אמצעי בטיחות לעבודות חשמל באתרי בניה.

fran-hogan-AmbJWDg4_28-unsplash

לאור התאונות המתמשכות באתרי הבנייה של המדינה, מוצעות כמה הצעות,/ המלצות ע"י מהנדס החשמל MASTAQ

גלאי מתח נועד להזהיר אנשים העובדים מהתקרבות יתר לקווי מתח גבוה (הותקן בקסדה)

על קווי חשמל או בקרבה לאזור מסוכן עקב הגישה לחוטי, שנאי, פסים במרחק מסוכן מדי . המחוון מותקן מתחת לקסדה. עיקרון פעולתו של הגלאי מתבסס על הערכה של הפרמטרים של השדה החשמלי המתרחש סביב מוליך חי תחת מתח 6-35 קילו וולט.

המחוון מופעל באופן אוטומטי כאשר הוא נכנס לשדה חשמלי שחוזקו עולה על ערך מסוכן ויוצר אות מסוכך לסירוגין.

יש נקודה מיוחדת, כשמגיעים לנקודה מתגברת הרגישות, אשר מאפשרת לקבוע את הנוכחות של מתח על קו 6-35 KV מהקרקע.

מכשיר הוא התקן גמיש שניתן להתקין בתוך הקסדה (בין הכיפה לבין הרתמות) באמצעות תקעים פלסטיק.

. במקרה של פריקת סוללה, המכשיר יודיע עם צליל קול מתמשך על הצורך להחליף אותה.

גלאי מתח  אשר נועד להזהיר אנשים מהתקרבות לקו מתח גבוה (בצורה של צמיד)

.

מכשיר ייחודי לניתור מצב מערכת חשמל ולאזהרה מפני כשל בתגובה של מפסק למתקן החשמל במקרה של קצר לאדמה ו/או חשמול לגוף מתכתי.

מכשיר חדשני. בהתקנה, יבוצע הגדרת סוג המבטח והיא מבצעת על ידי המשתמש (מ 10 עד 100 אמפר), על פי הזרם הנקוב והאפיון. המכשיר מותאם למא"זים מהסוגים: A, B, C או D

המכשיר בודק מעת לעת את ערך זרם הקצר הנוכחי (LT) ומשווה אותו עם הזרם הנדרש להפסיק את המבטח, בהתחשב באופיין שלו

(כ -20% גדול מערך הזרם שגורם למבטח להפסק מידית). במקרה של ערך עכבה גבוה מדי וכישלון מפסק הזרם להפסיק קצר לאדמה, מופק צליל אזהרה ונדלק Led אדום.
לחיצה על כפתור המותקן על חזית המכשיר, מציגה את ערך זרם קצר הנוכחי, עכבת לולאת התקלה, המתח המרבי שנמדד, המתח המינימלי שנמדד לאורך התקופה, מספר הפסקות החשמל (עובד המכשיר כרשם)
כמו כן, בודק המכשיר את שלמות מוליך ההארקה. במקרה של נתק או הופעת מתח על ההארקה – יופק צליל אזהרה ויידלק Led אדום לציון "תקלת PE "
מכשיר זה מאפשר בזמן אמת זיהוי תקלת ניתוק הארקה והפחתת סיכוני שריפה במקרה של קצר, וחשמול של גופים מתכתיים

(ובעקבותיו סכנת התחשמלות)


התפקיד החשוב ביותר של המכשיר – בדיקה מתמדת של התאמת תנאי רשת חשמל למבטח המותקן.

 

 

   כבל חשמל, כבל מאריך, תוף הכבלים  עם אזהרה של ניתוק (העדר) הארקה

הכבל חשמל הזה מיועד להזהיר את המשתמש על חוסר הארקה, ולכן התדרדרות בבטיחות והסביבה האלקטרומגנטית במקום העבודה.

הגורם העיקרי של בטיחות סביבתית עם משתמשי ציוד 230 וולט, הוא ההארקה. גם ללא הארקת שדה חשמלי ליד הציוד, ככלל, עולה על הנורמות סניטריות המוותרות 5 – 10 פעמים.

 

כיצד להגן על פועלים ולהבטיח ניטור רציף של הנוכחות הארקה?

כבל חשמל שאני מציע – כבל מיוחד, אשר מצפצף ומודיע על היעדרות (היעלמות) של הארקה ומכאן הידרדרות בטיחות במקום העבודה.

 

מכשיר לבדיקת הארקה באופן קבוע

תחום מדידת ההתנגדות של האלקטרודה כלפי המסה הכללית 0.01-200Ω

מכשיר הבדיקה אינו משפיע על מערכת החשמל או על הגנות מתחי יתר

כיוון  מוקדם של ההתנגדות הרצויה וקבלת התראה בתקשורת קווית או אלחוטית בחריגה מנקודת הסף שהוגדרה (Resistance set-point)

 

 

    מדידה זרם זליגה

התקן ASTRO * IΔ נועד למדוד את זרם דלף (זרם הזליגה לאדמה) במעגלי חד ושלושה פאזות, הנמצאים במתח נומינלי, בזמן עומס

ממסר מאפשר:

  • להעריך את איכות העבודה החשמליות שבוצעו באתר;
  • לעריך מצב הבידוד;
  • לקבוע את הבחירה הנכונה של setpoint (זרם נומינלי) ממסר פחת;
  • לזהות מעגל פגום או צרכן חשמלי עם התנגדות בידוד נמוכה באופן בלתי הולם;
  • לקבוע את הסף (רגישות) – של ממסר פחת (IDn).

אינדיקציה של זרם זליגה על מסך דיגיטלי.

התקן זה הוא הכרחי בעת בחירת ממסר פחת עבור אתר בניה, כפי שהוא מאפשר להעריך את המצב הנוכחי של אינסטלציה חשמלית.

 ממסר זליגה (פחת) על רשת גלויה או ת.א.מ

משמשים בהצלחה לבטיחות  עובדים בקרבת קווי חשמל עיליים, שבהם יש סיכוי שחוטים מתנתקים ונופלים על הקרקע, מה שיוצר סכנה גבוהה של התחשמלות או מתח צד.

 

 

   גלאי מתח

הם חייבים להזהיר אנשים על נוכחות של מתח על קוים מתח גבוה

הם מסוגלים לקבל האנרגיה משדה חשמלי של קווי חשמל במתח של 6 קילו וולט ומעלה. היעדר סוללות הניתנות להחלפה, כמו גם שימוש בחומרים וחלקים שיכולים לעבוד במשך זמן רב בתנאי אקלים קשים, מאפשר להתקין אותם ישירות על גידים למשך תקופה ארוכה.

בנוכחות מתח, גלאי מייצר אותות אור, אינם דורשים הגדרות כלשהן במהלך ההתקנה, ולא תחזוקה במהלך הפעולה.

  1. 8. הארקת פיגומים

הארקות פיגומים. מדובר בהגנה נגד ברכים וגם נגד התחשמלות (פיגומים בנויים מתכת, איפה עובדים עם כלים, עוברים כבלי מאריכים. לפעמים עובדים קבלנים שונים ומסכנים אחד את השני)

הנושא כבד ורחב. אני לא מוסמך ללמד אף אחד. רק דעתי, אם אין פרק כתוב הנחיות בטיחות חשמל עבור פיגומים, נדרש להתייחס ולהחיל את הכללים של עבודות בגגות או מפרט תורנים

להלן דוגמה, חישוב הארקות עבור פיגומים

 

  • החישוב של אלקטרודות הארקה באדמה עם התנגדות הקרקע לא יותר 100 Ом∙м (אדמת-חומר, חרסית)

 

 

 

 

ההתנגדות המחושבת של אלקטרודות הארקה היא 13.37 אהום.

 

  • הארקה באדמה עם התנגדות סגולית לא יותר מ 600 Ом∙м

(חול).

 מערכת האמצעים להבטחת הדרישות הנדרשות עבור מתקן הארקה מבצעת על ידי הפתרונות הבאים:

– קו אופקי עשוי פסי עמיד קורוזיה של פלדה מצופה נחושת. עומק הפס 0.5 מ '.

– בפינות, מותקנים 4 אלקטרודות אנכיות עם אורך של 3 מ '.

חישוב ההתנגדות של אלקטרודה הארקה:

 

הגנה מפני ברקים

כדי להגן על פיגומים עם גובה של 18 מ ' משמש מוטות ברקים

4 מ 'גבוה, מרותך אל פיגום. הנקודה העליונה של מוט הברק היא 21.5 מ '.

בהתאם לאמינות, כל מסוף אוויר יוצר אזור הגנה בצורת קונוס עם רדיוס של 25.8 מ 'וגובה של 18.275 מ', אזור בין מגנים גם מוגן במרחק של עד 53.75 מ ', ולכן יש להתקין אותם במרחק שלא יעלה על ערך

 

.

 

בברכה

MASTAQ

כתבות נוספות בתחום

אנו שמחים להביא בעמוד זה מידע לתועלת הציבור. יחד עם זאת התכנים אינם מהווים עצה, המלצה או את עמדת האתר , ועל כל משתמש לבחון את המידע ולשקול איזה שימוש ראוי לעשות בו, רשימה זו אינה ממצה ואינה תחליף לייעוץ משפטי. אין באמור לגרוע מהאמור בתקנון האתר, לרבות בנוגע להגבלת אחריות. מערכת פורטל סייפטי נט עושה כמיטב יכולתה להביא בפניכם חדשות , כתבות ,מחקרים וידיעות מהארץ ומהעולם בפורטל המון אינפורמציה בתחום הבטיחות בכל הצעה בקשה רעיון נשמח באם תיצרו קשר

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *