"המציאות שלנו מאוד קשה וצריך לעשות טיפול שורש בנושא הבטיחות, כולל הטלת אחריות על כל בעלי התפקידים באתרים, כולל מנהלי הפרויקטים, ממוני הבטיחות, קבלני המשנה והעובדים עצמם" מסר יו"ר הועד הארצי של מנהלי העבודה בהסתדרות עובדי הבניין והעץ, אמנון שינדלר. "אנחנו למעשה משמשים מעין ביטוח לכל יתר בעלי התפקידים. חומת ברזל, שמונעת מהגורמים שהם אלו האחראים לתקצוב הבטיחות ולתכנונה מלעמוד לדין. בסוף רק מנהלי העבודה נשפטים בדין פלילי, למרות שאנחנו לא סופרמנים וטוענים כבר זמן רב שאיננו יכולים להיות אמונים גם על הביצוע וגם על הבטיחות, בוודאי באתרי הענק. ראיתי כבר אתרים שבהם מנהל עבודה אחד אחראי על 250 פועלים בו זמנית, ושעוברים בהם אלפי פועלים מתחלפים לאורך תהליך הבניה". ​