חדשות מתפרצות

בטיחות בתעשייה

הסרת אסבסט פריך ממבני ציבור

מסירים סיכון: המשרד להגנת הסביבה יתמוך כספית בהיקף של עד 50 מיליון שקל בהסרת אסבסט פריך ממבני ציבור, לשם עמידה בהוראות החוק הדורש הסרת האסבסט;

בטיחות בחקלאות

החזיקו חומרים מסוכנים ללא היתרים בלול

החזיקו חומרים מסוכנים ללא היתרים בלול במרחק של עשרות מטרים מבתי מגורים במושב הודיה – ונתפסו: במסגרת פעילות משותפת של המשטרה הירוקה של המשרד להגנת

חדשות מתפרצות

מכתב של ועד עובדי בזן לעו"ד מיכל הלפרין, הממונה על התחרות באשר לסגירת בזן ובנוסף לראש ממשלת ישראל ושר האוצר לגבי עתיד מפעל בתי הזיקוק בחיפה.

  מצ"ב מכתב שועד עובדי בזן הוציאו היום לעו"ד מיכל הלפרין, הממונה על התחרות לגבי עמדתה בדבר השפעת סגירת בז״ן על התחרות בשוק האנרגיה והדלקים