חדשות מתפרצות

בטיחות בעבודה

זכויות עובדים ויחסי עבודה לשעת חירום

שירות חדשני בממשלה: משרד העבודה משיק לראשונה צ'אט gpt למתן מידע לציבור בנושא זכויות עובדים משרד העבודה משיק היום לראשונה (ה׳) שירות חדשני של chat

חדשות מתפרצות

חומרים מסוכנים, חירום וסייבר, מחזור ופסולת מזיקים והדברה, אסבסט, חינוך סביבתי, משאבי טבע, שפכים, סביבה חקלאית, בנייה ירוקה תקינה ותיווי ותכנון סביבתי

מוכנות וכוננות גבוהה במשרד להגנת הסביבה בסיכום השבוע השלישי למלחמה: חומרים מסוכנים, חירום וסייבר, מחזור ופסולת מזיקים והדברה, אסבסט, חינוך סביבתי, משאבי טבע, שפכים, סביבה

חדשות מתפרצות

העובדים הזרים נוטשים

עובדי הבניין הזרים ממולדובה ומטורקיה בורחים מהארץ. למעלה מ-100 אלף עובדים פלסטינים כבר לא יועסקו בישראל בזמן קרוב, ואפילו הפועלים הסינים מראים סימני נטישה. איך