רישיונות של שלושה מפקחי אסבסט פריך וארבעה עוסקים באסבסט צמנט הותלו

שברי אסבסט על קונסטרוקציית מבנה בשדה דב ושברים פזורים על הקרקע ומעורבים בפסולת בניין. צילום- צחי אסא- המשרד להגנת הסביבה1

המשרד להגנת הסביבה ממשיך להגביר את הפיקוח בתחום האסבסט, ונוקט בצעדי אכיפה משמעותיים: רישיונות של שלושה מפקחי אסבסט פריך וארבעה עוסקים באסבסט צמנט הותלו לתקופות של 6-1 חודשים, ולעוסק נוסף נרשמה התראה

 

השרה להגנת הסביבה, ח"כ גילה גמליאל: ״אני רואה חשיבות גדולה בטיפול בתחום האסבסט, שהמודעות כלפיו עלתה בשנים האחרונות. אני בוחנת השקעות נוספות כדי למגר את הימצאות האסבסט, כדי לשמור על הבריאות של כולנו״

 

המשרד להגנת הסביבה פועל נגד עוסקים באסבסט המפירים את החוק – חלקם בחסות תקופת הקורונה – ומונע פגיעה נוספת בבריאות הציבור * ההתליות והנזיפות נרשמות במרשם העוסקים * העבודות הרשלניות בוצעו ביישובים: מעיין ברוך, כפר בלום, חדרה, ראשון לציון ותל אביב * המשרד מזכיר לציבור להזמין שירותים רק מעוסקים באסבסט אשר בידיהם רישיון בתוקף מהמשרד להגנת הסביבה וששמם מופיע ברשימה המפורסמת באתר

 

רעות רבי, מנהלת אגף אסבסט ורישוי כימיקלים: "אנחנו שמים דגש מיוחד על אכיפה של אופן ביצוע עבודות להסרת אסבסט ונקטנו בצעדים משמעותיים בשנתיים האחרונות כנגד יותר מ-25 קבלנים, מפקחים ודוגמים. חשוב שהציבור יקפיד להזמין עוסק אסבסט מורשה, ויבדוק במרשם העוסקים אם יש לו הפרות, וייקח אותן בחשבון"

 

המשרד להגנת הסביבה מעדכן, כי בהחלטות הוועדה לעוסקים באסבסט, הפועלת מתוקף החוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א-2011, ננקטו אמצעים מנהליים כלפי שני מפקחי אסבסט פריך מורשים ושלושה עוסקים מורשים באסבסט צמנט, אשר כללו התליית רישיונות ורישום התראה. מפקחים ועוסקים אלה פעלו בחוסר מקצועיות וברשלנות, וסיכנו בעבודתם את הציבור. את כל ההפרות גילו מפקחי המשרד, אשר דרשו ביצוע פעולות מתקנות באופן מיידי, בצורה שתמזער את החשיפה של הציבור למפגע.

 

המשרד להגנת הסביבה מוציא בשגרה רישיונות לעוסקים באסבסט לפי חוק, בכפוף לעמידה בחובות ובתנאים המפורטים ברישיונות ובחוק. בפעולות פיקוח בשטח שביצעו מפקחי המשרד בתקופה האחרונה התגלו הפרות חמורות של החוק ותנאי הרישיון, שבגינן הוזמנו העוסקים לשימוע בפני הוועדה. חלק מן העוסקים ביצעו את ההפרות בחסות תקופת הקורונה המאתגרת.

 

הוועדה שמעה את טיעוני העוסקים וקבעה, כי פעלו בניגוד לתנאי רישיונם ובחוסר מקצועיות במסגרת עבודתם כעוסקים באסבסט. לפניכם פירוט ההפרות וההחלטות בעניינם של העוסקים:

 

  1. רישיונו של מפקח אסבסט פריך, אבנר ברזילי, הותלה למשך חודש: זאת, לאחר שלא קיים את חובותיו בהתאם לחוק ולהיתר עבודה לפינוי תקרית אסבסט בכפר בלום. בפיקוח נמצא, כי עובדי הקבלן משליכים שברי לוחות אסבסט מהגג, ובכך מצאה הוועדה כי המפקח לא פיקח על עובדי הקבלן באופן שימנע פעולה זו, העלולה לגרום למפגע אסבסט.

 

  1. רישיונו של קבלן האסבסט והעובד האחראי בעבודה זו, מיכאל אבקסיס, הותלה למשך חודשיים. זאת בשל הליקויים בעבודתו באתר זה וכן בשל ליקויים בעבודה נוספת שביצע – במעיין ברוך, בהם היעדר כיסוי הציוד בתוך המבנה טרם עבודת האסבסט והסרת השילוט והגידור בטרם סיום פעולות הניקוי בתום העבודה.

 

  1. רישיונו של עוסק באסבסט, רחמים סיטון, הותלה לתקופה של ארבעה חודשים. זאת, בשל חוסר מקצועיות וליקויים רבים אשר ביצע בניגוד לתנאי ההיתר, בעבודת אסבסט לפינוי תקרית שריפת מבנה עם גג אסבסט באזור התעשייה בחדרה. בין היתר הושלכו מתוך האתר פסולת בניין מזוהמת, לא היה שילוט וגידור כנדרש ובעת הפיקוח נמצאו באתר העבודה אנשים שאינם מורשים בכניסה אליו. חידוש רישיונו של העוסק בתום ההתליה לא יהיה אוטומטי, ומותנה במעבר בהצלחה של מבחן מקצועי.

 

  1. רישיונו של מפקח אסבסט פריך בעבודה זו, נחום בר, הותלה לתקופה של שישה חודשים: זאת, בשל כשלים בתפקודו כמפקח על העבודה, אשר הביאו לביצוע העבודה תוך שמפגע האסבסט ממשיך להתקיים באתר לאורך זמן ופסולת אסבסט מפונה ממנו באופן בלתי תקין. יובהר, כי מפקח אסבסט פריך נדרש לפקח על קבלן אסבסט ועובדיו, ולהבטיח כי עבודתם תבוצע בהתאם להוראות החוק וההיתר.

 

  1. רישיונו של קבלן אסבסט ומפקח אסבסט פריך, שמואל גולדנברג, הותלה למשך חודש – החל מיולי: זאת, בשל התרשלות בתפקידו בביצוע עבודת אסבסט בשבי ציון וכחלק מאחריותו לעבודות אסבסט שבוצעו על ידי החברה שהוא מנהל. לדברי הוועדה, ניכר כי העוסק לא ייחס את החשיבות הראויה למורכבות העבודה ומממצאי הפיקוח עלה, כי העובדים דפקו בפטישים על טיח המבנה בניסיונם להסיר את האסבסט ועל רצפת המבנה נמצאו שברים רבים. אתר העבודה, בלב אזור מגורים, לא היה מנוהל כנדרש והעובדים לא נקטו באמצעים המינימליים הנדרשים לביצוע עבודת אסבסט. עתירה שהגיש העוסק כנגד ההחלטה נמחקה בהסכמה (במסגרת זו קוצרה תקופת ההתלייה לחודש, במקום חודשיים שהוטלו על-ידי הוועדה במקור).

 

  1. רישיונו של עוסק באסבסט, אלון רגב, הותלה למשך ארבעה חודשים – החל מ-18 ביוני: זאת, בשל הפרת הוראות החוק ותנאי ההיתר בשורה של מקרים שהתרחשו בפרק זמן קצר – בעבודות אסבסט שביצע בקצרין, בעפולה ובגזר. הוועדה התרשמה שפעולותיו הרשלניות נועדו כדי לחסוך בזמן ובמשאבים, על חשבון ההקפדה הנדרשת לשמירה על הסביבה ועל בריאות העובדים. עוסק זה הגיש עתירה נגד ההחלטה אשר נמחקה בהסכמה.

 

  1. רישיונו של עוסק באסבסט, דב כראדי, הותלה לתקופה של שלושה חודשים: בשל עבודה בניגוד לתנאי ההיתר, במסגרת פירוק אסבסט במתחם שדה התעופה האזרחי שדה דב. הוועדה מצאה, כי העוסק פעל בחוסר מקצועיות וחוסר הבנה לגבי עבודת ההכנה הנדרשת טרם ביצוע עבודת אסבסט ולגבי סיכוני העבודה. כך, בין היתר, לא פינה את תכולת המבנים שגגותיהם פורקו, תוך שבירת לוחות ומוצרי אסבסט בהיקפים משמעותיים ובכך נגרם זיהום האתר עקב שחרור סיבי אסבסט. חידוש רישיונו של העוסק בתום ההתליה מותנה במעבר בהצלחה של מבחן מקצועי, ולא יהיה אוטומטי.

 

  1. במרשם העוסקים נרשמה התראה לעוסק באסבסט אמיר בשארי: זאת, מכיוון שתרם בהתנהלותו לביצוע עבודה בראשון לציון ללא היתר כנדרש לפי החוק על ידי קבלן שאינו מורשה, ובכך הפר הוראה מההוראות לפי החוק.

 

אמצעים מנהליים שננקטים כלפי עוסקים מופיעים לידיעת הציבור במרשם בעלי הרישיונות העוסקים המפורסם באתר המשרד:

https://www.gov.il/he/departments/guides/find_licensed_asbestos_workers

 

המשרד קורא לציבור לרכוש שירותים רק מעוסק באסבסט אשר בידיו רישיון בתוקף מהמשרד להגנת הסביבה ושמו מופיע ברשימה!

 

בעקבות פעילות המשרד בשנים האחרונות, נרשמה עלייה בפינוי מוסדר של אסבסט, בפעילות אכיפה, ובמודעות הציבור לנושא. המשרד מזכיר לציבור, כי כדי לצמצם את הסכנות הבריאותיות והסביבתיות הכרוכות בביצוע עבודת אסבסט, כל עבודה או טיפול במפגע אסבסט יתבצעו על-ידי בעל מקצוע, בעל רישיון בתוקף, המתמחה בסוג העבודה אותה יש לבצע.

 

האסבסט הוכח כמסרטן בבני אדם. חדירה של סיבי אסבסט למערכת הנשימה עלולה לגרום למחלות קשות שאינן ניתנות לריפוי המופיעות תקופה ארוכה לאחר החשיפה הראשונית. עם זאת, מכיוון שהאסבסט מסוכן לבריאות רק כאשר הוא במצב התפוררות, אין מניעה מלשהות במבנים בהם מותקן אסבסט-צמנט במצב תקין. כל עוד האסבסט לא מתפורר ולא מתבצעת עבודה הגורמת להתפוררות החומר ולפיזורו באוויר, לא נשקפת סכנה לבריאות.

 

במקרים החשודים כעבודה בניגוד להוראות החוק יש לפנות למוקד המשרד להגנת הסביבה במספר *6911 – תיעוד באמצעות צילום יסייע למשרד לפעול בהליכי אכיפה במידת הצורך.

 

כתבות נוספות בתחום

אנו שמחים להביא בעמוד זה מידע לתועלת הציבור. יחד עם זאת התכנים אינם מהווים עצה, המלצה או את עמדת האתר , ועל כל משתמש לבחון את המידע ולשקול איזה שימוש ראוי לעשות בו, רשימה זו אינה ממצה ואינה תחליף לייעוץ משפטי. אין באמור לגרוע מהאמור בתקנון האתר, לרבות בנוגע להגבלת אחריות. מערכת פורטל סייפטי נט עושה כמיטב יכולתה להביא בפניכם חדשות , כתבות ,מחקרים וידיעות מהארץ ומהעולם בפורטל המון אינפורמציה בתחום הבטיחות בכל הצעה בקשה רעיון נשמח באם תיצרו קשר

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *