המשרד להגנת הסביבה ממשיך לפקח בצורה הדוקה אחר העוסקים באסבסט ומוודא שלא יסכנו את הציבור בפעולותיהם

michael-fenton-0ZQ8vojHNuc-unsplash

 

 

התליית רישיונות לשישה עוסקי אסבסט, נזיפות לשבעה והתראה לעוסק אחד: המשרד להגנת הסביבה ממשיך לפקח בצורה הדוקה אחר העוסקים באסבסט ומוודא שלא יסכנו את הציבור בפעולותיהם

המשרד קורא לציבור להזמין שירותים רק מעוסקי אסבסט אשר בידיהם רישיון בתוקף מהמשרד להגנת הסביבה ושמם מופיע ברשימה המפורסמת באתר האינטרנט של המשרד  ההתליות והנזיפות נרשמות במרשם העוסקים

 

המשרד להגנת הסביבה מעדכן כי בהחלטות ועדת המשמעת לעוסקים באסבסט, הפועלת מתוקף החוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק התשע"א-2011, הותלו באחרונה רישיונות ונרשמו נזיפות ל-14 עוסקים מורשים לאסבסט, אשר פעלו בחוסר מקצועיות וברשלנות וסיכנו בעבודתם את הציבור.

 

המשרד להגנת הסביבה נותן רישיונות לעוסקים באסבסט לפי חוק, בכפוף לעמידה בחובות ובתנאים המפורטים ברישיונות ובחוק. בפעולות פיקוח בשטח שביצעו מפקחי המשרד ויחידות סביבתיות בתקופה האחרונה התגלו הפרות חמורות של החוק ותנאי הרישיון, שבגינן הוזמנו העוסקים לשימוע בפני הוועדה.

הוועדה שמעה את טיעוני העוסקים וקבעה, כי פעלו בניגוד לתנאי רישיונם ובחוסר מקצועיות במסגרת עבודתם כעוסקים באסבסט. לפניכם פירוט ההפרות וההחלטות בעניינם של חלק מהעוסקים:

 

  1. רישיונו של עוסק באסבסט הותלה ל-12 חודשים: זאת, בשל  פירוק אגרסיבי של גג אסבסט תוך גרירה, שבירה וזריקת לוחות והעלאת אבק לסביבה בניגוד לחוק ולתנאי ההיתר בעבודה שביצע במבוא חורון. לעוסק ניתנה ההתליה המרבית הקבועה בחוק, מכיוון שחברי הוועדה התרשמו שהוא מזלזל בהוראות הבסיסיות לביצוע העבודה שמטרתן מניעת מפגעי אסבסט ואינו מקבל כל אחריות לליקויים החמורים ולחובתו למנוע הפרות חמורות אלה בעבודות שבאחריותו.

 

  1. רישיונו של עוסק באסבסט הותלה לתקופה של 3 חודשים: זאת, בשל ליקויים במספר עבודות  שביצע (בתל-אביב ובנהריה), אשר גרמו למפגע ונעשו בניגוד לחוק ולתנאי ההיתר.

 

  1. רישיונו של עוסק באסבסט הותלה לתקופה של 3 חודשים: זאת, בשל הפרת שורה ארוכה של תנאים במספר עבודות שביצע (בפתח תקוה וברחובות), ומסירת מידע מטעה לממונה. כמו-כן, הוועדה ראתה בחומרה את העובדה שהעוסק מעסיק דרך קבע, על פי הצהרתו, קבלני משנה בביצוע עבודות אסבסט, וזאת בניגוד להוראות החוק. סיום ההתליה וחידוש רישיונו של העוסק מותנה במעבר בהצלחה של מבחן מקצועי.

 

  1. רישיונו של עוסק באסבסט הותלה לחודש: זאת, בשל הפרת הוראות החוק ותנאי ההיתר בעבודתו באסבסט וביצוע עבודה ללא היתר בפתח תקווה והסתרת מידע מהממונה. נוכח הודעתו על הפסקת עיסוקו באסבסט, רישיונו של העוסק מבוטל.

 

  1. במרשם העוסקים נרשמה נזיפה לדוגם אסבסט: זאת, בשל הפרת תנאי מתנאי רישיונו בכך שביצע עבודות דיגום אסבסט בניגוד לשיטת הדיגום וגילה רשלנות במסגרת עבודתו כעוסק באסבסט בכך שנתן דוחות דיגום מטעים ושאינם מהימנים. כמו כן, העוסק הפר את הוראות החוק בכך שביצע דיגום כאשר אין בידו רישיון תקף.

 

  1. במרשם העוסקים נרשמה נזיפה למעבדת דיגום אסבסט ולדוגם אסבסט המועסק על ידה: זאת, בשל ביצוע סקרי אסבסט במשך למעלה מ-5 שנים, מבלי שיש בידם רישיון דוגם אסבסט לפי החוק לעוסק באסבסט.

 

  1. במרשם העוסקים נרשמה נזיפה לקבלן אסבסט: זאת, בשל הסרת לוחות אסבסט בתל אביב תוך נעיצת דוקרן בניגוד לחוק ולתנאי ההיתר. העוסק לקח אחריות לטעות ומחויב לתיקונה.

 

  1. במרשם העוסקים נרשמה נזיפה לקבלן אסבסט בשל כתיבת דוח באופן לא מקצועי, מגמתי ומטעה, המייצר מצג שווא של מפגע אסבסט במבנה ציבור בטבריה.

 

צעדים משמעתיים שננקטים כלפי עוסקים מופיעים לטובת הציבור במרשם בעלי הרישיונות העוסקים המפורסם באתר המשרד:

 

https://www.gov.il/he/departments/guides/find_licensed_asbestos_workers

 

המשרד קורא לציבור לרכוש שירותים רק מעוסק באסבסט אשר בידיו רישיון בתוקף מהמשרד להגנת הסביבה ושמו מופיע ברשימה!

בעקבות פעילות המשרד בשנים האחרונות, נרשמה עליה במאות אחוזים בפינוי מוסדר של אסבסט, בפעילות אכיפה, ובמודעות הציבור לנושא. המשרד מזכיר לציבור, כי כדי לצמצם את הסכנות הבריאותיות והסביבתיות הכרוכות בביצוע עבודת אסבסט, כל עבודה או טיפול במפגע אסבסט יתבצעו על-ידי בעל מקצוע, בעל רישיון בתוקף, המתמחה בסוג העבודה אותה יש לבצע.

 

האסבסט הוכח כמסרטן בבני אדם. חדירה של סיבי אסבסט למערכת הנשימה עלולה לגרום למחלות קשות שאינן ניתנות לריפוי המופיעות תקופה ארוכה לאחר החשיפה הראשונית. עם זאת, מכיוון שהאסבסט מסוכן לבריאות רק כאשר הוא במצב התפוררות, אין מניעה מלשהות במבנים בהם מותקן אסבסט-צמנט במצב תקין. כל עוד האסבסט לא מתפורר ולא מתבצעת עבודה הגורמת להתפוררות החומר ולפיזורו באוויר, לא נשקפת סכנה לבריאות.

 

במקרים החשודים כעבודה בניגוד להוראות החוק יש לפנות למוקד המשרד להגנת הסביבה במספר *6911 – תיעוד באמצעות צילום יסייע למשרד לפעול בהליכי אכיפה במידת הצורך.

לשאלות ותשובות בנושא אסבסט:

https://www.gov.il/he/departments/faq/asbestos_faq

כתבות נוספות בתחום

אנו שמחים להביא בעמוד זה מידע לתועלת הציבור. יחד עם זאת התכנים אינם מהווים עצה, המלצה או את עמדת האתר , ועל כל משתמש לבחון את המידע ולשקול איזה שימוש ראוי לעשות בו, רשימה זו אינה ממצה ואינה תחליף לייעוץ משפטי. אין באמור לגרוע מהאמור בתקנון האתר, לרבות בנוגע להגבלת אחריות. מערכת פורטל סייפטי נט עושה כמיטב יכולתה להביא בפניכם חדשות , כתבות ,מחקרים וידיעות מהארץ ומהעולם בפורטל המון אינפורמציה בתחום הבטיחות בכל הצעה בקשה רעיון נשמח באם תיצרו קשר

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *