בטיחות בגובה

בטיחות בבניה

תיקון תקנות הבטיחות בנושא פיגומים

תיקון לתקנות הבטיחות בעבודה עבודות בנייה , אושר בתאריך 2019/ינואר  בוועדת העבודה והרווחה של הכנסת. התיקון מתייחס לשימוש והקמה של פיגומים באתרי הבניה. להלן עיקרי

בטיחות בבניה

תקנות הבטיחות החדשות בנושא פיגומים

תקנות הבטיחות החדשות הנוגעות לפיגומים באתרי הבנייה. כוללים את ההרחבות החדשות בנוגע לשימוש מחייב בפיגומים על פי התקן האירופי החדש. בשל כך, נכנסו לתוקף לוחות

בטיחות בבניה

פיגום נייד – פיגומים על גלגלים.

פיגום נייד היא מערכת על גלגלים אשר ניתן להניע בשטח בקלות יחסית – על פי הצורך. פיגום זה מורכב ממשטחי עבודה קבועים המאפשרים לעובדי הבניין

בטיחות בגובה

התקן עוגן וחיזוק עמודי חשמל

לפני שבוע משאית פגע בעמוד מתח גבוה בבסיס צבאי בדרום. הצוות עבד שעות רבות בכדי לפלס ולתקן את המצב באופן זמני, על ידי קוביות בטון

בטיחות בגובה

בטיחות בעבודה עם סולם

.עבודה בגובה על סולמות בעיקרון, השימוש בסולם נועד: א לטיפוס וביצוע עבודות שאינן ממושכות או מאומצות או שאינן מחייבות את הטיית גוף האדם באופן שיגרום

בטיחות בגובה

עבודה בגובה במתקנים להרמת אדם

 .עבודה בגובה במתקנים להרמת אדם .  עבודות אחזקה בגובה כגון: התקנה, החלפה ותיקון פנס מאור, גיזום עצים, תלייה והורדת שלטים וכד' יבוצעו אך ורק באמצעות

בטיחות בגובה

ציוד מגן אישי לעבודה בגובה.

.ציוד מגן אישי לא יעבוד אדם בגובה, אלא בתנאים כמפורט להלן: – העובדים בגובה והעובדים בקרבתם חייבים לחבוש כובע מגן. – בעת עבודה בגובה חובה

בטיחות בגובה

הוראות בטיחות – עבודה בגובה

 .דרישות כלליות ותנאים לעבודה בגובה – עבודה בגובה תותר אך ורק באישור הממונה הישיר של העובד ובכפוף לדרישות החוק, לרבות תקנות הבטיחות בעבודה )עבודה בגובה(

בטיחות בגובה

מהי עבודה בגובה?

החל מחודש נובמבר 2008, נכנסה לתוקף בישראל, "התקנה לבטיחות בעבודה בגובה – התשנ"ז". תקנה זו קובעת על פי חוק, כיצד יש לבצע עבודה בגובה באופן