חדשות מתפרצות

בטיחות בחקלאות

סקר בטיחות לעצים בדימונה

במהלך החודשים האחרונים, בוצע סקר בטיחות לעצי הנוי ברחבי העיר בשיתוף ממונה הבטיחות בעירייה, אלירן אבוחצירה הסקר כלל 700 עצים ובמסגרתו נבדקו ונסקרו עצי הנוי

חדשות מתפרצות

הממשלה אישרה פה אחד את ההחלטה להפסקת הפעילות הפטרוכימית במפרץ חיפה וקידום תכנית לפיתוח תשתיות ומנועי צמיחה כלכליים במפרץ

השרה להגנת הסביבה, תמר זנדברג, על אישור התכנית לשיקום מפרץ חיפה בממשלה: "החלטת הממשלה היא נדבך חשוב בהליך שסופו סגירת התעשיה הפטרוכימית במפרץ חיפה, הבראת