עמי שפט - בדיקות תרמיות

עמי שפט - בדיקות תרמיות
עמי שפט - בדיקות תרמיות

עמי שפט בדיקות תרמוגרפיות

בדיקות תרמוגרפיות ובדיקות קרינה באמצעות מכשירים מודרניים המאפשרים לנו לחזות ולאתר ליקויים וכשלים במערכות החשמל.

סוגי בדיקות תרמוגרפיות ואינפרא אדום

  • בדיקה תרמוגרפית – איתור מוקדי חום למניעת שריפות חשמל

  • בדיקות קרינה באינפרא אדום

  • איתור נזילות מים בצנרת – בשיטה ייחודית – לא גילינו לא שילמת

  • מיפוי תרמי לבדיקת מבנים ותנורים

  • בדיקות תרמוגרפיות לאיתור נתק בחימום תת רצפתי, מיפוי תרמי למעגלים אלקטרונים

  • חלונות וסריג אינפרא אדום

  • איתור דליפות אויר דחוס

  • מלכודות קיטור

  • בדיקת בודק אישור חשמל

  • בדיקה אולטרסאונד לדליפות אויר