תיקון תקנות הבטיחות בנושא פיגומים

reto-simonet-WN9QRESOu5c-unsplash

תיקון לתקנות הבטיחות בעבודה עבודות בנייה , אושר בתאריך 2019/ינואר  בוועדת העבודה והרווחה של הכנסת.

התיקון מתייחס לשימוש והקמה של פיגומים באתרי הבניה.
להלן עיקרי השינויים בתקנות:

מי שברשותו מנוי למכון התקנים, יכול להוריד את ת"י 1139 חלק 1 עם מוסף התרגום. לתשומת לבכם זהו מוסף תרגום , ולא תקן שעבר את כל הליכי התקינה ולכן במקרה של אי בהירות ו/או הבנה ו/או סתירה הנוסח באנגלית קובע.
 מבצע הבנייה, קרי הקבלן, אחראי על תכנון הפיגום, הקמתו, תחזוקתו ופירוקו. החידוש בתקנה הוא שהקבלן הינו האחראי הראשי על הפיגום ועליו לוודא כי יש בידיו הוכחות שהפיגום עומד בתקן,
הפיגום שסופק לו באתר הוא אכן הפיגום שהוזמן על ידו, הוא הוקם ע"י בונה פיגומים מקצועי והוא תוכנן ע"י מי שהתקנות הגדירו ככשיר לתכנון הפיגום.
 הפיגום יוקם ויפורק ע"י בונה פיגומים מקצועי. התקנה מפרטת מפקח עבודה ראשי יגדיר תכנית הכשרה לבונה הפיגומים. בונה פיגומים יוסמך רק לאחר שעבר קורס הכשרה לרבות בחינה. פרטיהם של בוני הפיגומים המוסמכים יפורסם באינטרנט. בנוסף הוגדר כי כל שינוי בפיגום, לרבות פירוק רכיב כלשהו כגון מעקה יבוצע ע"י בונה פיגומים מקצועי או בהנחייתו בכתב.

הוראות המעבר קבעו שמי שהינו בונה פיגומים מוסמך ביום כניסת התקנות לתוקף יעבור תוך שנתיים הכשרה ומבחן
כאמור לעיל.
 לכל פיגום שיותקן באתר יצורפו הוראות יצרן הנוגעות להקמה ותחזוקה של הפיגום. הוראות אלו יהיו בעברית וגם (באנגלית כאשר מדובר בפיגום מיובא )ויוצמדו לפנקס הכללי באתר.
 פיגום זקיפים שגובהו עולה על 30 מטר הוגדר כ "פיגום זקיפים מיוחד", ויחולו עליו כל ההוראות הנוגעות לפיגום מיוחד.
 פיגום מיוחד, מכל סוג שהוא, יתוכנן ע"י: "מי שרשאי לתכנן מבנה מן הסוג בו משתמשים בפיגום…" כלומר מהנדס אזרחי רשוי הוא מי שרשאי לתכנן פיגום מיוחד. את התכנית להקמת הפיגום יש לצרף לפנקס הכללי באתר.
 הצבת מתקן הרמה על פיגום, בכל גובה שהוא , תבוצע בהתאם להוראות מתכנן הקמת הפיגום.
מתכנן הקמת הפיגום יקבע את ההוראות להצבת מתקן ההרמה והחיזוקים הנדרשים בפיגום.
 כל רכיבי הפיגום יסומנו ע"י יצרן הפיגומים. הסימון כולל את שם היצרן, דגם הפיגום ומועד הייצור.
על היצרן לקבל את אישורה של מעבדה מאושרת לכך שדגם הפיגום עומד בדרישות ת"י 1139 חלק 1.

 התיקון כולל תיקוני נוסח על מנת להתאים את התקנות לתקן המחייב.
לתשומת לבכם, תקנה 27 המתייחסת לרוחב רצפת הפיגום נשאר בעינו וקובע כי:
" רחבה של רצפת פיגום יותאם למטרה שלה נועד הפיגום ויהיה לפחות –
)1 )60 סנטימטרים – אם הרצפה משמשת מקום עמידה או מקום ישיבה לאנשים ואין מחזיקים עליה חמרים;
)2 )80 סנטימטרים – אם הרצפה משמשת גם להחזקת חמרים;
)3 )130 סנטימטרים – אם על הרצפה מסתתים אבנים או מעבדים " אותן בדרך אחרת.

 

הערה חשובה

 פיגומים באתרי הבנייה יהיו פיגומים תקניים לפי ת"י 1139 חלק 1 – פיגומים: דרישות תפקוד ותכן כללי.

תקן זה הינו תקן אירופאי 1-12811 EN אשר אומץ ע"י התקינה הישראלית. התקן הינו בשפה האנגלית.
הכולל את עיקרי התקן בתרגום חופשי שהוכן ע"י אנג' נתן חילו. למען הסר ספק יצויין ויודגש כי המסמך כאמור אינו מהווה חלופה לרשום בתקן. כל סתירה ו/או אי התאמה בינו לבין התקן, הרשום בתקן גובר.
 מוסף התרגום לתקן שבנדון פורסם ע"י מכון התקנים ועלה לאתר הצפייה במכון התקנים.
כל המעוניין לעיין בו יוכל לעשות זאת בכתובת :
/#http://ibr.sii.org.il/IBRSystemWEBClient/index.html

כתבות נוספות בתחום

אנו שמחים להביא בעמוד זה מידע לתועלת הציבור. יחד עם זאת התכנים אינם מהווים עצה, המלצה או את עמדת האתר , ועל כל משתמש לבחון את המידע ולשקול איזה שימוש ראוי לעשות בו, רשימה זו אינה ממצה ואינה תחליף לייעוץ משפטי. אין באמור לגרוע מהאמור בתקנון האתר, לרבות בנוגע להגבלת אחריות. מערכת פורטל סייפטי נט עושה כמיטב יכולתה להביא בפניכם חדשות , כתבות ,מחקרים וידיעות מהארץ ומהעולם בפורטל המון אינפורמציה בתחום הבטיחות בכל הצעה בקשה רעיון נשמח באם תיצרו קשר

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *