הוראות בטיחות – עבודה בגובה

young worker cleaning solar panels on house roof

 .דרישות כלליות ותנאים לעבודה בגובה
– עבודה בגובה תותר אך ורק באישור הממונה הישיר של העובד ובכפוף לדרישות החוק, לרבות תקנות הבטיחות בעבודה )עבודה בגובה( והוראות בטיחות אילו
– עבודה בגובה תתבצע אך ורק אם היא הכרחית, וכל עוד לא ניתן לבצע אותה בבטחה אלטרנטיבית ממפלס הקרקע.
.- לא יעבוד ולא יועסק אדם בעבודה בגובה לכל מטרה שהיא, אלא אם כן הוא עומד בכל
הדרישות הבאות:
א1 מלאו לו 18 שנה-
ב1 העובד הודרך למטרה זו ע"י מדריך מוסמך לעבודה בגובה והוא בעל אישור תקף המעיד על ההדרכה לפי הטופס שבנספח א'1
ג1 העובד אינו במצב העלול לסכן את עצמו או את העובדים עימו, לרבות מחמת ליקוי
נפשי או גופני או כתוצאה מהשפעת סמים או משקאות משכרים.
לא תתבצע עבודת גלישה בבניין, אלא ע"י גולש בניין, שבידו תעודת הסמכה תקפה ותחת השגחתו הישירה והמתמדת של מנהל מקצועי לעבודות גלישה בבניין.
-עבודת גלישה מחייבת מתן הודעה מוקדמת למפקח עבודה אזורי כתנאי מוקדם לביצוע העבודה לפי הטופס שבנספח ב'1
-לא תתבצע עבודת טיפוס על תרנים, אלא ע"י מטפס תרנים מוסמך, שבידו תעודת הסמכה תקפה ותחת השגחתו הישירה והמתמדת של מנהל מקצועי לעבודות טיפוס על תרנים
-לא יועסקו עובדים בגובה מבלי שיימצא אדם נוסף על הקרקע בקשר עין עימם
– אין לעבוד בגובה כאשר נושבת רוח חזקה או יורד גשם שוטף
– עבודה בגובה בשעת ראות לקויה או בשעות החשיכה אפשרית, אם צויד העובד בפנס תקני המותקן באופן יציב על כובע המגן, או אם קימת תאורה נאותה מן הקרקע, או אם משטח העבודה מצויד בתאורה נאותה ויציבה.
לא יימצא עובד מתחת לעובד אחר בגובה, אלא אם כן קיימת מחיצה ביניהם המסוגלת לתת הגנה בפני חפצים נופלים.
– אין להשליך חפצים מגובה, הורדת חפצים תיעשה בצורה מבוקרת.
-לא תבוצע כל עבודה בגובה במרחק קטן מ – 3.25 .מטרים מתילים של קווי חשמל חיים
במתח עד 33000 ..,וולט, או במרחק קטן מ-5מטרים מתילים של קווי חשמל חיים במתח העולה על 33000 ..,וולט, נדרשת עבודה במרחק קטן מן הנדרש לעיל, יש לנתק את מקור אספקת המתח.
– על גג גבוה אופקי ושטוח, שאינו מוקף בשוליו בגידורים או במעקות להגנה נגד נפילה מגובה ושאינה עבודה על גג שביר, ניתן לבצע עבודה או מעבר ללא אמצעי מגן אחרים נגד נפילה מגובה, רק בשטחי הגג המצויים במרחקים של יותר מ- 2 מטר מן השוליים
הפתוחים, ובלבד שקיימת גישה בטוחה אל שטחי הגג האלה; הגבולות ברוחב 2 מטר לאורך שולי הגג, שהגישה אליהן אסורה ללא שימוש באמצעי מיגון לעבודה בגובה, יסומנו באמצעים מתאימים שיהיו בולטים לעין, אליהם יצורפו שלטי אזהרה "אין מעבר – סכנת נפילה מגובה!"
– לא יעלה עובד  על גגות שבירים או תלולים או חלקלקים ולא יידרש לכך.

עבודה על גגות שבירים או תלולים או חלקלקים תבוצע ע"י קבלן מומחה לביצוע עבודות אילו, ובהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודה על גגות שבירים או תלולים
האמצעי המועדף למניעת נפילה מגובה הוא משטח עבודה שבשוליו מותקן מעקה או גידור )גם סל להרמת אדם( במקרים מסוימים כאשר זה אינו ישים ניתן להשתמש במערכת בלימת נפילה.
– נדרש עובד לעבוד בגובה – יש לנקוט בכל האמצעים הבאים למניעת נפילה של העובד:

א1 יש לאפשר לו אחיזת רגל בטוחה ולפי הצורך גם אחיזת יד בטוחה.
ב1 ככל שהדבר מעשי, יש להעדיף משטח אופקי יציב ומגודר למניעת נפילה.
ג1 משטח העבודה חייב להיות נקי ממכשולים וללא אפשרות החלקה.
– משטח עבודה ומדרכת מעבר שמהם עלול ליפול אדם לעומק העולה על 2מטר יהיו
מגודרים ובנויים בהתאם "לפרק ב': משטחי עבודה ומדרכות מעבר" בתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה( בנית פיגומים תיעשה בהתאם "לפרק ג': פיגומים" בתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות
בניה(.
-העובד יאובטח במשך כל זמן העבודה בגובה באחת המערכות:

-מערכת בלימת  נפילה,

-מערכת מיקום ותמיכה המשולבת במערכת לבלימת נפילה, ).( מערכת למניעת נפילה, כשהן תקינות ושלמות לפי אופי וסוג העבודה המבוצעת, ובלבד שהעובד יהיה מחובר אליהן באמצעות ריתמת בטיחות.

כתבות נוספות בתחום

אנו שמחים להביא בעמוד זה מידע לתועלת הציבור. יחד עם זאת התכנים אינם מהווים עצה, המלצה או את עמדת האתר , ועל כל משתמש לבחון את המידע ולשקול איזה שימוש ראוי לעשות בו, רשימה זו אינה ממצה ואינה תחליף לייעוץ משפטי. אין באמור לגרוע מהאמור בתקנון האתר, לרבות בנוגע להגבלת אחריות. מערכת פורטל סייפטי נט עושה כמיטב יכולתה להביא בפניכם חדשות , כתבות ,מחקרים וידיעות מהארץ ומהעולם בפורטל המון אינפורמציה בתחום הבטיחות בכל הצעה בקשה רעיון נשמח באם תיצרו קשר

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *