בטיחות בעבודה בלולים

john-towner-125997

בטיחות בעבודה בלולים

• מבנה הלול, ציודו והפעילויות המבוצעות בו, עלולים להוות מטרד בטיחותי בשימוש לא נכון.
• קיים צורך ליישם את הנחיות השירותים הווטרינרים בנושא הבטיחות הביולוגית למניעת מחלות ומחלות
זואונטיות בפרט.
• מחלת האינפלואנזה – שפעת העופות – שפרצה בישראל בשנת 2006 הגבירה את המודעות לצורך
הבנת הבטיחות הביולוגית.
סיכוני בטיחות
• הנובעים ממיכון, ציוד, מכונות וכלים.
• היעדר מיגון על המכונות והציוד, במקומות העבודה,במכוני מיון הביצים, במרכזי המזון, במיכלי
התערובת.
סיכוני גיהות ומחלות מקצוע
• נובעים מלשלשת, מחלות מידבקות, רעש, אבק,חשיפה לחומרים מסוכנים.
• חומרי חיטוי וחומרי הדברה, תרופות וטירנריות, גורמים מזהמים בעופות, רפד ונוצות.
סיכונים פיזיקליים
• נובעים מחשיפה לשמש, חום, קור ותנאי אקלים קשים, עומס חום, אוויר דחוס, נפילות והחלקות על
משטחים חלקלקים, אבק מינראלי, תנאי תברואה קשים.
סיכונים ביולוגים וכימיים
• מחלות מידבקות, מחלות מקצוע הנובעות מגורמים מזיקים ברפד ובמצע הגידול, מחלות זואונוטיות,
טפילים וקרציות, עובש, פטריות, נסורת, רפד מזוהם בהפרשות – ריח חריף, נוצות, תסיסה, גורמי מחלות-גזים חריפים כתוצאה מריאקציות בזבל או רפד לח.
גורמי סיכון נוספים
• רטיבות, לחות, חוסר באוויר נקי לנשימה, חשיפה לריח ו/או למגע עם חומרי חיטוי או חומרים חריפים
כגון:
• פורמאלדהיד
• אדי אמוניה
• יוד, כלור ועוד
ציוד מגן אישי
• יש להשתמש במסיכה המתאימה לתקן N95 או EN149 מסוג FFP2 ,לדרגת הגנה P100 בדרגת סיכון
של הגנה מחלקיקים בגודל 3.0 מיקרון.
• יש לחבוש משקפי מגן במשך כל זמן השהייה בלול.
• הכפפות הן פריט בעל חשיבות רבה מאוד. יש להשתמש בכפפות חד פעמיות בעובי של לפחות 8.0 – 2.1 מ"מ
עשויות ויניל או ניטריל. יש לשטוף ידיים לאחר כל טיפול הקשור לעופות – גם בביצוע עבודות תחזוקה
בלול ובסביבתו. חיטוי הידיים יעשה בחומר על בסיס אלכוהול %60 או על בסיס כלור.
לבוש והנעלה
• במשך העבודה יש להשתמש בבגדים נקיים או בסרבל המיועדים אך ורק לעבודה בלול או בסביבתו.
• מומלץ ביגוד חד פעמי הניתן להחלפה.
• מומלץ לחבוש גם כיסוי ראש
• הנעליים המתאימות לעבודה בלולים הן נעליים גבוהות או מגפיים אשר את סוליותיהם יש לחטא על ידי
טבילה בתמיסה קרזולית, כלור או פנול – לפני כל כניסה ואחרי כל יציאה מהלולים.
הוראות בטיחות
• אם נמצא אדם בודד בלול – רצוי שיהיה מצויד במכשיר טלפון נייד או מכשיר קשר אחר.
• חל איסור חמור על כניסת אנשים לא מורשים ללול.
• אחסנה טיפול ושימוש בתכשירים כימיים – על פי הוראות היצרן בלבד.
• כדי לאוורר לול שרוסס, הכניסה תתבצע רק לאחר 24 שעות עם מסיכת מגן בהתאם לחומר הריסוס.
• בעת עבודה בלילה בתפיסת עופות ילבשו העובדים אפודים זוהרים.
• בעת פעולות שגורמות לאבק – נשמיות ומשקפי אבק.
מחלות זואונוטיות
• שפעת העופות – INFLUENZA AVIAN
• סלמונלה אנטרידיס
• מחלת התוכים PSITTACOSIS
• קדחת העופות ORMITHOSIS
• מחלת הניו – קאסל DISEASE NEWCASTLE
מניעה / התנהגות בעת מחלה
• כדי למנוע הידבקות האדם יש לשמור על כללי בטיחות ביולוגים מחמירים במטרה למנוע, קודם לכל,
את הדבקת העופות.
• במקרים של מחלות יש לנהוג בהתאם להוראות המדריכים המקצועיים באשר ללבוש וציוד המגן.
• לחיטוי בקרבת הלולים מקובל להשתמש בסיד כבוי.
ציוד כיבוי אש
• יש לבצע ביקורת תקופתית אחת לשנה לציוד כיבוי האש על ידי גורם מוסמך.
• יש לוודא תקינות הציוד לכיבוי אש לפני תחילת מדגר או אחת לחודש.
• השלמת ציוד לכיבוי אש או חידוש מטפים לאחר שימוש יעשה בתאום עם גורמי הבטיחות.
• הזרנוקים והגלילונים מיועדים לכיבוי שריפות בלבד.
אין להשתמש בזרנוקים מארונות ציוד כיבוי אש לשטיפת הלולים או לכל שימוש אחר.
כיבוי אש בלוחות חשמל
• בלוח החשמל הראשי של הלול – מ 100 אמפר ומעלה – תותקן מערכת לגילוי וכיבוי אש אוטומטית.
• ליד לוחות החשמל יותקנו מטפי גז הלון בלבד.
חשמל
• ליד כל מנוע חשמלי יותקן מפסק.
• הטיפול במערכות חשמל יעשה ע"י חשמלאי מוסמך
בלבד.
• מעגלי השירות יוגנו בעזרת מפסק זרם פחת – במשרד בדרגת הגנה של 03.0 אמפר ובלולים בדרגת הגנה של
.אמפר 0.5
• יש לוודא שמערכות התאורה החיצוניות תקינות וגופי התאורה הם מסוג "מגן התפוצצות".
מערכות דלק
• יש לדאוג לביקורת תקינות מערכות הגז אחת לשנה על ידי החברה המספקת את הגז.
• צוברי גז יהיו טמונים בקרקע.
• יש לדאוג לניקיון מאצרות מיכלי הסולר.
• יש לדאוג לניקיון סביבתי בכל שטח הלול, ולמנוע התפתחות צמחייה ועשבים ליד מבני הלולים.
עבודה בגובה
• בעת עליה על מיכלי התערובת או על מגדל מיכלי המים, במקומות שבהם אין משטח עמידה הכולל גידור, יש
להשתמש בריתמת בטיחות כאמצעי הקשירה מעוגן לנקודת עיגון בטוחה.
• על כל סולם טיפוס קבוע אנכי שגובהו מעל 2 מטר יותקן מגן גב. באין מגן גב חובה להשתמש ברתמות בטיחות.
• לביצוע עבודה בגובה יש להשתמש בסולם תקין ותיקני בלבד.
• סולם קבוע יהיה שלם ותקין.
מערכת המים בלולי רבייה
• לפני כניסת המים ללול יש להתקין מז"ח למניעת מעבר תרופות, חומרי חיטוי או כל חומר אחר
שמוסיפים למי השתייה של העופות אל מי השתייה המיועדים לשימוש עובדי הלול, במטבחון או בחדרי
השירותים והמקלחות בחוות הלולים ומחוצה לה.
• יש לסמן באופן ברור ובולט את מיכלי המים בהם הוסף חומר חיטוי או חומר חומצי לטיפול במערכות
המים.
פורמאלדהיד )Formaldehyde)
• פורמאלדהיד )Formaldehyde )או פורמלין)Formalin )הוא האלדהיד הפשוט ביותר. שמו
הכימי הוא מֵתָ נָל )Methanal )ונוסחתו הכימית:CH20
• פורמלדהיד הוא גז חסר צבע ובעל ריח חריף, ומזהם אוויר מסוכן. הוא ידוע כחומר הגורם לגירוי יתר
בעין, קשיי נשימה, בחילות וגירויים באף ובגרון.
בשנת 2004 קבע הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן כי פורמלדהיד הוא מסרטן וודאי בבני אדם
פורמלדהיד
• הפורמלדהיד הוא חומר החיטוי העיקרי בענף הלול בארץ והוא משמש לחיטוי לולים, ביצים, ותאים
במדגרות.
• זהו חומר חיטוי יעיל מאוד הפועל כמעט על כל החיידקים, על נבגים פטריות ונגיפים רבים.
• פעולתו אינה נפגמת בנוכחות חומר אורגני.
• עלול לגרום לבעיות בריאותיות בחשיפה אליו. גירוי עז בעיניים במערכות הנשימה העליונה באף ובגרון.
• החומר מסווג ע"י הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן כמסרטן ודאי לאדם. 3.0 TLVחל"מ.
תא אידוי שימוש בחומרי החיטוי ואחסונם
• חדר אידוי ביצי הרבייה ימוקם רחוק מחדרי השירות והמשרד של חוות הרבייה, הרחק מדרכים שבהן עוברים
אנשים ומאזורי מגורים.
• תא אידוי יצויד בארובה תקנית ומערכת אוורור המופעלת מרחוק.
• הפעלת תא האידוי תעשה בהתאם להוראות הבטיחות בעבודה עם חומרים מסוכנים – פורמהלדאיד – כאשר
העובד מוגן במסיכה, בכפפות וביגוד הולם.
• אין להיכנס לחדר האידוי במהלך תהליך האידוי, אלא רק לאחר תום תקופת הניטרול ואיוורור מוחלט של המקום.
• אחסון חומרי החיטוי ייעשה בחדר נעול ומאוורר היטב מוגן מקרינת השמש ומלחות יתרה. הכניסה לחדר תותר
לעובדים מוסמכים ובעלי אישור לעבודה זו.
• חיטוי מבני הלול בפורמלין לפני כניסת המטילות ייעשה בלולים אטומים, ע"י צוות מקצועי מוסמך ובעל כלים
ואמצעי הגנה מתאימים למשימה כאשר העובדים מוגנים בחליפות עמידות בפני חומרים כימיים וקורוזיביים, מסיכות
לכל הפנים עם מסננים בדרגת הגנה של A2B2E2.
• החיטוי חייב להתבצע לפחות בין 5 עד 6 ימים לפני איכלוס הלול.
בטיחות בלול מטילות
• כל הכנסת יד לתוך כלובי המטילות – אם לצורך תפיסתן או לשם תיקון תקלה – תיעשה עם כפפות ושרוולים
ארוכים כדי למנוע הישרטות מציפורני העופות או מזיזים בולטים.
• גובה הסוללות יהיה כזה שכפיפת הגב לצורך איסוף הביצים מהקומה התחתונה תהיה המזערית.
• הלול יהיה מצויד בעגלת איסוף ביצים מתכווננת עם קפיץ.
• את עגלת שיווק הביצים יש לצייד בגלגלים תקינים ולהציב אותה על משטח ישר.
בטיחות לול הודים
• שטח חוות הלולים יהיה ללא מיפגעים – תעלות פתוחות,בורות, גרוטאות ומכשולים פיזיים.
• פעולת טרקטורים – מפעילים מיומנים, מערכות בטיחות תקינות לציוד הממונע.
• בשטח הלולים יותקנו מערכות ברזים בלחץ – הידרנטים –למקרי שריפות.
• העבודה בשטח הלול תיעשה בלבוש מתאים.
• יש לדאוג לאחסן תרופות וחומרי ריסוס במקום סגור ונעול.
מערכת גז
• מיכלי הגז יותקנו במרחק מהלול בהתאם להוראות חברות הגז.
• יש לדאוג לאמצעי הגנה כנגד שריפות ליד מיכלי הגז.
• צנרת הגז והמקרנים יחוברו ע"י טכנאי מוסמך.
• יש לבדוק את תקינות מערכת הגז והמקרנים לפני כל מידגר – בעירה טובה, דליפות גז, חיבורים.
מערכת ההאבסה
• מיכלי התערובת יותקנו בצורה נאותה על משטחי בטון, עם רגליים מתאימות.
• סולם העלייה למיכלי התערובת יהיה תקני עם קשתות הגנה.
• מיכלוני התערובת בתוך הלול יעוגנו לתקרה בצורה בטוחה וחזקה.
• בזמן תקלה במאביס , יש לנתק את המערכת מזרם החשמל ולעבוד על פי כללי הבטיחות הנדרשים.
• יש לסמן בצורה בולטת לעין את כבל החשמל מעל המאביס– מהווה מכשול מעבר בלול.
מערכת ההאבסה
• מיכלי התערובת יותקנו בצורה נאותה על משטחי בטון, עם רגליים מתאימות.
• סולם העלייה למיכלי התערובת יהיה תקני עם קשתות הגנה.
• מיכלוני התערובת בתוך הלול יעוגנו לתקרה בצורה בטוחה וחזקה.
• בזמן תקלה במאביס , יש לנתק את המערכת מזרם החשמל ולעבוד על פי כללי הבטיחות הנדרשים.

כתבות נוספות בתחום

אנו שמחים להביא בעמוד זה מידע לתועלת הציבור. יחד עם זאת התכנים אינם מהווים עצה, המלצה או את עמדת האתר , ועל כל משתמש לבחון את המידע ולשקול איזה שימוש ראוי לעשות בו, רשימה זו אינה ממצה ואינה תחליף לייעוץ משפטי. אין באמור לגרוע מהאמור בתקנון האתר, לרבות בנוגע להגבלת אחריות. מערכת פורטל סייפטי נט עושה כמיטב יכולתה להביא בפניכם חדשות , כתבות ,מחקרים וידיעות מהארץ ומהעולם בפורטל המון אינפורמציה בתחום הבטיחות בכל הצעה בקשה רעיון נשמח באם תיצרו קשר

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

בוא נשמור על קשר!

נשמח לעדכן אותך בחדשות ובהצעות האחרונות שלנו 😎

אנחנו לא שולחים ספאם! למידע נוסף ניתן לקרוא את מדיניות הפרטיות שלנו.