בטיחות בתעשייה

בטיחות בתעשייה

מי מוגדר כעובד ברעש מזיק

יודגש כי על פי התקנות "עובד ברעש מזיק" הינו כל אחד מאלה: אדם העובד בעבודה או בתהליך עבודה מן הנקובים בתוספת הראשונה לתקנות אדם החשוף,

בטיחות בתעשייה

עבודה ברעש – מה מותר ומה אסור

על-פי תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש), מעסיק במפעל או במקום עבודה שעובדים בו ברעש מזיק (או שיש יסוד סביר להניח כך), מחוייב לבצע

בטיחות בתעשייה

הגדרות למונחים בנושאי בטיחות,

בטיחות   (safety) שליטה בסיכונים, וצמצום (הפחתה) של סיכונים, באתר או בתהליך מסוים. הבהרה: הגדרה זו מתאימה למונח "בטיחות" כפעולה. לחילופין אפשר להגדיר את המונח גם

בטיחות בעבודה

החשיבות של חבות מעבידים

לא פעם נתקלתי בלקוחות אשר נפגעו במסגרת העבודה בתאונה אשר נגרמה להם עקב רשלנות אם של המכונה הלא מגודרת או תקנית בה השתמשו, אמצעי המיגון

בטיחות בתעשייה

הוראות בטיחות לריתוך

הוראות בטיחות – ריתוך הגדרות: "ריתוך" = ריתוך חשמלי או ריתוך אוטוגני או הפרדה של רכיב העשוי מתכת ע"י חימום המקום המיועד לחיתוך "ריתוך חשמלי"