טיוב רגולציה ושיפור ההגנה על הציבור מפני אסבסט.

tree-gecaab000f_640

טיוב רגולציה ושיפור ההגנה על הציבור מפני אסבסט: המשרד להגנת הסביבה מפרסם להערות הציבור את הרחבת תקנות הפטור מהיתר שיתירו לקבלני אסבסט לבצע עבודות אסבסט קטנות; תיקון התקנות יביא לחיסכון משקי של 125 מיליון שקל בשנה, ויפנה את המשאבים להגברת הבקרה והפיקוח על אופן הביצוע

 

רעות רבי, מנהלת אגף אסבסט ורישום כימיקלים במשרד להגנת הסביבה: "תיקון התקנות יביא לצמצום הסיכון לציבור ולשיפור אופן ביצוע עבודות אסבסט קטנות על ידי קבלני האסבסט. ברחבי ישראל יש כיום עדיין יותר מ-80 מיליון מטר מרובע של מוצרי אסבסט צמנט. כאשר המוצרים שלמים הם אינם מסוכנים, אך בליה ופירוק בלתי מקצועי גורמים לשחרור סיבי האסבסט המסרטנים לאוויר. מעבר לחיסכון המשמעותי שעתיד להוביל התיקון, מדובר בצעד משמעותי לטיפול נכון ויעיל באסבסט, שהמשרד מקדם לטובת בריאות הציבור"

 

המשרד להגנת הסביבה מפרסם להערות הציבור טיוטת תיקון לתקנות למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק (פטור מרישיון ומהיתר לעבודת אסבסט ומניעת ניגוד עניינים), התשע"א-2011. לטיוטת התקנות ולקובץ RIA, בקישור הבא: https://did.li/zIWfT .

 

ניתן להגיש הערות ציבור עד 11 במאי 2022.

 

התיקון המוצע מרחיב את הפטור מקבלת היתר לביצוע עבודות אסבסט מצומצמות ועבודות בסיכון נמוך לקבלני אסבסט מורשים, בהתאם לתנאים המפורטים בתקנות. כיום, קבלני האסבסט נדרשים לקבל היתר גם לעבודות אלה, שהיקפן הוא למעלה ממחצית מכלל עבודות האסבסט המבוצעות כיום בהיתר. מדובר בעבודות שהתנאים שנקבעים לביצוען הם תנאים סטנדרטיים והסיכון בהן הוא נמוך. הפטור המוצע ניתן בתנאים מוגבלים המאפשרים בקרה.

 

תיקון התקנות מקודם לאחר תהליך של טיוב רגולציה שנערך בשנת 2020, שבו נמצא כי טיוטת התקנות מהווה טיוב משמעותי מבחינה ביורוקרטית ובעל פוטנציאל לחיסכון משקי של כ-125 מיליון שקל בשנה. עיקר החיסכון נובע  מהפחתת ימי המתנה לקבלת היתר, העומדים כיום על כשבוע עד שבועיים ומושפעים מאד מעומסים ומאילוצי כוח אדם. התועלת המרכזית היא בהסטת המשאבים מהשקעה בהליכי הוצאת היתרים לפיקוח ובקרה על ביצוע העבודות. תיקון התקנות צפוי לטייב את ההגנה על הסביבה והציבור בשלבי ביצוע עבודות להסרת אסבסט בפועל.

 

הרחבה:

 

האסבסט הוכח מסרטן בבני אדם. חדירה של סיבי אסבסט למערכת הנשימה עלולה לגרום למחלות קשות שאינן ניתנות לריפוי, המופיעות תקופה ארוכה לאחר החשיפה הראשונית. יש מופעים ושימושים שונים של אסבסט ולהם רמות סיכון שונות. המסוכן ביותר הוא האסבסט הפריך שממנו מתפזרים בקלות סיבי האסבסט ומסכנים את הנחשפים אליהם.

 

סעיף 14(ב)(2) לחוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, מסמיך את השר/ה להגנת הסביבה לקבוע בתקנות סוגי עבודות לגביהן ניתן פטור מהעסקה של עוסק מורשה באסבסט, בהתחשב בהיקף העבודה, במורכבותה, ובמידת הסיכון לציבור ולסביבה הכרוכה בביצועה.

 

תקנות למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק הותקנו בסמוך לחקיקת החוק, ועיגנו את נוהלי העבודה שהתקיימו דאז. טרם חקיקת החוק, ניתנו אישורי עבודה באסבסט לקבלנים ולמפקחים מכוח תקנות הבטיחות בעבודה, התשמ"ד-1984. כמו כן, ניתנו אישורי עבודת אסבסט לעבודות פרטניות, למעט לעבודות שהוגדרו "מצומצמות" אשר היו פטורות מהיתר עבור אדם פרטי המבצע עבודה קטנה בנכס שבבעלותו.

 

בעשור שחלף מאז חקיקת החוק ובשנות יישומו נמצא, כי יש מקום להרחיב את הפטור מקבלת היתר לביצוע עבודות אסבסט מצומצמות ועבודות בסיכון נמוך כך שקבלני אסבסט מורשים יוכלו לבצע עבודות אלה ללא המתנה להיתר ובהתאם לתנאי העבודה המפורטים בתקנות. תיקון התקנות יביא לצמצום הסיכון לציבור ולהפחתת המוטיבציה לפרק אסבסט שלא באמצעות בעל רישיון מתאים ויפנה את משאבי המשרד לבקרה ופיקוח.

 

כתבות נוספות בתחום

אנו שמחים להביא בעמוד זה מידע לתועלת הציבור. יחד עם זאת התכנים אינם מהווים עצה, המלצה או את עמדת האתר , ועל כל משתמש לבחון את המידע ולשקול איזה שימוש ראוי לעשות בו, רשימה זו אינה ממצה ואינה תחליף לייעוץ משפטי. אין באמור לגרוע מהאמור בתקנון האתר, לרבות בנוגע להגבלת אחריות. מערכת פורטל סייפטי נט עושה כמיטב יכולתה להביא בפניכם חדשות , כתבות ,מחקרים וידיעות מהארץ ומהעולם בפורטל המון אינפורמציה בתחום הבטיחות בכל הצעה בקשה רעיון נשמח באם תיצרו קשר

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *