ציוד מגן אישי לעבודה בגובה.

Composition of safety gloves construction body belt on wooden board.

.ציוד מגן אישי
לא יעבוד אדם בגובה, אלא בתנאים כמפורט להלן:
– העובדים בגובה והעובדים בקרבתם חייבים לחבוש כובע מגן.
– בעת עבודה בגובה חובה לנעול נעלי בטיחות )נעלי בטיחות תקניות המכילות אלמנטים למניעת החלקה.
.- במקרים בהם נעשית העבודה בגובה תחת כיפת השמיים או בתנאים סביבתיים חריגים יהיה העובד עם לבוש מלא לגופו.
-עבודה בגובה בדרכים מחייבת לבישת אפוד זוהר, וכן עמידה בכל הדרישות כמופיע "בהוראות הבטיחות – עבודה בדרכים"
– בשעות החשיכה יצוידו העובדים בגובה בפנס תקני המותקן באופן יציב על כובע המגן אם לא קימת תאורה נאותה מהקרקע או על גבי       משטח העבודה.
-החומרים, הכלים והציוד הדרושים לאדם לביצוע משימתו יאובטחו מפני נפילה ויימצאו לפי הצורך, בכלי קיבול מתאים,
– לא ייעשה שימוש כלשהו בחגורת בטיחות כאמצעי לביצוע עבודה בגובה.
-רתמת בטיחות תהיה מצוידת בסופג אנרגיה ,למעט בשימוש במערכת מיקום ותמיכה, שתשולב באמצעי קשירה או תימצא באחד          מקצותיו, לרבות בבולם נפילה נסוג או בבולם נפילה מונחה.
מערכת של ציוד מגן אישי לבלימת נפילה לא תצויד ביותר מסופג אנרגיה אחד.

– יש לכוון את אורך אמצעי הקשירה ואת מידת חופש התנועה שהוא מעניק לגוף העובדהמצויד ברתמה לאורך מזערי, כך שגובה הנפילה החופשית עד להתחלת הבלימה שלה יהיה קטן ככל הניתן ולא יעלה על זה שנקבע בהוראות היצרן.
-במערכת מיקום ותמיכה בעבודה יכּוונן אורך אמצעי הקשירה כך, שאם רגלי העובד בעמדת העמידה יחליקו, תוגבל הנפילה החופשית של גופו ל- 50 ס"מ לכל היותר.
במקום שבו נידרש לכוונן את אורך אמצעי הקשירה, יבוצע הכוונון בעזרת אלמנט כיוונון )מקצר חבל( או באמצעות בולם נפילה נסוג.
– עובד המקבל ציוד מגן אישי להגנה מנפילה מגובה, יבדוק אותו לפני השימוש בו. במידה ויתגלה בציוד פגם לפני השימוש או במהלך השימוש, חייב העובד להחזירו ולדרוש ציוד חלופי תקין במקומו, וחובה על המבצע לספק לו את הציוד החלופי המתאים.
בכל מקרה בו מערכת ציוד מגן אישי הופעלה ובלמה נפילת גוף אדם, תוצא המערכת משימוש ותובא לצורך בדיקה והחלפת מכללים, בהתאם לצורך, למרכז תיקונים שהרשה היצרן; סופג אנרגיה )בולם זעזועים( חד פעמי יוחלף בכל מקרה לאחר בלימת נפילה.
-נקודת העיגון שאליה יחובר אמצעי הקשירה תהיה איתנה, במקרה של נפילת עובד, הכל לפי מערכת הצמ"א לבלימת הנפילה ותנאי העבודה המבוצעת.
– סידור התפיסה או הקשירה של אמצעי הקשירה אל נקודת העיגון, יבטיח אחיזה נאותה שתימנע כל אפשרות של השתחררותו, או גרימת נזק לאמצעי הקשירה בשל צורתו או מבנהו שנשחק או ניזוק.
-נקודת העיגון תמוקם גבוה, ככל האפשר, ובכל מקרה לא נמוך מגובה כפות רגליו של העובד, וכן תמוקם כך שיימנעו סיכוני פגיעה מתנועת מטוטלת של גוף העובד במקרה של נפילה.

על מנת לאפשר לעובד, המצויד ברתמת בטיחות, מעבר בטוח מנקודה לנקודה במקום בו מתבצעת עבודה בגובה ,ייעשה שימוש באחד מאלה:
)א( מערכת אבטחה צירית עם קו עיגון אנכי או אופקי;
)ב( מערכת לבלימת נפילה מרחבית עם בולם נפילה נסוג;
)ג( מערכת בלימה גמישה עם שני אמצעי קשירה תקניים, אשר יחוברו לרתמה באמצעות סופג אנרגיה ,כאשר בכל עת יהיה אמצעי קשירה אחד לפחות מחובר לנקודת העיגון.
-התקנת קווי עיגון קבועים, תותקן באישור בודק מוסמך, מהנדס מכונות או מהנדס אזרחי רשום ורשוי ובהשגחתו לפי התקן המתאים, הוראות והנחיות היצרן.
– תקינות קווי העיגון תיבדקנה על ידי בודק מוסמך, מהנדס מכונות או מהנדס אזרחי רשום ורשוי בתדירות שנקבעה בהוראות היצרן, ובהעדר קביעה – אחת ל-5 שנים
– ציוד מגן אישי )קסדות, רתמות בטיחות, חבלים, סופגי אנרגיה, אונקלים וכו'(, ייבדק מידי יום לפני תחילת השימוש בו כמפורט בנספח ג'1
בנוסף, יש לבדוק תקינות ושלמות של מערכות ציוד מגן אישי על כל רכיביהן ואבזריהן, עפ"י הוראות היצרן ובתדירות שקבע
המבצע יוודא כי לכל מערכת ציוד מגן אישי או לכל רכיב ממנה, יהיו מצורפות הוראות שימוש ותחזוקה כתובות בשפה העברית, שיהיו מלוות במידת הצורך באיורים; ההוראות האמורות יישמרו בצמוד לצמ"א או למקום אחסנתו הקבוע.

 

כתבות נוספות בתחום

אנו שמחים להביא בעמוד זה מידע לתועלת הציבור. יחד עם זאת התכנים אינם מהווים עצה, המלצה או את עמדת האתר , ועל כל משתמש לבחון את המידע ולשקול איזה שימוש ראוי לעשות בו, רשימה זו אינה ממצה ואינה תחליף לייעוץ משפטי. אין באמור לגרוע מהאמור בתקנון האתר, לרבות בנוגע להגבלת אחריות. מערכת פורטל סייפטי נט עושה כמיטב יכולתה להביא בפניכם חדשות , כתבות ,מחקרים וידיעות מהארץ ומהעולם בפורטל המון אינפורמציה בתחום הבטיחות בכל הצעה בקשה רעיון נשמח באם תיצרו קשר

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *