בטיחות בבניה

בטיחות בבניה

קוד הבנייה 8286 החל ממרץ 2020

קוד הבנייה נכנס לתוקף ומחייב את כל המבנים החדשים ממרס 2020. ובתוך כך אדם פרטי הבונה בית יכול לחייב את הקבלן לעבוד על-פי קוד הבנייה

בטיחות בבניה

פיגום נייד – פיגומים על גלגלים.

פיגום נייד היא מערכת על גלגלים אשר ניתן להניע בשטח בקלות יחסית – על פי הצורך. פיגום זה מורכב ממשטחי עבודה קבועים המאפשרים לעובדי הבניין

בטיחות בבניה

גידור אתרי בנייה

גידורי אתרי בנייה מיועדות הן להגנת העובדים והן על הציבור, אי לכך המחוקק מחייב גידורם של אתרי הבניה השונים. הגידור נדרש לתת מענה למספר מטרות

בטיחות בבניה

כללי בטיחות בעבודות בנייה

הרמת אדם באמצעות כלי הרמה צריכה להתבצע באמצעות כליים ייעודיים להרמתו עבודות הריסה של חלקי מבנה כפי שנקבעו בחקיקה מחייבות  מינוי מנהל עבודה בבניה, בעל ניסיון של

בטיחות בבניה

אמצעי בטיחות לעבודות חשמל באתרי בניה.

לאור התאונות המתמשכות באתרי הבנייה של המדינה, מוצעות כמה הצעות,/ המלצות ע"י מהנדס החשמל MASTAQ גלאי מתח נועד להזהיר אנשים העובדים מהתקרבות יתר לקווי מתח

בטיחות בבניה

הבטיחות בעבודה, ובפרט בענף הבנייה-נתונים

ורדה אדוארדס, מנהלת מינהל הבטיחות במשרד הכלכלה: "נושא הבטיחות בעבודה, ובפרט בענף הבנייה, בה אנו עדים לעלייה בהיקף תאונות העבודה הקטלניות, מחייב מאמץ מיוחד ומערכתי.

בטיחות בבניה

הכשרה לעבודה עם מכונות הרמה ומתקני הרמה

 מכונות הרמה ומתקני הרמה פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש"ל-1970 מגדירה בסעיף 79 כ"מכונת הרמה" – התקן הרמה, לרבות עגורן, קילון, תלת-רגל, התקן משיכה, מחפר עגורן,

בוא נשמור על קשר!

נשמח לעדכן אותך בחדשות ובהצעות האחרונות שלנו 😎

אנחנו לא שולחים ספאם! למידע נוסף ניתן לקרוא את מדיניות הפרטיות שלנו.