרשים 3.2.2.16 א'.

מעקה, מסעד ובית אחיזה תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.2.2.17 במעקה, במסעד ובבית אחיזה יתקיימו דרישות ת"י 1142 זולת אם נאמר אחרת בחלק זה.

 

חדר מדרגות בבניין עם קומות תחתיות תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.2.2.18 בחדר מדרגות המשרת קומות תחתיות יתקיימו דרישות פרט 3.2.3.3.

 

מדרגות בדירה בבניין מגורים תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.2.2.19 פרט 3.8.5.7 יחול לגבי מדרגות, מהלך מדרגות וחדר מדרגות בתוך דירה בבניין מגורים.

 

מדרגות קשתיות תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.2.2.20 מותר להתקין מדרגות קשתיות בבניין ולהשתמש בהן כחלק מדרך מוצא אם נתמלאו לגביהן התנאים האלה:

(1)  הרדיוס הקטן ביותר של הקו העקום לאורך סיפי המדרגות יהיה פי שניים לפחות מרוחב המדרגות כמתואר בתרשים 3.2.2.20 א';

(2)  עומק שלח מדרגה במרחק 30 סנטימטרים מהקצה הצר ביותר של המדרגה (להלן – סף המדרגה) יהיה 26 סנטימטרים לפחות, באחידות לאורך המדרגות כמתואר בתרשים 3.2.2.20 ב';

(3)  אין חובה לקיים את היחס בין רום המדרגה לשלחה על פי הנוסחה המפורטת בפרט משנה 3.2.2.5(ד).

מדרגות לולייניות ומדרגות שלח מתחלף תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.2.2.21 (א) מותר להתקין מדרגות לולייניות ומדרגות שלח מתחלף בבניין ולהשתמש בהן כחלק מדרך מוצא אם נתמלא לגביהן אחד התנאים האלה:

(1)   המדרגות מותקנות בתוך דירה בבניין מגורים;

(2)   המדרגות מותקנות בבניין או חלק מבניין המשמש למסחר, לעסקים, לתעשיה או לאחסנה, בתנאי שחלק הבניין אינו מיועד לשמש יותר מ-5 אנשים;

(3)   המדרגות מותקנות בחלק מבניין, המשמש לשטחים טכניים, בתנאי שחלק הבניין אינו מיועד לשמש יותר מ-5 אנשים.

(ב)  רוחבה של מדרגה לוליינית או מדרגת שלח מתחלף יהיה 0.66 מטרים לפחות כאשר הוא נמדד מהקצה הצר ביותר של המדרגה עד המישור הפנימי של המסעד או בין שני המישורים הפנימיים של המסעדים, כמתואר בתרשימים 3.2.2.21 א', 3.2.2.21 ב' ו-3.2.2.21 ג'.

(ג)   עומק שלח מדרגה, במרחק 30 סנטימטרים מהקצה הצר ביותר של המדרגה או מהמישור החיצוני של המאחז הפנימי, הנמדד לאורך אפי המדרגות, יהיה 19 סנטימטרים לפחות, כמתואר בתרשימים 3.2.2.21 א', 3.2.2.21 ב', ו-3.2.2.21 ג'.

(ד)  רום המדרגה לא יעלה על 24 סנטימטרים.

(ה)  גובה מזקף ראש יהיה 1.98 מטרים לפחות.

(ו)   המדרגות הלולייניות ושלח מתחלף יהיו בעלי מידות וצורה אחידות ואין חובה לקיים את היחס בין רום המדרגה לשלחה על פי הנוסחה כאמור בפרט 3.2.2.5(ד).

(ז)   תותר התקנת מסעד ובית אחיזה בצד אחד בלבד ויחול לגביהם פרט 3.2.2.14.

מדרגות טרפזיות תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.2.2.22 (א) מותר להתקין בבניין מדרגות בעלות שלחים בצורת טרפז (להלן – מדרגות טרפזיות), לשינוי כיוון מהלך מדרגות בלבד ולהשתמש בהן כחלק מדרך מוצא אם נתמלא לגביהן אחד התנאים אלה:

(1)   המדרגות מותקנות בתוך דירה בבניין מגורים;

(2)   המדרגות מותקנות בבניין או חלק מבניין המשמש למסחר, לעסקים, לתעשיה או לאחסנה, בתנאי שחלק הבניין אינו מיועד לשמש יותר מ-5 אנשים;

(3)   המדרגות מותקנות בחלק מבניין, המשמש לשטחים טכניים, בתנאי שחלק הבניין אינו מיועד לשמש יותר מ-5 אנשים.

(ב)  עומק מינימלי של שלח מדרגה טרפזית יהיה 15 סנטימטרים לפחות.

(ג)   עומק שלח המדרגה יימדד במרחק 30 סנטימטרים מהקצה הצר ביותר של המדרגה; עומק השלח יהיה אחיד ולא פחות מעומק שלח המדרגות האחרות במהלך המדרגות; מדידת המרחק מהקצה הצר תתבצע לאורך אפי המדרגות כמתואר בתרשים 3.2.2.22.

סולם מילוט תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.2.2.23 יותר שימוש בסולם מילוט בתנאי שיתקיימו בו דרישות פרטים 3.2.2.24 ו-3.2.2.25 בגישה אל המקומות המפורטים להלן או במילוט מהם:

(1)  גג או עליית גג לא מאוכלסים;

(2)  דרך מוצא ממגדל, משטח או חלל מוגבה או מונמך, המשמש ציוד מכני או שימוש דומה, אשר תפוסתו אינה עולה על 3 אנשים;

(3)  דרך מוצא שנייה מחדר מכונות או חלל דומה.

זווית התקנה של סולם מילוט תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.2.2.24 סולם מילוט יותקנו בזווית גדולה מ-75 מעלות ועד 90 מעלות.

 

גישה לסולם מילוט תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.2.2.25 המדרגה הנמוכה ביותר של הסולם לא תעלה על 30 סנטימטרים מעל המישור שעליו מותקן הסולם; הסולם יותקן בחלל שהגישה אליו תהיה דרך דלת הניתנת לנעילה או שבקצהו יותקן מחסום למניעת שימוש על ידי ילדים.

מדרגות נעות בבניין תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.2.2.26 לא יותקנו מדרגות נעות בבניין אלא בנוסף על המדרגות הרגילות.

 

מבנה מדרגות נעות תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.2.2.27 (א) לא יותקנו מדרגות נעות בבניין אלא אם כן נתקיימו לגביהן תנאים אלה:

(1)   המדרגות בנויות ומותקנות בהתאם לתקן;

(2)   הרוחב המינימלי של מפלס הדריכה במדרגות, שהפרש הגובה בין הנקודה הנמוכה לנקודה העליונה המפורט להלן בטור א', לא יפחת ממספר המטרים הנקוב לצדו בטור ב', והמרחק בין בתי האחיזה לא יעלה על המפורט בטור ג' לצדו:

טור א'

הגובה

טור ב'

רוחב מפלס הדריכה במטר

טור ג'

המרחק בין בתי האחיזה במטר

הפרש הגובה בין הנקודה העליונה לבין הנמוכה במהלך המדרגות אינו עולה על 4 מטרים 0.60 0.80
הפרש גובה בין הנקודה העליונה לבין הנמוכה במהלך המדרגות העולה על 4 מטרים 0.90 1.00

(3)   שלח המדרגה לא יפחת מ-0.39 מטר.

(ב)  בקצה העליון והתחתון של מדרגות נעות יותקן משטח אופקי ששטחו לא יפחת מ-4 מ"ר.

(ג)   על גבי המעקה של מדרגות נעות יותקן בית-אחיזה שמהירות תנועתו שווה למהירות תנועתן של המדרגות.

(ד)  גובהו של מהלך מדרגות נעות לא יעלה על 25 מטרים.

(ה)  מדרגות נעות והמעקה שלהן, למעט בית-אחיזה וציפוי פורניר המודבק למתכת, ייבנו מחומרים בלתי דליקים.

(ו)   חלק הבניין מסביב למדרגות נעות ייבנה מאלמנטים לא דליקים.

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

סימן ג': חדר מדרגות מוגן

חדר מדרגות מוגן תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.2.3.1 (א) אם נדרש להתקין בבניין חדר מדרגות מוגן, הוא יותקן כמפורט בסימן זה; כל חדר מדרגות נוסף שאינו נדרש לפי חלק ג', מותר שיהיה חדר מדרגות שאינו מוגן.

(ב)  מעטפת חדר מדרגות מוגן תהיה בנויה מאלמנטים עמידי אש; מרכיביו הפנימיים של חדר המדרגות, לרבות מהלכי המדרגות ומשטחים אופקיים (פודסטים), יהיו בנויים מחומר לא דליק.

(ג)   חדר המדרגות המוגן מופרד מכל חלק אחר של הבניין על ידי דלתות אש.

(ד)  המעקים בנויים מחומר לא דליק כהגדרתו בת"י 755.

(ה)  בית האחיזה יכול להיות עשוי חומר בסיווג דליקות מינימלי של III.2.2. על פי ת"י 755.

(ו)   רוחב המדרגות בחדר מדרגות מוגן יהיה 1.10 מטרים לפחות.

(ז)   מותר להתקין פתחי אור בקירותיו החיצוניים של חדר מדרגות מוגן, בתנאי שיתקיימו תנאים אלה:

(1)   פתחי האור יהיו מזוגגים בזיגוג קבוע, עמיד אש למשך 30 דקות לפחות לכשל תחילי בלבד לפי ת"י 931 חלק 1.1 – עמידות אש של אלמנטי בניין – שיטות בדיקה: דרישות כלליות (להלן – ת"י 931);

(2)   שטחם הכולל של פתחי האור לא יעלה על 20% משטח קירות החוץ של חדר המדרגות המוגן באותה קומה;

(3)   חזיתות הבניין הניצבות או ההמשכיות לקיר החיצון שבו מצויים פתחי האור והנמצאות במרחק קטן מ-3 מטרים מפתחים אלה יהיו עשויות אלמנטים עמידי אש, לפי תרשים 3.2.3.1 א'.

(ח)  בחלל חדר מדרגות מוגן לא יותקן כל מיתקן טכני, למעט זה הנועד לשרת את חלל חדר המדרגות עצמו.

(ט)  שום חדר או חלל אחר לא יובילו לחלל חדר מדרגות מוגן, אלא באמצעות מבואה או פרוזדור שהכניסה מהם לחדר המדרגות המוגן היא דרך דלת אש בלבד.

(י)   דלתות אש של חדר מדרגות מוגן ייפתחו בכיוון המילוט.

(יא) סידורי שליטה בעשן יהיו בהתאם לקבוע בפרק ה'; תאורה מלאכותית תהיה בהתאם לקבוע בסימן ט"ז; תאורת חירום תהיה בהתאם לקבוע בסימן י"ז; שילוט יהיה בהתאם לקבוע בסימן י"ח.

(יב) חדר מדרגות מוגן בבניין גבוה או בבניין רב קומות יהיה בהתאם לקבוע בסימן א' בפרק ז'.

הפרדת חלל שימושי בחדר מדרגות מוגן תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.2.3.2 בתוך חדר מדרגות מוגן לא יהיה כל חלל סגור שימושי, כולל מתחת למדרגות, ולא יותר כל שימוש העלול להפריע למילוט; ואולם יותר השימוש בחלל סגור שימושי מתחת למדרגות המופרד מחדר המדרגות על ידי אותה הפרדה שבין חדר המדרגות ושאר הבניין, ובלבד שלא תותר כניסה אליו מתוך חדר המדרגות.

חדרי מדרגות בבניין עם קומות תחתיות תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.2.3.3 חדרי מדרגות המחויבים על פי חלק ג', המשרתים קומות תחתיות שמפלס הכניסה אליהן נמוך מ-8 מטרים מתחת למפלס הכניסה הקובעת לבניין, יהיו חדרי מדרגות מוגנים; כל חדר מדרגות אחר שאינו נדרש לפי חלק ג', מותר שיהיה חדר מדרגות שאינו מוגן.

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

סימן ד': מערכת מדרגות חיצונית

מערכת מדרגות חיצונית תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.2.4.1 (א) במערכת מדרגות חיצונית המשמשת חלק מדרך מוצא יתקיימו דרישות פרט זה.

(ב)  רוחב המדרגות במערכת מדרגות חיצונית יהיה 1.10 מטרים לפחות; ואולם אם תפוסת הקומה אותה משרתת מערכת מדרגות חיצונית אינה עולה על 60 איש, רוחב מדרגות יהיה 0.90 מטרים לפחות.

(ג)   גובה המעקה בבניין גבוה או רב-קומות, יהיה 1.30 מטרים לפחות; בבניין שאינו בניין גבוה או רב-קומות, יהיה גובה המעקה 1.05 מטרים לפחות.

(ד)  המדרגות ייבנו ויותקנו בהתאם להוראות פרטים 3.2.2.4, 3.2.2.5 למעט פרט משנה (ג), 3.2.2.6, 3.2.2.10, 3.2.2.15, 3.2.2.16, 3.2.2.17.

(ה)  תאורת חירום במערכת מדרגות חיצונית תותקן כמפורט בסימן י"ז.

(ו)   שלטים במערכת מדרגות חיצונית יותקנו וייקבעו כמפורט בסימן י"ח.

(ז)   פרטי משנה (ה) ו-(ו) לא יחולו על מהלך מדרגות שגובהו הכולל אינו עולה על 4 מטרים.

מערכת מדרגות חיצונית המשמשת מוצא בטוח תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008 ת"ט תשס"ט-2008

3.2.4.2 במערכת מדרגות חיצונית המשמשת מוצא בטוח יתקיימו דרישות פרטים 3.2.4.1, 3.2.4.3, 3.2.4.4, 3.2.4.5 ו-3.2.4.6.

 

הפרדת מערכת מדרגות חיצונית מן הבניין תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.2.4.3 מערכת מדרגות חיצונית המשמשת מוצא בטוח תופקד מהבניין לפי תנאים אלה:

(1)  חזיתות הבניין הפונות למערכת מדרגות חיצונית יהיו עשויות אלמנטים עמידי אש, בלא פתחים, בתחום שלא יהיה קטן מ-3 מטרים מהמעטפת החיצונית של המדרגות (להלן – התחום המוגן) כמתואר בתרשימים 3.2.4.3 א' ו-3.2.4.3 ב'; ואולם ניתן להתקין פתח אור בתחום המוגן, בתנאי שפתח האור, על כל מכלוליו, יהיה מזוגג בזיגוג קבוע עמיד אש למשך 60 דקות לפי ת"י 931;

(2) היציאה מבניין למערכת מדרגות חיצונית תהיה דרך דלת אש הנפתחת עם כיוון המילוט.

סיום מערכת מדרגות חיצונית תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.2.4.4 מערכת מדרגות חיצונית המשמשת מוצא בטוח תסתיים על פי אחד מהתנאים האלה:

(1)  מערכת המדרגות החיצונית מובילה אל מפלס הקרקע הסמוך לבניין;

(2)  מערכת המדרגות החיצונית מובילה לגג של חלק אחר של הבניין כאשר קיימת דרך מוצא המשכית מהגג אל היציאה והגג מוגן ועומד בדרישות סימן ח';

(3)  מערכת המדרגות החיצונית מובילה לאגף אש בבניין סמוך ובלבד שעמידות אגף האש היא למשך 60 דקות לפחות.

פתחים בקיר חיצון תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.2.4.5 במערכת מדרגות חיצונית המשמשת מוצא בטוח צד אחד לפחות יהיה פתוח ב-50% משטח הצד בכל מפלס; פתחים אלו יותקנו באופן שימנע הצטברות עשן כמתואר בתרשים 3.2.4.5.

חומרי בניה תק' (מס' 3) תשס"ח-2008 ת"ט תשס"ט-2008

3.2.4.6 מערכת מדרגות חיצונית תהיה בנויה מחומר לא דליק.

 

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

סימן ה': מוצא אופקי

כללי תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.2.5.1 במוצא אופקי המשמש מוצא בטוח, יתקיימו דרישות סימן זה.

 

מוצאים אופקיים מספרם ומיקומם תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.2.5.2 ניתן להתקין מוצא אופקי אחד או יותר מחלק מבניין או מבניין, בתנאים האלה:

(1)  לכל אגף אש המשרת מוצא אופקי תהיה יציאה או מוצא בטוח אחר המובילים ישירות אל מחוץ לבניין; מן המוצא האופקי אל היציאה או אל המוצא הבטוח האחר תהיה דרך מוצא באמצעות פרוזדור או מעבר, כמתואר בתרשימים 3.2.5.2 א' ו-3.2.5.2 ב';

(2) לכל אגף אש המשרת מוצא אופקי מאגף אש אחר, יהיה שטח פנוי לצורכי המילוט של האגף האחר; השטח הפנוי, בעבור צורכי המילוט של האגף האחר, יחושב לפי 0.3 מ"ר לנפש בעבור הקהל של האגף האחר המיועד לעבור דרכו;

(3)  ההפרדה בין אגפי האש תהיה לכל גובה הבניין למעט קומות מרתף המשמשות לחניה; אגפי האש יופרדו זה מזה על ידי אלמנט עמיד אש ודלתות אש; קומת החניה תופרד מן הבניין על ידי אלמנט עמיד אש למשך 2 שעות לפחות;

(4)  כמות מוצאים האופקיים תהיה לפי דרישות סימן י"ג;

(5)  מיקום מוצא אופקי יהיה כמפורט בסימן י"ד;

(6)  אם נדרשה דרך מוצא אחת מקומה או מחלק מבניין, מוצא אופקי לא יכול לשמש מוצא בטוח יחיד;

(7)  נדרשו שניים או יותר מוצאים בטוחים מקומה או מחלק מבניין, סך כל רוחבי המוצאים הבטוחים, שאינם מוצאים אופקיים, יהיה לפחות מחצית רוחב דרכי המוצא הנדרשות בעבור חלק הבניין;

(8)  נדרשו שניים או יותר מוצאים בטוחים מקומה או מחלק מבניין, מספר המוצאים הבטוחים, שאינם מוצאים אופקיים, יהיה מחצית לפחות ממספר המוצאים הבטוחים הנדרשים בעבור חלק הבניין;

(9)  בדלת אש המותקנת במוצא אופקי תתקיים עמידות אש למשך 30 דקות בידוד ו-90 דקות כשל תחילי ויציבות.

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

סימן ו': פרוזדור מוגן

פרוזדור מוגן תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.2.6.1 פרוזדור ייחשב פרוזדור מוגן בתנאי שנתקיימו בו התנאים האלה:

(1)  רוחבו יהיה בהתאם לתפוסה שהוא משרת, והוא יהיה 1.10 מטרים לפחות, מדידת הרוחב תיעשה כמפורט בפרט 3.2.12.10; ואולם אם פרוזדור מוגן משרת קומה הנמצאת במפלס היציאה וגם קומות נוספות, לצורך חישוב התפוסה, אין חובה לצרף את תפוסת קומת היציאה לתפוסה של שאר הקומות;

(2)  לא יוגבל אורכו של פרוזדור מוגן; אם אורכו גדול מ-50 מטרים, תותקן בו מערכת על-לחץ למניעת חדירה של עשן;

(3)  כל חדר או חלל אחר יובילו לפרוזדור מוגן רק באמצעות דלת אש בלבד, כמתואר בתרשים 3.2.6.1;

(4)  התקנת פתחי אור בקירותיו החיצוניים של פרוזדור מוגן תותר, בתנאי שיתקיימו התנאים המפורטים בסימן ג' להתקנת פתחי אור בקירותיו החיצוניים של חדר מדרגות מוגן;

(5)  בחלל פרוזדור מוגן לא יותקן כל מיתקן, למעט זה הנועד לשרת את חלל הפרוזדור עצמו;

(6)  תאורה מלאכותית תותקן כמפורט בסימן ט"ז;

(7)  תאורת חירום תותקן כמפורט בסימן י"ז;

(8)  שלטים יותקנו כמפורט בסימן י"ח;

(9)  רצפת הפרוזדור תהיה אטומה ובלא חירור.

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

סימן ז': פרוזדור פתוח מוגן

פרוזדור פתוח מוגן תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.2.7.1 פרוזדור ייחשב פרוזדור פתוח מוגן בתנאי שנתקיימו בו התנאים האלה:

(1)  קירות הפרוזדור הפונים אל החוץ, במפגש של הקיר עם התקרה, יהיו פתוחים ב-50% לפחות משטחם לחלל האוויר, כך שתמנע הצטברות עשן כמתואר בתרשים 3.2.7.1;

(2)  קירות הפרוזדור האחרים, לרבות הרצפה והתקרה, יופרדו מהבניין על ידי אלמנט עמיד אש למשך 1 שעה לפחות;

(3)  רוחב הפרוזדור יהיה בהתאם לתפוסה שהוא משרת ולא יפחת מ-1.10 מטרים; מדידתו תיערך כמפורט בפרט 3.2.12.10;

(4)  אם חלקו של פרוזדור פתוח מוגן משמש פרוזדור ללא מוצא, יחולו לגביו הדרישות החלות על פרוזדור ללא מוצא, כמפורט בפרט 3.2.15.2;

(5)  לא יוגבל אורכו של פרוזדור פתוח מוגן;

(6)  כל חדר או חלל אחר יובילו לפרוזדור פתוח מוגן רק באמצעות דלת אש בלבד וכיוון פתיחתה יהיה בהתאם לדרישות סימן א';

(7)  בחלל פרוזדור פתוח מוגן לא יותקן כל מיתקן, למעט זה הנועד לשרת את חלל הפרוזדור עצמו;

(8)  תאורה מלאכותית תותקן כמפורט בסימן ט"ז;

(9)  תאורת חירום תותקן כמפורט בסימן י"ז;

(10) שלטים יותקנו כמפורט בסימן י"ח.

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

סימן ח': גג מוגן

גג מוגן תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.2.8.1 גג ייחשב מוגן בתנאי שנתקיימו בו התנאים האלה:

(1)  מרכיבי הגג יהיו עשויים אלמנטים עמידי אש, למעט חומרי הבידוד והאיטום;

(2)  משטח ההליכה המהווה חלק מנתיב היציאה (להלן – משטח ההליכה), ישולט ויסומן בסימון מתאים;

(3)  משטח ההליכה יהיה המשכי, בלא מכשולים, ובלא חשיפה ישירה לאש שמקורה מתוך הבניין; משטח ההליכה יוביל אל הרחוב או להמשכה של דרך מוצא וממנה לרחוב או ליציאה;

(4)  רוחב משטח ההליכה יהיה לפי דרישות התפוסה;

(5)  אם יותקן על הגג פתח מוצא של מערכת שחרור עשן, הוא יותקן במרחק של 5 מטרים לפחות ממשטח ההליכה; גובה הפתח יהיה 3 מטרים לפחות מעל גובה הגג.

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

סימן ט': יציאה

 

יציאה תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.2.9.1 ביציאה יתקיימו הדרישות המפורטות בסימן זה.

 

מרכיבי היציאה תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.2.9.2 (א) יציאה יכולה להכיל אחד או יותר מחלקי הבניין המפורטים להלן:

(1)   דלת יציאה חיצונית, בתנאי שתיפתח בכיוון המילוט, כמתואר בתרשים 3.2.9.2 א';

(2)   מבואה או אולם כניסה, בתנאי שנתקיימו לגביהם כל התנאים האלה:

(א)   דלת יציאה חיצונית הנצפית בלא הפרעה מדלת היציאה של המוצא הבטוח; אם אין קו מבט ישיר בין דלת היציאה מהמוצא הבטוח לדלת היציאה החיצונית, יותקן שלט מואר, "יציאה", כמפורט בסימן י"ח;

(ב)   מרחק ההליכה בין דלת היציאה מהמוצא הבטוח לדלת יציאה חיצונית אינו עולה על 15 מטרים, כמתואר בתרשימים 3.2.9.2 ב' ו-3.2.9.2 ג';

(ג)    המבואה או אולם הכניסה אינם משמשים לשימושים נוספים, ומופקדים מאזורים סמוכים בעלי שימוש שונה באלמנט עמיד אש;

(ד)   מותרת הצבת מיתקן המיועד לשמש את המבואה או את אולם הכניסה, כגון דלפק קבלה או פינת המתנה ובלבד שהמיתקן לא יפגע ברוחב הנדרש בעבור דרך מוצא;

(3)   קומת עמודים מפולשת, כהגדרתה בתקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים ואחוזי בניה בתכניות ובהיתרים), התשנ"ב-1992, בתנאי שנתקיימו לגביה כל התנאים האלה:

(א)   לפחות שני צדדים של הקומה פתוחים לחלל האוויר;

(ב)   נתיב היציאה פנוי ממכשולים;

(ג)    מרחק ההליכה בין דלת יציאה חיצונית לבין יציאה מקומת עמודים מפולשת, אינו עולה על 15 מטרים, כמתואר בתרשימים 3.2.9.2 ב' ו-3.2.9.2 ג'.

(ב)  נתיב היציאה אל חוץ הבניין יהיה פנוי ממכשולים ויוביל אל הרחוב.

(ג)   רוחב נתיב היציאה יהיה בהתאם לדרישות התפוסה.

מספר יציאות אל חוץ הבניין תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.2.9.3 היה מספר המוצאים הבטוחים מאגף אש גדול מאחד, מחצית לפחות ממספר המוצאים הבטוחים הנדרש יובילו ישירות לחוץ הבניין דרך דלת יציאה חיצונית.

 

קומה מפולשת וחצר פנימית תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.2.9.4 בחצר, בקומת עמודים מפולשת, בחצר פנימית או בכל חלל חיצון אחר, המשמשים חלק מיציאה, יתקיימו דרישות אלה:

(1)  רוחבם לא יפחת מ-1.10 מטר ויעמוד בדרישות התפוסה, הגדול מביניהם;

(2)  הם יחוברו לדרך ציבורית;

בפרט זה, "חצר פנימית" – חצר שיש ממנה יציאה אל הרחוב.

חסימת קומות תחתיות תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.2.9.5 בחדר מדרגות הממשיך יותר מחצי קומה מתחת למפלס היציאה אפשר להתקין פשפש; הפשפש יותקן במפלס היציאה או המפלס הנמוך בכחצי קומה מתחת למפלס היציאה וכיוון פתיחתו יהיה בכיוון המילוט מן הקומות התחתיות.

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

סימן י': כבשים

דרישות כלליות תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.2.10.1 כבש המשמש חלק מדרך מוצא, יעמוד בדרישות סימן זה.

 

מידות כבש תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.2.10.2 (א) מידות הכבש יהיו כמצוין בטבלה שלהלן:

רכיב הכבש מידת הרכיב
רוחב מינימלי פנוי ממכשולים, למעט בליטות עד 9 סנטימטרים בגובה של מסעד יד או נמוך ממנו 110 סנטימטרים
בבניין ציבורי רוחב מינימלי פנוי ממכשולים מדוד על פני רצפת הכבש 130 סנטימטרים
שיפוע מרבי של כבש המשמש חלק מדרך מוצא נגישה לאדם עם מוגבלות 8%
שיפוע מרבי בניצב לכיוון המילוט 2%
הפרש גובה מרבי למהלך אחד של כבש 75 סנטימטרים

(ב)  האמור בפרט משנה (א), לא יחול על –

(1)   כבש שאינו מיועד לשימוש אדם עם מוגבלות;

(2)   גישה לציוד תעשייתי, לחדרים טכניים ולחדרי אחסון;

(3)   כבש המיועד לתנועה של מכוניות והיכול לשמש חלק מדרך מוצא.

מבנה כבש תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.2.10.3 מבנה הכבש יתאים לדרישות אלה:

(1)  כבש המשמש חלק מדרך מוצא יהיה בנוי ממבנה קבוע;

(2)  מבנה הכבש יהיה עשוי חומר לא דליק; משטח ההליכה לא יהיה מחורר.

משטחים אופקיים (פודסטים) תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.2.10.4 (א) בתחילת הכבש ובסופו יותקן משטח אופקי; שיפוע המשטח האופקי לא יעלה על 2%; רוחב המשטח האופקי יהיה ברוחב הכבש לפחות; אורך המשטח האופקי בכיוון ההליכה יהיה 130 סנטימטרים לפחות כמתואר בתרשים 3.2.10.4 א'.

(ב)  בכל מקום שבו נפתחת דלת לכיוון הכבש יותקן משטח אופקי; רוחב המשטח האופקי הנמדד מפני הדלת או הפתח ובניצב להן יהיה 1.30 מטרים לפחות; אורך המשטח האופקי יהיה כרוחב הדלת או הפתח בתוספת 0.30 מטרים לפחות מעבר למזוזה הסמוכה לידית, כמתואר בתרשים 3.2.10.4 ב'.

(ג)   שינוי כיוון בכבש יבוצע רק במשטח אופקי; רוחב כבש או משטח אופקי לא יקטן בכיוון המילוט.

(ד)  במשטחים אופקיים בבנייני ציבור יתקיימו גם הדרישות שבפרט 8.09.

מעקה ומאחז יד תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.2.10.5 במעקה ובמאחז יד יתקיימו דרישות ת"י 1142.

 

כבש מחוץ לבניין תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.2.10.6 כבש המוביל לכניסה לבניין יותקן בתנאים אלה:

(1)  רוחב הכבש לא יפחת מהרוחב הנדרש, על פי חישובי התפוסה לפרוזדור או המבואה בתוך הבניין הגובלים עם הכניסה, ולא יפחת מהרוחב הנדרש בפרט 8.04;

(2)  שיפוע הכבש בתוך הנכס לא יעלה על 8%.

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

סימן י"א: אזור מחסה

כללי תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.2.11.1 אזור מחסה המשמש חלק מדרך מוצא נגיש, יהיה אחד או יותר מאלה:

(1)  חלל חסום לעשן בבניין המוגן כולו על ידי מערכת כיבוי אש אוטומטית, והנמצא במרחק שאינו עולה על 10 מטרים מחדר מדרגות המשמש מוצא בטוח כמתואר בתרשים 3.2.11.1 א';

(2)  מבואת מעלית חסומה לעשן;

(3)  חלל בחדר מדרגות מוגן המשמש מוצא בטוח המאפשר השהיה במהלך המילוט כמתואר בתרשים 3.2.11.1 ב';

(4)  דירת מגורים;

(5)  חדר סגור בקומה המוגנת כולה על ידי מערכת כיבוי אש אוטומטית;

(6)  מרחב מוגן קומתי או מוסדי.

נגישות אזור מחסה תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.2.11.2 אזור מחסה יהיה נגיש לשטחים שהוא משרת באמצעות דרך מוצא נגישה לאנשים עם מוגבלויות (להלן – דרך מוצא נגישה).

יציאה מאזור מחסה תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.2.11.3 מתוך אזור מחסה תהיה גישה אל מחוץ לבניין ומשם לרחוב, באמצעות פרוזדור, מוצא בטוח או מעלית.

תקשורת באזור מחסה תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.2.11.4 (א) באזור מחסה תותקן מערכת תקשורת דו-סיטרית בין אזור המחסה לבין לוח הפיקוד המרכזי של מערכות הגילוי וכיבוי אש.

(ב)  סמוך למערכת התקשורת יותקן שלט ובו הוראות בדבר קבלת עזרה באמצעות המערכת.

פרטי אזור מחסה תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.2.11.5 באזור מחסה יתקיימו הדרישות המפורטות בפרטים 3.2.11.6, 3.2.11.7, 3.2.11.8, 3.2.11.9.

מידות אזור מחסה תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.2.11.6 (א) בכל קומה נגישה לאנשים עם מוגבלויות יותקן אזור מחסה; שטח אזור מחסה בעבור תפוסה של כל 200 איש או חלק ממנה יהיה במידות של 120×80 סנטימטרים לפחות; שטח זה מיועד לאדם בכיסא גלגלים או אדם עם כל מוגבלות אחרת; השטח יהיה נוסף על הרוחב הנדרש לדרך המוצא כמתואר בתרשים 3.2.11.1 ב'.

(ב)  פרט (א) לא יחול על קומה שהיציאה ממנה אל מחוץ לבניין איננה דורשת שימוש במדרגות.

איסור חסימת כסא גלגלים תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.2.11.7 אזור מחסה המיועד ליותר מכיסא גלגלים אחד, יתוכנן באופן שלא יחסום יותר מכיסא גלגלים אחד אחר הנמצא באותו אזור מחסה, כמתואר בתרשים 3.2.11.7.

שילוט באזור מחסה תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.2.11.8 (א) כל אזור מחסה יסומן על ידי שלט שעליו כתוב: "אזור מחסה".

(ב)  השלט יכיל את הסימן המציין אנשים עם מוגבלות.

(ג)   השלטים ימוקמו במקומות האלה:

(1)   סמוך לדלת המאפשרת כניסה לאזור המחסה;

(2)   סמוך לדלת הנפתחת אל חדר מדרגות מוגן הכולל אזור מחסה;

(3)   סמוך לדלת הנפתחת אל מבואת מעלית, הכוללת אזור מחסה.

(ד)  בכל מקום שיש צורך לסמן בבירור את הכיוון לאזור המחסה, יוארו השלטים כנדרש בעבור שלטים לדרך מוצא כאמור בסימן י"ח.

שלט לעיוורים תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.2.11.9 סמוך לדלת כניסה לאזור מחסה יותקן שלט לעיוורים ויתקיימו בו הוראות סימן י"ח ות"י 1918 חלק 4 – נגישות הסביבה הבנויה: תקשורת (להלן – ת"י 1918 חלק 4).

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

סימן י"ב: תפוסה וחישוב רוחב דרך המוצא

חישוב תפוסה תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.2.12.1 (א) תפוסה של בניין תיקבע לפי סך הכל המצטבר של תפוסת חלקי הבניין השונים על פי שימושם.

(ב)  מספר דרכי מוצא ורוחבן בכל קומה ייתנו מענה לתפוסה הכוללת של חלקי הבניין השונים באותה קומה.

(ג)   אם דרכי מוצא משרתות יותר מקומה אחת, מספרן ורוחבן ייקבעו על פי התפוסה של הקומה שבה הם נמצאים; בכל מקרה לא תהיה הפחתה במספר דרכי המוצא או ברוחבן בכיוון המילוט, כמתואר בתרשימים 3.2.12.1 א' 3.2.12.1 ב'.

(ד)  היו דרכי המוצא משרתות קומה המלכדת נתיב מילוט מהקומות שמעליה ומתחתיה, יחושבו מספרן ורוחבן של דרכי המוצא כסכום הכמות והרוחב של הקומות המתלכדות, כאמור בתרשים 3.2.12.1 ג'.

(ה)  תפוסה של יציע או של מרפסת תתווסף לחישוב התפוסה של חלק הבניין שאליו הם מחוברים.

(ו)   תפוסת חדר או אולם, לצורך חישוב רוחב ומספר דרכי מוצא, תחושב על ידי חלוקת השטח השימושי של חלק הבניין האמור, כמפורט בטור א' בטבלה 3.2.12.2, הנמדד במטר מרובע, במקדם התפוסה הנקוב בטור ב' לצדו, למעט אם נרשם אחרת; בפרט זה, "שטח שימושי" – השטח הנמדד על פי טור ג' בטבלה האמורה ובהתייחס לדרישות הנוספות כמצוין בטור ד'.

(ז)   על אף האמור בפרט משנה (ו), מותר שתפוסת חדר או אולם תהיה גדולה מן התפוסה המתקבלת מהחישוב לפי פרט משנה (ו), בתנאי שבמרכיבי דרך המוצא יתקיימו כל דרישות פרק זה; פרט משנה זה לא יחול על שימושים שההערה "תפוסה מקסימלית" מצוינת לצדם בטור ד' בטבלה 3.2.12.2.

(ח)  שטחי פרוזדורים, מדרגות, חדרי שירותים וחדרים טכניים לא ייכללו בחישוב התפוסה.

תק' (מס' 2) תשע"ח-2018

(ט)  אם מתקיימים באולם כמה שימושים בו-זמנית וניתן להבחין בין מתחמים שונים באולם שבכל אחד מהם מתקיים שימוש נפרד, תפוסתו של כל מתחם תחושב לפי השימוש בו, לדוגמה כמתואר בתרשים 3.2.12.1 ד'; אם לא ניתן להגדיר שימוש נפרד בכל מתחם, תחושב התפוסה לכל שטח האולם לפי השימוש בעל התפוסה הגבוהה ביותר.

מקדמי תפוסה תק' (מס' 3) תשס"ח-2008 תק' (מס' 2)  תשע"ח-2018

3.2.12.2 בתפוסת בניין יתקיימו דרישות פרט 3.2.12.1 לפי מקדמי התפוסה המפורטים להלן:

טבלה 3.2.12.2 – מקדמי תפוסה (במ"ר לנפש)

מס. סד. טור א' טור ב' טור ג' טור ד'
השימוש השטח לנפש במ"ר או דרישה אחרת השטח הנמדד הדרישות המתקיימות לפי פרט 3.2.12.3
  התקהלות      
1 אולם אסיפות עם מקומות ישיבה מקובעים לפי כמות המושבים המקובעים ופרט 3.2.12.3(ב)   (א), (ב), תפוסה מקסימלית
2 אולם אסיפות עם מקומות ישיבה לא מקובלים המיועד לצפייה באירוע, ובכלל זה הרצאה, הצגה, קונצרט או פעילות ספורט 1 נטו אולם (א), (ב1), תפוסה מקסימלית, לדוגמה כמתואר בתרשים 3.2.12.3 א'
3 אולם אסיפות בלא מקומות ישיבה הפנוי מריהוט קבוע או נייד 0.75 עד 1 נטו אולם (א), (ב2), תפוסה מקסימלית, לדוגמה כמתואר בתרשים 3.2.12.3 ב'
אולם אסיפות עם מקומות ישיבה לא מקובעים ליד שולחנות או אולם שמחות 1.4 עד 1 נטו אולם (א), (ב1), (ב2) תפוסה מקסימלית, לדוגמה כמתואר בתרשים 3.2.12.3 ג'
אולם אסיפות המיועד לדיסקוטק או שעיקר פעילותו הגשת משקאות משכרים הכולל מספר שימושים המפורטים בפרט 3.2.12.3 (ח) לפי פרט 3.2.12.3 (ח) לפי פרט 3.2.12.3 (ח) (ח), לדוגמה כמתואר בתרשים 3.2.12.3 ד'
4 אזור מגודר או אזור שיגודר לצורך אירוע, שאיננו מקורה, מחוץ לבניין בגבולות הנכס, עם מושבים מקובעים לפי כמות המושבעים המקובעים ופרט 3.2.12.3(ב)   (ב), תפוסה מקסימלית
5 אזור מגודר או אזור שיגודר לצורך אירוע, שאיננו מקורה, מחוץ לבניין בגבולות הנכס ללא מושבים מקובעים, המשמש לפסטיבל 1 האזור המגודר תפוסה מקסימלית
6 באצטדיון או אולם ספורט, באזור ישיבה על ספסלים לכל משתמש 0.50 מטר אורך ספסל ופרט 3.2.12.3(ב)   (ב), תפוסה מקסימלית
7 באצטדיון או אולם ספורט, באזור ישיבה על מושבים מקובעים לפי כמות המושבים המקובעים ופרט 3.2.12.3(ב)   (ב), תפוסה מקסימלית
8 אולם לכדורת, לביליארד ולמשחקים כיוצא באלה 1.10 ופרט 3.2.12.3(ב) נטו אולם – למעט שטח המשחקים (א), תפוסה מקסימלית
9 אולם המתנה – חלק מבניין המשמש מקום המתנה לכניסה לאולם אסיפות למעט אולם שמחות 1 נטו אולם (א)
10 אולם המתנה לאולם שמחות 0 נטו אולם (א), (ז)
11 מסעדה או שטח הסעדה 1.4 עד 1 נטו שטח הסעדה (א), (ב2)
12 מטבח 10 נטו (א)
13 ספרייה, אולם קריאה 4.6 נטו (א)
14 ספרייה, אזור מדפי ספרים 10 נטו (א)
15 בריכה 3 שטח המים תפוסה מקסימלית
16 בריכה 3 שטחים מרוצפים מסביב לבריכה  
17 בריכה 1 בשטח פתוח לא מקורה המשמש לאירועים תפוסה מקסימלית
18 בריכה 4 בשטח פתוח לא מקורה שאינו משמש לאירועים  
19 מקווה 3 שטח המים  
20 מקווה 3 שטחים מרוצפים מסביב למקווה  
21 חדר כושר הכולל ציוד 4.6 נטו (א)
22 חדר כושר ללא ציוד 1.4 נטו (א)
23 במה 1.4 נטו (א)
24 גלריה טכנית ומעברים לתאורה, תחזוקה וכדומה 10 נטו  
  מוסדות חינוך      
25 כיתה 1.25 נטו (א)
26 חדרי מלאכה 4 נטו (א)
27 מעבדות במוסדות חינוך 2.5 נטו (א)
  גן ילדים      
28 כיתה בגן ילדים או מעון יום 3.3 נטו (א)
  מוסדות בריאות      
29 מרפאות 9 ברוטו (א)
30 מחלקות טיפול 22 ברוטו (א)
31 חדרי חולים (שינה) 11 ברוטו (א)
  בית סוהר, בית מעצר      
32 תא מעצר, תא מאסר 4.5 נטו תא מעצר או תא מאסר  
  מגורים      
33 בניין דירות 18 שטח המיועד למטרות עיקריות (א)
34 בתי מלון ומעונות סטודנטים 18 שטח המיועד למטרות עיקריות (א)
35 דיור מוגן 18 שטח הדירות ברוטו (א)
36 אולם מיטות באכסניה 5 נטו אולם (א)
  תעשיה      
37 תעשיה רגילה (כמו משרדים) 10 נטו אולם ייצור (א)
38 תעשיה מיוחדת בהתאם לתפוסה המתוכננת אך לא יותר מ-100 נטו אולם ייצור (א)
39 תעשיה מסוכנת בהתאם לתפוסה המתוכננת אך לא יותר מ-100 נטו אולם ייצור (א)
40 בית מלאכה 5 נטו אולם ייצור (א)
  עסקים      
41 משרדים 10 שטח המיועד למטרות עיקריות (א)
  אחסון      
42 אולם אחסון 30 נטו אולם האחסון (א)
  מסחר      
43 מסחר בקומת מרתף 3 שטח למטרות עיקריות לרבות חלל ציבורי מקורה בחזית החנויות (ג)
44 מסחר בקומת רחוב 3 שטח למטרות עיקריות וחלל ציבורי מקורה בחזית החנויות (ג)
45 מסחר בקומה מעל מפלס קומת הרחוב 6 שטח למטרות עיקריות וחלל ציבורי מקורה בחזית החנויות (ג)
46 קומה או חלק מקומה המשמש רק בעבור אחסון, אזור למשלוח או קבלת סחורה ואשר איננו פתוח לקהל 30 נטו  
47 קניון מקורה אזור המכירה מתחת למפלס הרחוב 3 כל שטחי המסחר, למעט מעברים המשמשים דרך מוצא בטוח ולמעט מעבר ציבורי משותף (ג), (ד), (ה), (ו)
אזור המכירה במפלס הרחוב 3
אזור המכירה מעל מפלס הרחוב 6
  בניינים אחרים      
48 חניון מקורה וחניון לא מקורה 30 קומת החניה נטו  
49 מקלט או מרחב מוגן שטחו לא ייחשב במניין התפוסה    
50 לכל שימוש אחר בהתאם לשימוש הדומה לו ביותר מבין השימושים המפורטים בטור א' בהתאם לשימוש הדומה לו  

הערות לטבלת מקדמי תפוסה תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.2.12.3 נוסף על האמור בטבלה 3.2.12.2, יחולו הדרישות האלה:

(א)  בטבלה זו –

"ברוטו" – שטח נטו בתוספת שטח הפרוזדור הסמוך הנמדד בין הקירות;

"נטו" – שטח פנים החדר או האולם הנמדד בין הקירות;

"בניין תעשיה רגילה" – בניין המשמש לתעשיה הכוללת חומ"ס ברמת סיכון נמוכה או רגילה, והיכול לכלול כמה קומות, כאשר בכל קומה יכולות להיות כמה פעילויות שונות;

"שטח למטרה עיקרית" – כמשמעותו בתקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים ואחוזי בניה בתכניות ובהיתרים), התשנ"ב-1992;

"תעשיה מיוחדת" – בניין המשמש לתעשיה הכוללת חומ"ס ברמת סיכון נמוכה או רגילה, המשמש לתהליך מסוים, והמאופיין בצפיפות נמוכה של אנשים ומרבית שטח המפעל תפוס במכונות או בציוד;

"תעשיה מסוכנת" – תעשיה העוסקת בייצור, עיבוד או אחסנה של חומ"ס ברמת סיכון גבוהה (High Hazard);

"תפוסה מקסימלית" – התפוסה המחושבת לשימוש זה לפי מקדם התפוסה בטור ב' בטבלה תהיה התפוסה המקסימלית.

(ב)  שטחים באולם או בזירת המשחק שאינם משמשים מעברים של דרכי המוצא, המיועדים להצבת כיסאות ניידים, יחושבו לפי 1 מ"ר שטח רצפה מינימלי לנפש.

תק' (מס' 2) תשע"ח-2018

(ב1) ניתן להשתמש באולם במערכי ישיבה שונים, ובלבד שכמות המושבים לא תעלה על הכמות המותרת בטבלה 3.2.12.2 ומערך הישיבה שבשימוש יעמוד בכל הדרישות שבפרק ט', ובכלל זה הדרישות לעניין רוחב המעבר ורוחב הגישה למעבר.

תק' (מס' 2) תשע"ח-2018

(ב2) ניתן לחשב את התפוסה לשימוש זה לפי כל מקדם תפוסה המצוי בטווח המצוין בטור ב' בטבלה; המקדם שלפיו חושבה התפוסה יפורט בנספח בטיחות אש לבקשה להיתר.

(ג)   לקביעת התפוסה לבניין המשמש למסחר, שבו קומות החנויות הן קומות רחוב והן נפתחות ישירות החוצה לרחובות במפלסים שונים ולשני צדדים שונים, החישוב ייעשה בנפרד בעבור כל קומה הפתוחה ישירות למפלס הרחוב לפי 3.0 מ"ר לנפש משטח החנויות המיועד למטרות עיקריות; לעניין פרט זה, "קומת רחוב" – קומה עם גישה ישירה מהרחוב שהפרש המפלסים ממנה אל המדרכה אינו עולה על 1.20 מטרים, למעט אזור אחורי המיועד לפריקה וטעינה בלבד.

(ד)  בקניון מקורה תחושב התפוסה כלהלן:

(1)   חישוב התפוסה לגבי מעבר ציבורי משותף ומקורה, שהוא מוגן עשן, ייערך על ידי חלוקת סך כל השטח של כל החנויות בקומה, בתוספת 50% משטחי חנויות עוגן, במקדם הנמוך ביותר לפי הטבלה שלהלן:

לעניין זה –

"חנות עוגן" – חנות ששטחה למטרה עיקרית עולה על 2,000 מ"ר;

"מעבר ציבורי משותף מוגן עשן" בקניון – מעבר שרוחבו 6 מטרים לפחות וגובהו 6 מטרים לפחות, והכולל סידורי שליטה בעשן, כך שעשן לא יצטבר מתחת לגובה של 2.20 מטרים מעל מפלס הרצפה הגבוהה ביותר הנמצאת בחלל המעבר הציבורי המשותף;

טבלת מקדמי תפוסה (במ"ר לנפש) בעבור מעבר ציבורי משותף מוגן עשן מקורה בקניון

סה"כ שטח החנויות + 50% משטח חנויות העוגן מחושב במ"ר קטן מ-14,000 מ"ר גדול מ-14,000 מ"ר קטן מ-28,000 מ"ר גדול מ-28,000 מ"ר קטן מ-37,000 מ"ר גדול מ-37,000 מ"ר
מקדם התפוסה 3 3.95 5.0 5.1

(2)   חישוב התפוסה בעבור מעבר ציבורי שאיננו מוגן עשן יהיה בהתאם לשימוש של הקומה שנמצא בה המעבר הציבורי.

(ה)  לכל חנות יסופקו דרכי מוצא החוצה, אל השטח המקורה של הקניון או אל מחוץ לבניין, בהתבסס על חישוב התפוסה לפי טבלה 3.2.12.2.

(ו)   לכל חנות עוגן תהיה מערכת דרכי מוצא עצמאית שאיננה מסתמכת על הקניון המקורה בעבור 50% לפחות מן התפוסה.

(ז)   אם משמש אולם ההמתנה להתקהלות נפרדת ושונה מן ההתקהלות באולם השמחות, תחושב התפוסה לאולם ההמתנה לפי 1 מ"ר לנפש.

תק' (מס' 2) תשע"ח-2018

(ח)  לצורך חישוב תפוסת אולם אסיפות שבו מתחמי פעילות שונים ניתן לכלול שילוב של שניים או יותר משימושים אלה:

(1)   שטח הבר – שטח זה יופחת מהשטח נטו של האולם; לדוגמה שטח A בתרשים 3.2.12.3 ד';

(2)   אזור ישיבה סביב בר עם מקומות ישיבה מקובעים או לא מקובעים – לפי כמות מקומות הישיבה, ובלבד שלא יפחת מ-50 ס"מ אורך בר לכל משתמש; עומק שטח הישיבה יהיה לפחות 50 ס"מ; לדוגמה שטח B בתרשים 3.2.12.3 ד';

(3)   אזור ישיבה סביב שולחנות אשר כולל מקומות ישיבה מקובעים או לא מקובעים או אזור כיסאות בלבד בלא שולחנות – בשטח אולם של עד 930 מ"ר יחושב לפי מקדם תפוסה של 1 מ"ר לנפש ובשטח אולם של מעל 930 מ"ר יחושב לפי מקדם תפוסה של 1.4 מ"ר לנפש; מדידת השטח נטו לפרט זה תתבצע מנקודה המרוחקת 50 ס"מ מן השולחן כשמרחק זה נמדד בניצב למישור שפת השולחן; לדוגמה שטח C בתרשים 3.2.12.3 ד';

(4)   שטח אולם הפנוי מריהוט מריהוט קבוע או נייד, ובכלל זה מעבר, יחושב לפי מקדם תפוסה של 0.75 מ"ר לנפש; לדוגמה שטח D בתרשים 3.2.12.3 ד';

(5)   רוחב המעבר ורוחב הגישה למעבר יעמדו בדרישות פרק ט'.

מקדם הרוחב של מרכיבי דרך מוצא תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.2.12.4 (א) הרוחב החופשי המינימלי של כל מרכיבי דרך מוצא מחלק של בניין יחושב בעבור סוג השימוש, כמפורט בטור א' בטבלה שלהלן, על ידי הכפלת מספר האנשים המרבי שבעבורם מיועדת דרך המוצא, המתקבל מחישוב התפוסה לפי פרט 3.2.12.1, במקדם הרוחב הנקוב בטור ב' או ג' בטבלה, והנמדד בסנטימטרים לנפש, בהתאם למרכיב דרך המוצא; בפרט זה, "מהלך אופקי" – לרבות מעבר משופע או כבש ששיפועו אינו עולה על 8%.

(ב)  טבלה 3.2.12.4 – מקדמי רוחב

  טור א' טור ב' טור ג'
  השימוש מקדם רוחב של מדרגות וכבש ששיפועו עולה על 8% מקדם רוחב של מהלך אופקי
סנטימטרים לנפש סנטימטרים לנפש
1 מחלקה סיעודית בבית חולים 1.0 0.5
2 בית חולים – מחלקה אמבולטורית עם כיסוי במתזים 0.8 0.5
3 בית חולים – מחלקה אמבולטורית בלא כיסוי במתזים 1.5 1.3
4 אזורים בעלי סיכון גבוה (High Hazard) 1.8 1.0
5 כל האחרים 0.8 0.5

בטבלה זו, "אזורים בעלי סיכון גבוה" – אזורים שבהם מאחסנים, מוכרים, מעבדים או מייצרים חומר מסוכן.

אופן חישוב וקביעת רוחב פרוזדור תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.2.12.5 (א) הרוחב החופשי המינימלי של פרוזדור, לא יפחת מהנדרש בהתאם לחישובי התפוסה המפורטים בפרט משנה (ב), או מהרוחב הנקוב בטבלה שבפרט משנה (ג), לפי הרחב מבין השניים.

(ב)  רוחבו החופשי המינימלי של פרוזדור יחושב כלהלן:

(1)   יחושב סך כל התפוסות של כל החדרים שהפרוזדור משרת אותם;

(2)   סך כל התפוסות יחולק במספר דרכי המוצא הנדרשות שאליהן מופביל הפרוזדור, כמתואר בתרשים 3.2.12.5;

(3)   לקבלת הרוחב המינימלי של הפרוזדור תוכפל התוצאה המתקבלת בפסקה (2) במקדם הרוחב הקבוע בטבלה שבפרט 3.2.12.4.

(ג)   הרוחב המינימלי של פרוזדור בבניין או בחלק בניין, מהסוג המפורט בטור א' בטבלה שלהלן יהיה כנקוב בטור ב':

טבלה 3.2.12.5 – רוחב מינימלי של פרוזדור המווה חלק מדרך מוצא

  טור א' טור ב'
  סוג הבניין או חלק הבניין רוחב הפרוזדור במטרים
1 בדירת מגורים, פרוזדור המשמש כניסה ראשית 1.00
2 בדירת מגורים 0.90
3 בניין מגורים, בניין משרדים, בניין תעשיה או בניין מלאכה 1.10
4 בניין מסחרי 1.30
5 בניין המשמש מוסד ציבורי 1.30
6 אגפי כיתות לימוד בבית-ספר יסודי עד תיכון 2.40
7 פרוזדור המיועד למעבר מיטות בבית חולים כללי או במחלקה גריאטרית או במחלקה סיעודית בבית אבות 2.20
8 בית חולים פסיכיאטרי 1.80
9 פרוזדור המיועד לחולים אמבולטוריים בבית חולים 1.50
10 דיור מוגן 1.50
11 בית אבות 1.80
12 מקווה 0.90
13 בכל בניין למעט בדירת מגורים, בחלק הבניין שאינו משמש לייעודו הראשי של הבניין 1.10
14 בבניין עם מעלית, שהכניסה אליה מהפרוזדור, לאורך פיר המעלית. אורך הפרוזדור יהיה 1.50 מטרים לפחות 1.50
15 בבניין שמותקנת בו מעלית נושאת אלונקה, רוחב הפרוזדור ממישור דלת המעלית, לאורך פיר המעלית 2.20
16 כל בניין אחר בהתאם לסוג הבניין הדומה לו ביותר מבין הבניינים המפורטים בטור א', על פי החלטת עורך הבקשה

רוחב דלת בפרוזדור תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.2.12.6 הותקנה דלת בניצב לכיוון התנועה בפרוזדור, רוחבה יהיה כנדרש בפרט 3.2.1.3.

 

רוחב דרכי מוצא בבניין בעל שימושים שונים תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.2.12.7 (א) רוחב מרכיבי דרך מוצא בבניין בעל שימושים שונים ייקבע לפי החישוב המתאים לאותו חלק מהבניין בעל הרוחב החופשי הגדול ביותר.

(ב)  בבניין בעל שימושים שונים, בו חלקי הבניין מופרדים על ידי מחיצת אש, רוחב מרכיבי דרך מוצא לכל חלק מבניין ייקבע לפי החישוב המתאים לשימוש הנעשה באותו חלק של הבניין.

רוחב מעבר המהווה חלק מדרך מוצא תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.2.12.8 (א) רוחב מעבר בבניין, המהווה חלק מדרך מוצא, יהיה לפחות 1.10 מטרים; דרישה זו אינה חלה על דלתות, שרוחבן בהתאם לקבוע בפרטים 3.2.1.1 עד 3.2.1.3 ואינה חלה בדירת מגורים.

(ב)  על אף האמור בפרט משנה (א) רוחב מעבר המשרת עד 10 אנשים, ושאורכו אינו עולה על 15 מטרים, יהיה 0.90 מטרים לפחות.

גובה מעבר ופרוזדור תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.2.12.9 (א) גובה מזקף ראש של מעבר ופרוזדור יהיה 2.20 מטרים לפחות, למעט הגובה מתחת למשקופים.

(ב)  הנמכות מקומיות של התקרה או התקנת מערכות מכניות כגון רכיבי תאורה, רכיבי מיזוג אוויר, מתזים, שלטים וכיוצא באלה, יותרו, בתנאי שגובה מזקף הראש יהיה 2 מטרים לפחות.

(ג)   גובה מזקף הראש בפרט משנה (א) יישמר בעבור שני שלישים לפחות משטח התקרה בכל חלק של הבניין.

אופן מדידת רוחב מעבר ופרוזדור תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.2.12.10 (א) מדידת רוחב מעבר ופרוזדור תיערך בגובה 1.20 מטרים מעל הרצפה ובין ציפויי הקיר כמתואר בתרשים 3.2.12.10.

(ב)  תותר הבלטת מסעדים המותקנים לאורך צדי המעבר והפרוזדור ובין ציפויי הקיר כמתואר בתרשים 3.2.12.10; הבלטה זו לא גורעת מרוחבו של המעבר והפרוזדור.

(ג)   במהלך פתיחת דלת, לא יבלוט אגף הדלת ביותר ממחצית רוחב הפרוזדור או המעבר לפי תרשים 3.2.1.10 א'.

(ד)  תותר הבלטת דלת הפתוחה למעבר ולפרוזדור לפי תרשים 3.2.1.10 ב'.

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

סימן י"ג: מספר דרכי מוצא

כללי תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.2.13.1 מספר דרכי מוצא בבניין או מחלק בניין יהיה לפי דרישות סימן זה.

 

מספר פתחי היציאה מחדר או מחלק בניין תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.2.13.2 (א) לא יפחת משניים מספר פתחי יציאה מחדר או מחלק בניין המופרד באמצעות קירות ודלתות, שנתקיימו לגביו אחד או יותר מהתנאים האלה:

(1)   הוא מיועד להכיל 50 איש או יותר;

(2)   הוא מיועד לאחסון חומרים מסוכנים, לייצורם או לשימוש בהם וגודלו עולה על 20 מ"ר.

(ב)  לא יפחת משלושה מספר פתחי יציאה מחדר או אולם המיועד להכיל למעלה מ-500 איש אך לא יותר מ-1,000 איש.

(ג)   לא יפחת מארבעה מספר פתחי יציאה מחדר או אולם המיועד להכיל למעלה מ-1,000 איש.

מספר דרכי מוצא מקומה תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.2.13.3 (א) לא יפחת משניים מספר דרכי מוצא מקומה בבניין, למעט במקרים האלה:

(1)   בניין מגורים שאינו רב-קומות;

(2)   בניין שאינו רב-קומות שבו מספר האנשים המרבי שקומה כלשהי מיועדת להכיל אינו עולה על 30, ושמרחק ההליכה מכל נקודה בקומה אל מוצא בטוח או אל יציאה אינו עולה על 30 מטרים.

(ב)  לא יפחת משלוש מספר דרכי מוצא מקומה בבניין המיועדת להכיל למעלה מ-500 איש אך לא יותר מ-1,000 איש.

(ג)   לא יפחת מארבע מספר דרכי מוצא מקומה בבניין המיועדת להכיל למעלה מ-1,000 איש.

(ד)  מספר דרכי המוצא בקומה לא יפחת ממספר דרכי המוצא הנדרשות מחדר או מחלק בניין הכלול בתוכה.

מספר דרכי מוצא מבניין תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.2.13.4 (א) מספר דרכי המוצא מבניין לא יפחת ממספר דרכי המוצא הנדרשות מחלק בניין או מקומה הכלולים בו.

(ב)  ממבואת מעלית תותקן דרך מוצא אחת לפחות.

מחיצה ניידת תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.2.13.5 (א) הותקנה מחיצה ניידת לחלוקת חדר או חלל, בכל חלק של החדר או החלל לאחר החלוקה יתקיימו דרישות מספר דרכי מוצא המפורטות בסימן זה, דרישות מיקום דרכי מוצא המפורטות בסימן י"ד ודרישות מרחקי הליכה המפורטות בסימן ט"ו.

(ב)  במחיצה ניידת ניתן להתקין דלת סובבת או פתח המאפשרים מעבר בין צד אחד של החדר המחולק למשנהו; פתח זה ייחשב במניין פתחי היציאה מהחדר לאחר החלוקה ובלבד שתפוסת החלק שממנו אין מעבר ישיר לפרוזדור איננה עולה על 20 איש.

(ג)   מחיצה ניידת לא תחסום מעבר או פרוזדור המשמש גישה למוצא בטוח באותה קומה.

(ד)  במחיצה ניידת יתקיימו דרישות פרק ו' לעניין חומרי גמר בבניין.

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

סימן י"ד: סימון דרכי מוצא

 

מיקום דרכי מוצא תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.2.14.1 (א) גישה למוצא בטוח או ליציאה תהיה באמצעות מעבר או פרוזדור ולא דרך חדרים.

(ב)  על אף האמור בפרט משנה (א), יותר מעבר בגישה למוצא בטוח דרך חדר אחד סמוך, בתנאי ששני החדרים משמשים חלק מאותה יחידה תפקודה, או דרך מבואה (לובי), ובלבד שהחדרים אינם משמשים לאחסון חומרים מסוכנים ואינם ניתנים לנעילה, כמתואר בתרשים 3.2.14.1 א'.

(ג)   נדרשות שתי דרכי מוצא מחדר או אולם, דלתות היציאה ימוקמו באופן שהמרחק הקטן ביותר בין דלת יציאה אחת לשניה (להלן בפרט זה – המרחק המינימלי) לא יפחת מחצי אורך האלכסון המחבר את שתי הנקודות המרוחקות ביותר באותו חדר או אולם; נדרשות יותר משתי דרכי מוצא מחדר או אולם, המרחק המינימלי יישמר בין שתי דלתות היציאה המרוחקות ביותר; מדידת המרחק המינימלי תיערך בקו ישר בין מזוזות המלבנים הסמוכים של דלתות היציאה כמתואר בתרשימים 3.2.14.1 ב' ו-3.2.14.1 ג'.

(ד)  נדרשות שתי דרכי מוצא מקומה, דלתות היציאה מהקומה ימוקמו באופן שהמרחק המינימלי לא יפחת מחצי אורך האלכסון המחבר את שתי הנקודות המרוחקות ביותר בקומה; נדרשות יותר משתי דרכי מוצר מקומה, המרחק המינימלי יישמר בין שתי דלתות היציאה המרוחקות ביותר; מדידת המרחק המינימלי תיערך בקו ישר בין מזוזות המלבנים הסמוכים של דלתות היציאה; לעניין פרט זה, דלת היציאה מהקומה אפשר שתהיה דלת הנפתחת אל מוצא בטוח, דלת יציאה חיצונית, פתח יציאה חיצוני, תחילתו של חדר מדרגות לא מוגן, או תחילתה של יציאה כמתואר בתרשים 3.2.14.1 ד'.

(ה)  על אף האמור בפרט משנה (ד) לעניין אופן מדידת המרחק בין דלתות היציאה, אם דלתות היציאה מחוברות ביניהן בעזרת פרוזדור בעל עמידות אש של 60 דקות, יימדד המרחק המינימלי לאורך מסלול ההליכה בפרוזדור כמתואר בתרשים 3.2.14.1 ה'.

(ו)   על אף האמור בפרטי משנה (ג) ו-(ד), בבניין שמותקנת בו, בכל שטח הבניין, מערכת מתזים או בבניין המיועד למוסדות חינוך, שהותקנו בו, בפרוזדורים ובמבואות, סידורי שליטה בעשן כמפורט בפרק ה', המרחק בין הדלתות כאמור בפרטי משנה (ג) ו-(ד), לא יפחת משליש אורך האלכסון המחבר את שתי הנקודות המרוחקות בחדר, באולם או בקומה בהתאמה.

(ז)   בקומה שבה דלתות היציאה למוצא בטוח ממקומות בשני אגפי אש המופרדים זה מזה, ובמחיצת האש מותקנת דלת אש, המאפשרת מעבר בין אגף אחד לאגף שני, לא יחולו מגבלות המרחק המינימלי המפורטות בפרטי משנה (ד) ו-(ו).

(ח)  חדרי מדרגות משולבים בצורת מספריים ייחשבו כשני מוצאים בטוחים נפרדים אם הם מופרדים זה מזה למעבר אש ועשן, בכל מרכיביהם; ההפרדה בין חדרי המדרגות המשולבים תהיה על ידי אלמנט עמיד אש למשך 120 דקות לפחות.

(ט)  אם נדרשים בבניין שני מוצאים בטוחים או יותר, תתאפשר גישה חופשית מכל חלל מאויש בקומה אל שני מוצאים בטוחים לפחות.

(י)   אם בין שני מוצאים בטוחים מקשר פרוזדור שאורכו עולה על 50 מטרים, תחולק הקומה על ידי מחיצת אש ובפרוזדור תותקן דלת אש; כל תוספת של 50 מטרים לאורך הפרוזדור תחולק בהתאמה, כמתואר בתרשים 3.2.14.1 ו'.

דרכי מוצא נגישות בבניין תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.2.14.2 אם נדרשות בבניין דרכי מוצא נגישות לאנשים עם מוגבלות, יתקיימו בהן הדרישות המפורטות בפרטים 3.2.14.3, 3.2.14.4 ו-3.2.14.5.

 

מספר דרכי מוצא נגישות תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.2.14.3 (א) מכל חלק נגיש בבניין, יהיו לפחות שתי דרכי מוצא נגישות לאנשים עם מוגבלות וגישה אחת לפחות לאזור מחסה נגיש.

(ב)  על אף האמור בפרט משנה (א) –

(1)   גישה לדרכי מוצא בטוח הנגישות לאנשים עם מוגבלות, אפשר שתהיה משותפת, במגבלות האורך המותר למהלך משותף, כמפורט בסימן ט"ו;

(2)   בבניין או חלק מבניין שבעבורו נדרשת דרך מוצא אחת בלבד, תותקן דרך מוצא נגישה אחת לאנשים עם מוגבלות.

מרחק בין כניסות לדרכי מוצא בטוח תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.2.14.4 אם נדרשות שתי דרכי מוצא נגישות לאנשים עם מוגבלות, המרחק בין המוצאים הבטוחים יהיה כמפורט בסימן זה.

 

המשכיות דרך מוצא נגישה תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.2.14.5 נדרשת דרך מוצא נגישה לאנשים עם מוגבלות, יהיה נתיבה המשכי מכל מקום נגיש בבניין אל מחוץ לבניין או אל אזור מחסה נגיש וממנו, באמצעות דרך מוצא, אל מחוץ לבניין.

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

סימן ט"ו: מרחקי הליכה

מרחקי הליכה בבניין תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.2.15.1 מרחק הליכה בבניין לא יעלה על הקבוע בטבלה שבפרט 3.2.15.5, כמתואר בתרשימים 3.2.15.1 א' ו-3.2.15.1 ב'.

פרוזדור ללא מוצא תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.2.15.2 אורך פרוזדור ללא מוצא לא יעלה על הקבוע בטבלה שבפרט 3.2.15.5, כמתואר בתרשים 3.2.15.2 א'; ואולם פרוזדור שאורכו קטן מרוחבו פי שניים וחצי כמתואר בתרשים 3.2.15.2 ב' לא ייחשב פרוזדור ללא מוצא.

מהלך משותף תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.2.15.3 (א) בחלק מבניין שנדרשים בו שתי דרכי מוצא או יותר, אורך מהלך משותף לא יעלה על הקבוע בטבלה שבפרט 3.2.15.5, כמתואר בתרשימים 3.2.15.3 א', 3.2.15.3 ב' ו-3.2.15.3 ג'.

(ב)  לעניין מהלך משותף נגיש ראה פרט 3.2.14.3(ב)(1).

מרחק הליכה בבניין עם מערכת מתזים תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.2.15.4 בבניין שבכל שטחו מותקנת מערכת מתזים, מרחק ההליכה, מהלך משותף ופרוזדור ללא מוצא לא יעלו על הקבוע בטבלה שבפרט 3.2.15.5.

 

אופן מדידת מרחק הליכה ומהלך משותף תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.2.15.5 (א) מרחק ההליכה יימדד על גבי הרצפה, לאורך הקו המרכזי של מסלול ההליכה הטבעי, המתחיל במרחק של 30 סנטימטרים מהנקודה הרחוקה ביותר הניתנת לאכלוס, בקשת המרוחקת 30 סנטימטרים ממזוזת הדלת והנגמרת במרכז דלת האש או במרכז דלת יציאה חיצונית כמתואר בתרשים 3.2.15.5 א'.

(ב)  אם במסלול מרחק ההליכה או המהלך המשותף כלולות מדרגות או מישור משופע, יימדד מרחק ההליכה או המהלך המשותף, לאורך סיפי המדרגות או במקביל למישור המשופע, כמתואר בתקשים 3.2.15.5 ב'.

(ג)   אורך מהלך משותף יימדד באופן זהה למדידת מרחק הליכה בבניין ועד לנקודת הפיצול.

(ד)  בבניין בעל שימוש מעורב –

(1)   אשר השימושים השונים הופרדו זה מזה באמצעות אלמנט עמיד אש, יהיו מרחק ההליכה, פרוזדור ללא מוצא והמהלך המשותף, מותאמים לסוג הייעוד בכל חלק מהבניין בנפרד;

(2)   אשר השימושים השונים שבו לא הופרדו זה מזה, יהיו מרחק ההליכה, פרוזדור ללא מוצא והמהלך המשותף, מותאמים לסוג השימוש שהמרחקים שנקבעו בעבורו הם הקצרים ביותר מבין כל השימושים בבניין.

(ה)  מרחקי ההליכה ואורכם של פרוזדור ללא מוצא ומהלך משותף יהיו כקבוע בטבלה שלהלן ובכפוף להערות בפרט משנה (ו):

טבלה 3.2.15.5 – מרחקי הליכה, פרוזדור ללא מוצא ומהלך משותף 7.6.05

מס. סד. השימוש מרחק הליכה במטרים פרוזדור ללא מוצא במטרים מהלך משותף במטרים
עם מתזים ללא מתזים עם מתזים ללא מתזים עם מתזים ללא מתזים
1 התקהלות 60

ראה פרק ט'

30

ראה פרק ט'

6

הערה (2)

6

הערה (2)

6 מטרים ליותר מ-50 איש.

23 מטרים לפחות מ-50 איש.

הערה (1)

6 מטרים ליותר מ-50 איש.

23 מטרים לפחות מ-50 איש.

הערה (1)

2 גני ילדים ומעונות יום 60 ופרט 3.2.15.6 35 ופרט 3.2.15.6 15 6 30 23
3 חינוך 60

הערה (3)

35 15

הערה (3)

6 30

הערה (3)

23
4 בריאות בתי חולים 60 ופרט 3.2.15.7 אסור 9 אסור ראה פרט 3.2.15.7 אסור
5 בריאות אמבולטורי מרפאות 60 ופרט 3.2.15.8 45 ופרט 3.2.15.8 15 6 30 23
6 מגורים חד-משפחתי ודו-משפחתי אין דרישה אין דרישה אין דרישה אין דרישה אין דרישה אין דרישה
7 מגורים בניין דירות 98 פרט 3.2.15.9 50 פרט 3.2.15.9 15 10 15

הערה (4)

1

הערה (4)

8 דיור מוגן, ובתי אבות 98 ופרט 3.2.15.10 אסור 15 אסור 38 אסור
9 דיור מוגן – צמוד קרקע

חד-משפחתי ודו-משפחתי

אין דרישה אין דרישה אין דרישה אין דרישה אין דרישה אין דרישה
10 מעונות סטודנטים 98 ופרט 3.2.15.11 30 ופרט 3.2.15.11 15 6 15

הערה (4)

11

הערה (4)

11 בתי הארחה (5) אין דרישה אין דרישה אין דרישה אין דרישה אין דרישה אין דרישה
12 בתי מלון 98 ופרט 3.2.15.11 30 15 6 15

הערה (4)

11

הערה (4)

13 מסחר 60

הערה (6)

30 15

הערה (6)

6 30

הערה (6)

23
14 מסחר – קניון 120

הערות (6) (7) (8)

אסור 15

הערה (6)

אסור 30

הערה (6)

אסור
15 תעסוקה ומשרדים 90

הערה (6)

30 15

הערה (6)

6 30

הערה (6)

23
16 תעשיה רגילה

הערה (9)

75

הערה (6) פרט 3.2.15.12

30 15

הערה (6)

15 30

הערה (6)

15
17 תעשיה מיוחדת

הערה (10)

120

הערה (6)

60 15

הערה (6)

15 30

הערה (6)

15
18 תעשיה מסוכנת

הערה (11)

23 אסור אסור אסור אסור אסור
19 אחסון טובין – רמת סיכון נמוכה ורגילה 120

הערה (6)

30 30

הערה (6)

15 30

הערה (6)

15
20 אחסון חומרים מסוכנים רמת סיכון גבוהה 30

הערה (6)

אסור אסור

הערה (6)

אסור אסור

הערה (6)

אסור
21 חניון מקורה פתוח

הערה (12)

120 60 15 15 15 15
22 חניון סגור 60 30 15 15 15 15
23 כל שימוש חאר יהיה בהתאם לשימוש הדומה לו ביותר מבין השימושים המפורטים בטבלה

 

(ו)   המרחקים המפורטים בטבלה שבפרט משנה (ה) לעיל כפופים להערות המפורטות להלן:

(1)   במהלך משותף יתקיימו דרישות סימן כ"ד לפרק ט';

(2)   מותר פרוזדור ללא מוצא ומעבר ללא מוצא באורך של עד 6 מטרים;

(3)   לא הותקנה מערכת מתזים, אך הותקנה מערכת גילוי ושליטה בעשן בפרוזדורים כמפורט בפרק ה' "מערכות שליטה בעשן", מרחק ההליכה יהיה 60 מטרים, אורך הפרוזדור ללא מוצא יהיה 15 מטרים, ואורך המהלך המשותף יהיה 30 מטרים;

(4)   פרוזדור המשמש להמלך משותף –

(א)   בבניין מגורים – המדידה תתבצע מדלת היציאה מדירת מגורים לפרוזדור עד הדלת לדרך מוצא;

(ב)   בבתי מלון או מעונות סטודנטים – המדידה תתבצע מדלת היציאה של חדר או של מקבץ חדרים לפרוזדור עד הדלת לדרך מוצא;

(5)   לעניין פרט זה, "בית הארחה" – בניין בתפוסה של עד 16 אורחים ועד 2 קומות;

(6)   בבניין תותקן מערכת סידורי שליטה בעשן כמפורט בפרק ה' "מערכות שליטה בעשן";

(7)   המעבר הציבורי המשותף יהיה מוגן עשן כנדרש בפרט 3.2.12.3(ד);

(8)   מרחק ההליכה בתוך חנות עד 60 מטרים; מרחק ההליכה במעבר הציבורי המשותף עד 60 מטרים;

(9)   לעניין פרט זה, "תעשיה רגילה" – כהגדרתה בפרט 3.2.12.3(א);

(10)  לעניין פרט זה, "תעשיה מיוחדת" – כהגדרתה בפרט 3.2.12.3(א), וגובה תקרת הבניין או גובה תחתית החלק התחתון ביותר של שלד הגג, הוא 8 מטרים לפחות, מעל מפלס הרצפה;

(11)  לעניין פרט זה, "תעשיה מסוכנת" – כהגדרתה בפרט 3.2.12.3(א);

(12)  בחניון מקורה פתוח, הקירות החיצוניים יהיו פתוחים לאוויר החופשי ב-40% משטחם בכל מפלס; פתחים אלו יותקנו כך שתימנע הצטברות עשן.

מרחק הליכה בגני ילדים תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.2.15.6 (א) בגני ילדים, במרחק ההליכה יתקיימו תנאים אלה:

(1)   המרחק מכל דלת יציאה של החדר המשמשת חלק מגישה למוצא בטוח, עד הכניסה למוצא בטוח או עד דלת יציאה חיצונית, לא יעלה על 30 מטרים;

(2)   המרחק מכל נקודה בחדר עד למוצא בטוח לא יעלה על 35 מטרים;

(3)   המרחק מכל נקודה בחדר המשמש לשינה עד הדלת של אותו חדר לא יעלה על 15 מטרים.

(ב)  על אף האמור בפרט משנה (א), בבניין המוגן על ידי מערכת מתזים, ניתן להגדיל את מרחקי ההליכה הנדרשים בפרט זה בעוד 25 מטרים.

מרחק הליכה במוסדות בריאות, בבתי חולים תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.2.15.7 בבתי חולים, במרחק ההליכה יתקיימו תנאים אלה:

(1)  המרחק בין דלת של חדר, המשמשת חלק מגישה למוצא בטוח, לבין מוצא בטוח לא יעלה על 45 מטרים;

(2)  המרחק מכל נקודה בחדר עד למוצא בטוח לא יעלה על 60 מטרים;

(3)  המרחק מכל נקודה בחדר המשמש לשינה עד הדלת של אותו חדר לא יעלה על 15 מטרים;

(4)  המרחק מכל נקודה במקבץ חדרים המשמשים לשינה עם יציאה אחת משותפת, עד דלת היציאה המשותפת של אותו מקבץ, לא יעלה על 30 מטרים, כמתואר בתרשים 3.2.15.7.

מרחק הליכה במוסדות בריאות, בבתי חולים תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.2.15.8 (א) במרפאות אמבולטוריות, המרחק ההליכה יתקיימו תנאים אלה:

(1)   המרחק בין דלת של חדר, המשמשת חלק מגישה למוצא בטוח לבין מוצא בטוח לא יעלה על 30 מטרים;

(2)   המרחק מכל נקודה בחדר ועד למוצא בטוח לא יעלה על 45 מטרים.

(ב)  על אף האמור בפרט משנה (א), בבניין המוגן על ידי מערכת מתזים, ניתן להגדיל את מרחקי ההליכה הנדרשים בפרט זה בעוד 15 מטרים.

מרחק הליכה בבניין מגורים תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.2.15.9 על מרחק הליכה בבניין מגורים יחול גם פרט 3.8.18.2.

 

מרחק הליכה בדיור מוגן ובבתי אבות תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.2.15.10 בדיור מוגן ובבתי אבות, במרחק ההליכה יתקיימו תנאים אלה:

(1)  מרחק ההליכה בתוך חדר או בדירה, עד דלת הכניסה לחדר או לדירה לא יעלה על 38 מטרים;

(2)  מרחק ההליכה מדלת הכניסה של החדר או הדירה עד למוצא הבטוח הקרוב ביותר לא יעלה על 60 מטרים.

מרחק הליכה בבתי מלון ומעונות סטודנטים תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.2.15.11 בתבי מלון ובמעונות סטודנטים, במרחק ההליכה יתקיימו תנאים אלה:

(1)  מרחק ההליכה בתוך חדר או יחידת אירוח עד דלת הכניסה לחדר או ליחידה לא יעלה על 38 מטרים;

(2)  מרחק ההליכה מדלת הכניסה של החדר או יחידת האירוח ועד למוצא הבטוח הקרוב ביותר לא יעלה על 60 מטרים.

מרחק הליכה בתעשיה רגילה תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.2.15.12 בתעשיה רגילה הכוללת חומרים ברמת סיכון נמוכה או בינונית מרחק ההליכה לא יעלה על 120 מטרים, אם מתקיימים תנאים אלה:

(1)  הבניין נמצא בקומת קרקע בלבד;

(2)  בבניין מותקנת מערכת לפינוי עשן וחום המונעת סכנה של הצטברות עשן בגובה נמוך מ-1.80 מטרים בפרק זמן הנדרש לפינוי הבניין מאנשים והבניין מוגן כולו על ידי מערכת מתזים.

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

סימן ט"ז: תאורת דרכי מוצא

 

תאורה מלאכותית תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.2.16.1 (א) בפרוזדורים, במעברים המשרתים יותר מ-6 אנשים או שאורכם עולה על 15 מטרים ובחדרי מדרגות תותקן תאורה מלאכותית שעוצמתה במקום החשוך ביותר על הרצפה 10 לוקס לפחות.

(ב)  להפעלת תאורה מלאכותית כאמור יותקנו מתגים בכל כניסה לחדר מדרגות, במרחק שאינו גדול מ-1.00 מטרים מדלת הכניסה; המתגים יותקנו בגובה הנע בין 85 ס"מ ל-110 ס"מ מעל מפלס הרצפה.

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

סימן י"ז: תאורת חירום

 

תאורת חירום תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.2.17.1 (א) תאורת חירום בדרך מוצא תתחיל לפעול בתוך פרק זמן שאינו גדול מ-0.5 שניות בכל מקרה של כשל בהספקת החשמל או נפילה במתח רשת החשמל כמפורט בתקן הישראלי בת"י 20, חלק 2.22 מנורות: מנורות לתאורת חירום (להלן – ת"י 20 חלק 2.22).

(ב)  במעברים המשרתים יותר מ-6 אנקים או שאורכם עולה על 15 מטרים, בפרוזדורים ובחדרי מדרגות, לאורך דרך המוצא, יותקנו גופי תאורת חירום שיאירו את נתיב המילוט, בזמן הפסקת חשמל או נפילה במתח רשת החשמל; דרישה זו אינה חלה על מעברים ופרוזדורים בדירת מגורים.

(ג)   עוצמתה המינימלית של תאורת חירום לאורך נתיב המילוט לא תפחת מ-1 לוקס בכל נקודה לאורך נתיב המילוט למשך שעה אחת לפחות.

(ד)  מדידת עוצמת האור המינימלית תתבצע בגובה מפלס ההליכה לאורך נתיב המילוט.

(ה)  היחס בין עוצמת ההארה המרבית לבין עוצמת ההארה המינימלית לא יעלה על 1:40.

(ו)   תאורת חירום תתבסס על גופי תאורה עצמאיים הניזונים מסוללות נטענות או מערכת מרכזית לגיבוי חשמלי מבוקרת טעינה הכוללת מצבר נטען; גופי תאורת החירום יהיו מוזנים משני מעגלי הזנה נפרדים המוזנים ממערכות נפרדות.

(ז)   גופי תאורת החירום יתאימו לתקן הישראלי ת"י 20, חלק 2.22.

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

סימן י"ח: שילוט וסימון דרכי מוצא

שילוט תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.2.18.1 (א) דרכי מוצא ישולטו ויסומנו לפי הוראות אלה:

(1)   בכל מרכיבי דרך מוצא שלא נראה מהם באופן ברור כיוון היציאה מהבניין, ומעל דלת יציאה, יותקנו שלטים שבהם נכתב: "יציאה", או "יציאת חירום", עם חץ הכוונה או ללא חץ הכוונה, לפי הצורך; הכיתוב על השלטים יהיה בגוון לבן על גבי רקע ירוק; ניתן לשלב בשלטים צלמית "דרך מילוט" כמפורט בת"י 1918 חלק 4;

(2)   בכל מקום בבניין שניתן לסטות בו מדרך היציאה מהבניין, יותקן שלט "אין יציאה"; הכיתוב על השלט יהיה בגוון אדום על גבי רקע לבן;

(3)   גובה האותיות בשלטים הנדרשים בפסקאות (1) ו-(2) יהיה 15 סנטימטרים לפחות, ועוביים יהיה 15 מילימטרים לפחות; המרווח בין האותיות יהיה לפחות 1 סנטימטר;

(4)   התקנת השלטים תהיה בניצב לכיוון המילוט;

(5)   בחניון מקורה, יותקנו שלטים כמפורט בפסקאות (1), (2) ו-(4) שחובה לשלב בהם צלמית "דרך מילוט" כמפורט ת"י 1918 חלק 4; גובה האותיות בשלטים יהיה 20 סנטימטר לפחות, ועוביין יהיה 20 מילימטרים;

(6)   על דירת מגורים יחול פרט 3.8.21.1(ב).

(ב)  לשלטים לפי פרט משנה (א) תותקן תאורה מרשת החשמל של הבניין וממקור חשמל עצמאי המבוסס על סוללות נטענות המאפשרות זמן תאורה של 60 דקות; גוף התאורה יתאים לתקן ישראלי ת"י 20 חלק 2.22, והוא יופעל בעת הפסקת חשמל או נפילה במתח רשת החשמל.

(ג)   בדרך מוצא יותקנו שלטים המציינים את קיומם של מיתקני בטיחות אש.

(ד)  על דלת אש של חדר מדרגות מוגן, שאינה בקומת הכניסה, יותקן שלט קבוע בצד המבואה הקומתית, ועליו המילים "דלת אש! החזק סגורה!"; הכיתוב על השלט יהיה בגוון ירוק על רקע לבן; גובה כתיב האותיות יהיה 3 סנטימטרים לפחות ועוביין 7 מילימטרים לפחות; השלט ימוקם במרכז הדלת, בגובה 1.50 מטרים מעל הרצפה.

(ה)  על דלת אש הממוקמת בקומת הכניסה לבניין או במקום בולט לעין בסמוך אליה, בצד הפונה למבואת הכניסה, יותקן שלט, כאמור בפרט משנה (ד), ונוסף עליו – שלט קבוע שבו נכתב:

"בבניין זה מותקנו דלתות אש בכל קומותיו. דלתות האש משמשות להגנה מפני אש ולמילוט לחדר המדרגות.

 1. דלתות האש חייבות להיות סגורות תמיד, למעט בזמן מעבר אנשים, כדי למנוע חדירת אש ועשן לחלל חדר המדרגות בעת שריפה.
 2. פגיעה ביכולת הסגירה העצמית של הדלתות עלולה לגרום לאובדן חיי אדם ולגרימת נזקים לרכוש בעת שריפה.
 3. אין לנעול את הדלתות ואין להציב כל דבר העלול להפריע לפתיחה ולסגירה שלהן ולמעבר חופשי של אנשים אל חדר המדרגות ובתוכו".

הכיתוב של השלט יהיה בגוון ירוק על רקע לבן; גובה האותיו של הרישה בשלט יהיה 7 מילימטרים לפחות וגובה כתיב האותיות הנדרשות בסעיפים 1 עד 3 בשלט יהיה 3 מילימטרים לפחות; השלט ימוקם במרכז הדלת, מתחת לשלט המתואר בפרט משנה (ד).

(ו)   הוראות פרטי משנה (ד) ו-(ה) אינן חלות על דלתות אש פתוחות הנמצאות, בדרך כלל, במצב פתוח (Normally Open), והמצוידות במנגנון סגירה אוטומטי בעבור מקרים של שריפה, ובלבד שהדלתות האמורות אושרו בידי רשות הכבאות כדלתות פתוחות.

(ז)   החדר מדרגות מוגן יותרן בכל קומה שלט קבוע שבו נכתבו בסדר יורד כלפי מטה פרטים אלה:

(1)   כינוי חדר המדרגות;

(2)   המילה "קומה" ולצדה או מתחתיה מספר הקומה;

(3)   המילים "חדר המדרגות משרת קומות" ואחריהן – מספר הקומות בבניין, על פי החלטת עורך הבקשה;

(4)   המילים "יש יציאה לקומת הגג" או "אין יציאה לקומת הגג";

(5)   המילים "יציאה לרחוב בקומה …" ואחריהן מספר הקומה שממנה יש יציאה לרחוב;

(6)   גובה כתיב אותיות המילים הנדרשות לכיתוב בפסקאות (1) ו-(5) יהיה 20 מילימטרים לפחות ועוביין יהיה 2 מילימטרים לפחות; גובה כתיב אותיות המילים הנדרשות לכיתוב בפסקה (2) יהיה 12 מילימטרים לפחות ועוביין 2 מילימטרים לפחות; גובה כתיב האותיות הנדרשות לכיתוב מספר הקומה בפסקה (2) יהיה 70 מילימטרים לפחות ועוביין יהיה 8 מילימטרים לפחות; גובה כתיב אותיות המילים הנדרשות לכיתוב בפסקאות (3) ו-(4) יהיה 5 מילימטרים לפחות ועוביין יהיה 1 מילימטרים לפחות;

(7)   מימין לכיתוב בשלט יסומן חץ הכוונה המציין את כיוון המילוט; החץ יצביע כלפי מעלה או כלפי מטה, על פי קביעת עורך הבקשה; גובה החץ יהיה 120 מילימטרים לפחות; ועוביו יהיה 25 מילימטרים לפחות; בתוך החץ תיכתב המילה "ליציאה";

(8)   המילה והחץ על השלט האמור בפסקה (7) יהיו בגוון ירוק על רקע לבן; גובהו של השלט יהיה 35 סנטימטרים לפחות ולא יעלה על 55 סנטימטרים; קו תחתית השלט יהיה בגובה 1.50 מטרים מעל הרצפה;

(9)   יהיה ניתן לצפות בשלט כאשר הדלת במצב סגור או פתוח;

(10)  כאשר בדרך מוצא נדרשת עליה בחדר מדרגות כדי להגיע ליציאה, יותקנו שלטים לסימון כיוון היציאה בכל קומה שבה נדרשת עלייה למעלה; שלטים אלו יזוהו כאשר הדלת במצב סגור או פתוח; כאשר המפלס התחתון ביותר של חדר המדרגות מתחיל לא יותר מקומה אחת מתחת לקומת היציאה, ומקום היציאה נצפה בבירור, לא תחול הדרישה המפורטת ברישה של פסקה זו.

שילוט בשפה הערבית תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.2.18.2 בבניין המוקם במרחב תכנון מקומי שבו, לדעת המהנדס, קיים שיעור ניכר של ציבור דובר השפה הערבית שאינו דובר השפה העברית, יותקנו השלטים לפי סימן זה בשפה העברית והערבית כאחד.

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

סימן י"ט: חוץ הבניין

מדרגות חוץ תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.2.19.1 (א) בכל מקרה שבו מפלס הרחוב שונה ממפלס הכניסה או היציאה לבניין יותקנו מדרגות חוץ, כבש, מעבר משופע או שילוב של חלק מהם.

(ב)  רוחב מדרגות החוץ, הכבש או המעבר המשופע יהיה שווה לרוחב דלת היציאה החיצונית הגובלת עם המדרגות ולא יפחת מ-1.10 מטרים.

(ג)   המדרגות ייבנו בהתאם להוראות פרטים 3.2.2.3, 3.2.2.4, 3.2.2.5, 3.2.2.6, 3.2.2.10, 3.2.2.16.

(ד)  מישור שלח המדרגה יהיה מחוספס או עשוי חומר המונע החלקה.

(ה)  אם, משיקולי אדריכלות, מותקנות מדרגות חוץ רחבות, יותקנו מסעדים נוספים בהתאמה לפתחי היציאה מהבניין ובהתאם לקבוע בפרט 3.2.2.16.

(ו)   בכל מהלך מדרגות יותקן מסעד ובית אחיזה בצד אחד של המדרגות; אם נדרש מעקה, ייחשב בית האחיזה של המעקה מתאים לדרישה זו.

(ז)   בבניין ציבורי, בכל מהלך מדרגות חוץ יותקן מסעד ובית אחיזה משני צדי המדרגות.

(ח)  במדרגות המשתלבות במישור משופע הניצב לכיוון מהלך המדרגות יתקיימו תנאים אלה:

(1)   רום המדרגה התחתונה לא יעלה על 17.5 סנטימטרים כמתואר בתרשים 3.2.19.1;

(2)   היחס בין רום המדרגה התחתונה לשלחה, על פי הנוסחה המפורטת בפרט משנה 3.2.2.5(ד), לא יחול במדרגות אלו.

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

סימן כ': דרך גישה, רחבת היערכות וחלונות חילוץ

אמצעי חילוץ מבניין שאינו בניין גבוה או בניין רב-קומות תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.2.20.1 בבניין, שאינו בניין גבוה או בניין רב קומות, יהיו סידורי חילוץ אנשים אל מחוץ לבניין שמתקיימים בהם אחד לפחות מן התנאים האלה:

(1)  דרך גישה, רחבת היערכות וחלון חילוץ העומדים בדרישות אלה:

(א)   רוחב דרך הגישה יהיה 4 מטרים לפחות;

(ב)   כחלק מדרך הגישה או בסיומה תהיה רחבת היערכות שמידותיה יהיו לפחות 6 מטרים לאורך 12 מטרים כמתואר בתרשים 3.2.20.1;

(ג)    המרחק שבין רחבת ההיערכות לחלק הבולט ביותר של חזית הבניין שבה חלון חילוץ, לא יעלה על 12 מטרים;

(ד)   דרך הגישה יכולה להיות חלק מהדרך הציבורית;

(ה)   מדרכה וכביש יכולים לשמש רחבת ההיערכות;

(ו)    על אף האמור בפסקת משנה (א), רשאי המהנדס, מטעמים מיוחדים שיירשמו, על סמך חוות דעת הנדסית ולאחר התייעצות עם רשות הכבאות, לאשר רוחב לדרך גישה קטן מ-4 מטרים אך לא פחות מ-3.70 מטרים; הרוחב הפנוי ממכשולים יהיה לא פחות מ-4 מטרים כמתואר בתרשים 3.2.20.1;

(ז)    בבניין יותקנו חלונות חילוץ העומדים בדרישות סימן זה;

(2)  חדר מדרגות מוגן, שמתקיימות בו דרישות סימן ג', לרבות –

(א)   עמדת כיבוי אש בכל מבואה קומתית;

(ב)   פינוי עשן מכל מבואה קומתית ופתחי פינוי עשן מחדר המדרגות לעבר הגג העומדים בדרישות סימן א' לפרק ה';

(ג)    בבניין לא תחול הדרישה להתקנת חלון חילוץ;

(ד)   בבניין לא תחול הדרישה לדרך גישה ורחבת היערכות;

(3)  בבניין מותקנת מערכת מתזים העומדת בדרישות אלה:

(א)   בכל שטח הבניין מותקנת מערכת כיבוי אש אוטומטית במים – מתזים; הספקת המים למתזים מבוססת על לחץ המים העירוני ולא יידרש אמצעי להגברת לחץ;

(ב)   בבניין לא תחול הדרישה להתקנת חלון החילוץ;

(ג)    בבניין לא תחול הדרישה לדרך גישה ורחבת היערכות.

רדיוס סיבוב של דרך גישה ורחבת היערכות תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.2.20.2 אם דרך גישה איננה ישרה, רדיוס הסיבוב של ציר הדרך לא יפחת מ-12 מטרים; רדיוס השטח הנקי ממכשולים, הרדיוס החיצוני, לא יפחת מ-16 מטרים.

 

שער בדרך גישה תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.2.20.3 אם נבנה שער בדרך גישה, תובטח אפשרות פתיחתו או פריצתו במקרה חירום, כך שיתאפשר מעבר מיידי לרכב כיבוי והצלה.

סימון ושילוט רחבת היערכות תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.2.20.4 רחבת היערכות בתחום המגרש תסומן על הקרקע, במסגרת בגוון בהיר, ותשולט באופן שיאסור חניה לכלי רכב במקום; רחבת היערכות בתחום הדרך הציבורית תשולט באופן שייאסר חניית רכב במקום.

מבנה דרך גישה ורחבת היערכות תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.2.20.5 דרך גישה ורחבת היערכות, לרבות מכסים לתאי בקרה וצינורות למערכות תשתית למיניהן, הטמונים מתחתן, יהיו בנויים באופן המאפשר להם לשאת רכב לכיבוי והצלה על פי התקן הישראלי, ת"י 412 עומסים במבנים: עומסים אופייניים.

מניעת הפרעה בדרך גישה וברחבת היערכות תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.2.20.6 (א) לא יהיו בדרך גישה, ברחבת היערכות ובין רחבת היערכות לבניין, בליטות, עצים, עמודי חשמל, עמודי טלפון, כבלים עיליים, מבנים או מיתקנים כיוצא באלה, העלולים להפריע, לעכב או להכשיל את פעולתו התקינה של רכב כבאות והצלה.

(ב)  הגובה החופשי ממכשולים מעל דרך גישה יהיה 4.20 מטרים לפחות.

חלונות חילוץ תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.2.20.7 (א) בכל קומה יותקן חלון אחד שרוחבו החופשי 0.80 מטרים לפחות, וגובהו החופשי 1.00 מטרים לפחות (להלן – חלון חילוץ).

(ב)  חלון חילוץ יהיה חלון צד צירי, או חלון הזזה; החלון יהיה ניתן לפתיחה מצדו הפנימי, וניתן לפתיחה או פריצה מחלקו החיצוני.

(ג)   בבניין שאינו בניין למגורים, יסומן חלון החילוץ בחלקו הפנימי בסימן זוהר במילים "חלון חילוץ".

(ד)  המרחק בין כל נקודה בכל קומה בבניין לבין חלון חילוץ לא יעלה על 50 מטרים, כשהמדידה תתבצע בקו אלכסוני בין כל נקודה בכל קומה בבניין לבין חלון החילוץ של אותה קומה, ובלבד שקיים מעבר בין כל חלקי הקומה לחלון החילוץ, לרבות מעבר דרך דלתות של דירות או חדרים.

(ה)  פרט זה אינו חל על קומת הקרקע בבניין.

(ו)   פרט זה אינו חל על בניין אשר הותקנו בו סידורי חילוץ העומדים בדרישות פרט 3.2.20.1(2) או 3.2.20.1(3).

מיקום חלונות חילוץ תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.2.20.8 (א) מול חלון חילוץ, כאמור בפרט 3.2.20.7, תותקן רחבת היערכות שתאפשר כניסה לבניין או יציאה ממנו באמצעות סולם המורכב על רכב כבאות והצלה.

(ב)  אם נדרש יותר מחלון חילוץ אחד, והמרחק בין כל שני חלונות חילוץ לא עולה על 35 מטרים מדוד לאורך מעטפת הבניין, ניתן להתקין רחבת היערכות אחת בלבד.

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

פרק ג': הפרדות ועמידות אש

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

סימן א': הפרדות

הפרדה בין דרכי מוצא והבניין תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.3.1.1 הפרדה בין דרך מוצא לבין שאר חלקי הבניין תהיה לפי הדרישות המפורטות בפרט 3.3.1.2.

 

הפרדת חדר מדרגות מהבניין תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.3.1.2 (א) חדר מדרגות בבניין גבוה או בבניין רב-קומות, המשמש מוצא בטוח יופרד משאר חלקי הבניין על ידי אלמנטים בעלי עמידות אש למשך 120 דקות לפחות.

(ב)  חדר מדרגות בבניין שאינו בניין גבוה או בניין רב-קומות, המשמש מוצא בטוח, יופרד משאר חלקי הבניין על ידי אלמנטים בעלי עמידות אש למשך 60 דקות לפחות.

(ג)   עמידות האש של דלתות אש בחדרי מדרגות המשמשים חלק ממוצא בטוח, תהיה 30 דקות לפחות בהתאם לתקן הישראלי ת"י 1212 – דלתות אש: עמידות אש.

הפרדת קומות השירותים משאר חלקי הבניין תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.3.1.3 (א) בכל בניין תהיה הפרדת אש ועשן בין קומות שטחי שירות או חלק מהן, המכילות, בין השאר, חניון רכב, מחסנים, חדרי הסקה, מיתקני חשמל ראשיים וחדרים טכניים, לבין שאר חלקי הבניין; ההפרדה האמורה תהיה על ידי אחד או שילוב של אמצעים אלה:

(1)   מחיצות אש בעלת עמידות אש למשך שעתיים לפחות;

(2)   תקרות ורצפות הגובלות בבניין, בעלות עמידות אש למשך שעתיים לפחות;

(3)   דלת אש בעלת עמידות אש למשך 30 דקות בידוד ו-90 דקות כשל תחילי ויציבות;

(4)   דלת אש, בכניסה לחדר מדרגות מוגן בבניין המשמש למגורים, בעלת עמידות אש למשך 30 דקות בידוד ו-30 דקות כשל תחילי ויציבות.

(ב)  בגישה מקומת שטחי שירות לחדר מדרגות מוגן או למעלית, תותקן מבואה המופרדת מקומת שטחי השירות באמצעות קירות עמידי אש למשך שעתיים לפחות והגישה למבואות אלה תהיה דרך דלת אש.

(ג)   הדרישה בפרט משנה (ב) לא תחול על חדר מדרגות מוגן המסתיים ביציאה ישירות אל מחוץ לבניין, המשרת קומות שירות בלבד.

הפרדה בקומת השירותים תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.3.1.4 על חלק בניין, כגון קופאי בחניון או משרד במחסן, שנועד לספק שירותים נלווים לשימושים שאופיים שטחי שירות, לא תחול הדרישה בפרט 3.3.1.3.

הפרדה בין הבניין למנהרת שירות ופיר תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.3.1.5 (א) מינהרת שירות ופיר יופרדו מהבניין לכל אורכם וגובהם על ידי קירות עמידי אש למשך שעתיים לפחות.

(ב)  הותקנו במינהרת שירות או בפיר פתחי כניסה או יציאה, יהיו הפתחים סגורים על ידי דלת אש שתהיה בעלת עמידות אש למשך 30 דקות בידוד ו-90 דקות כשל תחילי ויציבות.

צנרת ותעלות מיזוג אוויר החודרים אלמנטים עמידי אש תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.3.1.6 (א) באגפי אש, שהקירות או התקרות בהם בנוים מאלמנטים עמידי אש, תתאפשר העברת צנרת דרכם בתנאי שהמעברים נאטמו היטב מפני חדירת אש ועשן; האטימה תיעשה מחומרים לא דליקים.

(ב)  צנרת המיועדת להעברת חום תבודד בחומרי בידוד לא דליקים.

(ג)   תעלות של מיזוג אוויר החודרות דרך האלמנטים האמורים, יצוידו במדפי אש אוטומטיים.

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

סימן ב': עמידות אש של שלד הבניין

 

עמידות האש של שלד הבניין תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.3.2.1 (א) מרכיבי שלד הבניין יסווגו לעמידות אש לפי אחד מסוגי השלד המפורטים בטבלה 3.3.2.1.

(ב)  עמידות האש של מרכיבי שלד הבניין לא תפחת מהנדרש בסוג השלד בו סווג הבניין כאמור בפרט משנה.

(ג)   בבניין גבוה ובניין רב-קומות עמידות האש של השלד תהיה גם לפי דרישות פרט 7.47.00 והנספח לפרט 7.43.00(ד) בסימן ז' לחלק ז'.

(ד)  בבניין למגורים עמידות האש של השלד תהיה גם לפי דרישות פרק ח'.

(ה)  בבניין להתקהלות עמידות האש של השלד תהיה גם לפי דרישות פרק ט'.

טבלה 3.3.2.1 סיווג שלד הבניין לפי עמידות אש (בשעות)

מרכיבי שלד הבניין סוג שלד הבניין
Iד IIד IIIד IVד Vד
442 332 222 111 000 211 200 HH2 111 000
קירות חוץ נושאים

1.1 קירות חוץ הנושאים יותר מקומה אחת, עמודים או קירות נושאים אחרים.

1.2 קירות חוץ הנושאים קומה אחת בלבד.

1.3 קירות חוץ הנושאים גג בלבד.

 

 

4

4

4

 

 

3

3

3

 

 

2

2

1

 

 

1

1

1

 

 

0ג

0ג

0ג

 

 

2

2

2

 

 

2

2

2

 

 

2

2

2

 

 

1א

1א

1א

 

 

0א,ג

א,ג

0א,ג

קירות פנים נושאים

2.1 קירות פנים הנושאים יותר מקומה אחת, עמודים או קירות נושאים אחרים.

2.2 קירות פנים הנושאים קומה אחת בלבד.

2.3 קירות פנים הנושאים גג בלבד.

 

 

4

3

3

 

 

3

2

2

 

 

2

2

1

 

 

1

1

1

 

 

0

0

0

 

 

1א

1א

1א

 

 

0א

0א

0א

 

 

2

1

1

 

 

1א

1א

1א

 

 

0א

0א

0א

עמודים

3.1 עמודים הנושאים יותר מקומה אחת, עמודים או קירות נושאים אחרים.

3.2 עמודים הנושאים קומה אחת בלבד.

3.3 עמודים הנושאים גג בלבד.

 

 

4

3

3

 

 

3

2

2

 

 

2

2

1

 

 

1

1

1

 

 

0

0

0

 

 

1א

1א

1א

 

 

0א

0א

0א

 

 

Hא,ב

Hא,ב

Hא,ב

 

 

1א

1א

1א

 

 

0א

0א

0א

קורות, אגדים

4.1 קורות ואגדים הנושאים יותר מקומה אחת, עמודים או קירות נושאים אחרים.

4.2 קורות ואגדים הנושאים גג בלבד.

4.3 קורות ואגדים הנושאים גג בלבד.

 

 

4

2

2

 

 

3

2

2

 

 

2

2

1

 

 

1

1

1

 

 

0

0

0

 

 

1א

1א

1א

 

 

0א

0א

0א

 

 

Hא,ב

Hא,ב

Hא,ב

 

 

1א

1א

1א

 

 

0א

0א

0א

5. רצפה 2 2 2 1 0 1א 0א Hא,ב 1א 0א
6. גג 2 1.5 1 1 0 1א 0א Hא,ב 1א 0א
7. קירות חוץ שאינם נושאים 0ג 0ג 0ג 0ג 0ג 0א,ג 0א,ג 0א,ג 0א,ג 0א,ג

הערות לטבלה 3.3.2.1

א.    מודגש עם רקע אפור – אלמנטים המותרים להיות מחומרים דליקים מאושרים על ידי רשות כבאות.

ב.    מסומן באות H = רכיבי שלד הבניין עשויים עץ, ובאישור רשות כבאות.

ג.    עמידות האש של החלקים הלא קונסטרוקטיביים של קירות חוץ, וההגנה על הפתחים בקירות חוץ, אינן נכללות בטבלה זו; בהפקדה אנכית בין קומות הבניין תתקיים הדרישה של פרט 3.7.1.5.

ד.    לעניין סיווג שלד הבניין לעמידות אש –

(1)  שלד שסיווגו I יהיה שלד מסוג: 442-I או 332-I;

(2)  שלד שסיווגו II יהיה שלד מסוג: 222-II או 111-II או 000-II;

(3)  שלד שסיווגו III יהיה שלד מסוג: 211-III או 200-III;

(4)  שלד שסיווגו IV יהיה שלד מסוג: IV-2HH;

(5)  שלד שסיווגו V יהיה שלד מסוג: 111-V או 000-V.

הבחירה בסוג שלד מסוים מחייבת בכל הערכים של עמידות האש המופיעים באותה עמודה בטבלה.

הסבר לסימון גרפי של סוג שלד

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

פרק ד': מערכות גילוי וכיבוי אש

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

סימן א': כללי

מערכת כיבוי אש תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.4.1.1 מערכת כיבוי אש אוטומטית במים תותקן על פי תקן ישראלי ת"י 1596 – מערכות מתזים: התקנה.

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

פרק ה': מערכות שליטה בעשן

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

סימן א': אופני שליטה בעשן

סידורי שליטה בעשן תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.5.1.1 במקום שנדרשו בו סידורי שליטה בעשן ופינויו אל מחוץ לבניין הם יבוצעו באחת השיטות המתוארות בסימן זה או בשילוב חלק מהן.

פתח שחרור עשן קבוע תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.5.1.2 שטח נטו של פתח שחרור עשן הפתוח באופן קבוע, יהיה 2% לפחות משטח חלק הבניין שהוא משרת או 0.3 מ"ר לפחות, הגדול מביניהם, זולת אם נאמר אחרת בתקנות אלה; ואולם בחלק מבניין שמותקנת בו מערכת מתזים, ניתן להקטין את שטח הפתח נטו, כך שיהיה 1.5% לפחות משטח חלק הבניין שהוא משרת.

פתח שחרור עשן הנפתח באמצעות מנגנון אוטומטי תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.5.1.3 (א) שטח נטו של פתח שחרור עשן הנפתח באמצעות מנגנון אוטומטי, יהיה 2% לפחות משטח חלק הבניין שהוא משרת או 0.3 מ"ר לפחות, הגדול מביניהם, זולת אם נאמר אחרת בתקנות אלה; ואולם בחלק מבניין שמותקנת בו מערכת מתזים, ניתן להקטין את שטח הפתח נטו, כך שלא יפחת מ-1.5% משטח חלק הבניין שהוא משרת.

(ב)  מנגנון אוטומטי כאמור בפרט משנה (א) יופעל על ידי אחת מן השיטות האלה:

(1)   פיקוד מגלאי אש ועשן;

(2)   פיקוד מרגש זרימה של מערכת מתזים;

(3)   הפעלה מקומית על ידי נתיך טרמי;

(4)   הפעלה ידנית מרחוק.

פיר שחרור עשן בלא אמצעים מכניים תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.5.1.4 (א) שטח החתך של פיר שחרור עשן בלא אמצעים מכניים, יהיה 0.5 מ"ר לפחות, ופתח יניקת העשן מכל קומה הוא 0.20 מ"ר לפחות.

(ב)  בתחתית פיר שחרור עשן יותקן פתח כניסת אוויר מחוץ לבניין ששטחו 300 סמ"ר לפחות.

(ג)   בכניסה לפיר שחרור עשן, בכל קומה, תותקן ברך, עשויה פח בעובי 1.25 מ"מ לפחות והמסתיימת 60 ס"מ לפחות מעל הקו העליון של פתח כניסת עשן, למניעת מעבר עשן בין הקומות.

(ד)  פיר שחרור עשן יסתיים מעל גג הבניין עם שני פתחים בכיוונים מנוגדים הפתוחים בדרך קבע; שטח כל אחד מהפתחים יהיה מחצית לפחות משטח החתך של הפיר.

פיר שחרור עשן עם אמצעים מכניים תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.5.1.5 (א) שטח החתך של פיר שחרור עשן עם אמצעי יניקה מכניים, ופתחי היניקה שלו יקבעו באופן שיאפשר ספיקה שוות ערך ל-6 החלפות אוויר לשעה מהחלל שהפיר משרת.

(ב)  בכניסה לפיר שחרור העשן, בכל קומה, תותקן ברך למניעת מעבר עשן או יותקן מדף אש ממונע המחובר למערכת גילוי אש ועשן.

(ג)   פיר שחרור עשן יסתיים מעל גג הבניין ומחובר למפוח יניקת עשן.

מפוח יניקת עשן תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.5.1.6 (א) מפוח יניקת עשן יהיה עמיד בחום בטמנפרטורה של 400 מעלות צלזיוס למשך שעתיים לפחות; ואולם כאשר מותקנת בכל הבניין מערכת מתזים, ניתן להשתמש במפוח יניקת עשן העמיד בטמפרטורה של 250 מעלות צלזיוס למשך שעתיים לפחות.

(ב)  מפוח יניקת העשן יוזן מרשת החשמל ומגנרטור חשמלי לשעת חירום.

(ג)   קצת החלפות האוויר של המפוח – לפחות 6 החלפות אוויר בשעה אלא אם נאמר אחרת בתקנות אלה.

מערכת על-לחץ תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.5.1.7 מערכת על לחץ למניעת חדירת עשן לחדרי מדרגות מוגנים, תותקן על פי ת"י 1001 חלק 2.2.

כמות הפתחים ומיקומם תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.5.1.8 בסימן זה, במקום שבו נדרש להתקין פתח לשחרור עשן, אפשר להתקין כמה פתחים ובלבד שהשטח הכולל של הפתחים לא יפחת מהשטח הנדרש מהפתח הבודד; מיקום וגודל הפתחים יהיה לפי החלטת עורך הבקשה.

מערכת לפינוי עשן תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.5.1.9 על אף האמור בסימן זה, תותר התקנת מערכת לשליטה בעשן ופינויו אל מחוץ לבניין שבעבורה הוצג ניתוח הנדסי שאישרה רשות הכבאות.

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

סימן ב': סידורי שליטה בעשן על פי חלק הבניין

כללי תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.5.2.1 סידורי שליטה בעשן ופינויו אל מחוץ לבניין יחולו לגבי חלקי בניין אלה:

(1)  חדר מדרגות מוגן המשרת 4 קומות או יותר בבניין שאינו בניין גבוה או בניין רב-קומות;

(2)  חדר מדרגות מוגן המשרת קומות תחתיות שמפלס הכניסה אליהן נמוך מ-8 מטרים מתחת למפלס הכניסה הקובעת לבניין;

(3)  מרתף ששטח רצפתו עולה על 140 מ"ר;

(4)  חניון ששטחו עולה על 140 מ"ר;

(5)  מחסנים בתנאים האלה:

(א)   במחסנים תת-קרקעיים או הממוקמים בקומת קרקע שהגישה אליהם דרך פרוזדור משותף, והשטח כל מחסן עד 20 מ"ר – יותקנו בפרוזדור המשותף סידורי שליטה בעשן וכל מחסן מאוורר לפרוזדור המשותף;

(ב)   במחסנים הממוקמים בתוך חניון שמותקנים בו סידורי שליטה בעשן, שהכניסה אליהם מהחניון, ושטח כל מחסן עד 20 מ"ר – יאווררו ישירות אל החניון;

(ג)    מחסנים הממוקמים בתוך חניון, שהכניסה אליהם מהחניון, ושטחם מעל 20 מ"ר, יאווררו אל מחוץ לבניין;

(6)  פיר מעלית שגובהה מעל 15 מטרים או יותר מ-2 תחנות;

(7)  חדר חשמל ששטחו עולה על 40 מ"ר, חדר משאבות למים לצורכי כיבוי אש או חדר שנאי שמותקן בו שנאי מבודד שמן;

(8)  קומה או חלק מבניין הנמצא מעל פני הקרקע, ששטח רצפתם עולה על 500 מ"ר בלא חלונות או ששטח חלונותיו שניתנים לפתיחה ידנית קטן מ-2% משטח רצפתו;

(9)  חלק מבניין המכיל מטען אש גדול;

(10) מנהרת שירות.

בניין גבוה ורב-קומות תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.5.2.2 לגבי בניין גבוה ובניין רב-קומות יחולו גם הוראות סימן ב' בפרק ז'.

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

סימן ג': סידורי שליטה בעשן על פי ייעוד הבניין

סידורי שליטה בעשן בבניין למסחר תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008 ת"ט תשס"ט-2008

3.5.3.1 לגבי חלק מבניין או בניין המשמש למסחר יחולו סידורי שליטה בעשן ופינויו אל מחוץ לבניין המפורטים בסימן ב' וגם על חלקי בניין אלה:

(1)   חנות ששטחה גדול מ-500 מ"ר;

(2)   מעבר ציבורי משותף בקניון; גודל הפתח לשחרור עשן וקצב החלפות האוויר יהיו לפי החלטת עורך הבקשה, באופן שיבטיח מניעת הצטברות עשן בגובה של 1.80 מטר מעל מפלס הרצפה הגבוהה ביותר המשמשת למסחר.

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

פרק ו': חומרי גמר

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

סימן א': כללי

כללי תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.6.1.1 חומרי בניה ומוצרי גימור בחדר מדרגות ובמערכת מדרגות חיצונית המשמשים מוצא בטוח, יהיו לפי הדרישות המפורטות בפרט 3.6.1.2.

חומרי בניה ומוצרי גימור בחדר מדרגות המשמש מוצא בטוח תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.6.1.2 (א) מדרגות, חיפויים ומרכיבי שלד המבנה של חדרי מדרגות, לרבות מערכת מדרגות חיצונית, המשמשים מוצא בטוח, ייבנו מאלמנטים העשויים חומר לא דליק כהגדרתו בת"י 755.

(ב)  הוראות פרט משנה (א) לא יחולו לגבי בניין המכיל עד שתי דירות, לרבות בניין מגורים טורי המכיל בכל אגף עד שתי דירות, ובתנאי שכל שני אגפים יופרדו על ידי מחיצת אש.

(ג)   אם צופו קירות ותקרות של אחד ממרכיבי חדר מדרגות המשמש דרך מוצא בטוח, יהיו הציפויים ציפויים לא דליקים לפי ת"י 755; ואולם ניתן לצפות קירות ותקרות בלוחות גבס, בתנאי שסיווג דליקותם לפחות 3.3.V על פי ת"י 755.

(ד)  חומרים ואלמנטים כמפורט בפרטי משנה (א) ו-(ג) וכן רכיבים מזוגגים יהיו בהתאם לתקן, אם קיים.

(ה)  השימוש בלוחות זכוכית לזיגוג רכיבים מזוגגים ייעשה בהתאם לתקן הישראלי ת"י 1099 חלק 1.01: קביעת מין הזכוכית ועובי השמשה.

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

פרק ז': בניין גבוה ורב-קומות

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

סימן א': כללי ומדרגות

 

דירות עליונות  דו-קומתיות תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.7.1.1 במדידת גובה בניין לצורך סיווגו כבניין גבוה או כבניין רב-קומות, לפי העניין, לא תחושב, במבנים שהדירה העליונה בהם היא דו-קומתית, קומה נוספת אחת השייכת לדירה העליונה, אם נתקיימו כל אלה:

(1)  מהקומה הנוספת אין יציאה ישירה לחדר מדרגות משותף;

(2)  גג הקומה הנוספת ייחשב גג בניין ויחולו הוראות פרט 7.00.81 בחלק ז';

(3)  האמור בפסקואת (1)(ג), (2) ו-(3) בפרט 7.00.83 בחלק ז', שיחולו בשינויים המחויבים לגבי פרט זה;

(4)  חדר המדרגות המשותף של הבניין מגיע לגג הבניין.

חדר מדרגות מוגן ומדרגות חוץ בבניין גבוה תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.7.1.2 (א) בבניין גבוה יהיו שני חדרי מדרגות מוגנים לפחות; כל חדר מדרגות נוסף שאינו נדרש לפי חלק ג', מותר שיהיה חדר מדרגות שאינו מוגן.

(ב)  על אף האמור בפרט משנה (א), די בכך אם יהיה חדר מדרגות מוגן אחד, ובלבד שנתקיים אחד התנאים האלה:

(1)   הבניין מיועד למגורים;

(2)   בבניין שאינו מיועד למגורים, תפוסת כל אחת מקומות הבניין, אינה עולה על 30 איש;

(3)   המרחק הנמדד על מסלול ההליכה בין כל נקודה בכל קומה בבניין אל דלת אש של חדר המדרגות המוגן אינו עולה על 30 מטרים.

(ג)   אם נדרשו שני חדרי מדרגות מוגנים או יותר, ניתן להתקין מערכת מדרגות חוץ במקום אחד מחדרי המדרגות המוגנים, בתנאי שהמרחק הנמדד על מסלול ההליכה בין כל נקודה בכל קומה בבניין לבין דלת חדר המדרגות המוגן אינו עולה על 50 מטרים.

חדר מדרגות מוגן ומדרגות חוץ בבניין רב-קומות תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.7.1.3 (א) בבניין רב-קומות יהיו שני חדרי מדרגות מוגנים לפחות; כל חדר מדרגות נוסף שאינו נדרש לפי חלק זה, מותר שיהיה חדר מדרגות שאינו מוגן.

(ב)  ניתן להתקין מערכת מדרגות חוץ במקום אחד מחדרי המדרגות המוגנים, בתנאי שהמרחק הנמדד על מסלול ההליכה בין כל נקודה בכל קומה בבניין לבין דלת אש של חדר המדרגות המוגן הקרוב, אינו עולה על 30 מטרים.

גישה לגג מחדר מדרגות מוגן בבניין גבוה או בבניין  רב-קומות תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.7.1.4 חדר מדרגות מוגן בבניין גבוה או רב קומות יגיע לגג הבניין, ואולם אם נדרשו בבניין זה יותר משני חדרי מדרגות מוגנים, יגיעו לפחות שניים מהם לגג; בין חדרי המדרגות במפלס הגג יהיה מעבר בלא מכשולים; לכל חדר מדרגות שלא יגיע לגג יהיה פתח וסולם ליציאה מחדר המדרגות אל הגג.

הפרדת אש אנכית בין קומות תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.7.1.5 תותקן הפרדה אנכית בין קומות בחזיתות הבניין, בקיר מסך או בחלונות בקיר חיצון באמצעות אלמנטים עמידי אש, שאורכם האנכי הוא 0.90 מטרים לפחות; ואולם ניתן לבנות את האלמנטים האמורים בשני מישורים, אנכי ואופקי, בתנאי שאורכם הכולל יחד הוא 0.90 מטרים לפחות והאורך האנכי הוא 0.50 מטרים לפחות; מדידת האורך האופקי תיערך מהמישור החיצון של זיגוג קיר המסך או החלון, כמתואר בתרשימים 3.7.1.5 א' ו-3.7.1.5 ב'.

התקנת חומר חיפוי בחזית הבניין תק' (מס' 2)  תש"ף-2020

3.7.1.6 (א) בבניין גבוה שגובהו עולה על 18 מטרים או בבניין רב-קומות, הכוללים אחד או יותר מהשימושים האלה: מגורים, מעונות סטודנטים, בית מלון, דיור מוגן, מוסד רפואי או מעון המשמשים ללינה, על התקנה בחזיתות הבניין של חומר חיפוי חיצוני העשוי מחומרים מרוכבים מתכתיים (MCM) או חומרים מתכתיים (להלן – חומר החיפוי) בשילוב שכבת בידוד בין קיר החוץ לחומר החיפוי יחולו אחד מאלה:

(1)   בבניין שבו מותקנים מתזים בכל חלקי הבניין – כל שכבותיו של חומר החיפוי יהיו חומר בסיווג שלא יפחת מ-v.3.3 או B לפי ת"י 755 ושכבת הבידוד תהיה בסיווג שלא יפחת מ-v.3.3 או B לפי ת"י 755;

(2)   בבניין שבו לא מותקנים מתזים בכל חלקי הבניין – כל שכבותיו של חומר החיפוי יהיו חומר בסיווג שלא יפחת מ-vi.4.4 או A1 לפי ת"י 755 ושכבת הבידוד תהיה בסיווג שלא יפחת מ-v.3.3 או B לפי ת"י 755;

(3)   מערכת הבידוד והגימור החיצוניים תהיה לפי תקן ישראל ת"י 921 – תגובות בשריפה של חומרי בנייה וכל עוד לא נכללו בתקן זה הוראות הנוגעות לחומר החיפוי, מערכת הבידוד והגימור החיצוניים תעמוד בתקן 285 NFPA.

(ב)  סעיף קטן (א) לא יחול על החלפה נקודתית של חומר חיפוי קיים שאינו עומד בסעיף האמור ובלבד שלא יהיה שינוי לרעה בעמידות האש של חומר החיפוי כתוצאה מהחלפה כאמור.

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

סימן ב': סידורי שליטה בעשן בבנין גבוה או בבנין רב-קומות

סידורי שליטה בעשן בבנין גבוה או בבנין רב-קומות תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.7.2.1 בבנין גבוה או בבנין רב-קומות יותקנו סידורי שליטה בעשן כמפורט בפרק ה' בשינויים אלה:

(1)  במבואות הקומתיות, יותקן פתח שחרור עשן קבוע, או פתח שחרור עשן עם מנגנון פתיחה אוטומטי המופעל על ידי מערכת גילוי אש ועשן המותקנת על פי ת"י 1220 חלק 3, או פיר שחרור עשן עם אמצעים מכניים; בבנין גבוה, ניתן להתקין גם פיר שחרור עשן בלא אמצעים מכניים;

(2)  בבנין גבוה, בחלקו העליון של חדר מדרגות מוגן, יותקני שני פתחי שחרור עשן, ששטח כל אחד מהם הוא 0.80 מ"ר לפחות, והצלע הקטנה ביותר של הפתח תהיה 0.50 מטרים לפחות; מיקום הפתחים יהיה סמוך לתקרת חדר המדרגות ובחזיתות מנוגדות; במקום שלא ניתן למקם את הפתחים סמוך לתקרה, ימוקם פתח יחיד בתקרה, ששטחו הוא 0.8 מ"ר לפחות, והצלע הקטנה ביותר של הפתח תהיה 0.50 מטרים לפחות; פתחי שחרור עשן כאמור יהיו פתוחים באופן קבוע, או שיהיה בהם תריס הנפתח באמצעות מנגנון אוטומטי המופעל על ידי מערכת גילוי אש ועשן שהותקנה על פי ת"י 1220 חלק 3, וכן תהיה אפשרות פתיחה ידנית על ידי מפסק שיותקן בכניסה לחדר המדרגות במפלס הכניסה הקובעת לבנין;

(3)  בבנין רב-קומות, בחדר מדרגות מוגן, תותקן מערכת על לחץ; בחלקו העליון של חדר המדרגות יותקנו פתחי שחרור עשן הנפתחים באמצעות מנגנון פתיחה אוטומטי; מספר הפתחים ומידותיהם יהיו כמפורט בפסקה (2); המנגנון האוטומטי יסגור את הדלתות המותקנות בחדר המדרגות המוגן עם הפעלת מערכת על-לחץ.

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

סימן ג': מעליות

תחולה תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.7.3.1 הוראות סימן זה יחולו על התקנת מעלית שחל עליה סעיף 158א לחוק.

 

מספרן, מעליות ומידותיהן תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.7.3.2 מספר המעליות, מידותיהן ומהירותם ייקבעו בהתאם למספר בני האדם הגרים בבנין והמבקרים בו ובהתאם למטרת הביקור, ואולם בבנין גבוה, מידותיה של מעלית אחת לפחות יאפשרו הובלת 6 אנשים או יותר.

מעליות בבנין  רב-קומות תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.7.3.3 (א) מכל דירה, משרד או אולם בבנין רב-קומות תהיה גישה, בכל קומה, לשתי מעליות לפחות; היציאה מהמעלית והכניסה לדירה או לאולם יהיו מאותו מפלס.

(ב)  מעליות כאמור בפרט משנה (א) יותקנו סמוך לחדרי המדרגות.

(ג)   מבואת המעליות, בכל הקומות למעט קומת הכניסה, תופרד מהפרוזדור המוביל אליה באמצעות דלתות המונעות חדירת עשן; ואולם בבנין שהמעליות מותקנות בו בכלל אנכי המקשר בין קומות (אטריום), לא נדרשת הפרדה זו.

מבנה מעלית נושא אלונקה תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.7.3.4 (א) בבנין רב-קומות תשמש מעלית אחת לפחות לנשיאת חולים או נפגעים השכובים על אלונקה סטנדרטית, שמידותיה הן בהתאם לתקן ישראלי ת"י 179 – אלונקות.

(ב)  מידותיו הפנימיות של תא מעלית כאמור בפרט משנה (א) יהיו כלהלן:

(1)   עומק – המרחק הפנימי בין הקיר שבו דלת הכניסה ובין הקיר שממולו – 2.10 מטרים לפחות;

(2)   רוחב – המרחק הפנימי בין שני הקירות הניצבים האחרים – 1.10 מטרים לפחות.

(ג)   במעלת כאמור, על כל חלקיה, לרבות הפיר שלה, יתקיימו דרישות התקנים הישראליים האלה:

(1)   ת"י 2481 חלק 0 – מעליות: דרישות בטיחות לבניה ולהתקנה – דרישות יסוד (להלן ת"י 2481 חלק 0);

(2)   ת"י 2481 חלק 1 – מעליות: דרישות בטיחות לבניה ולהתקנה – מעליות חשמליות (להלן ת"י 2481 חלק 1);

(3)   ת"י 2481 חלק 2 – מעליות: דרישות בטיחות לבניה ולהתקנה – מעליות הידראוליות (להלן ת"י 2481 חלק 2).

מידות הפרוזדור בכניסה למעלית תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.7.3.5 רוחב הפרוזדור לפני מעלית ולפני מעלית נושאת אלונקה, יהיה כמפורט בפרט 3.2.12.5(ג)(15).

 

מבנה תא המעלית ופיר המעלית תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.7.3.6 (א) תא המעלית, הדלת שלה והפיר, ייבנו לפי ת"י 2481 חלק 0, חלק 1 וחלק 2.

(ב)  דלת המעלית תהיה בנויה מחומר לא דליק בסיווד 4.4.VI על פי ת"י 755.

ציוד חדר מכונות להפעלת מעלית תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.7.3.7 (א) חדר מכונות להפעלת מעלית יצויד בציוד כמפורט להלן:

(1)   שני מטפי דו-תחמוצת הפחמן, שקיבול כל אחד מהם 4 קילוגרמים נטו לפחות;

(2)   לוחית עם הוראות לשימוש במעלית בעת הפסקת זרם החשמל או בעת תקלה אחרת;

(3)   כלים הדרושים להפעלת המעלית ביד.

(ב)  על גבי דלת חדר מכונות כאמור בפרט משנה (א), יצוין באופן ברור מקום הימצאו של המפתח.

הפעלת מעלית בשעת דליקה תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.7.3.8 (א) בכל מעלית חירום יותקן מנגנון מיוחד המאפשר לכבאים שימוש במעלית לצורכיהם בלבד.

(ב)  הפעלת המעלית לצורכי כיבוי תיעשה בעזרת מפתח הנמצא ליד הכניסה למעלית בתוך ארגז עם מכסה זכוכית (להלן – מפתח אש) שיאפשר פעולות אלה:

(1)   הפסקת עליית המעלית בדרכה אל הקומות העליונות, והחזרתה לקומת הכניסה הקובעת לבנין או לקומה הקרובה ביותר לדרך הגישה של שירותי הכבאות;

(2)   בהגיע המעלית לקומת הקרקע, ייפתחו דלתותיה באופן אוטומטי או ביד, ומכאן ואילך לא תתאפשר הפעלתה אלא מתוך המעלית וזאת כל עוד מפתח האש נמצא בשקע המיועד לו;

(3)   עם סיום פעולות הכיבוי יוחזר מפתח האש למקומו, והמעלית תחזור לפעולתה התקינה.

אספקת חשמל להנעת מעלית תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.7.3.9 (א) אספקת חשמל להנעת מעלית תופרד ממנגנון החשמל של הבנין ותהיה קשורה ישירות ללוח החשמל הראשי.

(ב)  חוטי חשמל יעברו דרך צינורות עשויים חומרים לא דליקים.

(ג)   בדיקת אי-דליקותם של החומרים האמורים תיערך בהתאם לתקן.

מעליות חירום תק' (מס' 3) תשס"ח-2008 תק' (מס' 2)  תש"ף-2020

3.7.3.10 בבנין רב-קומות יוגדרו שתי מעליות מעליות חירום, ולפחות אחת מהן תהיה מעלית אלונקה, בהתאם לפרט 3.7.3.4 ולתן ישראלי ת"י 24; מעלית חירום תהיה עמידה למים לפי סעיף 5.3 בתקן ישראלי ת"י 2481 חלק 72 – מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה – יישומים מיוחדים למעליות נוסעים ולמעליות נוסעים ומשא – מעליות כבאים.

הפעלת מעלית בבנין רב-קומות על ידי גנרטור תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.7.3.11 בעת הפסקת זרם החשמל יופעלו בבנין רב-קומות שתי המעליות לפחות המותקנות בהתאם להוראות המפורטות בפרט 3.7.3.4, על ידי זרם חשמל שמספק הגנרטור שבבנין.

 

איוור המעלית תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.7.3.12 מעלית העולה או היורדת יותר משתי קומות, תאוור בכיוון גג הבנין ודרכו.

 

גישה ממבואת המעלית לדרך מוצא תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.7.3.13 בכל קומה של בנין גבוה ורב-קומות תתאפשר גישה חופשית ממבואת המעלית לדרך מוצא.

 

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

סימן ד': גנרטור חשמלי

גנרטור חשמלי לשעת חירום תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.7.4.1 (א) גנרטור המותקן בבנין בהתאם לכל חוק המחייב התקנת גנרטור בבנין בשל גובהו, יהיה בכוחו לספק גם זרם חשמל בשעת חירום להארה, באמצעות תאורת חירום, של כל מוצא בטוח בניין, מרחבים מוגנים, והפרוזדורים שבשימוש כלל דיירי הבניין ומבקריו, להפעלת משאבות מים לכיבוי אש, למפוחי יניקת עשן, למפוחים במערכת על-לחץ, להפעלת המעליות כמפורט בפרט 3.7.3.11, ולמערכת האיוור המכני של המקלטים והמעליות, וכן למיתקן תאורה לאזהרה מפני מכשולי טיסה, אם מותקן (להלן – מערכות החירום).

(ב)  הגנרטור יותקן כך שעם הפסק זרם החשמל ממקור מתח ראשי מרשת חשמל ציבורית, יתחיל הגנרטור לפעול באופן אוטומטי.

(ג)   הגנרטור יותקן על פי הוראות שייתן עורך הבקשה לגבי התקנת מיתקני החשמל בבנין, לפי כללי המקצוע המקובלים.

(ד)  יותקן מתג להפסקת פעולת הגנרטור בשעת חירום; המתג יותקן במקום נוח לגישה.

(ה)  גנרטור המופעל על ידי מכונת דיזל יותקן במרתף או במקום אחר בבנין, ויתקיימו בו הוראות אלה:

(1)   הוא יוקף קירות בנויים, מהרצפה עד לתקרה, מאלמנטים עמידי אש למשך שעתיים לפחות;

(2)   חדר החסנת הגנרטור יאוור באוויר צח הבא מן החוץ, והגזים הנפלטים מבעירת הדלק במנוע ייפלטו ישירות אל אוויר החוץ;

(3)   דלתות חדר החסנת הגנרטור יהיו דלתות אש;

(4)   יותקן מקום לאחסון הדלק הנוזלי בהתאם לתקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט), התשל"ז-1976, לעניין זה רואים את התקנות האמורות חלות לגבי בנינים המשמשים למגורים, למשרדים ולכל מטרה אחרת, אפילו אם אינם עסק טעון רישוי לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968.

(ו)   אם הגנרטור מותקן בחצר או בגג הבנין, לא יחולו לגביו פרט משנה (ה)(1) ו-(3) ובתנאי שלא ייחשף לסיכוני אש.

(ז)   אספקת זרם החשמל מהגנרטור למערכות החירום תהיה באמצעות כבל מוגן אש לטמפרטורה של 800 מעלות צלזיוס למשך 90 דקות לפחות; חיבור החשמל ייעשה ישירות מלוח החלוקה של הגנרטור אשר ימוקם בחדר הגנרטור או באזור מוגן אש אחר.

(ח)  חיבור החשמל ייעשה בפיר נפרד מזה של מקורות המתח האחרים בבנין.

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

סימן ה': דרך גישה ורחבת היערכות

דרך גישה ורחבת היערכות של רכב כבאות והצלה בבנין גבוה ובבנין  רב-קומות תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008 ת"ט תשס"ט-2008

3.7.5.1 בבנין גבוה ובבנין רב-קומות, יהיו דרך גישה ורחבת היערכות שמתקיימים בהם התנאים האלה:

(1)   דרך גישה שרוחבה 4 מטרים לפחות;

(2)   כחלק מדרך הגישה או בסיומה תהיה רחבת היערכות שמידותיה יהיו 6 מטרים לפחות לאורך 12 מטרים כמתואר בתרשימים 3.7.5.1;

(3)   המרחק שבין רחבת ההיערכות לחלק הבולט ביותר של חזית הבנין שבה חלון חילוץ, לא יעלה על 6 מטרים;

(4)   דרך הגישה יכולה להיות חלק מהדרך הציבורית;

(5)   מדרכה וכביש יכולים לשמש רחבת ההיערכות;

(6)   על אף האמור בפסקאות (1) ו-(3), רשאי המהנדס, מטעמים מיוחדים שיירשמו, על סמך חוות דעת הנדסית ולאחר התייעצות עם רשות הכבאות, לאשר –

(א)   רוחב לדרך גישה קטן מ-4 מטרים אך לא פחות מ-3.70 מטרים; הרוחב פנוי ממכשולים יהיה לא פחות מ-4 מטרים כמתואר בתרשים 3.2.20.1;

(ב)   מרחק גדול מהאמור בפסקה (3) בין רחבת היערכות לבין הבנין.

חלונות חילוץ תק' (מס' 2) תש"ף-2020

3.7.5.2 בבניין גבוה ובבניין רב-קומות, למעט בקומה שרצפתה מצויה בגובה העולה על 42 מטרים ממפלס הכניסה הקובעת, יותקנו חלונות חילוץ העומדים בדרישות פרטים 3.2.20.7 ו-3.2.20.8.

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

פרק ח' – מגורים

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

סימן א': פרשנות (מגורים)

הגדרות תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.8.1.1 בפרק זה –

"בית דו-משפחתי" – בניין הכולל שתי דירות מגורים סמוכות זו לצד זו עם קיר הפרדה משותף ולכל אחת מהן ישנה גישה ישירה אל החוץ ומשם לרחוב;

"בית חד-משפחתי" – בניין הכולל דירת מגורים אחת בלבד;

תק' (מס' 3)  תש"ע-2010

"בניין מגורים" – (נמחקה);

"בניין מגורים טורי" – בניין הכולל יותר משתי דירות מגורים סמוכות זו לצד זו עם קירות הפרדה משותפים בין הדירות ולכל אחת מהן ישנה גישה ישירה אל החוץ ומשם לרחוב.

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

סימן ב': כללי (מגורים)

תחולה תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.8.2.1 בבניין מגורים יתקיימו הדרישות המפורטות בפרקים א' עד ז', זולת אם נאמר אחרת בפרק זה.

גובה מזקף ראש תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.8.2.2 בדרכי מוצא, גובה מזקף ראש יעמוד בדרישות פרט 3.1.2.5 ואולם בדירת מגורים, בחלקים שנקבע לגביהם בפרט 2.03 בחלק ב', מותר גובה קטן מ-2.20 מטרים.

בית חד-משפחתי ובית דו-משפחתי תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.8.2.3 על בית חד-משפחתי ועל בית דו-משפחתי לא יחולו סימנים כ' עד כד' וסימן כ"ט לפרק זה.

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

סימן ג': שימוש מעורב (מגורים)

דרך מוצא אחת מדירת מגורים בבנין עם שימוש מעורב תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.8.3.1 (א) מקום שבו בבניין מגורים הכולל חלק בניין שנועד לשימוש אחר נדרשה דרך מוצא אחת בלבד מדירות המגורים, דרך מוצא זו לא תעבור דרך חלק הבניין המיועד לשימוש שאינו למגורים.

(ב)  על אף האמור בפרט משנה (א) –

(1)   בבניין המוגן כולו על ידי מערכת מתזים, אפשר שדרך המוצא תעבור דרך חלק הבניין שאינו משמש למגורים, ובתנאי שדרך המוצא לא תעבור דרך חלל המכיל חומרים מסוכנים;

(2)   אפשר שדרך המוצא תעבור דרך חלק הבניין שאינו משמש למגורים בתנאים אלה:

(א)   דרך המוצא מדירת המגורים עד חוץ הבניין תופרד על ידי אלמנטים בעלי עמידות אש למשך שעה לפחות למעט דלת הכניסה לדירת המגורים;

(ב)   דרך המוצא לא תעבור דרך חלל המכיל חומרים מסוכנים.

מגורים בבנין עם שימוש מעורב תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.8.3.2 בבניין מגורים הכולל חלק בניין שנועד לשימוש אחר, מותר למקם את החלק המיועד למגורים מעל החלק האחר בתנאי שיתקיים בבניין אחד התנאים האלה:

(1)  חלק הבניין המשמש למגורים והמוצאים הבטוחים המובילים ממנו אל מחוץ לבניין, מופרדים על ידי אלמנטים בעלי עמידות אש למשך שעה לפחות;

(2)  חלק הבניין שאינו מיועד למגורים מוגן כולו על ידי מערכת מתזים.

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

סימן ד': דלתות (מגורים)

דלתות תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.8.4.1 בדלתות יתקיימו הדרישות המפורטות בסימן א' לפרק ב' זולת אם נאמר אחרת בסימן זה.

 

דלת הזזה בדירת מגורים תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.8.4.2 (א) בדירת מגורים מותר להתקין דלת הזזה ובלבד שלא תשמש דלת כניסה ראשית.

(ב)  אין להתקין דלת הזזה בפרוזדור המשמש חלק מדרך מוצא.

מנעול הדלת בדרך מוצא תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.8.4.3 אם הותקן מנעול לדלת בדרך מוצא, תתאפשר פתיחתו בכל עת.

 

מנעול לדלת של חדר שירותים תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.8.4.4 מנעול דלת של בית שימוש, אמבטיה או מקלחת יהיה ניתן לפתיחה במקרה חירום, מחוץ לחדר.

הפרשי גבהים במשטחי רצפה הסמוכים לסף דלת תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.8.4.5 (א) הפרשי גבהים במשטחי הרצפה בין שני צדי הדלת או גובה סף הדלת יהיה לפי דרישת פרט 3.2.1.5; ואולם בדירת מגורים ביציאה למרפסת, לגג או לחצר, מותרת התקנת מדרגה עד גובה של 200 מ"מ.

(ב)  בדלת כניסה לדירת מגורים לא יעלה הפרש הגבהים על 20 מ"מ ולא תחול הדרישה להתקנת סף משופע כאמור בפרט 3.2.1.5.

כיוון פתיחת דלת במוצא בטוח תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.8.4.6 הותקנה דלת במוצא בטוח, כיוון פתיחתה יהיה בכיוון המילוט, למעט דלת בדירת מגורים הנפתחת ישירות אל מוצא בטוח.

בליטת דלת אל מעבר, פרוזדור או חדר מדרגות תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.8.4.7 פרט 3.2.1.10 לא יחול לגבי דירת מגורים.

 

 

דלת מעוכבת יציאה תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.8.4.9 מותר להתקין דלת מעוכבת יציאה בתנאי שלא תהיה יותר מדלת אחת בכל דרך מוצא.

 

בניין מגורים הכולל דירת מגורים אחת בכל קומה תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.8.4.10 לגבי בניין מגורים הכולל דירת מגורים אחת בכל קומה, לא יחול פרט 3.2.1.14 לענין חזרה מחדר מדרגות לתוך הבניין.

 

צוהר בדלת אש תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.8.4.1 פרט 3.2.1.27 לא יחול לגבי בנין מגורים.

 

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

סימן ה': מדרגות וחדרי מדרגות (מגורים)

כללי תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.8.5.1 במדרגות ובחדרי מדרגות יתקיימו הדרישות המופיעות בסימן ב' לפרק ב' זולת אם נאמר אחרת בסימן זה.

מספר המדרגות במהלך אחד תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.8.5.2 פרט 3.2.2.6 לא יחול לגבי מדרגות בתוך דירה בבנין מגורים.

 

מדרגות לולייניות ומדרגות שלח מתחלף תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.8.5.3 (א) בתוך דירה בבניין מגורים מותר להתקין מדרגות לולייניות ומדרגות שלח מתחלף ולהשתמש בהן כחלק מדרך מוצא.

(ב)  במדרגות לולייניות ובמדרגות שלח מתחלף יתקיימו דרישות פרט 3.2.2.21.

מדרגות טרפזיות בדירה בבניין מגורים תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.8.5.4 (א) בתוך דירה בבניין מגורים תותר התקנת מדרגות בעלות שלחים בצורת טרפז (להלן – מדרגות טרפזיות) לשינוי כיוון מהלך מהדרגות בלבד.

(ב)  מדרגות טרפזיות יכולות להיות חלק מדרך מוצא בדירה.

(ג)   במדרגות טרפזיות יתקיימו דרישות פרט 3.2.2.22(ב) ו-(ג).

משטח אופקי בחדר מדרגות או מהלך מדרגות תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.8.5.5 על אף האמור בפרט משנה 3.2.2.10(4), במרתף ובעליית גג של דירת מגורים, תחול חובת בניית משטח אופקי לפחות מצד אחד של הדלת, בתנאי שהדלת לא תיפתח לכיוון המדרגות, כמתואר בתרשים 3.8.5.5.

מעקה ובית אחיזה במהלך ובחדר מדרגות תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.8.5.6 לגבי מעקה ובית אחיזה במהלך ובחדר מדרגות יחול פרט 3.2.2.15; ואולם בתוך דירת מגורים, מותרת התקנת בית אחיזה בצד אחד בלבד.

 

מדרגות בדירה בבנין מגורים תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.8.5.7 (א) מדרגות, מהלך מדרגות וחדר מדרגות בתוך דירה בבנין מגורים יותקנו כמפורט בחלק זה, למעט פרטים 3.2.2.6, 3.2.2.10(2) ו-(5), 3.2.2.16 ו-3.2.3.1.

(ב)  רוחבן המינימלי של המדרגות כאמור בפרט משנה (א), יהיה 0.80 מטרים לפחות.

(ג)   רוחב המעבר החופשי בכיוון התנועה במשטח אופקי שבחדר מדרגות ובמהלך מדרגות יהיה לפחות כרוחבן המינימלי של המדרגות.

(ד)  מספר המדרגות במהלך מדרגות לא יעלה על 18.

(ה)  מידותיהן של מדרגות קשתיות יהיו כנקוב בפרט 3.2.2.21(ב) עד (ה) במקום הדרישות שבפרט 3.2.2.20(1) ו-(2).

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

סימן ו': חדר מדרגות מוגן (מגורים)

חדר מדרגות מוגן תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.8.6.1 בחדר מדרגות מוגן יתקיימו הדרישות המפורטות בסימן ג' לפרק ב' זולת אם נאמר אחרת בסימן זה.

מעבר מדורג משותף בבנייני מגורים מדורגים תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.8.6.2 (א) בבניין מדורג המיועד למגורים, הבנוי על מדרון משופע, אשר קיימת בו יציאה ישירה מכל דירה אל החוץ או אל מדרגות חוץ, על המעבר המדורג המשותף לא יחולו הדרישות לחדר מדרגות מוגן.

(ב)  המעבר המדורג המשותף יהיה בנוי כך שתימנע הצטברות עשן.

(ג)   אורכו של המעבר המדורג המשותף, הנמדד לאורך המדרגות, מן הנקודה הרחוקה ביותר ועד לרחוב, לא יעלה על 100 מטרים.

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

סימן ז': מדרגות חיצוניות (מגורים)

מדרגות חיצוניות תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.8.7.1 במדרגות חיצוניות יתקיימו הדרישות המפורטות בסימן ד' לפרק ב' זולת אם נאמר אחרת בסימן זה.

מדרגות חיצוניות תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.8.7.2 לגבי דירות מגורים צמודות קרקע יחולו פרטים 3.2.4.1(א) עד (ד).

 

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

סימן ח': מוצא אופקי (מגורים)

מוצא אופקי תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.8.8.1 במוצא אופקי יתקיימו הדרישות המפורטות בסימן ה' לפרק ב'.

 

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

סימן ט': פרוזדור מוגן (מגורים)

פרוזדור מוגן תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.8.9.1 בפרוזדור מוגן יתקיימו הדרישות המפורטות בסימן ו' לפרק ב'.

 

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

סימן י': פרוזדור פתוח מוגן (מגורים)

פרוזדור פתוח מוגן תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.8.10.1 בפרוזדור פתוח מוגן יתקיימו הדרישות המפורטות בסימן ז' לפרק ב'.

 

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

סימן י"א: גג מוגן (מגורים)

גג מוגן תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.8.11.1 בגג מוגן יתקיימו הדרישות המפורטות בסימן ח' לפרק ב'.

 

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

סימן י"ב: יציאה (מגורים)

יציאה תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.8.12.1 ביציאה יתקיימו הדרישות המפורטות בסימן ט' לפרק ב'.

 

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

סימן י"ג: כבש (מגורים)

כבש תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.8.13.1 בכבש יתקיימו הדרישות המפורטות בסימן י' לפרק ב'.

 

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

סימן י"ד: אזור מחסה (מגורים)

אזור מחסה תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.8.14.1 באזור מחסה יתקיימו הדרישות המפורטות בסימן י"א לפרק ב' זולת אם נאמר אחרת בסימן זה.

דירת מגורים כאזור מחסה תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.8.14.2 דירת מגורים יכולה לשמש אזור מחסה נגיש ודרישות פרטים 3.2.11.4, 3.2.11.5, 3.2.11.6, 3.2.11.7, 3.2.11.8, 3.2.11.9 אינן חלות לגבי דירת מגורים המשמשת אזור מחסה.

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

סימן ט"ו: תפוסה וחישוב רוחב דרכי מוצא (מגורים)

דרישות כלליות תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.8.15.1 התפוסה וחישוב רוחב דרכי מוצא יהיו לפי דרישות סימן י"ב לפרק ב', זולת אם נאמר אחרת בסימן זה.

גובה מעבר ופרוזדור תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.8.15.2 פרט 3.2.12.9 לא יחול לגבי מעבר או פרוזדור בדירת מגורים שלגביהם חל הגובה המפורט בחלק ב'.

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

סימן ט"ז: מספר דרכי מוצא מבניין (מגורים)

דרישות כלליות תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.8.16.1 מספר דרכי המוצא יהיו לפי האמור בסימן י"ג לפרק ב' זולת אם נאמר אחרת בסימן זה.

 

יציאה ממרתף המשמש חלק מדירת מגורים תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.8.16.2 למרתף ששטחו גדול מ-100 מ"ר, ומשמש חלק מדירת מגורים, נוסף על דרך המוצא מהבניין או מהדירה, תהיה יציאה אל חוץ הבניין שמתקיימים בה אחד מן התנאים האלה:

(1)  דלת הנפתחת אל חוץ הבניין;

(2)  חלון הנפתח אל חוץ הבניין שמתקיימים בו תנאים אלה:

(א)   הרוחב הפנוי בפתח אינו פחות מ-60 ס"מ;

(ב)   הגובה הפנוי בפתח אינו פחות מ-60 ס"מ;

(ג)    הפרש הגובה בין אדן החלון למפלס הרצפה הסמוכה אליו לא עולה על 110 ס"מ;

(ד)   חלון ממ"ד;

(3)  דלת או חלון כמפורט בפסקאות (1) ו-(2) הנפתחים אל חצר אנגלית שמתקיימים בה תנאים אלה:

(א)   עומקה לא פחות מ-90 ס"מ;

(ב)   אורכה לא פחות מ-90 ס"מ;

(ג)    שטחה לא פחות מ-0.8 מ"ר;

(ד)   אם הפרש הגבהים בין תחתית החצר האנגלית ומפלס הקרקע הסמוך אליה עולה על 120 ס"מ, יותקן סולם קבוע או מדרגות; הסולם או המדרגות לא יבלטו יותר מ-15 ס"מ לתוך השטח האמור בפסקת משנה (ג); הסולם או המדרגות לא ייחסמו על ידי החלון או הדלת;

(ה)   אם הגישה מן החצר האנגלית אל חצר הבניין חסומה על ידי סבכה או גגון, יותקן בסבכה או בגגון פתח הניתן לפתיחה מן החצר האנגלית; רוחבו ואורכו של הפתח לא יפחתו מ-70 ס"מ.

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

סימן י"ז: מיקום דרכי המוצא (מגורים)

דרישות כלליות תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.8.17.1 מיקום דרכי המוצא יהיו לפי דרישות סימן י"ד בפרק ב'.

 

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

סימן י"ח: מרחקי הליכה (מגורים)

דרישות כלליות תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.8.18.1 מרחקי הליכה, פרוזדור בלא מוצא ומהלך משותף יהיו לפי דרישות סימן ט"ו לפרק ב' זולת אם נאמר אחרת בסימן זה.

מרחק הליכה בדירת מגורים תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.8.18.2 (א) מרחק ההליכה בתוך הדירה דירת מגורים, לא כולל מרפסות, עד לדעת הכניסה לדירה לא יעלה על 30 מטרים; ואולם בבנין המוגן כולו על ידי מערכת מתזים, מרחק ההליכה לא יעלה על 38 מטרים.

(ב)  מרחק ההליכה מדלת הכניסה של דירת המגורים עד מוצא בטוח הקרוב ביותר לא יעלה על 30 מטרים; ואולם –

(1)   בבנין המוגן כולו על ידי מערכת מתזים, מרחק ההליכה מדלת הכניסה של דירת המגורים עד מוצא בטוח הקרוב ביותר לא יעלה על 60 מטרים;

(2)   מרחק ההליכה בפרוזדור פתוח מוגן שמתקיימים בו דרישות פרט 3.2.7.1, מדלת הכניסה של דירת המגורים עד מוצא בטוח אחר הקרוב ביותר, לא יעלה על 60 מטרים.

(ג)   מרחק ההליכה מחלקי בנין אחרים שאינם כלולים בתחום דירת מגורים עד למוצא הבטוח הקרוב ביותר לא יעלה על 60 מטרים; ואולם, בבנין המוגן כולו על ידי מערכת מתזים, מרחק ההליכה לא יעלה על 80 מטרים.

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

סימן י"ט: תאורת דרכי מוצא (מגורים)

תאורת דרכי מוצא בבניין מגורים תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.8.19.1 תאורת דרכי מוצא תהיה לפי דרישות סימן ט"ז בפרק ב' זולת אם נאמר אחרת בסימן זה.

 

תאורת דרכי מוצא בדירת מגורים תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.8.19.2 הדרישה בפרט 3.8.19.2 לא חלה על דירת מגורים.

 

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

סימן כ': תאורת חירום (מגורים)

תאורת חירום בבניין מגורים תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.8.20.1 תאורת חירום תהיה לפי דרישות סימן י"ז בפרק ב' זולת אם נאמר אחרת בסימן זה.

 

תאורת חירום בדירת מגורים תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.8.20.2 הדרישה בפרט 3.8.20.1 לא חלה על דירת מגורים.

 

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

סימן כ"א: שילוט וסימון דרכי מוצא (מגורים)

שילוט דרכי מוצא בבניין מגורים תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008 ת"ט תשס"ט-2008

3.8.21.1 שילוט דרכי מוצא יהיה לפי דרישות סימן י"ח בפרק ב'.

 

 

שילוט דרכי מוצא בדירת מגורים תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.8.21.2 הדרישה בפרט 3.8.21.1 לא חלה על דירת מגורים.

 

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

סימן כ"ב: חוץ הבניין (מגורים)

דרישות כלליות תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.8.22.1 דרישות סימן י"ט בפרק ב' יחולו לגבי חוץ הבניין זולת אם נאמר אחרת בסימן זה.

 

חוץ הבניין בדירה צמודת קרקע תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.8.22.2 על אף האמור בפרט 3.2.19.1(ב), לדירה צמודת קרקע בבנין מגורים, רוחב המדרגות יהיה 0.90 מטר לפחות.

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

סימן כ"ג: דרך גישה, רחבת הערכות וחלונות חילוץ (מגורים)

דרישות כלליות תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.8.23.1 (א) בדרך גישה, ברחבת הערכות ובחלונות חילוץ יתקיימו דרישות סימן כ' בפרק ב' זולת אם נאמר אחרת בסימן זה.

(ב)  הדרישה לאמצעי חילוץ מבנין כמפורט בפרטים 3.2.20.1 עד 3.2.20.6 לא תחול על בניינים אלה:

(1)   בנין מגורים צמוד קרקע;

(2)   בנין מגורים שבו הפרש הגובה בין הכניסה הקובעת לבנין לבין מפלס רצפת הכניסה לדירה הגבוהה ביותר בבנין לא עולה על 7 מטרים;

(3)   בנין מגורים שבו הפרש הגובה בין מפלס הכניסה הקובעת לבנין לבין מפלס הכניסה לדירה הגבוהה ביותר בבנין עולה על 7 מטרים, ואולם יש יציאה נוספת אל מחוץ לבנין ומיציאה זו אל מפלס הכניסה לדירה הגבוהה ביותר בבנין אין הפרש גובה יותר מ-7 מטרים;

(4)   בנין מגורים מדורג הבנוי על מדרון משופע אשר קיימת בו יציאה ישירה מכל דירה אל מחוץ לבנין, או אל מרפסת וממנה אל מדרגות חוץ, או אל מעבר ציבורי, זאת נוסף על האמור בסימן ו', פרט 3.8.6.2.

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

סימן כ"ד: הפרדות ועמידות אש (מגורים)

דרישות כלליות תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.8.24.1 הפרדות ועמידות אש יהיו לפי דרישות פרק ג'.

 

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

סימן כ"ה: מערכות גילוי וכיבוי אש (מגורים)

דרישות כלליות תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.8.25.1 במערכות גילוי אש וכיבוי אש יתקיימו דרישות פרק ד'.

 

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

סימן כ"ו: מערכות שליטה בעשן (מגורים)

אופני שליטה בעשן תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.8.26.1 (א) סידורי שליטה בעשן ופינויו אל מחוץ לבניין, יבוצעו באחת השיטות המפורטות בסימן א' לפרק ה' או בשילוב חלק מן השיטות האמורות.

(ב)  במקום שבו הותקן פיר שחרור עשן עם אמצעי יניקה מכניים העומד בדרישות פרט 3.5.1.5, שטח חתך הפיר לא יפחת מ-0.5 מ"ר ושטח פתחי היניקה בכל קומה לא יהיו קטנים מ-0.25 מ"ר.

סידורי שליטה בעשן בבנין מגורים תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.8.26.2 (א) סידורי שליטה בעשן ופינויו אל מחוץ לבניין יחולו על כל חלקי הבניין המפורטים בסימן ב' בפרק ה', זולת אם נאמר אחרת בסימן זה.

(ב)  סידורי שליטה בעשן ופינויו אל מחוץ לבניין יחולו גם על חלקי הבניין האלה:

(1)   מבואת כניסה;

(2)   חדר מדרגות בבנין שאינו בנין גבוה או בנין רב-קומות;

(3)   מחסן הממוקם במבואה הקומתית והכניסה אליו מהמבואה הקומתית.

(ג)   בחדר מדרגות בבנין שאינו בנין גבוה או בנין רב-קומות יותקן פתח שחרור עשן כמפורט בת"י 1001 חלק 2.1 בטיחות אש בבניינים: מערכות בקרת עשן בבניינים.

(ד)  פרט משנה (ב) לא יחול על בית חד-משפחתי, בית דו-משפחתי ובניין מגורים טורי.

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

סימן כ"ז: חומרי גמר (מגורים)

דרישות כלליות תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.8.27.1 בחומרי גמר יתקיימו דרישות פרק ו'.

 

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

סימן כ"ח: בניין גבוה ורב-קומות (מגורים)

דרישות כלליות תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.2.16.1 בבניין גבוה ובבנין רב-קומות יתקיימו דרישות פרק ז'.

 

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

סימן כ"ט: התקנת מעלית ומעלון בבנין מגורים קיים (מגורים)

הגדרות תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.8.29.1 בסימן זה –

"בנין קיים" – בנין מגורים שהקמתו הושלמה שנה לפחות לפני שמבוקש להתקין בו מעלית;

"מעלית" – מעלית לנשיאת בני אדם בלבד.

תחולה תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.8.29.2 הוראות סימן זה יחולו על התקנת מעלית או מעלון בבנין קיים, שאינו בנין גבוה או בנין רב-קומות.

מידות תא המעלית תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.8.29.3 (א) מידותיו הפנימיות של תא מעלית יהיו 80 סנטימטרים רוחב ו-120 סנטימטרים עומק לפחות; בפרט זה, "רוחב" – המרחק שבין הקירות הניצבים לדלת המעלית; "עומק" – המרחק שבין המישור הפנימי של כנף הדלת של המעלית ובין הקיר או כנף הדלת ממול.

(ב)  על אף האמור בפרט משנה (א), כאשר שוכנע המהנדס כי לא ניתן להתקין בבנין מעלית במידות המפורטות באותו פרט משנה, רשאי הוא, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להתיר התקנת מעלית במידות אחרות.

רוחב מינימלי של פרוזדור תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.8.29.4 על אף האמור בטבלה 3.2.12.5, רוחבו של פרוזדור המשמש כניסה ראשית בדירה יהיה 90 סנטימטרים לפחות.

רוחב הפרוזדור המהווה חלק מדרך מוצא בטוח תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008 ת"ט תשס"ט-2008

3.8.29.5 על אף האמור בפרט 3.2.12.5(ג), על התקנת מעלית, שהכניסה אליה מהפרוזדור, יחולו הוראות אלה:

רוחבו של הפרוזדור, שהוא המרחק בין המישור החיצון של כנף דלת הכניסה למעלית ובין הקיר ממול בפרוזדור, יהיה 1.3 מטרים לפחות; ואולם, שוכנע המהנדס כי לא ניתן להתקין מעלית תוך שמירת המידות האמורות, רשאי הוא, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להתיר הקטנת רוחב הפרוזדור עד כדי 100 סנטימטרים, ואם נתקבל אישור שירותי הכבאות לכך שהותקנו סידורי בטיחות מיוחדים – עד כדי 90 סנטימטרים.

רוחב משטח אופקי בחדר מדרגות תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.8.29.6 על אף האמור בפרט 3.2.12.5(ג), עומק המשטח האופקי בחדר מדרגות מול דלת תא המעלית יהיה 1.3 מטרים לפחות ורוחבו יהיה 1.3 מטרים לפחות; ואולם, שוכנע המהנדס כי לא ניתן להתקין מעלית תוך שמירת המידות האמורות, רשאי הוא, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להתיק הקטנת רוחב הפרוזדור עד כדי 90 סנטימטרים, אם נתקבל אישור שירותי הכבאות לכך שהותקנו סידורי בטיחות מיוחדים.

רוחב המדרגות תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.8.29.7 (א) על אף האמור בפרט 3.2.2.2 רוחבן המינימלי של המדרגות יהיה 0.90 מטרים לפחות.

(ב)  אישר המהנדס שלא ניתן להתקין מעלית בתנאים האמורים בפרט משנה (א), יהיה רוחבן המינימלי של המדרגות 0.8 מטרים לפחות, ובלבד שנתקבל אישור שירותי הכבאות לכך שהותקנו סידורי בטיחות מיוחדים.

(ג)   מדידת רוחב המדרגות תיערך כמפורט בפרט 3.2.2.3.

מידות רום מדרגות ושלח מדרגות תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.8.29.8 על אף האמור –

(1)  בפרט 3.2.2.5(א) – לא יעלה רום המדרגה על 19 סנטימטרים;

(2)  בפרט 3.2.2.5(ב) – שלח המדרגה יהיה 25 סנטימטרים לפחות.

מספר מדרגות במהלך אחד תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.8.29.9 על אף האמור בפרט 3.2.2.6(א) – מספר מדרגות במהלך אחד יכול שיפחת מ-3 ויעלה על 16 מדרגות ובלבד שהמעלית הותקנה בחדר המדרגות הקיים.

 

מדרגות טרפזיות תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.8.29.10 בבנין קיים תותר התקנת מדרגות טרפזיות לשינוי כיוון מהלך מדרגות בתנאים האלה:

(1)  רוחב שלח המדרגות יהיה כמפורט בפרט 3.2.2.22(ב) ו-(ג);

(2)  הרוחב המינימלי של המדרגות יהיה כמפורט בפרט 3.8.29.7;

(3)  במהלך מדרגות, לכל אורכו ולרבות במדרגות שאינן טרפזיות, יהיה גובה אחיד לרום המדרגה;

(4)  מסעד ובית אחיזה יותקנו כנדרש בפרט 3.2.2.15; בקטע המדרגות הטרפזיות, המסעד יהיה רציף ובגובה אחיד ביחס לשיפוע המדרגות;

(5)  התקבל אישור שירותי כבאות לכך שהותקנו סידורי בטיחות מיוחדים.

מבנה המעלית על כל חלקיה תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.8.29.11 (א) מעלית על כל חלקיה, לרבות הפיר שלה, ייבנו ויותקנו לפי התקנים הישראליים האלה:

(1)   ת"י 2481 חלק 0;

(2)   ת"י 2481 חלק 1;

(3)   ת"י 2481 חלק 2.

(ב)  לחצנים להפעלת מעלית יותקנו בגובה של 1.3 מטרים בערך מעל רצפת התא.

(ג)   פיר המעלית ייבנה מחומרים לא דליקים.

תנאים נוספים להתקנת מעלית תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.8.29.12 על התקנת מעלית יחולו גם הוראות פרטים 3.7.3.7 עד 3.7.3.9 ו-3.7.3.12.

 

התקנת מעלון בבנין קיים תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.8.29.13 על התקנת מעלון יחולו הוראות אלה:

(1)  המעלון יותקן באישור המהנדס, לאחר שראה שלא ניתן להתקין בבנין מעלית כמפורט בסימן זה, או לאחר ששוכנע כי בנסיבות העניין, מתאים יותר להתקין מעלון במקום מעלית;

תק' (מס' 2)  תש"ף-2020

(2)  (נמחקה);

(3)  המעלון והתקנתו יהיה על פי תקן.

תק' (מס' 8) תשס"ט-2009

סימן ל': תוספת קומות לבניין מגורים קיים (מגורים)

הגדרות תק' (מס' 8)  תשס"ט-2009

3.8.30.1 בסימן זה, "בניין קיים" – בניין מגורים שהיתר לבנייתו ניתן לפני תחילתן של תקנות אלה.

פרשנות תק' (מס' 8)  תשס"ט-2009

3.8.30.2 (א) שום דבר בסימן זה לא יתפרש כאילו בא להתיר בניית תוספת בסטייה מהוראות תכנית או מהוראות אחרות בתקנות אלה והוא כשאין הוראה מפורשת אחרת.

(ב)  על מדידת גובה בניין לפי סימן זה יחולו הוראות פרט 3.7.1.1.

תוספת קומה אחת מעל בניין קיים תק' (מס' 8)  תשס"ט-2009

3.8.30.3 על הקמת תוספת בנייה של קומה אחת מעל מפלס הגג בבניין קיים, המיועדת, לפי האמור בהיתר, למגורים בלבד (בפרט זה – התוספת), יחולו הוראות אלה:

(1)  לא יראו את הבניין כבניין גבוה או כבניין רב-קומות, לפי העניין, רק בשל הקמת התוספת עליו אם נתקיימו בו כל אלה:

תק' (מס' 3) תשע"ג-2013

(א)   אין בתוספת יותר מקומה אחת, שיש לה יציאה אחת ישירה לחדר המדרגות המשותף, לרבות מיתקן מעל המפלס של גג התוספת, אם הוא נמנה עם המיתקנים שניתן להקים מעל המפלס של גג בבניין גבוה או בניין רב-קומות לפי סעיף 7.00.81;

(ב)   רבע לפחות מכלל שטח הגג של התוספת יישאר בלתי בנוי ורבע זה יהא רצוף; לעניין זה, "כלל שטח הגג" – לרבות שטח הגג המבונה במבנים ובמיתקנים שמותר להקימם לפי פרט 7.00.81;

(ג)    תובטח גישה חופשית ובלא הפרעה לחלק הבלתי מבונה שבגג התוספת לכל מי שמחזיק בחלק של הבניין; הגישה תתאפשר באמצעות מדרגות מחדר המדרגות הקיים; על אף האמור בפרט 3.2.2.5 שיפוען של מדרגות אלה יכול שיהיה עד 60 מעלות;

תק' (מס' 3) תשע"ג-2013

(ד)   לא יחולו על התוספת הוראות לעניין מרחק הליכה, מהלך משותף ופרוזדור בלא מוצא לפי טבלה 3.2.15.5;

תק' (מס' 3) תשע"ג-2013

(ה)   לא נדרשו בבניין דרך גישה, רחבת היערכות וחלונות חילוץ טרם הגשת הבקשה להיתר לבניית התוספת, לא יידרשו אלה כתנאי להיתר לבניית התוספת;

(2)  על אף האמור בפסקה 1, בבניית תוספת לבניין – בתנאים המפורטים בה, שיש בה כדי להעלות את גובה המפלס של רצפת הכניסה לדירה העליונה של הבניין מעל מפלס הכניסה הקובעת ליותר מ-29 מטרים, יחולו על הבניין כולו הוראות חלק ז' בנוגע לבניין גבוה לעניין חדר מדרגות מוגן, פתחי עשן, התקנת מעלית וגנרטורים וכל דבר אחר שיש בו כדי להבטיח בפני סכנת אש או להקל על כיבוי שרפות; לכל עניין אחר ינהגו בבניין כפי שנוהגים בבניין רב-קומות.

תוספת של יותר מקומה אחת מעל בניין קיים שאינו בניין גבוה תק' (מס' 3)  תשע"ג-2013

3.8.30.4 בהקמת תוספת של יותר מקומה אחת מעל מפלס הגג בבניין קיים שאינו בניין גבוה, המיועדת, לפי האמור בהיתר, למגורים בלבד, ועומדת בדרישות תכנית המיתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה (להלן – תמ"א 38) או עומדת בדרישות של תכנית מפורטת שהוכנה על פי הוראות תמ"א 38 שבין מטרותיה חיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה (בפרט זה – התוספת), לא יראו את הבניין כבניין גבוה רק בשל הקמת התוספת עליו אם התקיימו בו הוראות אלה:

(1)  הפרש הגובה בין מפלס הכניסה הקובעת לבין מפלס הכניסה לדירה שתיבנה בקומה הגבוהה ביותר, לא יעלה על 22 מטר, כמתואר בתרשים 3.8.30.4;

(2)  אם הותקנה מערכת מתזים בדירה קיימת – לא יעלה מרחק ההליכה בתוך הדירה על 38 מטרים; אם לא הותקנה מערכת מתזים בדירה קיימת – לא יעלה מרחק ההליכה בתוך הדירה על 30 מטרים; מערכת מתזים תותקן בדירה שבתוספת כאמור בפרט 3.8.30.6(7) ומרחק ההליכה בתוך הדירה לא יעלה על 38 מטרים;

(3)  מרחק ההליכה מדלת הכניסה של כל דירה בבניין לרבות הדירות שבתוספת עד היציאה מהבניין לא יעלה על 85 מטרים.

תוספת של יותר מקומה אחת מעל בניין קיים גבוה תק' (מס' 3)  תשע"ג-2013

3.8.30.5 בהקמת תוספת בנייה של יותר מקומה אחת מעל מפלס הגג בבניין קיים גבוה, המיועדת, לפי האמור בהיתר, למגורים בלבד, העומדת בדרישות תמ"א 38 או תכנית מפורטת שהוכנה על פי הוראות תמ"א 38 ושבין מטרותיה חיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה (בפרט זה – התוספת), לא יראו את הבניין כמחויב בדרישות החלות על בניין גבוה, רק בשל הקמת התוספת עליו אם התקיימו בו הוראות אלה:

(1)  הפרש הגובה בין מפלס הכניסה הקובעת לבין מפלס הכניסה לדירה שתיבנה בקומה הגבוהה ביותר, לא יעלה על 29 מטר כמתואר בתרשים 3.8.30.5;

(2)  אם הותקנה מערכת מתזים בדירה קיימת – לא יעלה מרחק ההליכה בתוך הדירה על 38 מטרים; אם לא הותקנה מערכת מתזים בדירה קיימת – לא יעלה מרחק ההליכה בתוך הדירה על 30 מטרים; מערכת מתזים תותקן בדירה שבתוספת כאמור בפרט 3.8.30.6(7) ומרחק ההליכה בתוך הדירה לא יעלה על 38 מטרים;

(3)  מרחק ההליכה מדלת הכניסה של כל דירה בבניין לרבות הדירות שבתוספת עד ליציאה מהבניין לא יעלה על 105 מטרים;

(4)  קיים בבניין הקיים חדר מדרגות מוגן – ייבנה חדר מדרגות מוגן גם בעבור התוספת כהמשך חדר המדרגות המוגן הקיים ולא יותקנו מתזים כנדרש בפרט משנה 3.8.30.6(7) ו-(8) בבניין הקיים ובתוספת; לא קיים בבניין הקיים חדר מדרגות מוגן – ייבנה חדר מדרגות לא מוגן לתוספת, ותותקן נוסף על הנדרש בפרט 3.8.30.6, מערכת מתזים במבואות הקומתיות, בחדרים הטכניים ובמחסנים הנפתחים ישירות למבואות הקומתיות.

הוראות נוספות לבנייה של יותר מקומה אחת מעל בניין קיים תק' (מס' 3)  תשע"ג-2013

3.8.30.6 הוראות אלה יחולו על הבניינים המפורטים בפרטים 3.8.30.4 ו-3.8.30.5:

(1)  מעל לגג הבניין לאחר הקמת התוספת (להלן – גג הבניין) תותר הקמתם של מיתקנים טכניים, אם הם נמנים עם המיתקנים שניתן להקים מעל המפלס של גג בבניין גבוה לפי פרט 7.00.81;

(2)  רבע משטח גג הבניין לפחות יישאר פנוי ממבנים ומיתקנים; השטח האמור יהיה רציף ותהיה אליו גישה מדלת היציאה מחדר המדרגות;

(3)  תובטח גישה חופשית ובלא הפרעה לגג הבניין לכל מי שמחזיק בחלק של הבניין; הגישה תתאפשר באמצעות מדרגות מחדר המדרגות;

(4)  ברוחב המדרגות והפרוזדורים בכל הבניין לרבות התוספת יתקיימו דרישות סימן כ"ט;

(5)  בדלת הכניסה לכל דירה בבניין, לרבות דלת הכניסה לדירה קיימת ולדירות בתוספת, יתקיימו דרישות פרט 2.91(2);

(6)  דלת הכניסה הראשית במבואת הכניסה לבניין תהיה ברוחב שיאפשר מעבר נקי של 0.90 מטר ותיפתח כלפי חוץ, בכיוון המילוט;

(7)  תותקן מערכת מתזים בכל שטח הדירות שבתוספת; התקנה כאמור תיעשה לפי תקן ישראלי ת"י 1596 מערכות מתזים: התקנה (להלן – ת"י 1956);

(8)  מעל דלת הכניסה לכל דירה קיימת בבניין, בצד הפונה לפנים הדירה יותקן מתז אחד;

(9)  המתזים אם הותקנו לפי פרט 3.8.30.4(2) או פרט 3.8.30.5(2), לפי העניין וכן מתזים שהותקנו לפי פסקאות (7) ו-(8) יחוברו למערכת אספקת המים לכיבוי אש; מערכת אספקת המים לכיבוי אש תחובר לרשת מים עירונית או מקומית קיימת; המתזים יעמדו בדרישות, ת"י 1596, למעט הדרישות לספיקת מים ולחץ מים;

(10) בבניין לרבות התוספת יותקנו חיבור הסנקה וצנרת למערכת אספקת המים לכיבוי אש שיתקיימו בהם תנאים אלה:

(א)   חיבור ההסנקה למערכת אספקת המים לכיבוי אש, יהיה בנפרד ממערכת מי השתייה וכנדרש בהל"ת;

(ב)   תותקן צנרת חדשה למערכת אספקת המים לכיבוי אש בבניין לרבות התוספת אשר תהיה בקוטר מינימלי של "2; לא יותר שימוש בצנרת המים הקיימת;

(ג)    צנרת למערכת אספקת המים לכיבוי אש תספק מים לעמדות כיבוי אש ולברז עם מחבר מהיר (שטורץ);

(ד)   על אף האמור בת"י 1596 – לא תחול כל הגבלה על מספר המתזים שמותר לחבר לצנרת למערכת אספקת המים לכיבוי אש;

(11) תותקן עמדת כיבוי אש בקומת הכניסה ובקומות שבתוספת; בקומות הקיימות יותקן ברז כיבוי אש עם מחבר מהיר (שטורץ) בקוטר "2;

(12) היה מאגר מים לצורך כיבוי אש על גג הבניין הקיים, יותקן במקומו מאגר מים על גג התוספת; לחלופין, ניתן להתקין במקומו מאגר מים בקומה אחרת ומשאבות הגברת לחץ, ובלבד שהלחץ השיורי בעמדת כיבוי אש או בארון כיבוי אש במפלס הכניסה לדירה הגבוהה ביותר בבניין לא יפחת מ-1.4 אטמוספרות;

(13) בבניין שבו חניון תת-קרקעי או מחסנים במרתף, יופרד חדר המדרגות מאזור החניה והמחסנים על ידי דלתות אש;

(14) הארונות הטכניים לחשמל, מים וחז המצויים במבואות הקומתיות בכל הבניין לרבות התוספת ובקומות הקרקע, יהיו מחומר לא דליק; בגב הארונות הטכניים הפונים לדירות מגורים, יהיה קיר עמיד אש למשך 60 דקות לפחות;

(15) מעברי פירים וצנרת שבבניין לרבות התוספת ייאטמו נגד אש ועשן ליצור הפרדת אש בין הקומות;

(16) בחדר המדרגות המוביל אל התוספת יהיו שני פתחים בקירות מנוגדים, בשטח של 0.8 מטר מרובע כל אחד, או פתח בתקרה בגודל מינימלי של 1 מ"ר, לפינוי עשן מהמדרגות בגג הבניין;

(17) במבואת קומת הכניסה ייבנה פתח שחרור עשן קבוע, שגודלו לא יפחת מ-2% משטח המבואה, ופתח כניסת אוויר שגודלו לא יפחת מ-2% משטח המבואה או 0.3 מ"ר, הגדול מביניהם, או אוורור על ידי מערכות מכניות העומד בדרישות סימן א' לפרק ה' והמספק שש החלפות אוויר בשעה לפחות;

(18) בשטחים המשותפים בכל הבניין לרבות התוספת, וכן בחדר מכונות המעלית, יותקנו שלטי הכוונה, ותאורת חירום לפי סימנים כ' וכ"א בפרק ח';

(19) מסתורי הכביסה בכל הבניין לרבות התוספת יהיו מחומרים לא דליקים;

(20) לא נדרשו בבניין דרך גישה, רחבת היערכות וחלונות חילוץ טרם הגשת הבקשה להיתר לבניית התוספת, לא ידרשו אלה כתנאי להיתר לבניית התוספת.

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

פרק ט': התקהלות

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

סימן א': פרשנות (התקהלות)

הגדרות תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.9.1.1 "אולם ספורט" – בניין הנועד לשמש בעיקרו, כולו או חלקו, למופעי ספורט, לרבות יציע הקהל;

"ביתן תצוגה" – חלל או מבנה המשמש לתצוגה של מוצרים או של שירותים, תחום בקירות או בפרגודים ויכול להיות מקורה;

"במה" (Stage) – אזור מוגדר המשמש למופעים, להשמעת מוסיקה ולהרצאות, והיכול לכלול מסך, תפאורה, צוגים ואפקטים תצוגתיים אחרים (כמתואר בתרשים 3.9.1.1 א');

"במה משולבת" (Stage Legitimate) – במה הכוללת מגדל במה שהפרש הגובה בין רצפת הבמה ותחתית תקרת מגדל הבמה גדול מ-15 מטר (כמתואר בתרשים 3.9.1.1 ב');

"גישה למעבר" – תחילתה של גישה למוצא בטוח עד חיבורה למעבר (כמתואר בתרשימים 3.9.1.1 ג' ו-3.9.1.1 ד');

"גלריה טכנית" – משטח אופקי או משופע המשמש להתקנה או לתחזוקה של מיתקנים וציוד טכני לרבות מסכים, צוגים, תאורה ומערכות להגברת קול;

"התקהלות בלא מושבים, פסטיבל" – התקהלות, בלא כיסאות או מושבים עם אפשרות לעמידה או לישיבה על הקרקע או על הרצפה;

"מגרש ספורט" – משטח פתוח או מקורה בחלקו, המשמש בעיקרו למופעי ספורט ובו יציע או מיתקנים כיוצא בזה לשימושם של הצופים;

"מיתקן ספורט" – אולם ספורט או מגרש ספורט;

"מקום התקהלות מוגן עשן" – מקום התקהלות, בתוך בניין או מחוץ לבניין, מקורה או שאינו מקורה, המשורת על ידי דרכי מוצא שאינן מאפשרות הצטברות עשן (להלן – מהתמ"ע);

"משטח מוגבה" (Platform) – משטח מוגבה המשמש למופעים, להשמעת מוסיקה ולהרצאות, המהווה חלק בלתי נפרד מחלל של אולם ואינו כולל מסכים בין הקהל ומשטח ההצגה (כמתואר בתרשימים 3.9.38.1 א' ו-3.9.38.1 ב');

"משטח מוגבה זמני" (Temporary Platform) – משטח מוגבה המוקם למשך זמן שאינו עולה על 180 ימים;

"סקר בטיחות" – סקר הבודק את התאמת מרכיבי הבניין והמילוט השונים לדרישות המפורטות בחלק זה, תוך התייחסות לשריפה, סערה, קריסה, ניהול, התנהגות הקהל, סביבת הבניין וגורמים נוספים שיש בהם כדי להשפיע על בטיחות האנשים;

"קיר קדמת הבמה" (Proscenium wall) – הקיר שבין חלל המושבים לחלל הבמה או לחלל במה משולבת (כמתואר בתרשימים 3.9.38.7 א' ו-3.9.38.7 ב');

"שטח משורת" – אזור ישיבה המוגדר לצורך חישוב רוחב המעברים המשרתים אותו (כמתואר בתרשים 3.9.16.6).

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

סימן ב': כללי (התקהלות)

תחולה וסייג לתחולה תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.9.2.1 (א) בבניין, בחלק מבניין או בחוץ הבניין שבתחום הנכס המשמש להתקהלות יתקיימו דרישות פרק זה, וככל שלא נאמר אחרת בפרק זה יתקיימו גם הדרישות המפורטות בפרקים א' עד ז'.

(ב)  דרישות פרק זה לא יחולו על –

(1)   מקומות בשטח פתוח, שקיבלו רישיון עסק לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, בהם מתקיימים אירועי התקהלות זמניים, או שאינם זמניים, כגון, כיכר עירונית, רחוב, מדרכה, פארק, גן ציבורי, גן לאומי, שמורת טבע וחוף הים;

(2)   חלקי בניין אלה:

(א)   אולם או אזור המתנה בבניין המשמש למגורים, חינוך, משרדים, בית מלון, מסחר, משרדים ותעשיה;

(ב)   אולם המתנה בבנק או בסניף דואר;

(ג)    מעבר ציבורי משותף בקניון;

(ד)   מערכות נתיב מסילות קבוע להסעת המונים.

מקומות להתקהלות תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.9.2.2 מקומות להתקהלות אפשר שיכללו את אלה:

(1)  אולם רב-תכליתי;

(2)  אולם אסיפות;

(3)  אודיטוריום;

(4)  מועדון חברים;

(5)  חדר הרצאות;

(6)  חדר ישיבות;

(7)  אולם בית המשפט;

(8)  בתי תפילה;

(9)  מוזאון;

(10) אולם תערוכות;

(11) ספריה;

(12) קולנוע;

(13) תאטרון;

(14) אולם ריקודים;

(15) פאב;

(16) מסעדה;

(17) מבנה שעשועים מיוחד כגון לונה פארק או קרקס קבוע או זמני;

(18) מזח ימי, התחום בשלושה צדדים במים והמשמש לבידור;

(19) אולם ספורט, מגרש ספורט ומיתקן ספורט;

(20) אצטדיון;

(21) אולם כדורת (באולינג);

(22) אולם סנוקר;

(23) זירת החלקה על קרח;

(24) אולם לוויות;

(25) רציף המתנה לתחבורה ציבורית, אולם המתנה להסעה המונית, מסוף אווירי ומסוף ימי.

מיתקן לחפצים חשודים תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.9.2.3 במקום להתקהלות או בסמוך לו יותקן מיתקן לקליטת חפצים החשודים כמסוכנים; מיקומו של המיתקן ומידותיו ייקבעו בהתייעצות עם מפקד המרחב של המשטרה.

 

מיון חומ"ס תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.9.2.4 דרישות לגבי חלק מבנין המכיל חומרים מסוכנים יהיו כמפורט בחלק ב'.

 

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

סימן ג': שימוש מעורב (התקהלות)

שימוש מעורב תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.9.3.1 (א) מותר שחלק מבניין המשמש להתקהלות הנמצא בבניין בעל שימוש עיקרי אחר, ישורת על ידי מוצא בטוח המשרת את השימוש העיקרי, בתנאי שבמוצא הבטוח יתקיימו הדרישות בעבור השימוש להתקהלות ועבור השימוש העיקרי.

(ב)  במוצא בטוח יתקיימו דרישות השימוש ל"התקהלות" והשימוש העיקרי בו-זמנית, למעט מקרים שבהם רשות הכבאות קבעה כי פעילות בו-זמנית כזו אינה אפשרית.

שימוש בעבור פחות מ-50 איש תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.9.3.2 על אף האמור בפרק זה, בחדר או בחלק מבניין, שתפוסתו פחות מ-50 איש והשימוש בו משרת את השימוש העיקרי בבניין, יחולו הוראות פרק ב' ובהתאם לשימוש העיקרי בבניין.

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

סימן ד': עמידות אש של שלד הבניין, מיקום קומתי ותפוסה (התקהלות)

עמידות האש של שלד הבניין תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.9.4.1 עמידות האש של שלד בניין המשמש להתקהלות או של בניין שחלק ממנו משמש להתקהלות תהיה לפי הדרישות המפורטות בסימן ב' לפרק ג'.

מיקום קומתי ותפוסה תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.9.4.2 המיקום הקומתי והתפוסה של חלק מבניין או בניין המשמשים להתקהלות יעמדו בדרישות טבלה 3.9.4.6 שלהלן.

שלד הגג של אצטדיון או מיתקן ספורט פתוח תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.9.4.3 שלד של גג מעל מושבים באצטדיונים ומיתקני ספורט פתוחים, העומדים בדרישות סימן ל"ז, יהיה עשוי חומרים לא דליקים על פי ת"י 755.

 

יציע קהל תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.9.4.4 הדרישות המפורטות בטבלה 3.9.4.6 אינן חלות על יציע קהל לא מקורה או על יציע קהל מקורה שמתקיימות בו דרישות סימן ל"ז, כאשר שלד היציע הוא –

(1)  מסוג I או II;

(2)  מסוג III או IV או V ושמתקיימות בו דרישות סימן מ"א.

יציע קהל הבנוי מחומרים בלתי דליקים תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.9.4.5 דרישות טבלה 3.9.4.6 אינן חלות על יציע קהל הבנוי מחומרים לא דליקים הממוקם בתוך בנין, ובלבד שבשלד הבנין מתקיימות דרישות סימן זה;

טבלה 3.9.4.6 – מיקום קומתי ותפוסה על פי סוג שלד הבניין

סוג שלד הבניין הערות החלות על טבלה זו מתחת לקומת הכניסה קומת הכניסה מספר הקומות מעל קומת הכניסה הקובעת לבניין
1 2 3 4 או יותר
442-I

332-I

222-II

5, 3, 2, 1

5, 3, 2, 1

5, 3, 2, 1

כל התקהלות

תחול הערה 4

כל התקהלות כל התקהלות כל התקהלות כל התקהלות כל התקהלות אם התפוסה גדולה מ-300 תחול הערה 4
111-II 5, 3, 2, 1 כל התקהלות

תחול הערה 4 ולא יותר ממפלס אחד מתחת למפלס הכניסה

כל התקהלות

אם התפוסה גדולה מ-300 תחולה הערה 4

כל התקהלות

אם התפוסה גדולה מ-300 תחולה הערה 4

כל התקהלות

אם התפוסה גדולה מ-300 תחולה הערה 4

התקהלות לתפוסה עד 1,000 איש ותחול הערה 4 אסור
211-III

IV-2HH

111-V

5, 2

5

5

כל התקהלות

תחול הערה 4 ולא יותר ממפלס אחד מתחת למפלס הכניסה

כל התקהלות

אם התפוסה גדולה מ-300 תחולה הערה 4

כל התקהלות

אם התפוסה גדולה מ-300 תחולה הערה 4

כל התקהלות

אם התפוסה גדולה מ-300 תחול הערה 4

התקהלות לתפוסה עד 1,000 איש ותחול הערה 4 אסור
000-II 5 התקהלות לתפוסה עד 1,000 איש

תחול הערה 4 ולא יותר ממפלס אחד מתחת למפלס הכניסה

כל התקהלות

אם התפוסה גדולה מ-1,000 תחול הערה 4

התקהלות ובתנאי שהתפוסהת היא עד 300 איש

תחולה הערה 4

אסור אסור אסור
200-III

000-V

5

5

התקהלות לתפוסה עד 1,000 איש

תחולה הערה 4 ולא יותר ממפלס אחד מתחת למפלס הכניסה

התקהלות לתפוסה עד 1,000 איש

תחולה הערה 4

התקהלות לתפוסה עד 300 איש

תחול הערה 4

אסור אסור אסור

הערות לטבלה 3.9.4.6:

(1)      בעבור סוג שלד I או II – אם כל רכיב של שלד הגג נמצא 6 מטרים לפחות מעל הרצפה שמתחתיו, לרבות אגדים, קורות וגג (deck), מותר ששלד הגג לא יהיה עמיד אש כנדרש בטבלה; בעבור סוג שלד I או II, מותר שחלק עמוד הנמצא 6 מטרים לפחות מעל הרצפה שמתחתיו, לא יהיה עמיד אש כנדרש בטבלה.

(2)      רכיבים אופקיים ואנכיים של רצפה מדורגת המשמשת יציע ובסיס למושבים, יהיו בעלי עמידות אש למשך 60 דקות לפחות; ברכיבי המבנה התומכים ברצפה זו יתקיימו דרישות עמידות האש שבטבלה 3.9.4.6; אפשר שהחיבור בין הרכיב האופקי והרכיב האנכי של הרצפה המדורגת, לא יהיה עמיד אש, בתנאי שרצפה מדורגת זו אינה מהווה חלק מהפרדת האש של חומרים ברמת סיכון גבוהה ובתנאי שהבניין בנוי ומופעל בהתאם לדרישות בעבור מהטמ"ע על פי סימן ל"ז

(3)      אם בבניינים, לרבות אצטדיונים, קיימים מושבים מקובעים מתחת לכיפת השמים, או מושבים מקובעים בעלי קירוי חלקי שאינו מאפשר הצטברות חום ועשן, אפשר שרכיבי שלד הבניין החשופים את החוץ לא יהיו עמידי אש, בתנאי שיוגש ניתוח הנדסי המכיל תרחישי אירועים הכוללים אש ועשן, המוכיח שהנזק הצפוי לשלד הבנין ממטען האש אינו עלול לגרום לקריסה או לעיוות המסכן את בטיחות המשתמשים בבניין.

(4)      בתנאי שהקומות המפורטות להלן מוגנות על ידי מערכת מתזים:

(א)  כל הקומה שבה נמצאת ההתקהלות;

(ב)  כל קומה מתחת לקומה שבה נמצאת ההתקהלות;

(ג)   במקרה שבו ההתקהלות נמצאת מתחת לקומת הכניסה הקובעת לבניין: הקומה שנמצאת בה ההתקהלות, כל קומה המקשרת אותה לקומת הכניסה הקובעת לבניין, וקומת הכניסה הקובעת לבניין.

(5)      בבניין המשמש להתקהלות או בבנין שחלק ממנו משמש להתקהלות יתקיימו גם הדרישות לגילוי ולכיבוי אש המפורטות בפרק ד'.

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

סימן ה': דלתות (התקהלות)

כללי תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.9.5.1 בדלתות יתקיימו הדרישות המפורטות בסימן א' לפרק ב' זולת אם נאמר אחרת בסימן זה.

 

דלתות או סורגים בהזזה אופקית או אנכית תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.9.5.2 במקומות המשמשים להתקהלות, בכניסות או ביציאות הראשיות המשרתות את חלק הבניין שנועד להתקהלות, אפשר להשתמש בדלתות או בסורגים בהזזה אופקית או אנכית, בתנאי שיעמדו בדרישות פרט 3.2.1.6(ב).

מנגנוני בהלה ופרזול דלתות תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.9.5.3 בכל דלת הנדרשת בדרך מוצא, מחדר או מחלק מבניין שתפוסתו 100 איש או יותר, מותר להתקין מנגנון טריקה (לשונית) או נעילה, בתנאי שיהיה ניתן לפותחה על ידי ידית בהלה כנדרש בפרט 3.2.1.21.

דלתות מעוכבות יציאה תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.9.5.4 בבניין, או בחלק מבניין המשמש להתקהלות, אין להתקין בדרכי מוצא דלתות מעוכבות יציאה כאמור בפרט 3.2.1.19.

 

דלתות מבוקרות כניסה תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.9.5.5 בדרכי מוצא בבניין, או בחלק מבניין המשמש להתקהלות, שהותקנה בהן דלת מבוקרת כניסה שמתקיימים בה דרישות פרט 3.2.1.20, תהיה אפשרות לפותחה ליציאה, בלא צורך במפתח או באמצעי בקרה אחר.

דלתות מסתובבות תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.9.5.6 אפשר להתקין בדרכי מוצא דלתות מסתובבות, בתנאי שיתקיימו בהן הדרישות שבפרט 3.2.1.24.

מעצור תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.9.5.7 בדרכי מוצא, בכל סוג של התקהלות, מותר להתקין מעצור שיתקיימו בו דרישות פרט 3.2.1.25.

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

סימן ו': מדרגות (התקהלות)

מדרגות תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.9.6.1 במדרגות יתקיימו הדרישות שבסימן ב' לפרק ב' זולת אם נאמר אחרת בסימן זה.

 

כמות מדרגות במהלך תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.9.6.2 (א) פרט 3.2.2.6(א) יחול לגבי מהלכי מדרגות במוצא בטוח ובפרוזדור בלבד.

(ב)  פרט 3.2.2.6(א) לא יחול לגבי מעבר מדורג ביציע הקהל או בטריבונה.

משטח ההליכה תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.9.6.3 בדרכי מוצא מכבש טכני, מגלריית שירות לתאורה או לציוד אחר או במשטחי הליכה המשרתים צוגים וציוד אחר לבמה, מותר להשתמש בשלחי מדרגות ובמשטחים אופקיים ("פודסטים") העשויים מתכת מחוררת או סורגי מתכת.

מדרגות לולייניות תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.9.6.4 בדרכי מוצא מגלריה טכנית, מותר להשתמש במדרגות לולייניות שמתקיימות בהן הדרישות שבפרט 3.2.2.21.

מדרגות שלח מתחלף תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.9.6.5 אין להשתמש במדרגות עם שלח מתחלף.

 

מדרגות ביציע נייד או מתקפל תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.9.6.6 לגבי מדרגות המשרתות יציע נייד או מתקפל לא תחול הדרישה שבפרט 3.2.28.

 

מדרגות אל משטח מוגבה, במה ובמה משולבת תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.9.6.7 לגבי מדרגות המובילות מן האולם אל משטח מוגבה, במה ובמה משולבת יחולו גם הדרישות המפורטות שבסימן ל"ח.

 

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

סימן ז': חדר מדרגות מוגן (התקהלות)

חדר מדרגות מוגן תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.9.7.1 בחדר מדרגות מוגן יתקיימו הדרישות שבסימן ג' לפרק ב'.

 

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

סימן ח': חדר מדרגות חיצוני (התקהלות)

מדרגות חיצוניות תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.9.8.1 במדרגות חיצוניות יתקיימו הדרישות שבסימן ד' לפרק ב'.

 

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

סימן ט': מוצא אופקי (התקהלות)

מוצא אופקי תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.9.9.1 במוצא אופקי יתקיימו הדרישות שבסימן ה' לפרק ב'.

 

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

סימן י': פרוזדור מוגן (התקהלות)

פרוזדור מוגן תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.9.10.1 בפרוזדור מוגן יתקיימו הדרישות שבסימן ו' לפרק ב'.

 

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

סימן י"א: פרוזדור פתוח מוגן (התקהלות)

פרוזדור פתוח מוגן תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.9.11.1 בפרוזדור פתוח מוגן יתקיימו הדרישות שבסימן ז' לפרק ב'.

 

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

סימן י"ב: גג מוגן (התקהלות)

גג מוגן תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.9.12.1 בגג מוגן יתקיימו הדרישות שבסימן ח' לפרק ב'.

 

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

סימן י"ג: יציאה (התקהלות)

יציאה תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.9.13.1 ביציאה יתקיימו הדרישות שבסימן ט' לפרק ב' זולת אם נאמר אחרת בסימן זה.

 

מפלס יציאה מן הבנין תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.9.13.2 מפלס היציאה מן הבניין יהיה מפלס הכניסה הראשית לבניין.

 

רחבת כניסה תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.9.13.3 אם כניסה ראשית לבניין או לחלק מבניין המשמש להתקהלות היא דרך רחבת כניסה חיצונית, ורחבת הכניסה מוגבהת או מונמכת ממפלס הקרקע, אפשר שמפלס רחבת הכנסה ייחשב מפלס קומת הכניסה לצורך קביעת המיקום הקומתי של ההתקהלות כמפורט בטבלה 3.9.4.6, ובלבד שברחבת הכניסה יתקיימו תנאים אלה:

(1)  רוחב רחבת הכניסה, הנמדד במקביל לחזית הבניין, יהיה כרוחה הכולל של פתחי היציאה המובילים אליה, אך לא קטן מ-1.5 מטר (כמתואר בתרשים 3.9.13.3 א');

(2)  עומק רחבת הכניסה הנמדד בניצב לחזית הבניין לא יהיה קטן מהרוחב הכולל של כל היציאות הנדרשות הנפתחות אל רחבת הכניסה ולא פחות מ-3 מטרים (כמתואר בתרשים 3.9.13.3 א');

(3)  מדרגות חוץ הנדרשות כחלק מדרך מוצא והמובילות מרחבת הכניסה אל מפלס הקרקע יוגנו מפני אש כנדרש בפרט 3.2.4.3 (כמתואר בתרשים 3.9.13.3 ב'), או שיהיו מרוחקות מן הבניין ב-3 מטרים לפחות (כמתואר בתרשים 3.9.13.3 ג').

כניסה ראשית המשמשת יציאה ראשית תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.9.13.4 (א) לכל בנין המשמש כולו או חלקו להתקהלות תהיה כניסה ראשית (להלן – כניסה א'), שתשמש גם יציאה ראשית מן הבנין ותמוקם במפלס הכניסה הקובעת לבניין (להלן – יציאה א') (כמתואר בתרשים 3.9.13.4 א').

(ב)  לכל חלק מבנין המשמש להתקהלות תהיה כניסה ראשית (להלן – כניסה ב'), שתשמש גם יציאה ראשית מחלק הבנין המשמש להתקהלות (להלן – יציאה ב') (כמתואר בתרשים 3.9.13.4 א').

(ג)   רוחבה של יציאה ב' יספיק בעבור לפחות מחצית התפוסה הכוללת של ההתקהלות מאותו חלק של הבניין. אולם בעבור תפוסה של הופעה חיה בבר או באולם ריקודים וכו' רוחבה של יציאה ב' יספיק בעבור שני שלישים לפחות מהתפוסה הכוללת של ההתקהלות מאותו חלק של הבניין.

(ד)  במקום שבו יציאה ב' מובילה אל יציאה א' בלבד, גם רוחבה של יציאה א' יספיק בעבור לפחות מחצית התפוסה הכוללת של ההתקהלות.

(ה)  אם יציאה א' משמשת מספר מפלסים המיועדים להתקהלות, יהיה רחבה מספיק בעבור מחצית תפוסת ההתקהלות הכוללת בכל אחד מהמפלסים שהיא משרתת אותם.

(ו)   במפלס יציאה ב' יתקיימו אחד מן התנאים האלה:

(1)   הוא יהיה במפלס הכניסה הקובעת של הבניין;

(2)   הוא יחובר לחדר מדרגות או לכבש המוליכים אל מפלס כניסה א';

(3)   יציאה ב' תהווה חלק מגישה למוצא בטוח המוליכה אל מוצא בטוח המסתיים ישירות אל מחוץ לבנין ומשם לרחוב.

יציאות נוספות מחלק בניין להתקהלות תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.9.13.5 מכל חלק בנין המשמש להתקהלות, נוסף על יציאה ב', יסופקו יציאות ברוחב כולל של 50% לפחות מן הרוחב הנדרש מאותו חלק בניין; יציאות אלו ימוקמו לפי פרט 3.2.14.1.

 

דלתות נוספות במבואה או במעבר הציבורי תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.9.13.6 (א) מקום שבו יציאה ב' היא דרך מבואה או מעבר ציבורי, וקיימות דלתות נוספות מהמבואה או מהמעבר הציבורי אל חוץ הבניין מלבד דלתות יציאה א', ניתן לכלול בסך הרוחב הנדרש ליציאה את רוחב הדלתות הנוספות (כמתואר בתרשים 3.9.13.6).

(ב)  אפשר שהדלתות הנוספות כאמור בפרט משנה (א) לא ישמשו ככניסות לבניין.

(ג)   סך הרוחבים של דלתות יציאה א' והדלתות הנוספות יהיה בהתאם לדרישה של מחצית לפחות מתפוסת ההתקהלות.

יציאה ישירה למוצא בטוח או אל מחוץ לבניין תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.9.13.7 (א) על אף האמור בפרט 3.9.13.4(ב) עד (ה), בחלק מבניין המשמש להתקהלות, כגון אולם קולנוע, שהכניסה אליו היא דרך מעבר ציבורי או אולם המתנה, אפשר שכניסה ב' לא תשמש כיציאה ב'.

(ב)  דלתות היציאה מחלק זה של הבניין ימוקמו לפי פרט 3.2.14.1, בתנאי שהרוחב הכולל של דרכי המוצא, לא יפחת מ-100% הרוחב הכולל הנדרש ליציאות מחלק זה של הבניין.

(ג)   ביציאות מחלק זה של הבניין יתקיים אחד לפחות מן התנאים האלה:

(1)   הן יובילו ישירות אל מחוץ לבניין (כמתואר בתרשים 3.9.13.7 א');

(2)   הן יובילו ישירות למוצא בטוח, בתנאי שהמוצא הבטוח יסתיים ביציאה ישירה אל מחוץ לבניין; היציאה מן המוצא הבטוח אל מחוץ לבניין תהיה לפי הדרישות של שני שליש לפחות מתפוסת ההתקהלות (כמתואר בתרשימים 3.9.13.7 ב' ו-3.9.13.7 ג').

יציאה מבניין המשמש להתקהלות בתנועה מכוונת תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.9.13.8 בבניין כדוגמת מוזיאון, שבו ההתקהלות קשורה בתנועה מכוונת של אנשים, ותנועה זו הרחיקה אותם מן הכניסה הראשית, לא יחולו הדרישות בפרט 3.9.13.4 אם דרישה זו איננה תורמת ליעילות סידורי היציאה מן הבניין או מחלק הבניין.

בניין מרובה כניסות תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.9.13.9 על אף האמור בפרט 3.9.13.4 בבניין המשמש להתקהלות, כגון אצטדיון או תחנת המתנה להסעה המונית, אשר אין בו כניסה ראשית המשמשת יציאה ראשית, ימוקמו דרכי המוצא סביב היקף הבניין, בתנאי שהרוחב הכולל של דרכי המוצא לא יפחת מ-100% הרוחב הכולל הנדרש ליציאות מן הבניין.

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

סימן י"ד: כבש (התקהלות)

כבש תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.9.14.1 (א) בכבש יתקיימו הדרישות המפורטות בסימן י' לפרק ב' זולת אם נאמר אחרת בסימן זה.

(ב)  שיפועו של כבש המשמש חלק מדרך מוצא לא נגישה לאנשים עם מוגבלות, המשרת במה, מעבר משופע ביציע או חלק שאינו מיועד לשימוש הציבור, לא יעלה על 12.5%.

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

סימן ט"ו: אזור מחסה (התקהלות)

אזור מחסה תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.9.15.1 באזור מחסה יתקיימו הדרישות המפורטות בסימן י"א לפרק ב'.

 

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

סימן ט"ז: תפוסה וחישובי רוחב דרכי מוצא (התקהלות)

תפוסה תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.9.16.1 התפוסה תהיה לפי דרישות סימן י"ב לפרק ב', זולת אם נאמר אחרת בסימן זה.

 

צפייה בעמידה תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.9.16.2 באצטדיונים ובמיתקני ספורט פתוחים לא יהיה יציע לצפיה בעמידה.

 

סקר בטיחות תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.9.16.3 מקום שהתפוסה בו בחלק מבניין או מחוץ הבניין בגבולות הנכס משמשת להתקהלות גדולה מ-3,000 אנשים, או מקום שהתפוסה בו בחלק מבניין או מחוץ הבניין בגבולות הנכס משמשת לפסטיבל גדולה מ-1,000 אנשים, ייערך סקר בטיחות בהתאם לדרישות המפורטות בסימן ל"ו.

רוחב דרכי מוצא תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.9.16.4 (א) רוחב דרכי מוצא יהיה לפי הדרישות שבסימן י"ב לפרק ב', זולת אם נאמר אחרת בסימן זה.

ת"ט תשס"ט-2008

(ב)  לגבי התקהלות הכוללת מושבים מסודרים בשורות כדוגמת מושבים בתאטרון או מושבים ליד שולחנות שאינו מהתמ"ע יחולו הוראות סימן זה.

(ג)   לגבי אזור המוגדר כמהתמ"ע, יחולו הדרישות שבסימן ל"ז.

(ד)  לגבי דרך מוצא מגלריה טכנית תחול הדרישה שבפרט 3.9.38.10.

רוחב מרכיבי דרך מוצא המשרתים אזור ישיבה תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008 ת"ט תשס"ט-2008

3.9.16.5 (א) הרוחב המינימלי של מרכיבי דרך המוצא, המשרתים אזור ישיבה בשורות או במושבים ליד שולחנות, יהיה בהתאם לטבלה 3.9.16.5 שלהלן:

טבלה 3.9.16.5 – מקדמי רוחב

הרוחב נטו (ס"מ) בעבור כל מושב משורת
מדרגות מעבר, כבש, פתו או דלת
0.8 x B x A 0.5 x C

(ב)  אופן חישוב הרוחב:

(1)   מדרגה שרומה אינו גדול מ-17.8 ס"מ: 1=A;

(2)   מדרגה שרומה גדול מ-17.8 ס"מ, רוחב המדרגה יוכפל במקדם A כמבוטא בנוסחה:

(17.8 ס"מ – רום המדרגה)

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

+ 1 = A

12.5

(3)   מדרגות עם מאחז יד הנמצא בתחום של 75 ס"מ (מדוד אופקית): 1=B;

(4)   מדרגות שבהן המרחק למאחז יד גדול מ-75 ס"מ (כשהוא נמדד אופקית) יוגדל רוחבן ב-25% מהרוחב המחושב; כלומר, יוכפל במקדם 1.25=B;

(5)   כבש בשיפוע עד 10%: 1=C;

(6)   כבש ששיפועו גדול מ-10%, יוגדל רוחבו ב-10% מהרוחב המחושב; כלומר, יוכפל במקדם 1.10=C.

(ג)   פרטי משנה (א) ו-(ב) חלים על –

(1)   מדרגות וכבשים בתחום אולם האירועים או המושבים;

(2)   דלתות או פתחי היציאה מן האולם; חישוב רוחב מדרגות וכבשים מחוץ לתחומים אלה יבוצע לפי פרק ב'.

(ד)  רוחב הגישה למעבר בין שורות המושבים יהיה לפי דרישות סימן י"ט.

(ה)  רוחב המעבר המשרת שורות מושבים יהיה גם לפי דרישות סימן כ'.

(ו)   רוחב הגישה למעבר של ישיבה ליד שולחנות יהיה לפי דרישות סימן כ"ב.

(ז)   רוחב המעבר המשרת אזור ישיבה ליד שולחנות יהיה גם לפי דרישות סימן כ"ג.

רוחב מעבר ושטח משורת תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.9.16.6 רוחב מעבר המשמש חלק מדרך מוצא יהיה לפי דרישות התפוסה המתקבלות מהשטח המשורת על ידו (Catchment Area); אם קיימות כמה גישות למעבר או מספר מעברים מתלכדים, המעבר המלכד יהיה לפי דרישות התפוסה של כל השטחים המשורתים (כמתואר בתרשים 3.9.16.6).

רוחב אחיד למעבר תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.9.16.7 מעבר שיכול לאפשר מילוט בשני כיוונים, רוחבו הנדרש יהיה אחיד.

 

רוחב פרוזדור תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.9.16.8 רוחב הפרוזדור המשמש גישה למוצא בטוח יהיה לפי פרט 3.2.12.5 בפרק ב'.

 

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

סימן י"ז: מספר דרכי מוצא מבניין (התקהלות)

מספר דרכי מוצא מבניין תק' (מס' 3) תשס"ח-2008 ת"ט תשס"ט-2008

3.9.17.1 (א) מספר דרכי המוצא יהיה לפי דרישות סימן י"ג לפרק ב' זולת אם נאמר אחרת בסימן זה.

(ב)  הדרישות שבסימן י"ג לפרק ב' לא יחולו לגבי אזור מגודר מחוץ לבניין, שאינו מקורה, המשמש לפסטיבל, כמפורט בפרט 3.9.17.2.

אזור מגודר מחוץ לבניין תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.9.17.2 באזור מגודר מחוץ לבניין, שאינו מקורה, המשמש לפסטיבל, יהיו שתי דרכי מוצא לפחות, נפרדות ומרוחקות זו מזו בשיעור של שלפחות שליש אורך האלכסון של האזור המגודר; בעבור תפוסה גדולה מ-6,000 אנשים יהיו 3 דרכי מוצא לפחות; בעבור תפוסה גדולה מ-9,000 אנשים יהיו 4 דרכי מוצא לפחות.

מרפסת או גלריה תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.9.17.3 (א) במרפסת או בגלריה במקום להתקהלות שתפוסתן קטנה מ-50 אנשים, תהיה דרך מוצא אחת לפחות; אפשר שדרך מוצא זו תעבור דרך הקומה או המפלס שנמצא מתחתיה או מעליה המשמש כמפלס העיקרי להתקהלות; בדרך המוצא יתקיימו דרישות המהלך המשותף כמפורט בסימן ט"ו לפרק ב'.

(ב)  במרפסת או בגלריה שתפוסתן עולה על 50 אנשים אך אינה עולה על – 100 אנשים, יהיו לא פחות מ-2 דרכי מוצא נפרדות; אפשר ששתי דרכי מוצא אלה יעברו דרך הקומה או המפלס שנמצא מתחתיה או מעליה המשמש כמפלס העיקרי להתקהלות; בדרכי המוצא יתקיימו דרישות המהלך המשותף כמפורט בסימן ט"ו לפרק ב'.

(ג)   במרפסת או בגלריה שתפוסתן עולה על 100 אנשים יתקיימו דרישות אלה:

(1)   מספר דרכי המוצא יהיה לפי דרישות סימן י"ג לפרק ב';

(2)   בעבור חלק מהתפוסה שאינו עולה על 100 אנשים אפשר להתקין דרכי מוצא כמפורט בפרט משנה (ב);

(3)   בעבור יתרת התפוסה, אשר איננה כלולה בפסקה (2) תותקן דרך מוצא נפרדת שלא תעבור דרך המפלס העיקרי של ההתקהלות;

(4)   בדרכי המוצא יתקיימו דרישות המהלך המשותף.

גלריה טכנית תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.9.17.4 מגלריה טכנית, אפשר שתהיה דרך מוצא אחת בלבד, בתנאי שתהיה דרך מילוט נוספת לרצפה או לגג; דרך מילוט זו יכולה להיות באמצעות סולם, מדרגות לולייניות או מדרגות שלח מתחלף.

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

סימן י"ח: מיקום דרכי מוצא (התקהלות)

מיקום דרכי מוצא תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.9.18.1 מיקום דרכי המוצא יהיה לפי דרישות סימן י"ד לפרק ב' זולת אם נאמר אחרת בסימן זה.

 

דרך מוצא מן הזירה או מרצפת האודיטוריום תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.9.18.2 אם מתקינים על הזירה או על רצפת האודיטוריום מושבי קהל נוספים על אלו שביציעים, תיקבע דרך מוצא, בעבור 50% לפחות מן הצופים שבמושבים אלה, הנפרדת מדרכי המוצא של המושבים הקבועים שביציע (כמתואר בתרשים 3.9.18.2).

שימוש פסטיבל בתוך בנין תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.9.18.3 בתוך בניין מותר שימוש לפסטיבל, בתנאי שתפוסתו לא תעלה על – 1,000 אנשים אלא אם כן אושר סקר בטיחות כמפורט בסימן ל"ו.

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

סימן י"ט: גישה למעבר בין שורות מושבים שאינם ליד שולחנות (התקהלות)

אופן מדידת רוחב הגישה למעבר בין שורות המושבים תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.9.19.1 רוחב הגישה למעבר בין שורות המושבים יימדד בין אנך המשוך לקצה קדמי של המושב כשהוא במצב מקופל או ממשענת היד במושב, לפי הבולט שביניהם ובין אנך המשוך לקצה האחורי של המשענת השורה שלפניה (כמתואר בתרשים 3.9.19.1).

רוחב מינימלי של גישה למעבר בין שורות המושבים תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.9.19.2 (א) רוחב הגישה למעבר בין שורות המושבים לא יפחת מ-40 סנטימטרים; הרוחב יגדל עם עליה בכמות המושבים בהתאם לנדרש בפרטי משנה (ג) ו-(ה).

(ב)  לגבי מקום שבו סך כל המושבים בשורה אינו עולה על 4 מושבים, והמרחק ממרכז המושב הרחוק ביותר עד למעבר אינו עולה על 1.8 מטרים, לא יחולו דרישות פרט משנה (א).

(ג)   שורת מושבים המשורתת בשתי קצותיה על ידי מעברים או פתחים כמתואר בתרשים 3.9.19.2, לא תכיל יותר מ-100 מושבים; רוחב הגישה למעבר בין שורות המושבים לא יפחת מ-40 סנטימטרים בעבור 25 מושבים; רוחב זה יגדל ב-0.8 סנטימטר לכל מושב מעבר ל-25 מושבים; אין חובה שהרוחב יעלה על 56 סנטימטר.

(ד)  פרט משנה (ג) לא יחול לגבי מהתמ"ע, ויחולו עליו דרישות פרט 3.9.37.3.

(ה)  על אף האמור בפרט 3.9.24.2(א)(2), אורך הגישה למעבר מכל מושב, בשורת מושבים המשורתת על ידי מעבר או פתח בקצה אחד בלבד, לא יעלה על – 9 מטרים; הרוחב המינימלי של הגישה למעבר בין שורות המושבים יהיה 40 סנטימטרים; לרוחב זה יתווסף 1.5 סנטימטר לכל מושב, מעבר ל-13 מושבים.

(ו)   פרט משנה (ה) לא יחול לגבי מהתמ"ע, ויחולו עליו דרישות פרטים 3.9.37.4 ו-3.9.37.5.

כיסאות עם משטח כתיבה תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.9.19.3 (א) מקום שמותקנים בו כיסאות עם משטח כתיבה, רוחב הגישה למעבר יהיה כנדרש בסימן זה ויימדד בין קצה משטח הכתיבה במצב פתוח לאנך שבגב המושב שלפנים (כמתואר בתרישם 3.9.19.3); ואולם אם משטח הכתיבה חוזר באופן עצמאי למצב "מאוחסן" לאחר שקמים מן המושב, מידת הרוחב תהיה בהתאם לפרט 3.9.19.1.

(ב)  כיסאות המצוידים במשטח כתיבה אינם נחשבים ישיבה ליד שולחנות.

מפלס ההליכה תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.9.19.4 לגבי מפלס ההליכה בין שורות המושבים לא יחול פרט 3.1.2.8(ב).

 

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

סימן כ': מעבר המשרת שורות מושבים שאינם ליד שולחנות (התקהלות)

מעבר המשרת שורות מושבים שאינם ליד שולחנות תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.9.20.1 במעבר המשרת אזור ישיבה של שורות מושבים שאינם ליד שולחנות יתקיימו דרישות סימן זה ודרישות התפוסה של השטח המשורת.

 

מעבר בלא מוצא המשרת שורות מושבים שאינם ליד שולחנות תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008 ת"ט תשס"ט-2008

3.9.20.2 אורך מעבר בלא מוצא לא יעלה על 6 מטרים; ואולם הגבלת האורך לא תחול על מעבר בלא מוצא בתנאי שהמושבים שהוא משרת אינם רחוקים ביותר מ-24 מושבים ממעבר אחר, ורוחב הגישה למעבר בין השורות הוא לא פחות מ-40 סנטימטרים, בתוספת רוחב של 1.5 סנטימטר בעבור כל מושב נוסף מעבר למושב העשרים בשורה.

רוחב מינימלי של מעבר המשרת שורות מושבים שאינם ליד שולחנות תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.9.20.3 הרוחב המינימלי של מעבר מדורג, משופע או אופקי, יהיה לפי הדרישות של תפוסת המילוט המצוינות בהתאם לשימוש בטבלה 3.9.16.5 או 3.9.37.1 א' או 3.9.37.1 ב', אך הוא לא יפחת מהמצוין להלן:

(1)   מעבר מדורג המשרת שורות משני צדדים (כמתואר בתרשים 3.9.20.3 א') – 122 סנטימטרים;

(2)   מעבר מדורג המשרת עד 50 מושבים בכל שורות המושבים המשורתות על ידו (כמתואר בתרשימים 3.9.20.3 ב' ו-3.9.20.3 ג') – 90 סנטימטרים;

(3)   מרחק בין מאחז היד או המעקה לבין קצה המדרגה, כאשר המעבר המדורג מחולק לשניים על ידי מאחז היד או המעקה (כמתואר בתרשימים 3.9.20.3 ד' ו-3.9.20.3 ה') – 58 סנטימטרים;

(4)   מעבר אופקי או משופע, המשרת שורות מושבים משני צדדים (כמתואר בתרשימים 3.9.20.3 ו', 3.9.20.3 ז', 3.9.20.3 ח' ו-3.9.20.3 ט') – 107 סנטימטרים;

(5)   מעבר אופקי או משופע המשרת עד 50 אנשים (כמתואר בתרשימים 3.9.20.3 י' ו-3.9.20.3 י"א) – 90 סנטימטרים;

(6)   מעבר מדורג המשרת שורות מושבים בצד אחד בלבד (כמתואר בתרשים 3.9.20.3 י"ב) – 90 סנטימטרים;

(7)   מרחק שבין מאחז היד או המעקה לבין קצה המדרגה, כאשר המעבר אינו משרת יותר מ-5 שורות בצד אחד – 58 ס"מ (כמתואר בתרשים 3.9.20.3 י"ג); הגבלת מרווח זו חלה גם על כל צדדיו של הפתח ביציע (הוומיטוריום) כאשר מתאפשרת כניסה לשורת המושבים סמוך לפתח (כמתואר בתרשים 3.9.20.3 י"ד, 3.9.20.3 ט"ו ו-3.9.20.3 ט"ז);

(8)   מעבר אופקי או משופע המשרת שורות מושבים בצד אחד בלבד (כמתואר בתרשימים 3.9.20.3 י"ז ו-3.9.20.3 י"ח) – 90 סנטימטרים;

(9)   מעבר אופקי בחזית שורת מושבים, הנמדד בין המעקה לבין קצה המושב במצב לא מקופל (כמתואר בתרשים 3.9.20.3 י"ט) – 59 סנטימטרים;

(10)  רוחב מעבר אופקי או משופע המוביל אל מקומות ישיבה לאנשים עם מוגבלות יהיה לפי דרישות פרק ב'.

אופן מדידת רוחב של מעבר המשרת שורות מושבים שאינם ליד שולחנות תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.9.20.4 רוחב של מעבר מדורג, משופע או אופקי יימדד עד לרכיב הקצה, כגון: צד מדרגה, קצה מושב כמתואר בתרשימים 3.9.20.3 א' עד 3.9.20.3 י"ז; המדידה תהיה אופקית מן ההיטל האנכי של הרכיב.

 

בליטת מאחז יד תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.9.20.5 אפשר שמאחז יד יבלוט עד 9 סנטימטרים לתוך תחום הרוחב הנדרש של המעבר המדורג כמתואר בפרט 3.9.20.3.

שיפוע מעבר לאנשים עם מוגבלויות תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.9.20.6 (א) שיפוע מעבר המוביל אל מקומות ישיבה לאנשים עם מוגבלות או אל מקומות ישיבה הניתנים לפירוק לצורך הכלת כיסא גלגלים, יהיה לפי דרישות פרק ב'.

(ב)  מעבר ביציע הקהל ששיפועו אינו עולה על 12.5% ייבנה ככבש; מעבר ביציע הקהל ששיפועו עולה על 12.5% ייבנה באמצעות מדרגות.

(ג)   על אף האמור בפרט משנה (ב), במערכת מושבים מתקפלים או משוחלים (טלסקופיים), אפשר שהמעבר יהיה בנוי ממדרגות לכל שיפוע של היציע.

מספר המדרגות במעבר מדורג תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.9.20.7 הדרישה בפרט 3.2.2.6 למספר מדרגות במהלך אחד לא תחול לגבי מעבר מדורג ביציע הקהל.

השלח של מדרגה במעבר מדורג תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.9.20.8 בשלח מדרגה במעבר מדורג יתקיימו דרישות אלה:

(1)   ההפרש בין עומק השלח של מדרגה לעומק השלח של מדרגה סמוכה יהיה אחיד; לענין פרט זה, "אחיד" – הפרש שאינו עולה על 0.5 סנטימטר גם לאחר הביצוע;

(2)   עומק השלח לא יקטן מ-28 סנטימטרים.

שילוט וסימון המדרגה במעבר מדורג תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.9.20.9 בכל מדרגה, קצה השלח הקרוב לאף המדרגה יסומן ברצועה בצבע בולט לעין וברור; הרצועה תהיה קלה לזיהוי הן במצב של עלייה והן במצב של ירידה; רוחב הרצועה לא יהיה קטן מ-2.5 סנטימטרים ולא יהיה גדול מ-5 סנטימטרים.

רום מדרגה במעבר מדורג תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.9.20.10 ברום המדרגה במעבר מדורג יתקיימו תנאים אלה:

(1)  רום המדרגה לא יפחת מ-10 סנטימטרים; ואולם רום המדרגה במעבר מדורג במערכת מדרגות מתקפלות או משוחלות (טלסקופיות) לא יפחת מ-9 ס"מ ולא יעלה על 28 סנטימטרים;

(2)  רום המדרגה לא יעלה על 20 סנטימטרים; ואולם מקום שבו שיפוע יציע הקהל הסמוך למעבר המדורג מחייב זווית גדולה מ-8/11 בשל אילוצי ראיה, אפשר שגובה רום המדרגה יהיה גדול מ-20 סנטימטרים אך לא יעלה על 23 סנטימטרים;

(3)  רום המדרגות יהיה אחיד; לענין פרט זה, "אחיד" – הפרש אשר אינו עולה על 0.5 סנטימטר גם לאחר הביצוע;

(4)  על אף האמור בפסקה (3), במהלך מדרגות אחד, אפשר שגובה רום המדרגה לא יהיה אחיד עקב אילוצי ראיה של אזור הישיבה הסמוך לו; במצב זה אפשר שהפרשי הגבהים בין מדרגות סמוכות יהיה גדול מ-0.5 סנטימטר וזאת בתנאים אלה:

(א)   רום המדרגה לא יפחת מ-10 סנטימטרים;

(ב)   רום המדרגה במעבר מדורג במערכת מדרגות מתקפלות או משוחלות (טלסקופיות) לא יפחת מ-9 ס"מ ולא יעלה על 28 סנטימטרים;

(5)  פרט 3.2.2.5 לא יחול לגבי מדרגות במעבר מדורג.

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

סימן כ"א: מאחז יד במעבר מדורג או משופע המשרת שורות מושבים
שאינם ליד שולחנות (התקהלות)

מאחז יד במעבר מדורג או משופע תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.9.21.1 (א) במאחז יד במעבר מדורג או משופע המשרת שורות מושבים שאינם ליד שולחנות, יתקיימו דרישות סימן זה.

(ב)  במעקות ובמאחזי יד במקומות אחרים ביציע הקהל יתקיימו דרישות סימן כ"ח.

(ג)   במעבר ששיפועו גדול מ-5% או במעבר מדורג יותקן מאחוז יד בצד המעבר או לאורך מרכזו (כמתואר בתרשים 3.9.21.1 א').

(ד)  אם המעבר משרת אזורי ישיבה משני צדדים, מאחז היד לא יהיה רציף; ההפסקות ברציפות מאחז היד יאפשרו כניסה לאזורי הישיבה וגם מעבר בין צדו האחד של מאחז היד לצדו השני; מאחז היד יהיה רציף לאורך של לא יותר מ-5 שורות מושבים (כמתואר בתרשים 3.9.21.1 ב').

(ה)  המרווח בין מאחזי היד, הנוצר עקב הדרישה לאי-רציפות, לא יהיה קטן מ-56 סנטימטרים ולא גדול מ-91 סנטימטרים כשהוא נמדד אופקית; קצה מאחז היד יהיה מעוגל או מקומר (כמתואר בתרשימים 3.9.21.1 ג' ו-3.9.21.1 ד').

(ו)   למאחז יד במרכז מעבר מדורג יוסף מוט ביניים משופע, המקביל למאחז היד, בגובה 30 סנטימטרים מתחת למאחז היד (כמתואר בתרשים 3.9.21.1 ד').\

(ז)   גובה מאחז היד יהיה אחיד בין 90 סנטימטרים ל-105 סנטימטרים, כשהוא נמדד אנכית מקצהו העליון של המאחז עד קצה סף המדרגה או עד קצה רצפת הכבש (כמתואר בתרשים 3.9.21.1 ה').

(ח)  הדרישה שבפרט משנה (ג) להתקנת מאחז יד לא תחול בתנאים האלה:

(1)   מעבר שאינו חלק מדרך מוצא נגישה ששיפועו קטן מ-12.5%, והמשרת אזורי ישיבה משני צדדיו;

(2)   מקום שבו נבנה מעקה הכולל מאחז יד.

(ט)  גובה המעקה בצד הפתח ביציע (הוומיטוריום) לא יפחת מ-90 ס"מ, כשהוא נמדד אנכית מקצהו העליון של המעקה עד קצה סף המדרגה או עד קצה רצפת הכבש; הותקן מעקה שחלקו העליון יכול לשמש בית אחיזה, יראו את בית האחיזה של המעקה כמתאים לדרישות התקנת בית אחיזה.

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

סימן כ"ב: גישה למעבר ליד שולחנות (התקהלות)

רוחב גישה למעבר המשרת ישיבה ליד שולחנות תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.9.22.1 (א) רוחב הגישה למעבר המשרת ישיבה ליד שולחנות לא יפחת מ-30 סנטימטרים, ויורחב בהתאם לאורכו כנדרש בפרט משנה (ב) כמתואר בתרשים 3.9.22.1 א').

(ב)  הרוחב המינימלי הנדרש של גישה למעבר המשרת ישיבה ליד שולחנות יורחב, מעבר ל-30 הסנטימטרים הנדרשים בפרט משנה (א), ב-1.3 סנטימטר בעבור כל 30 סנטימטרים נוספים של אורך הגישה למעבר או חלק מהם, הנמדדים מעבר ל-3.6 מטרים הראשונים; לעניין פרט משנה זה, מדידת אורך הגישה למעבר תהיה מן המעבר עד מרכז הכיסא המרוחק ביותר מן המעבר (כמתואר בתרשים 3.9.22.1 ב').

(ג)   הדרישה בפרט משנה (א) לא תחול לגבי גישה למעבר או על חלק ממנו, המשרתת עד 4 אנשים ואשר אורכה אינו עולה על 1.80 מטרים.

אופן מדידת רוחב גישה למעבר במושבים שאינם מקובעים תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008 ת"ט תשס"ט-2008

3.9.22.2 מקום שבו מושבים שאינם מקובעים, נמצאים בין שולחן לבין הגישה למעבר, או בין שולחן למעבר, מדידת רוחב הגישה למעבר הדרוש כתוצאה מחישובי תפוסה, תתבצע מנקודה המרוחקת 50 סנטימטרים מן השולחן; מרחק זה נמדד בניצב למישור שפת השולחן (כמתואר בתרשים 3.9.22.2).

אורכה של גישה למעבר תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.9.22.3 אורך גישה למעבר לא יעלה על 11 מטרים מכל מושב עד למעבר או לדלת יציאה.

 

גישה למעבר ליד שולחנות באירוע תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.9.22.4 גישה למעבר המשרת ישיבה ליד שולחנות הכוללות צפיה במופע תהיה לפי הוראות סימן זה.

 

מעבר משופע או מדורג תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.9.22.5 במעברים משופעים או מדורגים בין השולחנות, יתקיימו דרישות סימן כ'.

 

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

סימן כ"ג: מעבר ליד שולחנות (התקהלות)

רוחב מעבר המשרת ישיבה ליד שולחנות תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.9.23.1 (א) רוחב המעבר המשרת ישיבה ליד שולחנות לתפוסה של עד 50 אנשים, לא יפחת מ-90 סנטימטרים.

(ב)  רוחב המעבר המשרת ישיבה ליד שולחנות לתפוסה הגדולה מ-50 אנשים, לא יפחת מ-110 סנטימטרים.

רוחב מעבר תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.9.23.2 אם נמצאים מושבים שאינם מקובעים, בין השולחן לבין המעבר, מדידת רוחב המעבר הנדרש על פי חישובי תפוסה, תיערך מנקודה המרוחקת 50 סנטימטרים מן השולחן, כשמרחק זה נמדד בניצב למישור שפת השולחן (כמתואר בתרשים 3.9.23.2); לעניין פרט זה, ישיבה ליד בו או ליד ריהוט קבוע אחר, מהווה ישיבה ליד שולחנות.

אישור תכניות תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.9.23.3 המהנדס רשאי לדרוש מעורך הבקשה הגשת תכניות המפרטות את מיקום הריהוט והציוד, לשם קבלת אישור לעמידה בדרישות סימן זה.

מעבר מדורג או משופע המשרת ישיבה ליד שולחנות תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.9.23.4 במעברים הכוללים מדרגות או כבשים, המשרתים שולחנות לאכילה או לשתיה, והמיועדים לצפיה בהצגה, יתקיימו דרישות סימן כ'.

 

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

סימן כ"ד: מרחקי הליכה (התקהלות)

מרחקי הליכה תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.9.24.1 מרחקי הליכה, פרוזדור בלא מוצא ומהלך משותף יהיו לפי דרישות סימן ט"ו לפרק ב' זולת אם נאמר אחרת בפרק זה.

מהלך משותף תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.9.24.2 (א) אורכו של מהלך משותף בחדר או באולם שאינו משמש כמהתמ"ע לא יעלה על –

(1)   בעבור שטח משורת שתפוסתו קטנה מ-50 איש – 23 מטרים (כמתואר בתרשים 3.9.24.2);

(2)   בעבור שטח משורת שתפוסתו 50 איש או יותר – 6 מטרים;

(ב)  במהלך משותף במהתמ"ע יתקיימו דרישות סימן ל"ז.

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

סימן כ"ה: תאורת דרכי מוצא (התקהלות)

תאורת דרכי המוצא תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.9.25.1 בתאורת דרכי מוצא יתקיימו דרישות סימן ט"ז לפרק ב' זולת אם נאמר אחרת בסימן זה.

 

תאורת אפלה תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.9.25.2 (א) במקום להתקהלות תותקן תאורת אפלה שתאיר את המעבר שבין גושי המושבים לכל אורכו, עד דלת היציאה מחלל המושבים; תאורת האפלה תאפשר לצאת בביטחון משורת המושבים או להגיע אליה בשעות אפלה; התאורה תוזן מרשת החשמל הרגילה, ועוצמתה לא תקטן מ-1 לוקס, נמדדת על פני משטח הרצפה, במקום החשוך ביותר.

(ב)  מעגלי הגופים של תאורת האפלה יהיו נפרדים ממעגלי התאורה הרגילים; כל מעגל לא יכלול יותר מ-25 גופי תאורה.

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

סימן כ"ו: תאורת חירום (התקהלות)

תאורת חירום תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.9.26.1 בתאורת חירום יתקיימו דרישות סימן י"ז לפרק ב'.

 

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

סימן כ"ז: שילוט וסימון דרכי מוצא (התקהלות)

שילוט דרכי מוצא תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.9.27.1 (א) בשילוט ובסימון דרכי מוצא יתקיימו דרישות סימן י"ז לפרק ב' זולת אם נאמר אחרת בסימן זה.

(ב)  אין צורך לשלט את דרך המוצא הנמצאת בצדי הפתח ליציע (Vomitory) מכיוון המושבים הסמוכים לפתח ביציע, בתנאי ששלטי היציאה למעבר הביניים הראשי (Concourse) ייצפו מן הפתח ביציע.

מיקום שלטי "אין מוצא" תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.9.27.2 שלטים מוארים בנוסח "אין מוצא" יותקנו במקומות אלה:

(א)  בכניסה לפרוזדורים בלא מוצא;

(ב)  באגפים שאינם מיועדים ליציאה;

(ג)   בירידות למפלסים תת-קרקעיים.

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

סימן כ"ח: מעקות ביציע הקהל והבמה (התקהלות)

מעקות ומאחזי יד תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.9.28.1 (א) במעקות ובמאחזי יד ביציע הקהל, במשטח מוגבה, בבמה ובבמה משולבת יתקיימו דרישות פרט 3.2.2.14 זולת אם נאמר אחרת בסימן זה.

(ב)  במעקה ובמאחז יד במעבר מדורג או משופע יתקיימו דרישות סימן כ"א.

גובה המעקה בהתייחסות לקו ראיה תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008 ת"ט תשס"ט-2008

3.9.28.2 (א) ביציע הקהל או בטריבונה, במקום שבו מפלס הרצפה גבוה ביותר מ-60 סנטימטרים מעל מפלס הרצפה או הקרקע הסמוכים, ומערכת המעקה או מאחז היד לפי הדרישות בפרק זה חוסמת את קו הראיה של הצופים בשורה הסמוכה בגלל גובהה, אפשר להתקין מעקה או מאחז יד מול שורת המושבים בגובה שלא יפחת מ-66 ס"מ (כמתואר בתרשים 3.9.28.2); דרישות אלה יחולו גם לגבי גלריות, מרפסות, גישה למעבר בסמוך לפתח ביציע (וומיטוריום) והאזור השקוע של התזמורת (כמתואר בתרשים 3.9.28.2).

(ב)  במערכת המעקה ובמאחז היד יתקיימו דרישות ת"י 1142.

קצה תחתון של מעבר מדורג או משופע תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.9.28.3 (א) לכל רוחב הקצה התחתון מול המעבר המדורג יותקן מעקה או מאחז יד שמתקיימות בו דרישות המפורטות בפרט 3.2.2.14 ובפרט זה, וזאת אם קצה המעבר גבוה ביותר מ-60 סנטימטרים מעל מפלס הרצפה או הקרקע הסמוכה (כמתואר בתרשימים 3.9.28.3 א' ו-3.9.28.3 ב').

(ב)  גובה המעקה או מאחז היד לא יפחת מ-90 סנטימטרים, המרחק הנמדד בין קצה המעקה לבין אף המדרגה הקרובה ביותר לא יפחת מ-107 סנטימטרים (כמתואר בתרשימים 3.9.28.3 א' ו-3.9.28.3 ב').

מעבר רוחבי הסמך לשורות מושבים תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.9.28.4 במעקה ובמאחז יד המותקנים במעבר רוחבי יתקיימו הדרישות האלה:

(1)  במעבר רוחבי הנמצא מאחורי שורת מושבים, לא יפחת גובה המעקה שמאחורי שורת המושבים מ-66 ס"מ מעל מפלס רצפת המעבר; ואולם דרישה זו לא תחול אם משענות הכיסאות של השורה הסמוכה גבוהים ביותר מ-66 ס"מ מעל המפלס של רצפת המעבר (כמתואר בתרשים 3.9.28.4 א');

(2)  היה מפלס הרצפה של המעבר הרוחבי מאחורי שורת המושבים גבוה ביותר מ-60 סנטימטרים מעל מפלס הרצפה הסמוכה אליה, יתקיימו במעקה דרישות 3.2.2.14 (כמתואר בתרשימים 3.9.28.4 ב' ו-3.9.28.4 ג').

מעקה בצדי אזורי ישיבה תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.9.28.5 היה הפרש הגבהים בין רצפת המעבר או הגישה למעבר בין הרצפה הסמוכה אליה, גדול מ-60 סנטימטרים, יותקן בצדי אזור הישיבה, מעקה בגובה מינימלי של 105 סנטימטרים מעל רצפת המעבר או הגישה למעבר.

מקומות שבהם לא נדרש להתקין מעקים תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.9.28.6 אין צורך בהתקנת מעקים קבועים במקומות אלה:

(1)      משטח מוגבה, במה או במה משולבת המשמשים להצגה או לתצוגה, ופונים לכיוון הקהל; במקום שבו מפלס המשטח המוגבה, הבמה או הבמה המשולבת גבוה ביותר מ-120 סנטימטרים ממפלס הרצפה או הקרקע הסמוכה אליה, יותקן מעקה הניתן לפירוק בזמן ההופעה;

(2)      מסביב לפתחים אנכיים הנמצאים בשטח המשמש להופעה או להצגה; כאשר שטח זה אינו משמש להופעה או להצגה, ייסגר הפתח או לחלופין יותקן מסביבו מעקה הניתן לפירוק.

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

סימן כ"ט: חוץ הבניין ומרחק מבניין או אתר סמוך (התקהלות)

חוץ הבניין תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.9.29.1 (א) בחוץ הבניין יתקיימו דרישות סימן י"ט לפרק ב' זולת אם נאמר אחרת בסימן זה.

(ב)  מקום ההתקהלות ימוקם באופן שגישה הציבור אליו וממנו תהיה נפרדת מדרכי הגישה והיציאה של רכב ביטחון.

מרחק מבניין או מאתר סמוך תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.9.29.2 היתר למקום ההתקהלות יינתן רק לבניין, חלק מבניין או חוץ הבניין, הנמצא במרחק העולה על 30 מטרים ממקום המשמש להחסנה או לייצור של חומרים רעילים, מתלקחים, רדיואקטיביים או חומרים מסוכנים דומים, למעט צובר גז שהוטמן בהתאם לתקן הישראלי ת"י 158: מיתקנים לגזים פחמימניים מעובים, המסופקים בתוך מכלים מיטלטלים, ולמעט מכלי דלק שהותקנו בהתאם לתקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט), התשל"ז-1976.

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

סימן ל': דרך גישה ורחבת היערכות לרכב ביטחון (התקהלות)

כניסות חירום ודרך מעבר לרכב ביטחון תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.9.30.1 (א) בדרך גישה וברחבת היערכות יתקיימו דרישות סימן כ' בפרק ב' זולת אם נאמר אחרת בסימן זה.

(ב)  לגבי מיתקן ספורט יחולו גם הוראות אלה:

(1)   במיתקן ספורט תותקן כניסת חירום;

(2)   מגבול הנכס, מצד אחד לפחות, תותקן דרך מעבר לרכב ביטחון המובילה לכניסת החירום במיתקן הספורט;

(3)   למיתקן ספורט המיועד ליותר מ-3,000 צופים יהיו שתי כניסות חירום;

(4)   במגרש ספורט תוביל דרך המעבר לרכב ביטחון מחוץ הבניין עד לזירת המשחקים;

(5)   במגרש ספורט המיועד לכדורגל תוביל דרך המעבר לתוך זירת המשחקים;

(6)   במגרש ספורט הגובה והרוחב של כניסת חירום לא יהיו קטנים מ-4.20 מטרים;

(7)   באולם ספורט תוביל דרך המעבר עד לפתח הבניין שבו נמצא האולם.

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

סימן ל"א: הפרדות ועמידות אש (התקהלות)

הפרדות ועמידות אש תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.9.31.1 הפרדות ועמידות אש יהיו לפי דרישות פרק ג' זולת אם נאמר אחרת בסימן זה.

 

הפרדת מקום להתקהלות המשמש כחלק מבניין תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.9.31.2 (א) מקום שבו חלק מבניין המשמש להתקהלות, המיועד לכלול יותר מ-300 אנשים נמצא בבניין המשמש גם לייעוד אחר, יופרד החלק המשמש להתקהלות משאר חלקי הבניין על ידי קירות ותקרות בעלי עמידות אש של שעתיים לפחות.

(ב)  על מקום התקהלות המיועד לשמש תאטרון, ואולם קונצרטים, קולנוע וכדומה, יחולו גם דרישות סימן ל"ח.

פירים אנכיים תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.9.31.3 בפירים אנכיים ובמנהרות שירות יתקיימו דרישות פרט 3.3.1.6.

 

צנרת חודרת קירות תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.9.31.4 באגפי אש במקומות להתקהלות, שבהם הקירות או התקרות בנויים אלמנטים עמידי אש, תתאפשר העברת צנרת דרכם בתנאי שהמעברים נאטמו היטב מפני חדירת עשן; האטימה תיעשה מחומרים לא דליקים; צנרת המיועדת להעברת חום תבודד בחומרי בידוד לא דליקים; תעלות של מיזוג אוויר החודרות דרך האלמנטים האמורים, יצוידו במדפי אש אוטומטיים.

הפרדת במה או במה משולבת תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.9.31.5 הפרדות ועמידות אש של במה ובמה משולבת יהיו גם לפי דרישות סימן ל"ח.

 

הפרדת חדר הקרנה תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.9.31.6 הפרדות ועמידות אש של חדר הקרנה יהיו גם לפי דרישות סימן ל"ט.

 

הפרדת יציע קהל או טריבונה תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.9.31.7 הפרדות ועמידות אש של יציע הקהל וטריבונה יהיו גם לפי דרישות סימן מ'.

 

הפרדת מיתקני אוורור ומיזוג אוויר תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.9.31.8 (א) במקום להתקהלות הנועד ליותר מ-300 צופים יהיו לכל אחד מחלקי הבניין המפורטים להלן מיתקני אוורור ומיזוג אוויר נפרדים:

(1)   חלל המושבים;

(2)   חלל הבמה;

(3)   חדר ההמתנה;

(4)   אגף חדרי השחקנים;

(5)   שירותים הנדסיים, בתי מלאכה, ומחסני תפאורה.

(ב)  על אף האמור בפרט משנה (א), ניתן להתקין מיתקן אוורור ומיזוג אוויר לחלל המושבים ולחלל הבמה במשותף.

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

סימן ל"ב: מערכות גילוי אש וכיבוי אש (התקהלות)

מערכות גילוי אש וכיבוי אש תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.9.32.1 במערכות גילוי אש וכיבוי אש יתקיימו דרישות פרק ד' זולת אם נאמר אחרת בסימן זה.

 

מערכות גילוי אש ועשן תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.9.32.2 בבניין או חלק מבניין המשמש להתקהלות תותקן מערכת גילוי אש ועשן על פי ת"י 1220 חלק 3.

 

התקנת מערכת למסירת הודעות (כריזת חירום) תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.9.32.3 (א) במקום המיועד להתקהלות תותקן מערכת מסירת הודעות (כריזת חירום), שתשמש את כל חלקי מקום ההתקהלות.

(ב)  במקום להתקהלות המחולק לאולמות נפרדים, הפעלת מערכת כריזת חירום תתאפשר באמצעות הפעלת מיקרופון ויחידת הפעלה בכל אחד מהאולמות בנפרד, נוסף על הפעלה מרכזית המופעלת מעמדת הפעלה שתיקבע בקרבת הכניסה הראשית.

(ג)   המערכת תצויד בספק כוח עצמי ובמתח נמוך שיאפשר הספקת זרם אוטומטית להפעלתה במקרים של הפסקת הזרם ברשת החשמל הרגילה. תפוקת המצברים תאפשר הפעלת המערכת לפרק זמן שלא יפחת מ-30 דקות.

(ד)  במקום שנדרשת בו התקנת גנרטור חירום, תחובר מערכת מסירת ההודעות לרשת החשמל אשר תוזן מגנרטור חירום זה.

מערכות כיבוי אש תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.9.32.4 בכל מקום בפרק זה, שלפיו נדרש להתקין בבניין או בחלק מבניין המשמש להתקהלות, מערכת כיבוי אש, במערכת יתקיימו דרישות פרק ד'.

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

סימן ל"ג: מערכות שליטה בעשן (התקהלות)

מערכות שליטה בעשן תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.9.33.1 (א) במערכות שליטה בעשן יתקיימו דרישות פרק ה' זולת אם נאמר אחרת בסימן זה.

(ב)  סידורי שליטה בעשן יותקנו גם במקומות הנדרשים לפי פרק זה, לרבות –

(1)   חדר או אולם המשמש להתקהלות שתפוסתו גדולה מ-200 אנשים;

(2)   אולם מושבים של: בית קולנוע, תאטרון, אולם קונצרטים;

(3)   אולם המתנה של: בית קולנוע, תאטרון, אולם קונצרטים;

(4)   חדר הקרנה המשמש מעל שני אולמות מושבים.

מערכות שליטה בעשן של במה ובמה משולבת תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.9.33.2 במערכות שליטה בעשן של במה ובמה משולבת יתקיימו דרישות פרט 3.9.38.6.

 

 

מערכות שליטה בעשן של חדר הקרנה תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.9.33.3 במערכות שליטה בעשן של חדר הקרנה יתקיימו דרישות סימן ל"ט.

 

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

סימן ל"ד: חומרי גמר (התקהלות)

חומרי גמר תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.9.34.1 בחומרי גמר יתקיימו דרישות פרק ו'.

 

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

סימן ל"ה: בניין גבוה ורב-קומות (התקהלות)

בניין גבוה ורב-קומות תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.9.35.1 בבניין גבוה ובבנין רב-קומות יתקיימו דרישות פרק ז'.

 

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

סימן ל"ו: סקר בטיחות (התקהלות)

סקר בטיחות תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.9.36.1 (א) סקר בטיחות יבוצע בעבור השימושים שלהלן:

(1)   התקהלות, בתוך או מחוץ לבניין, שתפוסתו גדולה מ-3,000 אנשים;

(2)   פסטיבל, בתוך או מחוץ לבניין, שתפוסתו גדולה מ-1,000 אנשים;

(3)   אם חלק מבניין או בניין מתוכנן כמהתמ"ע.

(ב)  סקר בטיחות בעבור בקשה להיתר בניה ייערך על ידי עורך הבקשה להיתר או עורך הבקשה לעניין בטיחות, ויכיל הערכה בכתב של אמצעי הבטיחות בהתייחסו לתנאים המפורטים בפרט 3.9.36.2, בצירוף מפרט כמפורט בנספח לחלק זה.

תיאור דרישות סקר בטיחות תק' (מס' 3) תשס"ח-2008 ת"ט תשס"ט-2008

3.9.36.2 סקר הבטיחות יכיל הערכה למצבים ולמערכות אלה:

(1)  תיאור של השימוש העיקרי ואירועים חריגים בבניין;

(2)  מערכות הניהול, לרבות מערכות הניהול של הבניין, האירוע; הערכה ליכולת השליטה של מערכות הניהול במקרי חירום;

(3)  מקרי חירום הדורשים עזרה רפואית;

(4)  מקרי חירום כתוצאה משריפה;

(5)  אירועי חומרים מסוכנים בתוך הבניין או לידו;

(6)  תנועה אל המושבים ותנועה מן המושבים, לרבות בעיות של צפיפות קהל, חיוץ קהל, פיצול דרכי מוצא, דרכי מוצא חלופיות ורוחב מעברים;

(7)  רמת הכוונה וההתמצאות בדרכי מוצא;

(8)  מערכות שלד המבנה – קבועות וניידות;

(9)  מערכות הבניין לרבות מערכת כריזה, גילוי אש ועשן, מתזים, מיזוג אוויר, תאורה ואוורור;

(10) מצבים קיצוניים של מזג אוויר;

(11) רעידות אדמה.

 

תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

נספח

(פרט 3.9.36.1(ב))

סקר בטיחות

 

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

סימן ל"ז: מקום התקהלות מוגן עשן – מהתמ"ע (התקהלות)

מהתמ"ע תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.9.37.1 (א) במהתמ"ע יתקיימו דרישות סימן זה.

(ב)  חלק מבניין או בניין יוגדר כ-מהתמ"ע בתנאי שנתקיימו בו התנאים של סקר בטיחות המפורטות בסימן ל"ו ובדרישות אלה:

(1)   חללים התחומים על ידי קירות ותקרה, הכוללים מהתמ"ע, יהיו מוגנים על ידי מערכת כיבוי אש אוטומטית;

(2)   הדרישה בפסקה (1) לא תחול לגבי שטח זירת המופע המיועד לתחרות או להופעה, בתנאי שגובה מבנה הגג לא יפחת מ-15 מטרים מעל רצפת הזירה, ובתנאי שמטען האש בחלל האצטדיון לא יעלה על מטען אש קטן;

(3)   הדרישה להתקין מערכת כיבוי אש אוטומטית בפסקה (1) לא תחול לגבי חלל שמעל המגרש (זירת המופע) ומעל מושבי הקהל, גם אם הם מקורים, בתנאי שיוצג למהנדס הוועדה ניתוח הנדסי המוכיח, שהתקנת מתזים איננה נחוצה עקב היותה חסרת השפעה וחסרת תועלת, כתוצאה מגובה המבנה וממטעני האש שבו;

(4)   הדרישה בפסקה (1) לא תחול לגבי החלל שמעל המגרש (זירת המופע) ומעל מושבי הקהל, כאשר הם אינם מקורים;

(5)   כל דרכי המוצא מהבניין, המשרתים מהתמ"ע, יכללו מיתקנים ממוכנים לסילוק עשן או אוורור טבעי, לפי התנאים המפורטים בפרק ה', באופן שגובה מפלס העשן במקרה של שריפה לא יהיה נמוך יותר מ-1.8 מטרים, מעל רצפת דרך המוצא.

רוחב דרכי מוצא במהתמ"ע תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.9.37.2 (א) החישוב לרוחב הכולל של כל דרכי המוצא בעבור חלל אחד המכיל את סך המושבים המצוינים בטור א' בטבלה 3.9.37.2 א' יהיה מכפלת הערכים של טור א' בטור ב' בטבלה; למצב שבו כמות המושבים היא ערך ביניים, מותר לבצע ביון (אינטרפולציה) בין הערכים של טור ב' בטבלה.

(ב)  בעבור תפוסה קטנה מ-2,000 אנשים, חישוב רוחב דרכי המוצא יהיה בהתאם לפרט 3.9.16.5.

(ג)   החישוב לרוחב הכולל של כל דרכי המוצא בעבור אצטדיון ומיתקן ספורט פתוח, היכולים לכלול קירוי חלקי או מלא, המכיל את סך המושבים המצוינים בטור א' בטבלה 3.9.37.2 ב' יהיה מכפלת הערכים בטור א' במקדמי הרוחב בטור ב' בטבלה.

(ד)  הרוחב המינימלי של מרכיבי דרך מוצא יהיה בהתאם לכל הדרישות האלה:

(1).. טבלה 3.9.37.2 א' – מקדמי רוחב

א' ב'
רוחב נטו נקי בס"מ בעבור כל מושב בשטח משורת
מס' מושבים מדרגות מעבר, כבש, פתח או דלת
2,000 0.762*A*B 0.508*C
5,000 0.508*A*B 0.381*C
10,000 או יותר 0.300*A*B 0.254*C

(2)   טבלה 3.9.37.2 ב' – מקדמי רוחב לאצטדיונים ומיתקני ספורט

א' ב'
רוחב נטו נקי בס"מ בעבור כל מושב בשטח משורת
מס' מושבים מדרגות מעבר, כבש, פתח או דלת
2,000 או יותר 0.300*A*B 0.254*C

(3)   מדרגה שרומה אינו גדול מ-17.8 ס"מ: 1=A;

(4)   מדרגה שרומה גדול מ-17.8 ס"מף רוחב מדרגה יוכפל במקדם A כמבוטא בנוסחה:

(17.8 ס"מ – רום המדרגה)

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

+ 1 = A

12.5

(5)   מדרגות עם מאחז יד הנמצא בתחום של 75 ס"מ מדוד אופקית: 1=B;

(6)   מדרגות שבהן המרחק למאחז יד גדול מ-75 ס"מ (כשהוא נמדד אופקית) יוגדל רוחבן ב-25% מהרוחב המחושב. כלומר, יוכפל במקדם 1.25=B;

(7)   כבש בשיפוע עד 10%: 1=C;

(8)   כבש ששיפועו גדול מ-10%, יוגדל רוחבו ב-10% מהרוחב המחושב, כלומר, יוכפל במקדם 1.10=C.

מספר מושבים במהתמ"ע תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.9.37.3 במהתמ"ע, שורת מושבים המשורתת בשתי קצותיה על ידי מעברים או פתחים, לא תכיל יותר מ-100 מושבים בשורה; רוחב הגישה למעבר בין שורות המושבים לא יפחת מ-40 ס"מ; רוחב זה יגדל ב-0.8 סנטימטר בעבור כל מושב נוסף מעבר לנדרש בטבלה 3.9.37.3, אך אין צורך שהרוחב המינימלי של הגישה למעבר בין השורות יהיה גדול מ-56 סנטימטרים.

טבלה 3.9.37.3 מספר מושבים במהתמ"ע

מספר המושבים הכולל בחלל מספר מושבים מותר בשורה, כאשר הרוחב החופשי בין השורות לא יפחת מ-40 ס"מ
מעבר או פתח בשני קצוות השורה מעבר או פתח אחד בקצה אחד של השורה
קטן מ-4,000 26 13
6,999-4,000 27 13
9,999-7,000 28 14
12,999-10,000 29 14
15,999-13,000 30 15
18,999-16,000 31 15
21,999-19,000 32 16
גדול מ-22,000 33 17

רוחב מעבר במהתמ"ע תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.9.37.4 במהתמ"ע, בשורת מושבים המשורתת על ידי מעבר בקצה אחד בלבד, יהיה הרוחב המינימלי למעבר בין השורות 40 סנטימטרים; רוחב זה יגדל ב-1.6 סנטימטרים בעבור כל מושב נוסף מעבר לנדרש בטבלה 3.9.37.3, אך אין חובה שהרוחב המינימלי בין השורות יהיה גדול מ-56 סנטימטרים.

אורך מהלך משותף במהתמ"ע תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.9.37.5 במהתמ"ע, אורך המהלך המשותף לא יעלה על 15 מטרים מכל מושב עד הנקודה שבה ניתן למשתמש לבחור באחת משתי דרכי מוצא.

 

אורך מעבר מדורג בלא מוצא במהתמ"ע תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.9.37.6 במהתמ"ע אפשר שיהיה מעבר מדורג בלא מוצא, במרחק שלא יעלה על 21 שורות; ואולם אפשר להגדיל את אורך המעבר המדורג בלא מוצא בתנאי שהמושבים המשורתים על ידו, אינם רחוקים ביותר מ-40 מושבים ממעבר אחר, והמעבר בין הכיסאות הוא לא פחות מ-40 סנטימטרים בתוספת 0.8 סנטימטר בעבור כל מושב נוסף מעבר למושב ה-19 בשורה.

מרחק הליכה במהתמ"ע תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.9.37.7 (א) במהתמ"ע מרחק ההליכה מכל מושב עד הפתח ליציא6ה (הוומיטוריום) או עד הפתח למעבר הביניים (קונקורס), הקצר מביניהם, לא יעלה על 120 מטרים; מרחק ההליכה מן הכניסה לפתח היציע או מן הכניסה למעבר הביניים עד למוצא בטוח או אל מחוץ לבניין לא יעלה על 60 מטרים.

(ב)  על אף האמור בפרט משנה (א) אין הגבלה על מרחקי הליכה בעבור קונסטרוקציה מסוג I או II – לפי סימן ב' בפרק ג', באזור ישיבה פתוח לשמים ואשר דרכי המוצא מאזור הישיבה אל החוץ פתוחות לשמים.

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

סימן ל"ח: משטח מוגבה, במה ובמה משולבת (התקהלות)

משטח מוגבה תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.9.38.1 התקנת משטח מוגבה תעשה לפי הדרישות המפורטות להלן:

(1)  משטח מוגבה והמדרגות המובילות אליו מן האולם, ייבנו ממתכת או מעץ; לא יותר כל שימוש בחלל בין רצפת משטח מוגבה לבין רצפת הבניין או לשטח שעליו היא מותקנת, למעט העברת כבלי חשמל ותקשורת לציוד הנמצא על רצפת משטח מוגבה כמתואר בתרשים 3.9.38.1;

(2)  משטח מוגבה והמדרגות המובילות אליו מן האולם, ייבנו מחומרי בניה שמתקיימים בהם דרישות החלות על חומרי הבניה של הבניין שבו הותקן המשטח המוגבה, למעט חיפוי הרצפה של המשטח המוגבה והמדרגות אשר אפשר שיהיה עשוי עץ; סיווג הדליקות של רצפת העץ יתאים לסיווג הנדרש מחומרי הגמר של הבניין;

(3)  היה החלל בין רצפת המשטח המוגבה לבין רצפת הבניין משמש לאחסון או לכל שימוש אחר, למעט העברת כבלי חשמל ותקשורת לציוד או לצנרת מים, רצפת המשטח המוגבה תהיה בעלת עמידות אש של 90 דקות לפחות.

שלד של במה תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.9.38.2 במה והמדרגות המובילות אליה מן האולם ייבנו מחומרי בניה שמתקיימות בהן הדרישות החלות על חומרי הבניה של הבניין שבו הותקנה הבמה, למעט הרצפה של הבמה והמדרגות שאפשר שיהיה עשוי עץ; אפשר שהשלד של חלק זה של הבמה והמדרגות יהיו עשויים מתכת או שלד עץ בחתך מינימלי של 10 סנטימטרים, ורצפתם תהיה עשויה עץ בעובי מינימלי של 4 סנטימטרים.

שלד במה משולבת תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.9.38.3 שלד של במה משולבת יהיה לפי הדרישות לגבי סוג שלד I כמפורט בסימן ב' בפרק ג', למעט הרצפה התחומה בחזית על ידי קיר קדמת הבמה, מאחור, על ידי הקיר האחורי של הבמה ובצדדים, בגבול הניצב לקיר קדמת הבמה ובמרחק של 1.80 מטר משני צדי הפתח בקיר קדמת הבמה, והמדרגות המובילות אליה מן האולם (כמתואר בתרשים 3.9.38.3); אפשר שהשלד של חלק זה של הבמה והמדרגות יהיו עשויים מתכת או שלד עץ בחתך מינימלי של 10 סנטימטרים, ורצפתם תהיה עשויה עץ בעובי מינימלי של 4 סנטימטרים.

דלת בפתח רצפת במה תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.9.38.4 הותקן פתח ברצפת הבמה, תותקן בו דלת עץ בעלת חוזק נשיאה מתאים; עובי הדלת לא יפחת מ-4 סנטימטרים, והיא תצויד במנגנון נעילה הכולל פין אבטחה.

אגפים סמוכים לבמה או במה משולבת תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.9.38.5 (א) מקום התקהלות המיועד לשמש תאטרון, אולם קונצרטים, קולנוע וכדומה, ייבנה לפי דרישות פרט זה.

(ב)  מקום להתקהלות המיועד ליותר מ-300 אנשים, אך פחות מ-1,000 אנשים, יחולק לשני אגפי אש לפחות, שהם:

(1)   אגף חלל המושבים;

(2)   אגף חלל הבמה.

(ג)   מקום להתקהלות המיועד ל-1,000 אנשים או יותר, יחולק לשבעה אגפי אש לפחות שהם:

(1)   אגף חלל המושבים;

(2)   אגף חלל הבמה;

(3)   אגף חדרי השחקנים, לרבות שירותיהם;

(4)   אגף החסנה להכנת תפאורות;

(5)   אגף בתי מלאכה;

(6)   אגף אולמות לחזרות;

(7)   אגף לשירותים טכניים.

(ד)  אגף חדרי השחקנים, לרבות שירותיהם, אגף החסנה והכנת תפאורות, אגף בתי מלאכה, אגף אולמות לחזרות ואגף טכני, יופרדו זה מזה ויופרדו משאר חלקי הבניין על ידי רכיבים בעלי עמידות אש של 90 דקות ועל ידי דלתות אש בעלות עמידות ליציבות ושלמות של 60 דקות ו-30 דקות לבידוד בהתאם לתקן הישראלי, ת"י 1212: דלתות אש: עמידות אש.

(ה)  הדרישה בפרט משנה (א) אינה חלה על אגפים הסמוכים לבמה ששטחה אינו עולה על 90 מ"ר.

מערכת פינוי עשן מבמה או מבמה משולבת תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.9.38.6 בעבור במה ששטחה עולה על 90 מ"ר, ובעבור במה משולבת, תותקן מערכת שליטה בעשן המיועדת לפינוי העשן ישירות אל החוץ; מערכת פינוי העשן תהיה על ידי אחד או יותר מהאמצעים האלה:

(1)  שיטה לפינוי עשן העומדת בדרישות ת"י 1001 חלק 2.2, המונעת מפלס עשן נמוך מ-1.8 מטר מעל מפלס הרצפה הגבוהה ביותר בחלל המושבים, ואם נדרשת הגנה על הפתח בקיר קדמת הבמה, מונעת מפלס עשן בכלל הבמה הנמוך מ-1.8 מטר מעל הסף העליון בפתח קיר קדמת הבמה; המערכת תופעל באופן עצמאי על ידי כל אחת מן המערכות האלה:

(א)   הפעלת מערכת המתזים בחלל הבמה;

(ב)   הפעלת מערכת גלאי אש ועשן מעל חלל הבמה;

(ג)    הפעלה על ידי מתג ידני המותקן במקום שאישרה רשות כבאות;

(2)  מעל הבמה, קרוב למרכזה, ובמקום הגבוה ביותר, יותקנו מעל הגג שני מפוחים לפחות; המפוחים יאפשרו, קצב יניקת עשן שלא יפחת מ-8 החלפות אוויר בשעה; המפוחים יופעלו אוטומטית על ידי גלאי אש ועשן; אפשר יהיה להפעיל את המפוחים ידנית מן הבמה; המפוחים יעמדו בדרישות התקן הישראלי ת"י 1001 חלק 2.2.

הפרדת קיר קדמת הבמה בבמה משולבת תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.9.38.7 (א) במה משולבת תופרד מחלל המושבים על ידי קיר קדמת הבמה; קיר קדמת הבמה יהיה בנוי מחומרים לא דליקים בעלי עמידות אש של 120 דקות; הקיר יסתיים במפלס הגבוה ב-1.20 מטר או יותר מעל המפלס העליון של הגג שמעל חלל המושבים כמתואר בתרשימים 3.9.38.7 א' ו-3.9.38.7 ב'.

(ב)  בבמה משולבת, יהיו כל הפתחים בקיר קדמת הבמה מוגנים על ידי מכלולים בעלי עמידות אש של 90 דקות לפחות ליציבות ושלמות ו-30 דקות לבידוד בהתאם לתקן הישראלי, ת"י 1212; ואולם הפתח הראשי בקיר ההפרדה המיועד לצפייה בהצגה, יצויד במסך הפרדת אש ועשן הנסגר אוטומטית והעומד בדרישות פרט 3.9.38.8.

ת"ט תשס"ט-2009

(ג)   הדרישות בפרטי משנה (א) ו-(ב) לא יחולו על חלל הבנוי כמהתמ"ע והעומד בדרישות סימן ל"ז.

הגנות על פתחים בקיר קדמת הבמה תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.9.38.8 (א) נדרש להגן על פתח בקיר קדמת הבמה לפי פרט 3.9.38.7, יוגן הפתח על ידי מסך הפרדת אש ועשן או מסך מים העומדים בדרישות ת"י 1596.

(ב)  מסך הפרדת אש ועשן או מסך מים יופעלו באופן אוטומטי על ידי גלאי אש ועשן בתוספת גיבוי של מתג הפעלה ידני שיותקן במקום שהגישה אליו נוחה.

(ג)   מסך האש ימנע את מעבר האש והעשן בין חלל הבמה לחלל המושבים למשך 50 דקות.

(ד)  מסך הפרדת אש ועשן או מסך מים יאושר בידי מעבדה מוסמכת ומאושרת שהכירה נציבות כבאות והצלה.

שלד בניין בעבור צוגים וגלריות טכניות מעל במה או מעל במה משולבת תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.9.38.9 שלד הבנין המיועד לשאת גלריות טכניות, צוגים, תפאורות או כל ציוד טכני אחר, ייבנה מחומרים שמתקיימים בהם הדרישות החלות על שלד הבניין שחלל הבמה ממוקם בו.

 

 

גשרי תאורה ורמפות טכניות Catwalks תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.9.38.10 רוחב גשרי תאורה ולגריות טכניות המיועדים לשירות רכיבי תאורה או רכיבים טכניים אחרים, לא יפחת מ-56 ס"מ.

 

מערכת לכיבוי אש ועשן עבור במה או במה משולבת תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.9.38.11 (א) מעל במה או במה משולבת תותקן מערכת מתזים; מערכת המתזים תותקן בכל האגפים הסמוכים לבמה: אגף חדרי השחקנים, לרבות שירותיהם, אגף אחסנה והכנת תפאורות, אף בתי מלאכה, אגף אולמות לחזרות ואגף טכני.

(ב)  הדרישה בפרט משנה (א) לא תחול לגבי במה שנתקיימו בה כל התנאים האלה:

(1)   שטחה אינו עולה על 90 מ"ר;

(2)   גובה תקרתה נמוך מ-10 מטרים;

(3)   מסכים, תפאורות או רכיבים דליקים אחרים אינם ניתנים להסטה אנכית;

(4)   כמות האלמנטים התלויים הדליקים לא יעלה על סמך ראשי אחד, סינור אחד ומסך רקע אחורי אחד.

(ג)   בחלל הנמצא מתחת לרצפת במה או מתחת לרצפת במה משולבת שגובהו קטן מ-1.2 מטר, ושיש בו שטח אחסון לכיסאות או למושבי האולם בלבד, אין צורך במערכת מתזים, בתנאי שצדה התחתון של רצפת הבמה מצופה בלוח גבס חסין אש בעובי מינימלי של 16 מ"מ.

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

סימן ל"ט: חדר הקרנה (התקהלות)

חדר הקרנה תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.9.39.1 בחדר הקרנה יתקיימו דרישות המפורטות בסימן זה.

 

מקרן סרטים או וידיאו לסרט צילום מסוג ניטרו-צלולוזה תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.9.39.2 אין להשתמש במקרן סרטים או בוידיאו המשתמשים במקור אור המייצר חומרים מיוחדים או גזים רעילים, או המייצר קרינה מסוכנת או המשתמש בסרט צילום מסוג ניטרו-צלולוזה.

חדר הקרנה בעבור סרטים מסוג "סרט צילום בטוח" (Safety film) תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.9.39.3 בחדרי הקרנה שמשתמשים בהם בסרטי צילום מסוג "סרט צילום בטוח" (safety film) יתקיימו הדרישות האלה:

(1)  רצפה, קירות ותקרה התוחמים את חדר ההקרנה ייבנו מרכיבי מבנה קבועים, ועמידות האש שלהם תהיה בהתאם לדרישות החלות לגבי הבניין שחדר ההקרנה נמצא בו; הפתחים של חדר ההקרנה יהיו מוגנים;

(2)  שטח החדר לא יפחת מ-7.5 מ"ר בעבור מכונת הקרנה בודדת ותוספת של מינימום 3.70 מ"ר בעבור כל מכונת הקרנה נוספת;

(3)  מצדי כל מכונת הקרנה או מטול וכן מאחוריה, יהיה מרווח עבודה של 75 סנטימטרים לפחות; המרווח בין שתי מכונות הקרנה לא יפחת מ-75 סנטימטרים;

(4)  גובה תקרת חדר הקרנה לא יפחת מ-2.30 מטרים;

(5)  בכל חדר הקרנה תהיה דלת המצוידת במנגנון סגירה עצמית, והנפתחת החוצה ברוחב מינימלי של 80 סנטימטרים;

(6)  סך כל השטחים של אשנבי ההקרנה והפיקוח לא יעלה על 25% משטח הקיר המפריד בין חדר ההקרנה ואולם הצופים; בכל הפתחים יותקנו חלונות מזכוכית או מחומר אחר אשר יאטום את הפתח למעבר עשן;

(7)  במערכות אוורור, חימום, מיזוג אוויר ופינוי עשן יתקיימו תנאים אלה:

(א)   חימום חדר ההקרנה ייעשה על ידי מערכת מיזוג אוויר מרכזית או באמצעות גופי חימום סגורים משולבים במזגנים בודדים;

(ב)   מערכת מזגנים בודדים למיזוג אוויר ולאוורור חדר ההקרנה יהיו נפרדים מעמרכות האוורור וממיזוג האוויר של הבניין; יניקת אוויר צח תהיה מחוץ לבניין;

(ג)    מערכת לשחרור חום ועשן תיבנה מחומרים עמידי אש ותהיה נפרקדת ממערכות האוורור והפירים האחרים בבניין;

(ד)   מערכת האוורור, מיזוג האוויר והשליטה בעשן יתאימו לדרישות תקן ישראלי ת"י 1001 על כל חלקיו;

(8)  לכל חדר הקרנה יהיה מיתקן ומקום לליפוף סרטים ולאחסונם;

(9)  בחדר הקרנה, מותר לאחסן מכלים של חומרים מסוכנים כמפורט להלן:

(1)  עד 4 מכלים לחדר הקרנה;

(2)  נפח כל מכל לא יעלה על 0.5 ליטר;

(3)  המכלים יהיו עשויים חומר שאיננו שביר;

(10) מותקן שיותקן בחדר ההקרנה ציוד חשמלי לשימוש האולם ולשליטה בתאורה ובמערכות הקול של האולם.

שילוט חדר ההקרנה תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.9.39.4 על גבי צדה החיצון של דלת חדר ההקרנה ובתוך חדר ההקרנה יהיה שלט המסומן בברור שגובה אותיותיו לא יפחת מ-2.5 סנטימטרים ובו ייכתב: "חדרי הקרנה לשימוש בסרטים מסוג "סרט צילום בטוח" safety film בלבד".

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

סימן מ': חדר המתנה, קופות ומקומות לספורטאים (התקהלות)

חדר המתנה וקופות תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.9.40.1 (א) בתאטרון, אולם קונצרטים, בית קולנוע, אולם הרצאות ואולם כינוסים שמותקנים בהם מושבים קבועים יהיה חדר המתנה.

(ב)  שטחו של חדר ההמתנה, לאחר ניכוי השטחים שייועדו בו לפרסומת, לחנויות, לדוכנים, לפרוזדורים, למעברים ולחדרי מדרגות, ייקבע לפי חישוב זה:

(1)   תאטראות ואולמות קונצרטים – 0.5 מטר רבוע של שטח רצפה למושב;

(2)   בתי קולנוע, אולמי הרצאות וכינוסים – 0.15 מטר רבוע של שטח רצפה למושב.

(ג)   תאי הקופות למכירת כרטיסי כניסה יותקנו במקומות ובאופן שאין בהם כדי להפריע למעבר החופשי של הולכי רגל על מדרכה או מעברי ציבוריים, הן לנכנסים למקום ההתקהלות והן ליוצאים ממנו.

קופות למכירת כרטיסים במיתקן ספורט תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.9.40.2 (א) במיתקן ספורט תותקן קופה אחת לפחות לכל 2,000 צופים, זולת אם המיתקן נועד לכניסת צופים בלא תשלום באופן קבוע.

(ב)  הקופה תותקן במרחק שלא יפחת מ-10 מטרים מפתח הכניסה.

מוביל בכניסה למיתקן ספורט תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.9.40.3 במיתקן ספורט המיועד ליותר מ-1,000 צופים, יותקנו לכל פתח כניסה מובילים המתוחמים על ידי קיר מצד אחד ומוביל מצד שני, או על ידי מובילים משני הצדדים; גובה המוביל יהיה 90 סנטימטרים, אורכו לא יפחת מ-5 מטר והמרווח בין המוביל והקיר או בין המובילים 55 ס"מ; המובילים יותקנו באופן שלא יהוו מכשול ליציאה.

מקומות המיועדים לספורטאים במיתקן ספורט תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008 ת"ט תשס"ט-2008

3.9.40.4 במקומות המיועדים לספורטאים במיתקן ספורט יתקיימו דרישות אלה:

(1)   ברצפת השטחים המיועדים לבתי שימוש, למקלחות או למקומות ההלבשה יתקיימו הדרישות להתנגדות להחלקה כמפורט בפרט 3.1.2.9;

(2)   לא יהיו בליטות על הקירות, הדלתות החלונות הגובלים בזירת המשחקים, עד לגובה 2 מטרים לפחות מעל הרצפה; הזיגוג בחלונות יהיה מחומר לא שביר;

(3)   סביב המשטח המיועד למשחקי ספורט תהיה רצועה פנויה מכל מכשול שמידותיה כמפורט להלן:

(א)   למשחקי כדור רגל וכדורעף – 3 מטרים מקו הסימון, בכל כיוון;

(ב)   למשחקי כדור סל – 2 מטרים מקו הסימון, בכל כיוון;

(ג)    למשחקי חדור-יד – 2 מטרים לרוחב האולם מקו הסימון ו-1 מטר לאורך האולם מקו הסימון;

(4)   באולם ספורט, יהיו כל התקרות מחומר לא שביר ועמיד בפני חבטה של כדורי משחק;

(5)   באולם ספורט, הרצפה בזירת המשחקים, תהא מחומר בעל התנגדות להחלקה כמפורט בפרט 3.1.2.9, בלא חשמל סטטי ותהיה בנויה בדרך שיש בה כדי למנוע סיכונים תברואיים;

(6)   במגרש ספורט המיועד לכדור רגל הכניסה והיציאה מזירת המשחקים, המיועדת לספורטאים ולשופטים, ימוקמו באופן שתימנע הפרעה על ידי הצופים.

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

סימן מ"א: יציע הקהל וטריבונה (התקהלות)

יציע הקהל וטריבונה Grandstands תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.9.41.1 ביציע הקהל ובטריבונה יתקיימו דרישות אלה:

(1)  בטריבונה, בתוך הבניין, עומק מדרגת הישיבה (המרחק בין השורות) לא יפחת מ-75 סנטימטרים;

(2)  המושבים והמשטח התומך את רגלי הצופים ביציע הקהל יהיו מעוגנים באופן שלא תהיה אפשרות להזיזם;

ת"ט תשס"ט-2008

(3)  מותר להשתמש בכיסאות בודדים בתנאי שיהיו מעוגנים או קשורים זה לזה בשורות, למעט כיסאות בודדים אשר מספרם אינו עולה על 16, הממוקמים על מפלס אופקי והתחומים על ידי מעקים או קירות כדוגמת תאי-צפיה (Boxes);

יציע וטריבונה זמניים הבנויים עץ תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.9.41.2 ביציע זמני הבנוי מעץ יתקיימו דרישות אלה:

(1)  אפשר להתקין מחוץ לבניין יציע זמני ששלדו עשוי עץ בתנאי שהיציע ימוקם במרחק שאינו קטן מ-3 מטרים או במרחק שאינו קטן מ-2/3 גובה היציע, הגדול מביניהם, מכל בניין סמוך;

(2)  הדרישה בפסקה (1) לא תחול –

(א)   אם שלד הבניין הסמוך ליציע הוא בעל עמידות אש של 60 דקות לפחות, ושהפתחים של הבניין הסמוך ליציע הממוקמים בקיר החוץ הפונה אל היציע מוגנים מפני שריפה העלולה להתרחש ביציע;

(ב)   אם קיר בעל עמידות אש של 60 דקות מפריד בין היציע לבניין;

(3)  שטחו של יציע אחד, בהטלה אופקית, לא יעלה על 930 מ"ר ואורכו לא יעלה על 60 מטרים;

(4)  אם מותקנים שני יציעים או יותר, המרחק ביניהם לא יפחת מ-6 מטרים, או שהם יופרדו על ידי קיר בעל עמידות אש של 60 דקות;

(5)  מותר להתקין עד 3 יציעים במקבץ אחד;

(6)  אם נדרשים 2 מקבצי יציעים או יותר, המרחק בין מקבץ יציעים אחד למשנהו לא יפחת מ-15 מטרים, או שהמקבצים יופרדו על ידי קיר בעל עמידות אש של 120 דקות, שגובהו 60 סנטימטרים מעל מפלס המושבים;

(7)  הגובה המרבי של מפלס המושבים לא יעלה על 6 מטרים מעל הקרקע או מעל המפלס שעליו בנוי היציע;

(8)  בעבור יציעים ניידים, הממוקמים בתוך אוהל או מבנה ממברנה, הגובה המרבי לא יעלה על 3.7 מטרים;

(9)  על אף האמור בפסקאות (7) ו-(8), אם בשלד העץ מידות חתכי הרכיבים הקונסטרוקטיביים הם לפי דרישות סוג שלד 222-IV כמוגדר בסימן ב' לפרק ג', מותר שהגובה של מפלס המושבים לא יעלה על 12 מטרים, ובעבור יציע באוהל או במבנה המקורה ביריעה (ממברנה) הגובה לא יעלה על 7.5 מטרים;

(10) לעניין פרט זה, הדרישות החלות על יציע זמני הבנוי עץ יחולו על טריבונה זמנית הבנויה עץ.

יציע וטריבונה הניתנים לפירוק ולהרכבה תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.9.41.3 ביציע ובטריבונה היתנים לפירוק ולהרכבה יתקיימו דרישות סימן זה ובתנאים אלה:

(1)  יציע הניתן לפירוק ולהרכבה יהיה יחידה קונסטרוקטיבית עצמאית אשר תכיל את כל רכיבי המבנה לעמידה בכל הכוחות והמאמצים המופעלים עליה עקב עומסים עצמיים ועומסים שימושיים, לרבות ביסוסו ועיגונו לקרקע; רכיבי שלד היציע יתוכננו כך, שבמקרה  שרכיב הדרוש ליציבות המבנה לא הותקן, יהיה ניתן לזהות ויזואלית חוסר זה בבירור;

(2)  שלד המבנה יבוסס על יסודות בטון, בטון טרום, לוח פלדה או לוח עץ שמידותיהם יתוכננו בהתאם לתסבולת הקרקע; יסודות אלו יתוכננו ויבוצעו באופן שלא תיגרם הינתקות בין היסוד לקרקע, ושלא תהיה תזוזה של היסוד בתוך הקרקע בכל מצב עמיסה שהוא; שלד היציע יהיה מחובר ליסודות;

(3)  אם אין הפרדת אש בין יציע המושבים לבין החלל שמתחת ליציע המושבים, לא יאוחסנו בחלל חומרים דליקים או חומרים בעירים; ואולם בחללים ששטחם הכולל אינו עולה על 28 מ"ר או בחללים המוגנים על ידי מערכת מתזים מאושרת, אפשר לאחסן חומרים דליקים או בעירים;

(4)  לעניין פרט זה הדרישות החלות על יציע הניתן לפירוק והרכבה יחולו על טריבונה הניתנת לפירוק והרכבה.

עמידות אש של מושבים ביציע ובטריבונה זמנית תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.9.41.4 על מושבים ביציע זמני או בטריבונה זמנית לא יחול פרט 3.9.43.1.

 

 

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

סימן מ"ב: אלמנטי תצוגה וביתני תצוגה (התקהלות)

אלמנטי תצוגה תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.9.42.1 באלמנטים של תצוגה יתקיימו דרישות אלה:

(1)  תצוגה לא תמוקם או תופעל באופן שתפריע או שתמנע גישה למוצא בטוח או תסתיר את השלטים של דרכי המוצא או תמנע גישה לציוד כיבוי אש;

(2)  בעבור אחסון חומרים דליקים, לרבות אריזות דליקות, שאינם מוצגים, יותקן חדר אחסון המופרד מן הבניין על ידי רכיבים בעלי עמידות אש של 60 דקות והמוגן על ידי מערכת מתזים.

תצוגות תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.9.42.2 בתצוגות יתקיימו דרישות אלה:

(1)  מרחק ההליכה בתוך ביתן תצוגה או בכל אזור תחום אחר, עד למעבר ציבורי לא יעלה על 15 מטרים;

(2)  למפלס העליון של תצוגה רב-מפלסית, ששטחו גדול מ-28 מ"ר, יהיו 2 דרכי מוצא לפחות.

חומרי בניה לביתן תצוגה תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.9.42.3 ביתן תצוגה ייבנה מן החומרים האלה:

(1)  חומרים לא דליקים או חומרים בעלי רמת התלקחות מינימלית II בהתאם לתקן ישראלי ת"י 755;

(2)  מסכים ווילונות יעמדו בדרישות 3.10.3.1 תקן ישראלי, ת"י 5093: דליקות של וילונות לשימוש מוסדי או ציבורי;

(3)  חומרים לאלמנטים אקוסטיים ולקישוט, המכילים כותנה, נייר, חציר, שבבי עץ וכדומה יהיו מטופלים במעכבי בעירה. אין להשתמש בחומרים אשר לא ניתן לטפל בהם במעכבי בעירה;

(4)  פסקה (3) לא תחול, אם סך השטח של החומרים קטן מ-10% משטח הרצפה או הקיר.

הגנה במתזים בביתן תצוגה תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.9.42.4 המקומות המפורטים להלן יוגנו על ידי מערכת כיבוי אש אוטומטית:

(1)  ביתן, בעל מפלס אחד, מקורה בתקרה, ששטחו גדול מ-30 מ"ר;

(2)  כל מפלס, בביתן רב-מפלסי, אם המפלס הגבוה ביותר מקורה בתקרה. לעניין פרט זה, במקרים שבהם המרווח בין ביתני תצוגה קטן מ-3 מטרים, ייחשב השטח כרציף;

(3)  לעניין פסקה (1), תקרות עשויות מארג פתוח או מצללות, ששטחן הפתוח גדול מ-50% מן השטח הכולל של התקרה, כשפתחים אלו פזורים באופן אחיד, לא ייחשבו כתקרות.

ביתן רב-מפלסי תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.9.42.5 פרט 3.9.42.4 לא יחול לגבי ביתן רב-מפלסי, שיתקיימו בו דרישות סקר בטיחות בהתאם לדרישות סימן ל"ו.

מתזים לביתן זמני תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.9.42.6 בעבור ביתן זמני ניתן לספק מים למערכת מתזים על ידי חיבור לקו אספקת המים של הבניין שבו מותקן הבניין.

מערכות בישול ואש גלויה תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

3.9.42.7 בתוך ביתן, סידורי בטיחות אש נוספים החלים על שימוש במערכות בישול ואש גלויה יהיו לפי החלטת רשות כבאות.

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

סימן מ"ג: מושבים באצטדיון ובמיתקן ספורט

עמידות אש של מושבים ביציע הקהל תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

3.9.43.1 (א) המושבים ביציע הקהל באצטדיונים ובמיתקני ספורט פתוחים לשמים או המאושרים כמהתמ"ע, המעוגנים למשטח לא דליק, יהיו עשויים חומרים העומדים בדרישות 1.1.III לפי התקן הישראלי ת"י 755 או לפי כל התקנים האנגלים האלה:

(1)   עמידה ברמת דליקות 0 לפי BS EN 1021-01;

(2)   עמידה ברמת דליקות 1 לפי BS EN 1021-2;

(3)   עמידה ברמת דליקות 5 לפי Section 4 of BS 5852: 1990.

(ב)  במושבים המעוגנים למשטח דליק, יתקיימו דרישות 1.1.V לפי התקן הישראלי ת"י 755.

תק' (מס' 2) תשס"ב-2002

חלק ד' – בניה במרווחים ומעבר לקו רחוב

הגדרות תק' (מס' 2) תשס"ב-2002

4.01    בחלק זה –

"אומנה" – עמוד תמיכה או עמוד נושא קורה לחיזוק הבנין;

"ארגז רוח" – מבנה העוטף מזחילה וסוגר את המרווח הנוצר בין אגדי גג משופע וקיר חיצון של בנין;

"בליטה" – תקרה, עמוד, כרכוב או חלק אחר של בנין הבולט מקירותיו החיצוניים כלפי חוץ;

"בנין קיים" – בנין שניתן לגביו היתר בניה ערב תחילתן של תקנות אלה;

"ברי-סול" – אלמנט בולט בחזית בנין ובו לוחות אופקיים או אנכיים להסתרה מפני השמש;

"גבלית" – חלק מבנין הבולט מקירו החיצוני של הבנין;

"גשמה" – צינור אנכי הקולר את מי הגשם מהגג ומובילם את נקז גשמים או אל אמצעי סילוק אחר;

"חצר אנגלית" – שטח בחצר הבנין, שמפלסו מתחת למפלס הקרקע או המדרכה הסמוכה, המיועד לספק אור ואוורור לשטחים ולחללים במרתף הבנין;

"כרכוב" – גגון בולט ממבנה המשמש למטרת הצללה, הגנה מפני השמש או לנוי;

"מדרכה" – שטח המיועד למדרכה כחלק מדרך לרבות שטח הגובל בדרך ושבו יש זכות מעבר לציבור;

"מזחילה" – תעלה פתוחה אופקית, הקולטת מי גשם מגג משופע של בנין או של חלק ממנו ומובילה אותם אל הגשמה;

"מצללה (פרגולה)" – כהגדרתה בתקנות התכנון והבניה (היתר לעבודה מצומצמת), התשכ"ט-1968;

"סף" – אדן או מפתן, במישור התחתון של פתח, המקשר את שתי מזוזות הפתח;

"תקנות חישוב שטחים" – תקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים ואחוזי בניה בתכניות ובהיתרים), התשנ"ב-1992.

תחולה תק' (מס' 2) תשס"ב-2002

4.02    (א)  יראו כל תכנית כאילו היא מתירה את הקמתם של בנינים, על חלקיהם, כמפורט בחלק זה והוא כשאין הוראה מפורשת בתכנית האוסרת בניה זו.

(ב)  נקבעו בתכנית הוראות מפורשות לענין או לענינים הקבועים בחלק זה, ינהגו בנושאים אשר פורשו בתכנית לפי הוראות התכנית, ובכל יתר הנושאים שחלק זה דן בהם ינהגו לפי חלק זה; ואולם לא תאושר בתכנית בליטה מעבר לקו הרחוב במידה העולה על המידות המפורטות בסימן זה.

(ג)   אין באמור בסימן זה כדי להוסיף שטחי בניה מעבר לשטחי הבניה המותרים בהתאם להוראות תקנות חישוב שטחים.

בליטות המותרות מבנין תק' (מס' 2) תשס"ב-2002

4.03    ועדה מקומית תבא רשאית, בכפוף להוראות חלק זה, להתיר בנייתן של הבליטות המפורטות בטור א' בטבלה שלהלן (להלן – הטבלה) ובלבד שלא יבלטו מעבר למרחק כמפורט בטור ב' בטבלה או שאורכן, ביחס לרוחב המדרכה, לא יעלה על הקבוע בטור ג' בטבלה, הכל לפי הקטן, וכן שנתקיים בהן האמור בטורים ד' ו-ה' בטבלה ויתר הוראות חלק זה:

 

  טור א' טור ב' טור ג' טור ד' טור ה'  
1 2 3
מספר סוג בליטה אורך הבליטה מקו בנין צדי או אחורי אורך הבליטה מקו בנין קדמי שאיננו קו רחוב אורך הבליטה מקו בנין קדמי שהוא קו רחוב אורך הבליטה ביחס לרוחב מדרכה מרחק אופקי מינימלי בין אבן שפת מדרכה לבין קצה הבליטה גובה מינימלי ממדרכה או מפני הקרקע הערות
    במטרים במטרים במטרים   במטרים במטרים  
1 כרכוב, גג, ארגז רוח, מזחילה, גבלית, מסתור כביסה 0.75 0.75 0.75 ובמסתור כביסה – 0 0.6 2.4 ראה פרט 4.07
2 שלט ניצב למבנה 1.2 1.2 1.2 1/3 0.6 2.4 ראה פרט 4.07
3 מרפסת – אם אין כוונה אחרת משתמעת בתכנית 0 1.2 1.2 1/3 0.6 2.4 ראה פרט 4.07
4 סף, אומנה דבוקה, כותרת עמוד, סורג חלון, ברי-סול, ארגז מיזוג אויר, מערכת טיהור אויר, שלט צמוד חזית, סוכך מקופל 0.3 0.3 0.3 2.4 ממדרכה בלבד ראה פרט 4.07
5 סוכך, גגון בולט מעל כניסה למבנה או חלק ממבנה 3.0 3.0 3.0 0.6 2.4 ראה פרטים 4.07 ו-4.08
6 שער נפתח לרבות דלת (במצב פתוח) עד גבול המגרש עד קו הרחוב 0  
7 כנפי חלון או תריס עד גבול המגרש ללא הגבלה ללא הגבלה 0.6 2.4 ממדרכה בלבד ראה פרט 4.07
8 מרזב אנכי או זרבובית 0.2 0.2 0.2  
9 זרקור לרבות הזרוע התומכת בו 0 2.5 2.5 1/3 0.6 2.4 ראה פרט 4.07
10 עמודים או קורות ואלמנטי שלד לחיזוק בנין קיים או לתוספת קומות 0.75 0.75 0 קורות – 2.20  
11 ארובה, מערכת טיהור אוויר ומערכת מיזוג אויר כתוספת לבנין קיים 0.6 0.6 0 2.4  

הבטחת מראה הרחוב ומעבר תשתיות תק' (מס' 2) תשס"ב-2002

4.04    (א)  בליטה תעוצב ותמוקם תוך התחשבות בשאר חלקי הבנין והסביבה ולהנחת דעתו של מהנדס הועדה המקומית.

(ב)  בניה מעבר לקו רחוב לא תפגע במראה הרחוב ולא תפריע להנחת מיתקני תשתית או לשתילת עצים.

בליטות מעבר לקו מגרש תק' (מס' 2) תשס"ב-2002

4.05    בליטות מעבר לקו מגרש יותרו רק לעבר קו רחוב או שטח ציבורי פתוח.

 

הבלטת יסוד בנין תק' (מס' 2) תשס"ב-2002

4.06    תותר הבלטת יסודות הבנין מעבר לקו רחוב באישור מהנדס הועדה המקומית ובלבד שלא יעלו על מפלס פני הקרקע הסופיים של הרחוב.

איסור הקמת תמיכות ועמודים תק' (מס' 2)  תשס"ב-2002

4.07    בבליטות מספר 1 עד 5, 7 ו-9 בטור א' בטבלה, לא תותר הקמה של תמיכות או עמודים מחוץ לקו בנין אלא אם כן מתקיים בתמיכה או בעמוד האמור בטור ה' בטבלה.

 

תנאים נוספים להבלטת גגון או סוכך תק' (מס' 2)  תשס"ב-2002

4.08    על גגון, כאמור במספר 5, בטור א' שבטבלה, יחולו גם תנאים אלה:

(1)  רוחבו של הגגון, למעט סוכך מתקפל, בחלק הבולט, לא יעלה על כפל רוחבה של הכניסה שמתחתיו;

(2)  המרחק בין הקצה הבולט מעבר לקו בנין, צדי או אחורי, לבין המישור האנכי, העובר דרך גבול המגרש הצדי או האחורי, לפי הענין, כאשר מעברו נכס בנוי או נכס שעליו מותרת בניה, יהיה 1.5 מטרים לפחות.

בניה מותרת במרווח תק' (מס' 2) תשס"ב-2002

4.09    ועדה מקומית תהא רשאית להתיר את בנייתם של המפורטים להלן במרווח:

(1)  גדר שגובהה 1.5 מטרים לכל היותר ובאזורים שאינם מיועדים למגורים – 2 מטרים לכל היותר – מפני הקרקע הגבוהים ביותר, הסמוכים לגדר;

(2)  קיר תומך ובלבד שלגבי קיר תומך שבגבול מגרשים שגובלים זה עם זה, לא יעלה צירוף גובהו עם גובה הגדר הבנויה עליו מפני הקרקע הגובלת עמם – על 3 מטרים; ואולם אם בשל הפרש גבהים שבין אותם מגרשים, יש לבנות קיר כאמור בגובה העולה על 3 מטרים – לא יהא הקיר רצוף אלא מדורג בקפיצות אופקיות של 0.6 מטרים;

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

(3)  פיר, ארובה ותעלות אוורור למרתפים לרבות חצר אנגלית וכן יציאות חירום, ברוחב שלא יעלה על 1.5 מטרים ובגובה שלא יעלה על 1.5 מטרים ובתנאי שפתח הפליטה של הפיר, הארובה ותעלות האוורור כאמור, שאינם צמודים למבנה שמעל פני הקרקע, לא יפנה לעבר מגרש גובל בנוי או שמיועד לבניה; בחצר אנגלית המשמשת חלק מדרך מוצא יתקיימו גם דרישות 3.8.16.2;

(4)  חדר שנאים תת קרקעי, לרבות מהלך מדרגות מקורה בגובה המזערי הדרוש וכן תחנות טרנספורמציה זעירות עיליות ששטחם אינו עולה על 10 מטרים רבועים וגובהם אינו עולה על 1.8 מטרים;

(5)  מיתקני אשפה לבנין, מזגנים לחיפוי אקוסטי להם, ארונות חשמל ותקשורת, מכלי גז ומיתקני תשתית שונים שנועדו לשרת את הבנין, ובלבד שגובהם אינו עולה על 1.5 מטרים;

(6)  מיתקני תשתית תת קרקעיים כולל מכלי מים או דלק, גז בצובר, ולרבות מיתקנים עיליים הקשורים בהן, שגובהם אינו עולה על 1.5 מטרים;

תק' (מס' 2)  תשע"ג-2012

(7)  שביל להולכי רגל לרבות שביל מרוצף, כבש, חניה סלולה או מרוצפת לרבות דרך גישה לחניה;

תק' (מס' 2)  תשע"ג-2012

(8)  גשר להולכי רגל או כבש נגיש המוביל לכניסה מחזית צדדים ובלבד שרוחבו הכולל לא יעלה על מחצית המרווח הצדי ליהיה צמוד לקו הבנין או לבנין, ושגובה רום רצפתו לא יעלה על 1.5 מטרים ממפלס המדרכה;

תק' (מס' 2)  תשע"ג-2012

(8א) כבש המוביל לכניסה בחזית אחורית, לצורך ביצוע התאמות נגישות לאדם עם מוגבלות, ובלבד שיתקיימו בו תנאים אלה:

(1)   הכבש ימוקם תוך מזעור ההפרעה למשתמשי הבניין ומשתמשי הבניינים הגובלים בו, ולמיתקנים הקיימים בחזית האחורית ולשימוש הנעשה בהם;

(2)   רוחב המעבר החופשי של פני הכבש יהיה לפי המידה שנקבעה בת"י 1918 חלק 2 כהגדרתו בפרט 8.30;

תק' (מס' 2)  תשע"ג-2012

(9)  מדרגות וכבשים בלתי מקורים לירידה למרתפים, למשטחי חניה ולחצרות, ואם היה הדבר חובה לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, גם לעלייה מהם, למעט כבש ירידה לרכב ובלבד שגובהם אינו עולה על 1.5 מטרים;

(10) מדרגות, כבשים וגשר להולכי רגל ממפלס המדרכה לכניסה הקובעת לבנין, לרבות בתחום מרווח קדמי ומדרכה ובתנאי שלא יעברו את קו הרחוב;

(11) יסודות מבנה עד למפלס פני הקרקע הסופיים;

(12) מצללה הבולטת מעבר לקו הבנין עד 40% אל תוך המרווח ובלבד שהיא בנויה מחומרים קלים כגון עץ, מתכת או פלסטיק.

חלק ה': שלד בנין ובידודו התרמי והאקוסטי של הבנין

סימן א': פרשנות

הגדרות

5.01    בחלק זה –

"הטרחה" – כוחות פנימיים, מומנטים, מאמצים, עיוותים והשפעות אחרות הנגרמים בשלד על-ידי עמסים;

תק' תשמ"ו-1985

"מעבדה מאושרת" – מכון התקנים הישראלי וכל מי שאישר הממונה על התקינה לפי סעיף 12(א) לחוק התקנים, תשי"ג-1953;

"מצב גבולי" – ההטרחה העלולה לפגוע במצבו התקין של שלד או במהותו של שלד בנין המיועד למטרה מיוחדת או לגרום לאבדן יציבותו, לשבר, לדפורמציה גבולית, לפגיעה באטימות מיכלי נוזלים, לאבדן מהותו של שלד המחסין חמרים רדיו-אקטיביים ולפגיעות אחרות כיוצא באלה;

"מקדם הבטחון" – המספר המתקבל מחילוקה של ההטרחה הגורמת למצב גבולי בהטרחה המתהווה על-ידי עמסים הפועלים על הבנין;

"קיר כפול דופן" – קיר הבנוי משתי דפנות וביניהן חלל אוויר;

"קיר מסיבי" – קיר הבנוי מחומר מוצק או מלבנים או מבלוקים מלאים;

"קיר נושא" – קיר המהווה חלק משלד;

תק' (מס' 4)  תשס"ז-2007

"תסבולת" – הכוח הפנימי המקסימלי אשר יכול להתפתח בחתך, לרבות תסבולת חתך (SECTION CAPACITY) ותסבולת רכיב או מבנה;

תק' (מס' 4)  תשס"ז-2007

"תסבולת רכיב או מבנה" – העומס המקסימלי אשר הרכיב או המבנה מסוגלים לשאת;

תק' (מס' 4)  תשס"ז-2007

"תקרה הכוללת גופי מילוי מפח" – כל רצפה או תקרת צלעות או תקרת ערוגות מבטון מזוין, בעלת טבלה עליונה וטבלה תחתונה נושאת (חתך I), או טבלה תחתונה בלתי נושאת מסוג תקרת "רביץ" (חתך T), כאשר גופי המילוי של רצפה או תקרה כאמור, עשויים מפח גלי או מפח שטוח, בין שיש בהן את כל הרכיבים הנדרשים לפי תקן ישראלי, ת"י 466: חוקת הבטון, ובין אם חלקם או כולם חסרים;

תק' תשמ"ו-1985

"שלד" – (נמחקה).

תק' (מס' 3) תש"ם-1980

סימן ב': שלד הבנין

שלד בנין ומקדם הבטחון

5.02    (א)  כל בנין יהיה בעל שלד.

(ב)  שלד יתוכנן וייבנה באופן שתימנע פגיעה כלשהי במצבו התקין של הבנין, לרבות התהוות מצב גבולי.

תק' (מס' 3)  תש"ם-1980

(ג)   מילוי הוראות סעיף קטן (ב) יובטח באמצעות מקדם הבטחון שנקבע בתקן, ובאין תקן – בחוות דעת של בעל הכשרה מקצועית מתאימה בענין הנידון שהוסמך לכך מטעם שר הפנים.

תק' (מס' 3)  תש"ם-1980

(ד)  אם שלד הבנין בנוי מבטון לא מזויין, בטון מזויין, בטון דרוך ובטון טרום, הוא יתוכנן וייבנה בהתאם לתקן ישראלי ת"י 466.

תק' (מס' 4) תשס"ז-2007

(ה)  על אף האמור בפרט משנה (ד), על תיקון שלד שבו תקרה הכוללת גופי מילוי מפח, יחולו הוראות אלה:

(1)   תיקון השלד יתוכנן ויבנה בהתאם למקדמי הבטיחות החלקיים לעומסים ולחומרים, הן לצורך חישוב תקרות הכוללות גופי מילוי מפח במצב גבולי של הרס, והן לצורך תכנון חיזוקן, כפי שנקבעו בתקן ישראלי ת"י 466: חוקת הבטון, במהדורות אלה:

(א)   חלק 1 – מהדורת יוני 1987;

(ב)   חלק 2 – מהדורת ינואר 1979;

(ג)    חלק 3 – מהדורת יולי 1987;

(2)   תסבולת הגזירה לא תעלה על חוזקי הגזירה הנקובים בתקן ישראלי ת"י 466 במהדורות האמורות בפסקה (1); תסבולת הכפיפה תחושב על פי תקן ישראלי ת"י 466 העדכני;

(3)   לצורך תכנון וחישוב התיקון תוזנח תרומת הבטון לקבלת כוחות הגזירה; רכיבי החיזוק המתוכנן לתקרה יישאו את מלוא ההטרחה לגזירה;

(4)   חישוב הכוחות הפנימיים בתקרה הכוללת גופי מילוי מפח, ייעשה בשיטות פיסיקליות הנדסיות מהימנות ובהתאם להנחיות מהנדס הוועדה המקומית; לחישוב האמור יצורף טופס בדיקה לפי הנוסח שבנספח א' לסימן זה;

(5)   בחישובי תסבולת גזירה או כפיפה של תקרה הכוללת גופי מילוי מפח ניתן להסתמך על תקנים או כללים אחרים, ובלבד שאושרו בידי שר הפנים או מי שמונה על ידו לשם כך.

5.03  שיטת בניה תהא מבוססת על חישובים סטטיים ומבחנים הנדסיים ויתקיימו לגביה תנאים אלה:

(1)   החישובים הסטטיים יוכיחו כי נעשה בהם ניתוח ברור על פעולת הכוחות המתהווים בשלד על-ידי העמסים ונתמלאו הדרישות הקונסטרוקטיביות לגבי השלד תוך מתן הדעת על תכונות חמרי הבניה;

תק' (מס' 3)  תש"ם-1980 תק' (מס' 2) תשס"ה-2005

(2)   קיים ניסיון הנדסי לגבי השיטה המוצעת; באין ניסיון כאמור, ימציא מתכנן שלד הבנין חוות דעת של בעל הכשרה מקצועית מתאימה בענין הנדון שהסמיכו לכך שר הפנים, כי השיטה האמורה ראוייה לשימוש.

בדיקת ביסוס הבנין ושלדו תק' (מס' 3) תש"ם-1980 תק' תשנ"ח-1997

5.04    (א)  הקרקע שבה יוקם הבנין תיבדק בהתאם לתקן ישראלי ת"י 940, הדן בביסוס לבנינים.

 

 

תק' תשנ"ח-1997

(ב)  דוגמאות חומרי הבניה ומוצרי הבניה של השלד ייבדקו על ידי מעבדה מאושרת אשר תקבע את איכותם ואם נתקיימו לגביהם דרישות התקנים, להבטחת מילוי הוראות סעיף 5.02(ב), כלהלן:

(1)   בשלד עשוי פלדה – התאמת כל המוצרים לדרישות ת"י 1225 חלק 1 – חוקת מבני פלדה, לענין צינורות פלדה למבנים – ת"י 1458, לענין פחי סיכוך צורתיים מפלדה – ת"י 1508, והתאמת ציפויים של רכיבי השלד למטרות הגנה מפני שריפה – ת"י 1733 חלק 1.2;

(2)   בשלד עשוי בטון מזוין – התאמת הבטון ומרכיביו לדרישות ת"י 466 ולדרישות ת"י 118; לענין צמנט – ת"י 1, לענין אגרגאטים – ת"י 3, ולענין מוספים לבטון – ת"י 896. התאמת פלדה לזיון בטון לת"י 466, ת"י 580, ת"י 739 ות"י 893. התאמת פלדת דריכה לת"י 1735;

(3)   סיכוך גגות קלים בהתאם לדרישות ת"י 1556.

תק' תשנ"ח-1997

(ג)   נקבע בממצאי מעבדה מאושרת כי חומר אינו בהתאם לתקן –

(1)   תודיע המעבדה המאושרת לועדה המקומית על הדבר לאלתר;

(2)   תוך 7 ימים ימציא מבקש ההיתר לועדה המקומית חוות דעת של מתכנן שלד הבנין וחוות דעת של האחראי לביקורת בדבר איכות חומרי השלד הדרוש לפי סעיף 5.02(ב), לרבות הוראות בדבר אמצעים מתקנים; במידת הצורך ימסור מבקש ההיתר גם חוות דעת מאת מעבדה מאושרת בדבר ביסוס הבנין ושלדו, המסתמכת על ניסוי העמסה לפי ת"י 252 ועל בדיקות השלד, לפי ת"י 261 חלק 6 ות"י 118.

(ד)  רשאי המהנדס לפטור בעל היתר או מהנדס האחראי על ביצוע השלד מהחובה לקיים הוראות סעיפים קטנים (א)-(ג), אם קיימות לדעתו נסיבות מיוחדות מצדיקות.

חומרי בניה ושיטות פסולים תק' (מס' 2) תשס"ה-2005

5.05    (א)  לא ייבנה שלד, כולו או מקצתו, מחומרים שאינם בהתאם לתקן; חומר בניה שאינו בהתאם לתקן יסולק מאתר הבניה.

(ב)  לא ייבנה שלד על פי שיטת בניה שלא מתקיימות בה הוראות כל דין לרבות פרט 5.03.

(ג)   נבנה חלק כלשהו מהשלד מחומרים שאינם בהתאם לתקן או על פי שיטת בניה שאינה ממלאת אחר הוראות כל דין – ייהרס השלד או יתוקן.

תק' (מס' 4) תשס"ז-2007

(ד)  על תיקון שלד שבו תקרה הכוללת גופי מילוי מפח, יחולו הוראות פרט 5.02(ה).

עמסים

5.06    (א)  בחישובים הסטטיים יובאו בחשבון בנוסף למשקלו העצמי של הבנין העמסים והגורמים כלהלן:

(1)   עומס שימושי המהווה את העומס הגדול ביותר העלול להיגרם עקב שימוש בבנין בהתאם לייעודו ובלבד שלא יפחת מהעומס שנקבע בתקן ישראלי ת"י 412;

(2)   עומס שלג על הגג שנקבע בתקן ישראלי ת"י 412;

תק' (מס' 3) תשמ"ג-1983 תק' (מס' 3)  תשע"ב-2012

(3)   עומס כתוצאה מרוחות שנקבע בתקן ישראלי ת"י 414;

 

תק' (מס' 3) תש"ם-1980

(4)   עומס כתוצאה מרעידת אדמה שחישובו יבוסס על תקן ישראלי ת"י 413;

(5)   ההשפעה הדינמית של תנועת מכונות, מעליות, מנופים, כלי רכב וכיוצא באלה;

(6)   העמסים העלולים לפעול על חלקי השלד בעת הקמת הבנין.

(ב)  בכפוף לסעיף 5.06(א)(6) תתוכנן שיטת בנייתו של שלד המבטיחה קיום הוראות סעיף 5.02(ב).

צירוף עמסים בחישובים הסטטיים

5.07    (א)  בחישובים הסטטיים של כל חלק מחלקיו של השלד יובא בחשבון אותו צירוף של העמסים המפורטים בסעיף 5.06(א), הגורם להטרחה המקסימלית.

(ב)  החישובים הסטטיים של גג לא יתבססו על הנחה שלפיה פועלים בעת ובעונה אחת עומס הנגרם מרוחות ועומס הנגרם על-ידי שלד או עומס שימושי.

(ג)   חישובים סטטיים לא יתבססו על הנחה לפיה עומס הנגרם מרוחות ועומס הנגרם מרעידת אדמה פועלים בעת ובעונה אחת.

עומס אפקי על מעקה תק' תשל"ב-1971 תק' תשמ"ב-1982

5.08    העומס האפקי על מעקה של מרפסת, של חדר מדרגות או של גג, ייקבע על פי החישובים שהוגשו על-ידי האחראי על ביצוע השלד ובלבד שלא יפחת מהעומס שנקבע בתקן הישראלי ת"י 1142.

חובת שילוט לציון עומס שימושי מותר

5.09    עולה העומס השימושי על רצפה של חמש מאות קילוגרמים למטר מרובע, יוצב במקום בולט לעין שלט לציון העומס השימושי המותר על הרצפה האמורה.

 

תק' (מס' 4) תשס"ז-2007

נספח א'

(פרט 5.02(ה)(4))

טופס בדיקה מפורטת לצורך קבלת היתר בניה לתיקון תקרה הכוללת גופי מילוי מפח

נתונים נדרשים של התקרה הקיימת
גאומטריה כללית
  הוגש אם לא הוגש, הנימוק לכך לא הוגש הערות
מפתחים    
המשכיות    
כיווניות    
קורות    
כותרות עמודים    
גאומטריה מקומית
  הוגש אם לא הוגש, הנימוק לכך לא הוגש הערות
נתוני חתכים    
עומסים
משקל עצמי    
עומס קבוע נוסף    
עומס שימושי    

 

חומרים
  הוגש אם לא הוגש, הנימוק לכך לא הוגש הערות
סוג הבטון    
סוג הפלדה    
תכניות
  הוגש אם לא הוגש, הנימוק לכך לא הוגש הערות
סידור צלעות    
מיקום עמודים    
קורות    
חתכים מקומיים    
דוח מיפוי מעבדה    
תיאור המצב הכללי של התקרה הנבדקת:
אופן החישוב לתיקון התקרה:
תיאור שיטת החישוב:
תיאור כלי החישוב (תוכנות מחשב):
חתימת עורך החישוב הסטטי:

 

גאומטריה כללית
  הוגש אם לא הוגש, הנימוק לכך לא הוגש הערות
מפתחים    
המשכיות    
כיווניות
(חד-כיוונית/
דו-כיוונית)
   
קורות (בולטות או שטוחות)    
כותרות עמודים (בולטות או שטוחות)    
גאומטריה מקומית
  הוגש אם לא הוגש, הנימוק לכך לא הוגש הערות
נתוני חתכים    
תוצאות החישוב
מהלכי כוחות פנימיים (מומנטים, כוחות גזירה)    
חישוב מאמצי גזירה באזורי הסמכים    
שקיעות    
מסקנות וקביעת הצורך בחיזוק התקרה:
שיטת החיזוק
  הוגש אם לא הוגש, הנימוק לכך לא הוגש הערות
תיאור שיטת החיזוק מלווה בפרטים משורטטים    
חישוב תרומת החיזוק להגדלת התסבולת לגזירה ולכפיפה    
חתימת עורך החישוב הסטטי:

 

סימן ג': איטום בנין נגד טחב ולחות

איטום נגד טחב ורטיבות

5.30    כל אימת שגבהו היחסי של נכס, שיפוע הקרקע שלו או כל גורם אחר בסביבה עלולים לגרום לחדירת מים ורטיבות לבנין ולהתהוות טחב בחלקי הבנין, יאוטם חלקו התחתון של הבנין למניעת חדירת מי גשם, מי תהום וזרמי מים תת-קרקעיים לתוכו.

תק' תשמ"ז-1987

5.31    (בוטל).

מניעת חדירת מים ורטיבות דרך קירות חיצונים

5.32    קירותיו החיצונים של בנין יתוכננו וייבנו באופן המונע חדירת מים ורטיבות לתוכו מבחוץ.

 

איטום בחמרים אספלטיים

5.33    (א)  גגו של בנין, קירות ורצפות של המרתפים והמקלטים התת-קרקעיים ורצפות חדרי השירות למעט אלה שבקומה התחתונה, יאוטמו בחמרים אספלטיים.

תק' (מס' 2) תשמ"ט-1989

(ב)  טיב החמרים המתאימים ושיטת האיטום ייקבעו בידי עורך הבקשה או האחראי לביקורת, לפי הענין, בהתאם לכללי המקצוע המקובלים.

הרחקת מי הצפה

5.34    מרתף או מקלט תת-קרקעי שאינו מנוקז בדרך גרוויטציונית והנמצא במקום שעלול להיות מוצף על-ידי מי תהום, מי גשם או דליפות מצנרת אספקת המים או מערכת ביוב, יצוייד במערכת שאיבה המסוגלת להסיר מעליו את מי ההצפה.

הפעלה אוטומטית של משאבות ניקוז

5.35    (א)  במרתף של בנין רב-קומות או בנין המשמש להתקהלות ציבורית, שאינו מנוקז בדרך גרוויטציונית והמכיל קנרטורים, משאבות מים, או מכונות לאיוור, להסקה או להפעלת מעליות, יותקן תחת רצפתו בור אטום ובו משאבות ניקוז להסרת מי ההצפה מעליו.

(ב)  משאבות הניקוז יופעלו באופן אוטומטי עם עליית פני המים במרתף לגובה העלול לסכן את פעולתם התקינה של הגנרטורים והמכונות האחרות שבמרתף.

נדבך ראש

5.36    (א)  קיר הנמשך והעולה מעל פני גג יכוסה בנדבך ראש שמשטחו העליון יהיה משופע כלפי הגג.

(ב)  נדבך ראש יהיה עשוי מחומר מגן אשר ימנע חדירת מים ורטיבות לקיר.

עובי קיר

5.37    בקביעת עביו של קיר יובאו בחשבון, בנוסף לחישובים הדרושים לקיום הוראות סעיף 5.02(ב), הדברים האלה:

(1)   שיטת הבניה ותכונות חמרי הבניה;

(2)   חמרי המליטה וציפוי הקיר;

(3)   בידודו של הקיר נגד חום, קור, רטיבות ורעש.

חמרי בניה ומליטה

5.38    חמרי הבניה והמליטה לבניית קיר יהיו בהתאם לתקן.

בידוד תרמי תק' (מס' 5) תשנ"ו-1996 תק' תשס"א-2001 תק' (מס' 4)  תשס"ב-2002

5.39    (א)  בידודם התרמי של אלמנטי המעטפת של בניני מגורים יתוכנן ויבוצע בהתאם לתקן ישראלי, ת"י 1045 – חלק 1; של בתי ספר וגני ילדים יתוכנן ויבוצע בהתאם לתקן ישראלי, ת"י 1045 – חלק 2, של בניני משרדים יתוכנן ויבוצע בהתאם לתקן ישראלי, ת"י 1045 – חלק 3: בידוד תרמי של בנינים: בניני משרדים ושל בתי חולים יתוכנן ויבוצע בהתאם לתקן ישראלי, ת"י 1045 חלק 5 – בידוד תרמי של בנינים: בתי חולים.

תק' תשס"א-2001 תק' (מס' 4)  תשס"ב-2002

(ב)  בידודם התרמי של אלמנטי המעטפת של בנינים שאינם בניני מגורים, בתי ספר, גני ילדים, בניני משרדים או בתי חולים, יתוכנן ויבוצע כך שיבטיח כי ההתנגדות התרמית האופיינית המזערית שלהם תהיה

תנאים להתקנת מערכת מיזוג אוויר בבנין תק' תשס"ו-2006

מ"ר x מעלות c0

תק' תש"ף-2019

0.3

ווט

ובאזורים הרריים, בערבה ובעמק בית שאן, בידודם התרמי של אלמנטי המעטפת של בנינים שאינם בניני מגורים, בתי ספר, גני ילדים, בניני משרדים או בתי חולים, יתוכנן ויבוצע כך שיבטיח כי ההתנגדות התרמית האופיינית המזערית שלהם תהיה

מ"ר x מעלות c0

תק' תש"ף-2019

0.7

ווט

תק' תש"ף-2019

5.40    (בוטל).

תק' תש"ף-2019

5.41    (בוטל).

תק' תש"ף-2019

5.42    (בוטל).

תק' תש"ף-2019

5.43    (בוטל).

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

סימן ד' – עמידות אש של שלד הבנין

עמידות אש תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

5.60    בעמידות האש של שלד הבניין יתקיימו דרישות סימן ב' בפרט ג' לחלק ג'.

 

תק' תש"ף-2019

חלק ו' – (בוטל)

 

חלק ז': הוראות מיוחדות בנוגע לבנין גבוה, לבנין רב-קומות ולבנינים אחרים

סימן א': פרשנות

הגדרות תק' (מס' 3) תש"ם-1980

7.00.01 בחלק זה –

 

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

"דלת אש" – (נמחקה);

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

"חדר מדרגות מוגן" – (נמחקה);

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

"חומר דליק" – (נמחקה);

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

"מחיצת אש" – (נמחקה);

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

"מינהרה" – (נמחקה);

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

"מיתקן טכני" – (נמחקה);

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

"מיתקני בטיחות אש" – (נמחקה);

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

"מערכת מדרגות חיצונית" – (נמחקה);

תק' (מס' 2) תשס"ז-2007

"מפעל אספקת מים מקומי" – (נמחקה);

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

"מ"ר" – (נמחקה);

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

"פיר" – (נמחקה);

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

"פרוזדור" – (נמחקה);

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

"קיר-אש" – (נמחקה);

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

"רשות כבאות" – (נמחקה);

"שלד" – כמשמעותו בתקנות התכנון והבניה (חישובים סטטיים ותכניות קונסטרוקציה), תשכ"ח-1968.

תחולה תק' (מס' 3) תש"ם-1980 תק' (מס' 3) תשמ"ט-1989 תק' תשנ"א-1990 תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

7.00.02 הוראות סימנים א', ט"ז ו-י"ז יחולו על בנין גבוה ובנין רב-קומות בלבד, זולת אם נאמר אחרת בחלק זה או חלק י"ז.

 

 

תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

סימן ב': (בוטל)

תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

7.00.03 (בוטל).

תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

7.00.04 (בוטל).

תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

7.00.05 (בוטל).

תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

7.00.06 (בוטל).

תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

7.00.07 (בוטל).

תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

סימן ג': (בוטל)

תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

7.00.08 (בוטל).

תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

7.00.09 (בוטל).

תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

7.00.10 (בוטל).

תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

7.00.11 (בוטל).

תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

7.00.12 (בוטל).

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

סימן ד': הפרדה בין קומות השירותים ובין יתר חלקי הבנין

תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

7.00.30 (בוטל).

תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

7.00.31 (בוטל).

תק' (מס' 3) תש"ם-1980

סימן ה': מידותיהן של מדרגות בבנין

(בוטל)

תק' (מס' 3) תש"ם-1980

סימן ה': גגו של בנין גבוה או רב-קומות

צורת הגג

7.00.80 (א)  גגו של בנין גבוה או רב-קומות יהיה שטוח או בעל שיפוע קל שאינו עולה על 10%.

(ב)  הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על גגות מגדלים או בנינים שבנייתם מותרת מעל מפלס הגג כמפורט בסעיף 7.00.81.

בניה מותרת על מפלס הגג תק' (מס' 3) תשנ"ו-1995

7.00.81 (א)  בנייתם של אלה מותרת מעל מפלס הגג בבנין גבוה או בבנין רב-קומות –

(1)   המשך חלל חדר המדרגות;

(2)   חדר מכונות להפעלת מעלית;

(3)   חדר מכונות להפעלת איוור ומיזוג אוויר ותאים למפחי אוויר;

(4)   מאגרי מים;

(5)   תא מצנח האשפה וכלי ניקויו.

(ב)  בנייתם של הבנינים המפורטים בסעיף קטן (א) לא תותר אלא אם יתקיימו תנאים אלה:

(1)   שטחם הכולל לא יעלה על 25% משטח הגג;

(2)   איתורם לא יפגע לדעת הועדה המקומית בצורת הגג.

תק' (מס' 3)  תשנ"ו-1995

(ג)   על אף האמור בסעיף זה, על בניה למגורים בלבד, מעל מפלס הגג בבנין גבוה או בבנין רב-קומות יחולו ההוראות המיוחדות שבסעיף 7.00.83.

תק' תש"ף-2019

7.00.82 (בוטל).

בניה למגורים מעל מפלס הגג בבנין קיים תק' (מס' 8)  תשס"ט-2009

7.00.83 בבנייה מעל למפלס הגג בבניין קיים יתקיימו דרישות סימן ל' בחלק ג'.

 

תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

7.00.84 (בוטל).

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

סימן ו': (בוטל)

תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

7.01.00 (בוטל).

תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

7.02.00 (בוטל).

תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

7.03.00 (בוטל).

תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

7.04.00 (בוטל).

תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

7.05.00 (בוטל).

תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

7.06.00 (בוטל).

תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

7.07.00 (בוטל).

תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

7.08.00 (בוטל).

תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

7.09.00 (בוטל).

תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

7.10.00 (בוטל).

תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

7.11.00 (בוטל).

תק' (מס' 3)  תש"ם-1980

סימן ז': שלד הבנין

תחולה

7.30.00 (א)  הוראות חלק ה' המתייחסות ליציבות שלד הבנין, לתכניות קונסטרוקציה ולחישובים סטטיים יחולו לגבי בנין גבוה ורב-קומות, בשינויים המחוייבים לפי הענין.

(ב)  הוראות סימן זה יחולו לגבי –

(1)   בנין רב-קומות;

(2)   בנין גבוה שגבהו מעל רצפת הקומה הנמוכה ביותר או מעל פני הקרקע הנמוכים ביותר שלידו עולה על 20.00 מטרים;

(3)   בנין שהיחס בין גבהו לרחבו הממוצע עולה על 2:1.

חישובים סטטיים

7.31.00 בכפוף לתקנות התכנון והבניה (חישובים סטטיים ותכניות קונסטרוקציה), תשכ"ח-1968, יכללו החישובים הסטטיים של בנין כאמור בסעיף 7.30.00(ב) את כל העמסים והכוחות הפועלים על הבנין ועל חלק מחלקיו, הכל בהתאם לייעוד הבנין.

עמסים אנכיים

7.32.00 (א)  העמסים האנכיים הפועלים על בנין כאמור ועל חלק מחלקיו יחושבו בהתאם לתקן ישראלי ת"י 412.

(ב)  הפחתתו של העומס השימושי בחישוב העמודים והיסודות של הבנין תיערך בהתאם לתקן האמור.

(ג)   תקרות בנינים תת-קרקעיים המשמשות למכבי-אש כגישות לקירות חוץ או כמדרכה או מעבר לכלי רכב, תשאנה עומס מחולק של 1.0 טון למטר מרובע או עומס מרוכז של 5.0 טון מגלגל של כלי רכב, הכל לפי העומס הגדול.

עומס הרוח תק' (מס' 3) תשע"ב-2012

7.33.00 חישוב עוצמתם של כוחות הרוח הפועלים על בניין ייערך כאמור בסעיף 5.06(א)(3), בהתאם לתקן הישראלי ת"י 414.

עומס הנגרם על-ידי רעידת אדמה

7.34.00 חישוב העומס העלול להיגרם על-ידי רעידת אדמה ייערך בהתאם להוראות המפורטות בסעיף 5.06(א)(4).

עומס מקסימלי

7.35.00 (א)  חישוב יציבות השלד על חלקיו יכלול העמסות אלה:

(1)   ההעמסה האפקית עקב רוח או רעידת אדמה הגורמת למאמצים מקסימליים, בהנחה שהכוחות האפקיים עלולים לתקוף בכל כיוון שהוא;

(2)   לעומס העלול להיגרם על-ידי רעידת אדמה ייווסף אותו חלק מהעומס השימושי המוגדר בתקן;

(3)   לעומס העלול להיגרם על-ידי כוחות הרוח ייווסף העומס השימושי או אותו חלק ממנו הגורם יחד עם שאר העמסים למאמצים מקסימליים.

(ב)  בחישוב יציבות השלד על חלקיו לא יצורפו העומס העלול להיגרם על-ידי כוחות הרוח והעומס העלול להיגרם עקב רעידת אדמה.

הקשחת השלד

7.36.00 בבנין כאמור בסעיף 7.30.00(ב) תתוכנן מערכת אלמנטים מקשיחים הן במישורים אפקיים והן במישורים אנכיים, המסוגלים לשאת את כל העמסים האפקיים המפורטים בסעיף 7.35.00.

אלמנטים מקשיחים אנכיים

7.37.00 (א)  ואלה האלמנטים המקשיחים האנכיים המסוגלים לשאת את ההטרחה הנובעת מהעומס המקסימלי כמפורט בסעיף :7.35.00

(1)   קירות בודדים;

(2)   קירות במערכות;

(3)   מסגרות קשיחות;

(4)   מסבכים אנכיים.

(ב)  בחישוב הכוחות הפועלים על האלמנטים המקשיחים האמורים תובא בחשבון האכסצנטריות על הכוחות התוקפים ביחס למרכז הקשיחות, והאכסצנטריות האמורה לא תהיה קטנה מ-5% מאורך ציר הבנין הניצב לכיוון פעולת העומס האפקי.

נשיאת מאמצים מסביב לפתחים בקיר המשמש אלמנט מקשיח

7.38.00 (א)  בקביעת קשיחות קיר מסיבי המשמש כאלמנט מקשיח יובאו בחשבון מידות הפתחים שבו אם ארכם גדול מ-1/4 אורך הקיר וגבהם עולה על 1/4 גובה הקומה.

 

תק' תשל"ב-1971

(ב)  האחראי לביצוע השלד יתכנן את נשיאת כל המאמצים מסביב לפתח האמור.

דיאפרגמות אפקיות

7.39.00 (א)  תקרות הביניים בבנין כאמור בסעיף 7.30.00(ב) ישמשו כדיאפרגמה קשיחה המעבירה את העומס האפקי אל האלמנטים האנכיים בכל קומה.

(ב)  התקרות האמורות ישאו את כל כוחות הגזירה והמומנטים המתעוררים בהן עקב הכוחות האפקיים, על ידי שימוש באמצעים אלה:

(1)   תקרה מסיבית או הוספת צלעות מחלקות בתקרת צלעות;

(2)   עיבוד פרטי החיבורים בין הקירות המקשיחים ובין התקרה הבולטת מעבר להם באופן שהתקרה תוכל לשאת גם את כוחות הפיתול שיתעוררו שם;

(3)   בתקרת צלעות תוצק פלטת בטון עליונה, זולת אם לפי החישובים הסטטיים מסוגלות הצלעות לבדן לשאת את ההטרחה הנובעת מהיות התקרה דיאפרגמה אפקית.

(ג)   בתקרות המורכבות מאלמנטים טרומיים יש להבטיח העברת הכוחות בין הדיאפרגמות האפקיות ובין האלמנטים המקשיחים.

דפורמציות תק' תשל"ב-1971

7.40.00 (א)  האחראי לביצוע השלד יחשב את ההזזה האפקית המקסימלית של הפינה העליונה של הבנין כאמור בסעיף 7.30.00(ב) עקב העומס האפקי המקסימלי.

(ב)  בחישוב ההזזה האמורה תובא בחשבון גם שקיעה אלסטית של קרקע היסוד עקב ההעמסה האפקית.

(ג)   הוראות סעיף קטן (ב) לא יחולו על בנין כאמור המבוסס על סלע שמאמצו המותר עולה על 8 ק"ג/סמ"ר.

(ד)  שיעור הזזה האפקית המקסימלית המותר לא יעלה על 1/2000 מגובה הבנין.

(ה)  שיעור ההזזה היחסית המקסימלית בין שתי תקרות סמוכות בפינות העליונות שלהן, לא יעלה על 1/1000 מגובה הקומה שביניהן.

יציבות נגד הפיכה

7.41.00 בשלד בנין כאמור בסעיף 7.30.00(ב) לא יעלה המומנט המהפך עקב העומס האפקי המקסימלי על 2/3 מהמומנט המייצב עקב המשקל העצמי בלבד.

חישוב השלד תק' (מס' 3) תש"ם-1980

7.42.00 (א)  בכפוף לאמור בחלק ה', לא ייבנה שלד בנין כאמור בסעיף 7.30.00(ב), אלא מבטון מזויין, בטון דרוך, בטון טרום או קונסטרוקצית פלדה.

(ב)  שלד כאמור בנוי מבטון מזויין, בטון דרוך ובטון טרום יחושב כמפורט בסעיף 5.02.

(ג)   שלד כאמור בנוי מקונסטרוקצית פלדה יחושב בהתאם לתקן.

הגנה על שלד מקונסטרוקצית פלדה תק' (מס' 3) תש"ם-1980

7.43.00 (א)  שלד מקונסטרוקצית פלדה יצופה ציפוי מגן נגד אש (להלן – ציפוי), שיהיה עמיד אש למשך זמן כדלקמן:

(1)   הציפוי עם שלד מקונסטרוקצית פלדה יהווה אלמנט עמיד אש של 3 שעות לפחות;

(2)   על אף האמור בפסקה (1), הציפוי עם שלד של תקרות וקירות פלדה יהווה אלמנט עמיד אש של שעתיים לפחות;

(3)   על אף האמור בפסקאות (1) ו-(2) הציפוי עם שלד מקונסטרוקצית פלדה במרתף הבנין יהווה אלמנט עמיד אש של 4 שעות לפחות.

(ב)  הציפוי האמור בסעיף זה ייעשה בדרכים אלו:

(1)   עמודי פלדה יצופו מסביב באחד מחמרים אלה: בטון, בטון קל, לבני סיליקט, בלוקי בטון, בלוקי גבס, טיח או חומר בידוד אחר שאושר על-ידי מעבדה מוכרת כמשמעותה בסעיף 5.01 ויבטיח את עמידות אש הנדרשת;

(2)   אם הציפוי עשוי מחומר העלול להתקלף, יחוזק החומר ברשת פלדה שעל גביה חישוקים מחוטי פלדה.

(ג)   לא יהיו פתחים בציפוי העמודים: חללים הנוצרים בפנים העמוד עקב הציפוי, יופרדו לפחות בין קומה לקומה או בכל 4.00 מטרים גובה.

תק' (מס' 2)  תשנ"ב-1992

(ד)  (1)   על אף האמור בסעיף קטן (א), בבנין שישמש לפי האמור בהיתר הבניה בעיקר מגורים, הזמן שבו חייב שלד מקונסטרוקצית פלדה על ציפויו להיות עמיד אש, יהא הזמן שנקבע בנספח לסימן זה.

(2)   סעיף קטן זה יחול על כלל הבנינים הנועדים כאמור לשמש בעיקר מגורים, וההגבלות לתחולתו של סימן זה שבסעיף 7.30.00(ב), לא יחולו.

(3)   לענין סעיף קטן זה, "שלד" – לרבות אותם חלקי הבנין, מקונסטרוקצית פלדה על ציפוייהם, שאינם נושאים ומעבירים עומסים מכל סוג לקרקע הנושאת את הבנין והדרושים להבטחת יציבותו.

שלד מאלמנטים טרומיים

7.44.00 לא ייבנה שלד בנין כאמור בסעיף 7.30.00(ב) מאלמנטים טרומיים אלא אם יתמלאו תנאים אלה:

(1)   האלמנטים הטרומיים יהיו מסוגלים לשאת את ההטרחות המוטלות עליהם;

(2)   בכפוף לאמור בסעיפים 7.36.00, 7.37.00 ו-7.39.00, תובטח העברת מלוא הכוחות על-ידי החיבורים המחברים את האלמנטים הטרומיים.

חיזוק השלד לשעת חירום

7.45.00 ואלה אמצעי הבטיחות שיינקטו להגדלת כושר עמידתו של שלד בנין כאמור בסעיף 7.30.00(ב) נגד הדף אוויר וחדירת רסיסי פצצות בשעת חירום:

(1)   קירות מסיביים, הן פנימיים והן חיצוניים, במספר רב;

(2)   חיזוק התקרות על-ידי הגדלת עבין.

חיזוק התקרות

7.46.00 (א)  חיזוק התקרות, לענין סעיף 7.45.00(2) בבנין אשר שטח פתחי חלונותיו פחות מ-20% משטח קירותיו החיצוניים, יכול שיבוצע באחת הדרכים כלהלן:

(1)   ייבנו תקרות מלאות מבטון מזויין שעבין 12 ס"מ לפחות, או תקרת בטון מזויין שעביה 15 ס"מ לפחות, מעל כל קומה שלישית;

(2)   תיבנה תקרת צלעות אם יתמלאו תנאים אלה:

(א)   שכבת הבטון מעל לצלעות תהיה בעובי של 8 ס"מ לפחות;

תק' (מס' 3) תש"ם-1980

(ב)   המילוי בין הצלעות יהיה מבלוקים מלאים מאיטונג, בטקל, בלוקי גג מבטון או חומר אחר בעל תכונות דומות

(ג)    בחישוב העובי המינימלי של התקרה כמפורט בפסקה (1) יחושבו כל 3 ס"מ מגובה הבלוקים האמורים במקום ס"מ אחד עובי בטון מזויין.

(ב)  פתחי מרפסות אשר מאחוריהן קירות מילוי בעובי של פחות מ-20 ס"מ, דינם לענין סעיף זה כדין פתחי חלונות.

(ג)   חישוב אחוז הפתחים בבנין כאמור בסעיף קטן (א) ייקבע לפי קירות הבנין בעלי שטח חזית החלונות הגדול ביותר.

עמידות אש של שלד הבנין תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

7.47.00 (א) בשלד הבנין של בניין גבוה ובנין רב-קומות יתקיימו דרישות סימן ב' בפרק ג' לחלק ג'.

(ב)  שלד של בנין גבוה ובנין רב-קומות יהיה בנוי מאלמנטים עמידי אש.

 

תק' (מס' 2)  תשנ"ב-1992

נספח

(סעיף 7.43.00(ד))

פרשנות

 1. (א) בנספח זה –

"בנין א'" – מבנה של דירה אחת או של מספר דירות, לכל גובהו, ובלבד שאף חלק משטחה של דירה אחת נמצא מעל שטחה של דירה אחרת שבאותו מבנה;

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

"בנין ב'" – מבנה אשר גובה המפלס של רצפת קומתו העליונה מעל המפלס הקובע איננו עולה על 13 מטרים;

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

"בנין ג'" – מבנה אשר גובה המפלס של רצפת קומתו העליונה מעל המפלס הקובע עולה על 13 מטרים, אך איננו עולה על 29 מטרים;

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

"בנין ד'" – מבנה אשר גובה המפלס על רצפת קומתו העליונה מעל המפלס הקובע עולה על 29 מטרים;

"דירה" – כמשמעותה בסעיף 2.01 לתוספת השניה;

"המפלס הקובע" – מפלס הכניסה הקובעת של הבנין, ואם היו במבנה מתחת המפלס של הכניסה הקובעת קומה או קומות שנועדו לשמש מגורים – מפלס הרצפה הנמוכה ביותר שבקומה או בקומות אלה;

"חדר כביסה" – חדר כביסה המשמש יותר מדירה אחת בלבד;

"שימוש מסחרי" – שימוש מסחרי שלפי אופיו וממדיו מתיישב עם עיקר שימושו של הבנין למגורים.

(ב)  ניתן היתר הבניה לתוספת בניה במבנה קיים, ייערך סיווג הבנין לפי סעיף זה על פי הממדים של המבנה כולו, לרבות התוספת.

זמן עמידות אש

 1. הזמן שבו האלמנטים השונים של שלד מקונסטרוקצית פלדה חייבים להיות עמידי אש, כמוגדר בתקן הישראלי ת"י 931, יהא מספר השעות המסומן לצידם בטבלה דלהלן:

סוג האלמנט                                בנין א'            בנין ב'    בנין ג'  …………. בנין ד'

עמודים, קורות וקירות נושאים  ¾         11/2      11/2       2

תקרות בין דירות וכן יתר

חלקי השלד שאין לגביהם

הוראה מיוחדת                        ¾         1            11/2             2

מחיצות בין דירות, בין דירות

וחדר מדרגות ובין דירות

וחללים ציבוריים                     1          1         11/2         2

מחיצה כפולה בתפר התפשטות  2          2         2   3

קירות חוץ שאינם נושאים         ¾         1         11/2          2

תקרות גג המשמש למילוט        –           2         2   2

תקרות וקירות במחסנים, בחדרי

הסקה, בחדרים לאצירת אשפה,

במוסכים תת-קרקעיים, בחדרי

כביסה ובחללים אחרים כיוצא

באלה שיש בהם סיכון אש גבוה

ושימושים מסחריים                 2           2        3        4

הוראה מיוחדת לבנינים מעל 40 מטרים

 1. במבנה שבו גובה המפלס של רצפת קומתו העליונה עולה על 40 מטרים מעל המפלס הקובע, יהא הזמן שבו חייבים עמודים, קורות וקירות נושאים לעמוד באש 3 שעות ולא 2 שעות כאמור בסעיף 2 לנספח זה.

תק' (מס' 2)  תשס"ז-2007

סימן ח': התקנת מיתקנים וציוד לכיבוי

תק' (מס' 2)  תשס"ז-2007

7.55.00 (נמחק).

תק' (מס' 2)  תשס"ז-2007

7.56.00 (נמחק).

תק' (מס' 2)  תשס"ז-2007

7.57.00 (נמחק).

תק' (מס' 2)  תשס"ז-2007

7.58.00 (נמחק).

תק' (מס' 2)  תשס"ז-2007

7.59.00 (נמחק).

ציוד לכיבוי בבנינים תק' (מס' 3) תש"ם-1980

7.60.00 התקנת מיתקנים וציוד לכיבוי בבנינים תיעשה לפי חוק שירותי הכבאות, תשי"ט-1959, ותקנותיו.

תק' (מס' 2)  תשס"ז-2007

7.61.00 (נמחק).

תק' (מס' 2)  תשס"ז-2007

סימן ט': התקנת מערכת חימום מים באמצעות אנרגיית השמש

(בוטל)

תק' (מס' 2)  תשס"ז-2007

7.66.00 (בוטל).

תק' (מס' 2)  תשס"ז-2007

7.66.01 (בוטל).

תק' (מס' 2)  תשס"ז-2007

7.66.02 (בוטל).

תק' (מס' 2)  תשס"ז-2007

7.66.03 (בוטל).

תק' (מס' 2)  תשס"ז-2007

7.66.04 (בוטל).

תק' (מס' 2)  תשס"ז-2007

7.66.05 (בוטל).

תק' (מס' 2)  תשס"ז-2007

7.66.06 (בוטל).

תק' (מס' 2)  תשס"ז-2007

סימן י': סדרי מיזוג אוויר

תק' (מס' 2)  תשס"ז-2007

7.70.00 (נמחק).

תק' (מס' 2)  תשס"ז-2007

7.71.00 (נמחק).

תק' (מס' 2)  תשס"ז-2007

7.72.00 (נמחק).

מערכת מיזוג אוויר באמצעות מים תק' תשס"ה-2004

7.73.00      תותר התקנת מערכת מיזוג אוויר המקורר באמצעות מעבה מקורר מים, רק אם יתמלאו לגביה התנאים האלה:

(1)  יהיה שימוש חוזר במי הקירור ובמי העיבוי, בהתאם להנחיות המהנדס שיינתנו לאחר התייעצות עם רשות הבריאות;

(2)  במערכת מיזוג האוויר יותקן מכשיר למניעת זרימה חוזרת אל מערכת מי השתיה;

(3)  מי הקירור ומי העיבוי יוזרמו למערכת הביוב או יסולקו כחלק מפתרון הניקוז של הבנין בהתאם לקבוע בחלק א' לתוספת זו, ובלבד שהמים יעמדו ברמת האיכות הנדרשת להזרמתם או סילוקם כאמור.

בפרט זה, "מעבה מקורר מים" – מחליף חום במחזור הקירור המסלק את חום העיבוי מהקרר למים.

תנאים להתקנת מערכת מיזוג אוויר בבנין תק' תשס"ו-2006

7.73.01 (א) התקנת מערכות מיזוג אוויר לרבות מזגני חלון, מזגנים מפוצלים ואחרים (להלן – מזגנים) בבנין, תבוצע באופן שיאפשר את השתלבותם במבנה, תוך הימנעות מפגיעה במראה האדריכלי של הבנין, וכן תובטח בטיחות תפעולם, ועמידה נאותה בתנאי איכות סביבה.

(ב)  לצורך זה יתקיימו בהתקנת המזגנים בבנין התנאים האלה:

(1)   בהיתר יוצג מיקום התקנת המזגנים והמערכות המשרתות אותם כפי שיורה המהנדס, באופן שישתלב בחזות הבנין או המגרש;

(2)   מזגני חלון ויחידות עיבוי של מזגנים מפוצלים המשולבים בחזיתות, ישולבו או יוסתרו כפי שייקבע בהיתר;

(3)   הצנרת והחיווט המחברים את יחידת המאייד עם יחידת המעבה יותקנו במובילים, בין בתוך הבנין ובין מחוץ לו; התקנת המובילים מחוץ לבנין תיעשה בצורה שתתמזג, ככל האפשר, עם חזית הבנין;

(4)   המזגן, לרבות חלקיו השונים, ינוקז באמצעות צינור דלוחים עקיף כמפורט בסעיף 4.8 בהל"ת;

(5)   התקנת מזגנים, לרבות צנרת וחיווט וקיבוע המזגן או יחידותיו על קירות הבנין או על גג הבנין, תהיה על פי תקן ישראלי, ת"י 994 חלק – 4 מזגני אוויר: התקנה 4;

(6)   בבנין חדש בן שלוש קומות לפחות, שלא יותקן בו מזגן בעת הקמתו, יתוכנן וייבנה מקום להתקנת יחידות העיבוי והמערכות המשרתות אותם, בעבור הדירות בבנין;

(7)   התקנת המזגנים תהיה בכפוף להוראות התכניות החלות במקום.

מערכת מובלי אוויר תק' (מס' 3) תש"ם-1980

7.74.00 מערכת מובלי אוויר, המיועדת לחימום הבנין, לקירורו ולאיוורו, תתוכנן ותיבנה בהתאם לתקן ישראלי ת"י 1001.

סימן י"א: חדר דוודים שאינם דודי קיטור

מבנה חדר דוודים

7.80.00 בכפוף לאמור בסעיפים 7.00.30 ו-7.00.31 לא ייבנה בבנין חדר דוודים שאינם דודי קיטור והמוסקים בדלק נוזלי אלא בתנאים האלה:

תק' (מס' 3) תש"ם-1980

(1)   החדר יהיה צמוד לקיר חיצון ומופרד מיתר חלקי הבנין על-ידי קירות ורצפות עשויים מאלמנטים עמידי-אש 3 שעות לפחות;

תק' תשמ"ו-1985

(2)   החדר יכיל שתי דלתות אש אשר –

(א)   האחת ישירה אל חלל האויר החיצון;

(ב)   השנייה תימצא במרחק גדול ככל האפשר מהראשונה;

(ג)    ייקבעו להן ספים מורמים למניעת זרימת דלק החוצה;

(3)   החדר יהיה מאוור אוויר צח הדרוש לשריפת דלק ופתחי פליטת העשן יותקנו בגובה המבטיח סילוקו.

מבנה חדרי הסקה תק' (מס' 3) תש"ם-1980 תק' תשמ"ו-1985

7.81.00 (א)  בכל בנין ייבנו חדרי ההסקה של דודי מים חמים בהתאם לתקן ישראלי ת"י 932.

 

תק' תשמ"ו-1985

(ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א) תהא עמידות-אש לענין סעיף 202.5.3 לתקן הישראלי ת.י. 932 – עמידות-אש של דלת אש.

תק' (מס' 3) תשס"ג-2003

סימן י"ב: אספקה מרכזית של גזי נפט

(בוטל)

תק' (מס' 3) תשס"ג-2003

7.83.00 (בוטל).

סימן י"ג: התקנת מערכת הארקה וקולט ברקים

תק' תש"ף-2019

7.85.00 (בוטל).

תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

סימן י"ד: (בוטל)

תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

7.88.00 (בוטל).

תק' תש"ף-2019

סימן ט"ו: (בוטל)

תק' תש"ף-2019

7.89.00 (בוטל).

תק' תש"ף-2019

תק' תש"ף-2019

7.89.01 (בוטל).

7.89.02 (בוטל).

תק' תש"ף-2019

סימן ט"ז: (בוטל)

תק' תש"ף-2019

7.90.00 (בוטל).

תק' תש"ף-2019

7.91.00 (בוטל).

תק' תש"ף-2019

7.92.00 (בוטל).

תק' תש"ף-2019

7.93.00 (בוטל).

סימן י"ז: הוראות שונות לבנין גבוה או רב-קומות

חיבור גמיש של צנרת אספקת המים והגז באדמת חרסית פעילה

7.94.00 חיבור צנרת אספקת המים והגז החיצונית לצנרת הפנימית בבנין גבוה או רב-קומות שבאדמת חרסית פעילה יהיה גמיש ובר-קיימא.

תק' תש"ף-2019

7.95.00 (בוטל).

תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

7.96.00 (בוטל).

תק' (מס' 3)  תשס"ח-2008

7.97.00 (בוטל).

תק' (מס' 5) תשל"א-1971

חלק ח': התקנת סידורים מיוחדים לנכים בבנין ציבורי

תק' (מס' 5) תשל"א-1971

סימן א': פרשנות

הגדרות תק' (מס' 5)  תשל"א-1971

8.01    בחלק זה –

"בנין ציבורי א'" – בנין או חלק מבנין המשמש למטרות הבאות, להוציא בנין או חלק מבנין שאינו נועד להיות פתוח לקהל:

(1)   אולם לשמחות;

(2)   בית אבות;

(3)   בית לאסיפות ובית לעצרות עם כמשמעות "אסיפה" ו"עצרת עם" בסעיף 1 לחוק הבטיחות במקומות ציבוריים, תשכ"ג-1962;

(4)   בית חולים, כמשמעות המונח "בית חולים" בסעיף 24 לפקודת בריאות העם, 1940, לרבות מרפאות ציבוריות;

(5)   בית ספר למבוגרים ומוסד להשכלה גבוהה מוכר לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח-1958;

(6)   מוזיאון או בנין המשמש באופן קבוע לתערוכות, שהם ברשות מוסד ממשלתי, לאומי או עירוני, וכל מקום כיוצא  באלה;

(7)   בנין המשמש מגרש ספורט או מקום למיתקני ספורט;

(8)   חנות כל בו, לרבות סופר-מרקט, ששטחה עולה על 350 מ"ר;

תק' (מס' 4)  תשנ"ט-1999

(9)   בית נתיבות לנוסעים של נמל תעופה או נמל-ים, תחנת רכבת, תחנה מרכזית ומסוף לנוסעים באוטובוסים;

"בנין ציבורי ב'" – בנין או חלק מבנין המשמש למטרות הבאות, להוציא בנין או חלק מבנין שאינו נועד להיות פתוח לקהל:

(1)   בית דואר וסוכנות דואר;

(2)   בית כנסת, מסגד, כנסיה וכל מקום מקורה המשמש באופן קבוע לפולחן דתי, ששטחו 150 מ"ר לפחות;

(3)   בית לקולנוע, לקונצרטים ולתיאטרון;

(4)   בית מלון, פנסיון, בית מרגוע, בית אירוח וכל מקום כיוצא באלה שבו מספקים לינה בתמורה והמכיל 20 מיטות לפחות;

(5)   בית מרחץ;

(6)   בנק;

(7)   בריכת שחיה;

(8)   בית ספר עממי, בית ספר תיכון, בית ספר מקצועי, גן-ילדים, להוציא גן ילדים פרטי;

(9)   מוסד ציבורי לילדים;

(10)  מסעדה, חדר אוכל או בית קפה הנמצאים בקומת קרקע והיכולים להכיל למעלה מ-25 סועדים;

(11)  משרדי ממשלה, משרדי רשויות מקומיות וכל בנין אחר הנועד למתן שירות ציבורי;

"בנין ציבורי" – בנין ציבורי א' או בנין ציבורי ב';

תק' תשס"ה-2004

"גזרת בנין" – חלק בנין, שהגישה ליחידותיו נעשית באמצעות חדר מדרגות משותף; בבנין בלא חדרי מדרגות משותפים, כל יחידת דיור תיחשב לגזרת בנין;

תק' תשס"ה-2004

"דרך נגישה" – תוואי חופשי רצוף, המחבר בין החלקים והחללים הנגישים בבנין ובשטחי החוץ, ומתאים לנדרש בתקן הישראלי ת"י 1918 חלק 1: נגישות הסביבה הבנויה: עקרונות ודרישות כלליות (להלן – ת"י 1918 חלק 1) בסעיפים הדנים בדרך נגישה ובמכשולים בדרך, ולגבי דרכים נגישות בשטחי חוץ גם בהתאם לנדרש בתקן הישראלי, ת"י 1918 חלק 2: נגישות הסביבה הבנויה: הסביבה שמחוץ לבנין (להלן – ת"י 1918 חלק 2) בסעיף הדן בדרכים נגישות להולכי רגל;

תק' תשס"ה-2004

"חניון ציבורי" – חניון המיועד לשימוש הציבור ואשר מקומות החניה שבו אינם מוצמדים למשתמשים מסוימים;

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

"יחידת אכסון" – חדר לינה, או מערכת חדרים הכוללת חדר לינה עם חדר שירותים, בין אם חדר השירותים צמוד לאותו חדר או לאותה מערכת חדרים ובין אם הוא במקום אחר;

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

"יחידה מיוחדת" – יחידת אכסון המותאמת לאכסון נכים כמפורט בסעיף 8.25;

תק' תשס"ה-2004

"מקומות חניה נגישים" – מקומות חניה המתאימים לכלי רכב של נכים או לכלי רכב המובילים נכים;

"נכה" – אדם בעל מגבלה גופנית המונעת ממנו להשתמש בדרך נוחה בבנין ציבורי שבו אין הסידורים המיוחדים המפורטים בחלק זה, כולם או מקצתם;

"רוחב חפשי בפתח" –

(1)   בדלת חד-כנפית – המרחק האפקי בין מישור כנף הדלת הפתוחה בזווית ישרה לקיר שבו היא נמצאת ובין הפאה  הצדדית של המלבן, הבולטת ביותר כלפי הפתח, ממול;

(2)   בדלת דו-כנפית או רב-כנפית – המרחק האפקי בין מישורי שתי כנפי הדלת הסמוכות זו לזו והפתוחות בזווית ישרה לקיר שבו היא נמצאת;

(3)   בדלת הזזה חד-כנפית – המרחק האפקי בין הפאה הצדדית של הדלת, כאשר היא פתוחה לגמרי ובין פאת המלבן ממול;

(4)   בדלת הזזה דו-כנפית – המרחק האפקי בין הפאות הצדדיות של שתי כנפי הדלת, כאשר שתיהן פתוחות לגמרי;

"רום מדרגה" ו"שלח מדרגה" – כמשמעותם בסעיף 3.01 לתוספת השניה;

תק' תשס"ה-2004

"שטח חוץ" – שטח שמחוץ לבנין הנמצא בתחום גבולות המגרש, למעט שטח חוץ או חלק ממנו שאינו נועד להיות פתוח לקהל.

תק' (מס' 5) תשל"א-1971

סימן ב': הוראות למתן היתר

מתן היתר לבנין ציבורי תק' (מס' 5) תשל"א-1971 תק' תשס"ה-2004

8.02    (א)  לא יינתן היתר להקמת בנין ציבורי א' אלא אם בכל הבנין או בחלקו המשמש למטרות של בנין ציבורי א', ובשטחי החוץ שלו, הכל לפי הענין, ימולאו התנאים המפורטים בחלק זה.

 

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995 תק' תשס"ה-2004

(ב)  לא יינתן היתר להקמת בנין ציבורי ב' אלא אם ימולאו לגבי קומה אחת לפחות ולדרכי הגישה לאותה קומה וכן לגבי שטחי החוץ שלו, התנאים המפורטים בחלק זה, הכל בכפוף לאמור ביתר הוראות סעיף זה על יחידות מיוחדות במקומות אירוח.

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

(ג)   היתר להקמת בנין הנועד לשמש מטרה מן המפורטות בפסקה (4) להגדרת "בנין ציבורי ב'" שבסעיף 8.01 (בסעיף זה – מקום לאירוח), והיתר להוספת יחידות אכסון למקום לאירוח קיים, מותנים בקיומן, בהתאמתן או בהקמתן, לפי הענין, של מספר יחידות מיוחדות בתוך כלל יחידות האכסון שבאותו מקום אירוח, הכל כמפורט להלן:

(1)   בבנין שבו מ-25 עד 70 יחידות אכסון – יחידה מיוחדת אחת לפחות;

(2)   בבנין שבו מ-71 עד 150 יחידות אכסון – שתי יחידות מיוחדות לפחות;

(3)   בבנין שבו מ-151 עד 200 יחידות אכסון – שלוש יחידות מיוחדות לפחות;

(4)   בבנין שבו מ-201 עד 300 יחידות אכסון – ארבע יחידות מיוחדות לפחות;

(5)   לכל 75 יחידות אכסון נוספות – יחידה מיוחדת אחת.

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

(ד)  בדרכי הגישה מיחידות מיוחדות אל חלק מחלקי מקום האירוח – שבאותו בנין – הפתוחים או הנועדים להיות פתוחים לקהל (להלן בסעיף זה – שטח ציבורי), ינהגו כבדרכי גישה לחלק האמור שכשלעצמן פתוחות לקהל, בין אם היחידה המיוחדת נמצאת באותה קומה עם השטח הציבורי ובין אם לאו.

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

(ה)  על מתן היתר להוספת יחידות אכסון למקום אירוח קיים יחולו הוראות מיוחדות אלה:

(1)   עלה סך כל יחידות האכסון הנוספות על שליש מסך כל יחידות האכסון הקיימות ועלה כלל מספר יחידות גם יחד – על 25, ינהגו במקום האירוח כולו לפי האמור בסעיפים קטנים (ג) ו-(ד);

(2)   הועדה המקומית רשאית, לאחר התייעצות עם רשות הרישוי המחוזית, כמשמעותה בסעיף 10א לחוק (להלן – רשות הרישוי המחוזית) לפטור, בתנאים או בלעדיהם, מקיום הוראות פסקה (1), כולן או מקצתן, בשטחים מסוימים שבמקום האירוח, אם ראתה שבנסיבות הענין ובהתחשב בחיוניות  הגישה לשטח הציבורי, קיומן כרוך בעבודות שממדי ביצוען או תנאיהן או הוצאותיהן אינם סבירים;

(3)   הועדה המקומית רשאית, לאחר התייעצות עם רשות הרישוי המחוזית, לחייב בעל היתר להוספת יחידות אכסון בתנאי פסקה (1), גם אם אין בתוספות היחידות כדי שליש מסך כל יחידות האכסון הקיימות, אם לדעתה חיוב בעל ההיתר בקיום התנאי האמור כרוך בהוצאות סבירות, והוא ניתן לביצוע בתנאים ובממדים סבירים בנסיבות הענין; הוראה זו לא תחול לגבי בנין שהיתר להקמתו הוצא עד יום ט"ז בניסן תשל"ב (31 במרס 1972).

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

(ו)   כדי להסיר ספק נקבע בזה שבעל היתר חייב לקיים את התנאים המפורטים בסעיפים קטנים (ג), (ד) ו-(ה) לפי הענין, רק אם נושא ההיתר הוא הקמת מקום אירוח שלם או הוספת יחידות אכסון למקום אירוח קיים דרך בניה או שינוי יעוד של בנין קיים; התנאים האמורים אינם חלים על הוספת חלקים אחרים למקום אירוח או ביצוע שינויים או תיקונים בו, בדרך האמורה.

שינויים בבנין ציבורי קיים תק' (מס' 5) תשל"א-1971 תק' תשס"ה-2004

8.03    (א)  הועדה המקומית רשאית להתנות תנאי בהיתר לבצע שינויים בבנין ציבורי א' קיים או בבנין קיים אחר אשר ישמש למטרות של בנין ציבורי א' או בבנין שהותר בו שימוש חורג לפי פרק ה' לחוק אשר ישמש למטרות של בנין ציבורי א', שימולאו לגבי כל הבנין האמור ולגבי שטחי החוץ שלו, או לגבי חלקו המשמש או שימש למטרות של בנין ציבורי א' ולגבי דרכי הגישה לאותו חלק, הכל לפי הענין, התנאים האמורים בחלק זה, כולם או מקצתם, אם ניתן לבצע בבנין האמור את  התנאים האמורים.

תק' תשס"ה-2004

(ב)  הועדה המקומית רשאית להתנות תנאי בהיתר לבצע שינויים בבנין ציבורי ב' קיים או בבנין קיים אחר אשר ישמש למטרות של בנין ציבורי ב' או בבנין שהותר בו שימוש חורג לפי פרק ה' לחוק אשר ישמש למטרות של בנין ציבורי ב', שימולאו לגבי שטחי החוץ שלו ולגבי קומה אחת לפחות של הבנין האמור או לגבי חלקה המשמש או שישמש למטרות של בנין ציבורי ב', הכל לפי הענין, ולדרכי גישה לאותה קומה, התנאים האמורים בחלק זה, כולם או מקצתם, אם ניתן לבצע בבנין האמור את התנאים האמורים.

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

(ג)   על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), לא יותנה מתן היתר לשינוי מקום אירוח קיים בקיום הוראות סעיף 8.02(ג) עד (ו), כולן או מקצתן, אלא על פי האמור באותן הוראות.

תק' תשס"ה-2004

סימן ג': סידורים מיוחדים לנכים בשטחי חוץ של בנין ציבורי

חניה תק' תשס"ה-2004

8.03.01 (א) בחניה של בנין ציבורי ובחניון ציבורי יוקצו מקומות חניה נגישים שמידותיהם ומאפייניהם יתאימו לתנאים המפורטים בסעיף הדן בחניות נגישות בת"י 1918 חלק 2.

(ב)  דרך נגישה תחבר בין מקום חניה נגיש לבין מעלית או כניסה נגישה לבנין כאמור בפרט 8.04, או לנכס.

(ג)   מקומות חניה נגישים יימצאו קרוב, ככל האפשר, למעלית הבנין או לכניסה הנגישה לבנין או לנכס, וקרוב, ככל האפשר, לדרך נגישה מקורה, אם קיימת; בבנין בעל כמה כניסות נגישות וחניות סמוכות אליהן, יפוזרו מקומות החניה הנגישים בסמוך לכל הכניסות הנגישות; בחניונים ציבוריים, מקומות החניה הנגישים ימוקמו קרוב אל הדרך הנגישה והכניסה הנגישה לחניון.

(ד)  מספר מקומות החניה הנגישים יהיה כמפורט להלן:

מספר מינימלי של מקומות חניה נגישים

מספר מקומות

חניה                                 סך הכל                       רכב רגיל                      רכב גבוה

עד 25                               1                           –                           1

26 עד 50                          2                          1                           1

51 עד 75                          3                          2                           1

76 עד 100                        4                          3                           1

101 עד 150                      5                          4                           1

151 עד 200                      6                          5                           1

201 עד 300                      7                          6                           1

301 עד 400                      8                          7                           1

401 עד 500                      9                          7                           2

501 עד 1,000              2% מכלל                      ראה פרט משנה (ה)

מקומות החניה

יותר מ-1,000          12 + 1% מכלל                  ראה פרט משנה (ה)

מקומות החניה

"רכב גבוה" – רכב בעל התקן העלאה, כגון מעלון אנכי (אנכון), המאפשר כניסה אל הרכב ויציאה ממנו בישיבה בכיסא גלגלים.

(ה)  מקום חניה נגיש אחד לפחות לרכב גבוה יוקצה לכל 8 או חלק מ-8 מקומות חניה נגישים.

(ו)   בחניונים מקורים, שבהם לא ניתן, מבחינה הנדסית, להקצות מקומות חניה נגישים לרכב גבוה – יהיו מקומות החניה קרובים ככל האפשר לכניסה נגישה לבנין, ודרך נגישה תחבר בין מקום החניה לבין הכניסה לבנין.

(ז)   על אף האמור בפרט משנה (ד), בבנין הנועד לשמש מטרה מן המטרות המפורטות בפסקה (4) להגדרה "בנין ציבורי ב'" שבפרט 8.01, לא יפחת מספר מינימלי של מקומות החניה הנגישים ממספר היחידות המיוחדות הקבועות בפרט 8.02(ג).

דרכים נגישות מחוץ לבנין תק' תשס"ה-2004

8.03.02 (א) דרך נגישה אחת לפחות תוביל אל הכניסות הנגישות כאמור בפרט 8.04 של בנין ציבורי ואל שטחי החוץ שלו והיא תהיה הדרך העיקרית המשמשת את הציבור, ואם אין הדבר אפשרי מבחינה תכנונית, היא תהיה קרובה, ככל האפשר, לדרך העיקרית.

(ב)  מדרכות בשטחי החוץ של הבנין, לרבות בשטח החניה, יותקנו בהתאם לדרישות המפורטות בת"י 1918 חלק 2 בסעיף הדן במדרכות.

(ג)   התקנת ריהוט חוץ ומיתקני חוץ כגון שלטים, תאי טלפון, תיבות דואר, ספסלים, ברזיות, פחי אשפה, לאורך דרך נגישה בשטחי חוץ של בנין ציבורי, תיעשה בהתאם לתנאים המפורטים בת"י 1918 חלק 2 בסעיף הדן בריהוט חוץ ובמיתקני חוץ.

אזורים להורדת נוסעים ולהעלאתם תק' תשס"ה-2004

8.03.03 הותקנו לבנין ציבורי מקומות המיועדים להורדת נוסעים ולהעלאתם, יתמלאו לגביהם התנאים המפורטים בת"י 1918 חלק 2 בסעיף הדן באזורי העלאת נוסעים.

הכניסה לבנין תק' תשס"ה-2004

8.04    (א)  הכניסה הקובעת לבנין תהיה כניסה נגישה; על כניסה נגישה יחולו ההוראות שבפרטי משנה (ב), (ז) ו-(ח) ובפרט 8.05.

(ב)  כניסה נגישה תהיה במפלס הרחוב או שתוביל אליה דרך ששיפועה אינו גדול מ-5%; ואולם אם שיפוע הדרך גדול מ-5%, תהיה הכניסה לבנין באמצעות כבש (רמפה) כאמור בפרט משנה (ג); ואם השיפוט גדול מ-6%, גם באמצעות מדרגות, כאמור בפרט משנה (ד).

(ג)   הותקן כבש מחוץ לבנין או בכניסה לבנין, יתמלאו לגביו התנאים המפורטים בת"י 1918 חלק 2 בסעיף הדן במדרגות.

(ד)  הותקנו מדרגות מחוץ לבנין או בכניסה נגישה לבנין, יתמלאו לגביהן התנאים המפורטים בת"י 1918 חלק 2 בסעיף הדן במדרגות.

(ה)  כניסה לבנין ממקומות חניה נגישים תהיה כניסה נגישה כאמור בפרטי משנה (ב) עד (ד); אם הכניסה לבנין היא באמצעות מעלית, תתאים המעלית לתנאים המפורטים בפרט 8.11.

(ו)   בבנין שבו כמה כניסות המשמשות את הציבור, בגזרות שונות של הבנין, תהיה הכניסה בכל גזרה כאמור כניסה נגישה; ואם יש בו יותר מכניסה אחת המשמשת את הציבור לאותה גזרה, מרחק ההליכה בין שתי כניסות נגישות באותה גזרה לא יהיה גדול מ-100 מטרים.

(ז)   בכל הכניסות המיועדות לשימוש הציבור יוצבו שלטים המכוונים לכניסות הנגישות; ושמתקיימות לגביהם דרישות תקן ישראלי, ת"י 1918 חלק 4: נגישות הסביבה הבנויה: תקשורת (להלן – ת"י 1918 חלק 4), בסעיף הדן בשילוט.

(ח)  בכניסה נגישה בעלת דלת שאינה ניתנת לפתיחה מבחוץ באופן עצמאי, תותקן מערכת קשר פנים (אינטרקום) המתאימה לנדרש בענין זה בת"י 1918 חלק 4.

תק' תשס"ה-2004

סימן ד': סידורים מיוחדים לנכים בשטחי פנים בבנין ציבורי

דלת כניסה תק' תשס"ה-2004

8.05    (א)  בכל כניסה נגישה כאמור בפרט 8.04, תימצא דלת אחת לפחות שרוחבה החופשי בפתח לא יקטן מ-80 ס"מ, ותיפתח כלפי חוץ עם כיוון היציאה מהבנין הציבורי.

(ב)  מפתן לדלת האמורה בפרט משנה (א) לא יתרומם יותר מ-20 מ"מ מעל מפלס הרצפה, משני הצדדים; עלה הפרש הגובה בין מפלס הרצפה לרום המפתן על 6 מ"מ, ישופע המפתן בשיפוע 50% לכל היותר.

(ג)   בבנין ציבורי, שהכניסה הראשית אליו היא באמצעות דלת מסתובבת, תותקן על יד הדלת האמורה או בקרבתה, דלת כניסה נוספת לבנין שיתקיימו לגביה התנאים שבפרטי משנה (א) ו-(ב).

דלתות, מחיצות וקירות שקופים תק' תשס"ה-2004

8.06    דלתות, מחיצות וקירות שקופים בחלקי הבנין המשמשים את הציבור, יסומנו בסימני אזהרה בהתאם לדרישות ת"י 1918 חלק 4, בסעיף הדן בדלתות וקירות שקופים.

דלתות פנים תק' (מס' 5) תשל"א-1971

8.07    כל דלתות פנים בבנין ציבורי המיועדות לשימוש הקהל ימולאו לגביהן התנאים הבאים:

(1)   הרוחב החפשי בפתח לא יפחת מ-80 ס"מ;

(2)   אורך הקיר שבו מורכבת הדלת מצד הידית שבדלת לא יפחת מ-40 ס"מ, הנמדדים מקצה המשקוף של אותו צד של הדלת במקום שבו נמצאת הידית האמורה;

(3)   אם יהיה מפתן בדלת, הוא לא יתרומם יותר מ-2 ס"מ מעל פני הרצפה, משני הצדדים;

(4)   דלת הנפתחת אל הפרוזדור או המעבר יש להתקינה בתוך גומחה של קיר;

(5)   לא תיפתח דלת ישר אל מדרגות, אלא אל משטח אפקי של חדר המדרגות האמור ועמקו ורחבו של השטח האמור יהיה לפחות 1.25 מטר;

(6)   תורכב דלת הזזה או דלת מסתובבת או דלת קפיצית (פנדל) רק בתנאי שתימצא בקרבתה דלת בעלת כנף אחת או יותר, המיועדת למטרה שלה משמשות הדלתות האמורות;

(7)   בפתח של דלת הנפתחת אוטומטית יורכב מיתקן השהיה המאפשר מעבר בטוח לכל נכה;

תק' (מס' 3) תשס"ג-2003

(8)   (נמחקה);

תק' תשס"ה-2004

(9)   ניתן להתקין דלת שקופה; זכוכית המשמשת כחומר שקוף, יתקיימו לגביה דרישות תקן ישראלי, ת"י 1099 חלק 1.;

(10)  ידיות הדלת יורכבו בגובה של 1.00 מטר מעל פני הרצפה;

(11)  צורת הידית תאפשר ליד גריפה חזקה ונוחה, אבל לא תותר הצורה העגולה;

(12)  הידית תימצא במרחק לא פחות מ-5 ס"מ ממישור כנף הדלת, לכל ארכה;

(13)  בגובה הידית יורכב, משני צדי הכנף ולרחבה, מוט או צינור אפקי שקטרו לא יהיה גדול מ-30 מ"מ;

(14)  המרחק בין מישור הכנף האמורה ובין המוט או הצינור האמור יהיה לפחות 5 ס"מ.

דרך נגישה בתוך הבנין תק' תשס"ה-2004

8.08    (א)  דרך נגישה אחת לפחות תחבר בין החלקים הנגישים לציבור בבנין ציבורי בהתאם לפרט 8.02 (א) ו-(ב).

(ב)  דרך נגישה, או חלק ממנה, המתפצלת מדרך כללית, תסומן בסמל הנגישות הבין-לאומי כהגדרתו בת"י 1918 חלק 4, בסעיף הדן בסמל הנגישות הבין-לאומי; בפרט משנה זה, "דרך כללית" – דרך המחברת בין חלקים וחללים בבינן וכן בין שטחי החוץ לבין הבנין.

מפלסי הרצפה וכבשים פנימיים תק' (מס' 5)  תשל"א-1971

8.09    (א)  מפלס רצפת הקומה שבה נמצאת דלת הכניסה לבנין ציבורי בכל המקומות המשמשים קהל יהיה בגובה של מפלס הרצפה על יד הדלת האמורה.

(ב)  מפלס הרצפה של קומה בבנין יהיה בגובה של מפלס הרצפה על יד דלת הכניסה למעלית בקומה האמורה.

תק' תשס"ה-2004

(ג)   במקרה ומטעמים של תכנון או הנדסה לא ניתן לקיים את ההוראות שבפרטי משנה (א) ו-(ב) ובקומה קיימים מפלסי רצפה בגבהים שונים, יותקנו כבשים שישמשו כמעברים ביניהם ועליהם יחולו הוראות אלה:

(1)   שיפוע הכבש לא יעלה על 8%;

(2)   הפרש הגובה בין תחתית מהלך הכבש לראשו לא יעלה על 75 ס"מ והפרש הגובה המצטבר של מספר כבשים ברצף לא יעלה על 150ס"מ;

(3)   רוחבו של הכבש בין המעקים או הספים לא יפחת מ-1.25 מטר;

(4)   ייבנו משטחים אופקיים שעומקם ורוחבם לא יפחתו מ-1.25 במקומות אלה:

(א)   בראשו ובתחתיתו של כל מהלך כבש;

(ב)   במקומות שבהם הכבש משנה כיוון;

(ג)    לכל הפרש גובה מרבי של 75 ס"מ;

(5)   בקצה החופשי של הכבש או המשטח האופקי המורם מפני הכבש, ייבנה סף אשר גובהו בכל מקום יהיה 5 ס"מ לפחות מעל מפלסם ורוחבו לא יפחת מ-5 ס"מ;

(6)   בצד החופשי של הכבש או המשטח האופקי מעל הסף האמור בפסקה (5) ייבנה מעקה וכן לאורך הקירות, אם הם צמודים לכבש או למשטח האופקי; לאורך קירות אלה ניתן להתקין מסעד בלבד במקום המעקה האמור;

(7)   למעקה האמור בפסקה (6) יותקן בית אחיזה שמישורו העליון יהיה בכל מקום בגובה 85 ס"מ עד 95 ס"מ מעל מפלס הכבש או משטח האופקי; תינתן לבית אחיזה צורה המאפשרת ליד לגרפה בנקל; אם חתכו עגול, יהיה קוטרו בין 30 מ"מ ל-40 מ"מ;

(8)   הותקן מסעד נוסף על המסעד האמור בפרט משנה (6), נמוך ממנו, יהיה המסעד דומה בצורתו ובמידותיו לראשון ומישורו העליון יהיה בכל מקום בגובה של 75 ס"מ מעל מפלס הכבש ומישורו העליון של המסעד הראשון יהיה 95 ס"מ מעל מפלס הכבש.

תק' תשס"ה-2004

(ד)  על אף האמור בפרט משנה (ג), מותר להתקין כבש בשיפוע גדול יותר בתנאים אלה:

(1)   אורכו של הכבש האמור לא יעלה על 2.50 מטרים;

(2)   שיפועו לא יעלה על 10%.

תק' תשס"ה-2004

(ה)  פני המשטחים לפני הכבש, אחריו ועל הכבש עצמו יהיו מחוספסים.

תק' תשס"ה-2004

(ו)   נבנו המשטחים האמורים בפרט משנה (ה) מפלטות אבן, בטון או חומר אחר, עם תפרים, יהיו התפרים על גבי פני המשטחים, ברוחב של לא יותר מ-2 ס"מ, מלאים ישר עם מישור הפלטות וכל השטח בלא גומות או בליטות ומחוספס.

התקנת מעלית וחדר מדרגות תק' (מס' 5) תשל"א-1971

8.10    (א)  בבנין ציבורי א' המכיל למעלה מקומה אחת, תותקן מעלית לפי האמור בסעיף 8.11 וחדר מדרגות לפי האמור בסעיף 8.12.

(ב)  בבנין ציבורי ב' המכיל למעלה מקומה אחת, כאשר הקומה האמורה בסעיף 8.02(ב) אינה קומת קרקע, תותקן לקומה האמורה מעלית לפי האמור בסעיף 8.11 וחדר מדרגות לפי האמור בסעיף 8.12.

מבנה המעלית תק' (מס' 5) תשל"א-1971

8.11    (א)  המעלית המיועדת לנכים תשמש גם אנשים אחרים והיא תיחשב כאחת המעליות הדרושות בבנין על פי כל חוק.

(ב)  לגבי המעליות לנכים יתמלאו התנאים הבאים:

(1)   תותקן מעלית אחת לפחות;

(2)   בבנין ציבורי א' ששטחו הכולל עולה על 5,000 מ"ר יותקנו שתי מעליות לפחות;

(3)   מידותיהן הפנימיות המינימליות תהיינה:

(א)   העומק, שהוא המרחק בין המישור הפנימי של כנף הדלת של המעלית ובין הקיר או כנף הדלת ממול, יהיה 1.46 מטר;

(ב)   הרוחב, שהוא המרחק בין הקירות הניצבים לדלת האמורה, יהיה 1.07 מטר;

(4)   דלת המעלית ודלת הכניסה למעלית או הדלת המשמשת לשתי המטרות האמורות גם יחד תהיה דלת הזזה;

תק' (מס' 3) תש"ם-1980

(5)   הרוחב החפשי בפתח של הדלתות האמורות יהיה 80 ס"מ לפחות;

(6)   לאורך קירות תא המעלית יותקן בית אחיזה בגובה של 1.00 מטר מעל רצפת התא;

(7)   בית האחיזה האמור לא יבלוט יותר מ-4 ס"מ ממישור קירות התא;

(8)   חתך בית אחיזה יהיה מלבני ומידותיו 1 ס"מ על 7.5 ס"מ;

(9)   קירות תא המעלית יהיו עשויים או מצופים חומר העומד בפני דפיקות של עגלות נכים, לפחות עד גובה של 1.00 מטר מרצפת התא;

(10)  תא המעלית יהיה מאוורר;

(11)  ייעשו הסידורים שתא המעלית ייעצר בקומות בדייקנות של לפחות k15 מ"מ ביחס למפלס הרצפה;

(12)  השטח בחזית של דלת הכניסה למעלית בפרוזדור או במעבר יהיה חפשי ונוח לתנועה, ועמקו, שהוא המרחק בין המישור החיצון של כנף דלת הכניסה למעלית ובין הקיר ממול בפרוזדור או במעבר האמור, יהיה לפחות 1.50 מטר;

(13)  בקומת הקרקע ובקומות שבהן התנועה היא גדולה, עמקו של השטח האמור בסעיף קטן (12) יהיה לפחות 2.20 מטרים;

(14)  יותקן מנגנון סגירה של הדלתות האמורות באופן שמהירות הסגירה לא תעבור 0.40 מטר/שניה;

(15)  במעלית שבה הדלתות האמורות נסגרו