עבודה ברפת – כיצד לעשות זאת נכון

amber-kipp-1242870-unsplash

עבודה ברפת

ב. הרפת תצויד במקלחות חמות ובחדרי הלבשה מתאימים; יש לחייב
עובדים להתקלח ולהחלים בגדים מיד לאחר העבודה.
ג. ברפת יימצאו ארגז וחומרי עזרה ראשונה, והעובדים האחראים יוכשרו להגשת עזרה ראשונה בסיסית.
ד. כלי עבודה, קלשונים, אתים וכד' יונחו במקום מסודר, מיוחד למטרה זו.
ה. מתקנים לחשמול גדרות (באזורי רעייה) ייבדקו על ידי חשמלאי מוסמך לפני הכנסתם לשימוש וכל פעם בכמה חודשים

ו. העבודה ברפת ובצאן מחייבת נעילת נעלי עבודה או מגפיים.

חליבה
א. כללי
במכון החליבה העובד עובד בצמידות לרגלי הפרה, ונוצרת קרבה מסוכנת המובילה לפציעות ולתאונות רבות. משקלה, גודלה וכוחה של הפרה מחמירים את הסיכון לכן יש לנקוט אמצעי זהירות אלה:
1 (בחליבה יש להיזהר מהפרעות הפרה, (מגע יד מונע הפתעה). בהרכבת הגביעים, יש להרחיק את הראש ככל האפשר.
2 (פרות בחליבה ראשונה עלולות להגיב באופן חריג לחליבה, ולכן רצוי לשתף שני חולבים בחליבת "מבכירה".
3 (החליבה היא פעולה שיש לבצע בזמן קצר, ועל כן יש לדאוג לתחזוקה מעולה של ציוד החליבה למניעת תקלות.
4 (בעת החליבה יש להשתמש ביד אחת בולמת בין הרגל לבין העטין וביד השנייה לעבודה עם גביעי החליבה.
5 (אפשר להשתמש במכשיר מונע בעיטות בעת הצורך.
6 (מומלץ להרחיק מהעדר בועטות כרוניות.

ב. ציוד החליבה
1 (יש לתחזק את ציוד החליבה באופן סדיר. בעת הטיפול בתקלות
חשוב לפעול על פי כללי הבטיחות. יש להשתמש בסולמות לפי הצורך ו להקים רמפות שישמשו משטח עבודה נוח ובטיחותי
2 (במכון החליבה יש צירוף של מים וחשמל, ועל כן יש להתקין מפסק פחת ולהשתמש באבזרי חשמל מוגני מים.

ג. מכונות החליבה והמדחסים
1 (יש לבדוק את המדחסים בדיקה תקופתית על פי החוק.
2 (יש לבודד מדחסים ומכונות ואקום ולהגן על הרפתנים ועל אנשים אחרים ממגע אקראי אתם. חדר המכונות צריך להיות מאוורר, נקי
ונעול.
3 (רצועות הנעה וגלגלים יגודרו באופן בטיחותי על ידי מגנים מתאימים.
4 (מצמדי מנועים ומשאבות למים ולחלב יגודרו באופן בטיחותי; כן יש לגדר מצמדים וחלקי הנעה של הבוחשים למים בלבד.

ד. מכל החלב

1 (מכל החלב מתנקה על ידי מערכת שטיפה אוטומטית; יש לשמור על תקינותה, ועל ניקיונה ויש לעשות הכול כדי להימנע מהצורך להיכנס למכל החלב: אפשר להשתמש במברשות ארוכות או במתקן מיוחד.
2 (אם החליט מרכז הרפת שיש להכניס למכל, יש לנקוט את אמצעי הזהירות הנדרשים בחוק.
3 (כניסה למכל החלב היא כניסה ל"מקום מוקף"; יש להקפיד אפוא על אמצעי זהירות אלו:
א) לא ייכנס תלמיד למכל החלב.
ב) המתג הבוחש של כל מכל יצויד במנעול תלייה; לפני הכניסה יינעל המתג במצב הפסקה.
ג) יש ליידע עובד אחר על הימצאות אדם במכל.
ד) יש להתקיים סולם תקני או מדרגות עם מעקה לטיפוס על המכל מבחוץ.
ה) יש להשתמש בסולם חבלים תקני לכניסה לתוך המכל.

חומרי ניקוי וחיטוי
א. יש לאחסן את החומרים על פי כללי הטיפול בחומרים מסוכנים: במקום
סגור ובאופן מרוכז; המכלים יהיו מסומנים ותקניים, ויש לשלט את
הארון/דלת חדר החומרים על פי החוק, בשלטי אזהרה תקניים.
ב. אין להשאיר חומרים בהישג ידם של גורמים בלתי מורשים ויש להשתמש בהם רק על פי הוראות היצרן.
ג. יש להשתמש בכפפות, בציוד מגן, במשקפי מגן ובסינר בעת הטיפול בחומרים אלו.

הרביצה סככות
א. חשוב להתקין מעברי אדם בסככות לצורך מיגון ומילוט, בעת סכנה; רצוי ליצור תוספות של משטחי בטון למניעת החלקה ובמיוחד באזורי השקתות שקיימת בהם סכנת החלקה ונפילה.
ב. במדרכי זבל גם פרות מחליקות ונופלות, ועל כן יש לשמור על חצרות יבשות ככל האפשר.
ג. לוחות החשמל וכבלי החשמל בסככות הרביצה צריכים להיות אטומים
ומוגנים ממים.
ד. המאווררים בסככות הרביצה צריכים להיות מוגנים מכל הצדדים
ותלויים במקום גבוה ככל האפשר; יש להיזהר בעמידה בין שתי פרות.
ה. תלמידים לא יבצעו טיפולים רפואיים לפרות ולא יאלפו אותם.

בורות זבל ובורות נוזלים
א. בורות זבל הן מקומות מסוכנים, וקיימת בהם סכנת נפילה וטביעה.
ב. יש לגדר את בורות הזבל ולשלטם בשילוט אזהרה; לעתים שכבתם
העליונה מתייבשת ויוצרת הטעיה.
ג. יש למנוע הגעת אנשים לשטחי הרפת באופן בלתי מבוקר כדי למנוע סיכון.

מחלות משותפות לבני אדם ולבעלי חיים
א. מחלות אלה עלולות להיות קטלניות לאדם ולחיה. ההדבקה יכולה
להיעשות דרך מערכת הנשימה וההפרשה (צואה, ריר המופרש מהפה), על
ידי שתיית חלב לא מפוסטר ועוד.

ב. כדי להימנע ממחלות אלה יש לנקוט את האמצעים האלה:
1 (יש לקבל חיסונים בהתאם להמלצות משרד הבריאות.
2 (יש לנעול מגפיים באזור העבודה ולצמצם מגע מיותר עם בעלי החיים ללא אמצעי מיגון.
3 (יש למנוע גידול ושוטטות של כלבים ברפת.
4 (אין לאכול באזור העבודה.
5 (יש לדאוג לפיקוח וטרינרי צמוד ומוסמך על הרפת.

מרכזי מזון ומכלי תערובת
א. מכלי תערובת
1 (יש לבנות את מכלי התערובת על פי תכנית הנדסית. אפשר להעמיד
את המכלים זה ליד זה. יש להעדיף מכליםהבנויים על מסגרת, כדי שאפשר יהיה להגן עליהם באמצעות מתקן בטוח.
2 (חובה להגן על רגלי המכלין באופן שכלי רכב לא יפגעו בהם.
3 (הפתח הקדמי של המכל צריך להיות בגובה 2-3 מ' מעל הרגליים.
4 (מכל שנפגע יש לתכננו מחדש ולחזקו בהתאם.
5 (אסור לתלמידי להיכנס למכלי התערובת, בגלל איסור הכניסה
ל"מקום מוגן".

ב. בור תחמיץ
בתהליך הידוק התחמיץ יש חשש שהטרקטור ילחץ על הקיר ויגרור
להתמוטטות; כאשר יש סימני תזוזה של הקירות יש לחזקם על פי הוראות מהנדס.
ג. מתבנים
1 (חשוב להקפיד שרצפת המתבן תהיה ישרה (עדיף מבטון) ושסידור ה"בלות" במתבן ייעשה בנוכחות מבוגר.
2 (יש להקפיד שסביבת המתבן תהיה נקייה מעשבים.
3 (קיימת סכנת נפילה ממשטחים לחומרים לחים ומלגונות להחמצת פרי הדר, ולכן יש לגדרן ולשלטן בשלטי אזהרה.
4 (יש להדביר מכרסמים בהתאם להמלצות השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות.

ד. מערבלות
1 (אסור להפעיל מערבלת כשמישהו או משהו נמצא בתוכה, ויש לוודא זאת לפני תחילת העבודה.
2 (יש להגן על מעביר הכוח ועל גלגלי הרצועות.
3 (כאשר יש חסימה חובה לדומם את המנוע ולהמתין עד לעצירה מוחלטת של התנועה השיורית, ורק אז לטפל בה.

ה. כורה תחמיץ
הכורה הוא אוסף של סכינים חדים שאינם מכוסים יש למנוע מאנשים
להיות בקרבתו הן בשעת פעולה והן כאשר הוא מושבת.
ו. עבודה עם שופל טרקטור בעל מעמיס קדמי תיעשה בליווי ובפיקוח של
מרכז ענף.

כתבות נוספות בתחום

אנו שמחים להביא בעמוד זה מידע לתועלת הציבור. יחד עם זאת התכנים אינם מהווים עצה, המלצה או את עמדת האתר , ועל כל משתמש לבחון את המידע ולשקול איזה שימוש ראוי לעשות בו, רשימה זו אינה ממצה ואינה תחליף לייעוץ משפטי. אין באמור לגרוע מהאמור בתקנון האתר, לרבות בנוגע להגבלת אחריות. מערכת פורטל סייפטי נט עושה כמיטב יכולתה להביא בפניכם חדשות , כתבות ,מחקרים וידיעות מהארץ ומהעולם בפורטל המון אינפורמציה בתחום הבטיחות בכל הצעה בקשה רעיון נשמח באם תיצרו קשר

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *