מוצגות 1 תגובות (מתוך 1 סה״כ)
 • מאת
  תגובות
 • #6167 הגב
  ayelet
  מנהל בפורום

  תאריך אחרון להגשת מועמדות19.09.2023
  סוג העסקה
  מכרז פומבי משרה מלאה
  מיקום
  מרכז
  יישוב
  תל אביב-יפו
  תאריך פרסום
  04.09.2023
  תיאור התפקיד
  תמצית כללית: אחריות להסדרי בטיחות גיהות ומניעת אש בשיגרה ובשע"ח, בתאונות עבודה ומתן פתרונות מילוט. פעילות להקניית ידע לעובדים בדבר הוראות הבטיחות והגיהות בעבודה עפ"י הוראות הדין והוראות משרד.

  פרוט התפקיד:

  אחריות ליזום נהלים והוראות בנושאי בטיחות, גיהות וכיבוי אש בשיגרה ובשע"ח במבנים, במעליות, במחסנים ובשטחי עבודה ועוד, למען הבטחת שלומם ובטיחותם של העובדים ולמניעת תאונות עבודה. אחריות לפיקוח על קיום הנהלים והוראות אלו.
  אחריות לביצוע ביקורות בטיחות תקופתיות ושוטפות במבנים ומתקנים, כלי עבודה וציוד מגן אישי. ציון מפגעים והמלצה על פתרונות או על אמצעי הבטיחות הנדרשים ודיווח עליהם לממונה הישיר ולגורמים הרלוונטיים.
  ייזום השתלמויות וימי עיון להכשרת עובדים ונאמני בטיחות בנושאי בטיחות, גיהות, כיבוי אש, עזרה ראשונה, החייאה ומילוט.
  אחריות לקיום אמצעי בטיחות וכיבוי אש בהתאם לחוק.
  פיקוח על דרכי המילוט במבני המשרד והמלצה על מתן פתרונות מילוט לפי הצורך.
  הכנת מצע לתרגילים בנושאי כיבוי אש ומילוט במבנים של המשרד, בהנחיית הממונה ובשיתוף עם גורמים מוסמכים ומקצועיים.
  *מילוי כל תפקיד אחר/נוסף אשר יוטל על ידי הממונה.
  דרישות התפקיד
  השכלה:

  מהנדס/ת או הנדסאי/ת או טכנאי/ת, ורישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים או בפנקס ההנדסאים/טכנאים או אקדמאי/ת בעל/ת תואר במדעי הטבע/ מדעי החיים/ טכנולוגיה.
  בוגר/ת קורס ממונה על בטיחות בעבודה מטעם המוסד לבטיחות וגהות או מוסד מוכר ע"י מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית ובנוסף רישיון- בעל/ת אישור כשירות שנתן מפקח העבודה הראשי מטעם משרד הכלכלה בהתאם לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על בטיחות) התשנ"ו – 1996.
  ניסיון:

  נסיון של שנתיים לאקדמאי/ת, 3 שנים להנדסאי/ת ו-4 שנים לטכנאי/ת, בתחום בטיחות. לבעלי/ות תואר שני תופחת שנת ניסיון אחת.
  דרישות נוספות ורצויות:

  כושר הבעה בכתב ובע"פ.
  הכרת מבנה משרד הביטחון.
  סיווג ביטחוני ודרישות ביטחון:

  מועמד/ת שייבחר/תבחר לתפקיד יידרש/תדרש כתנאי לאיוש המשרה, לבדיקת ביטחון אישית מתאימה ומתוקפת לפי רמת סיווג המשרה אשר נקבעה ע"י הגורם הביטחוני המוסמך.
  במסגרת הגשת מסמכי המועמדות ניתן לרשום ולשלוח מידע בלתי מסווג בלבד. חל איסור מוחלט על הגשת מסמכים המכילים מידע מסווג ("שמור" כולל ומעלה)
  היקף המשרה
  תואר המשרה: מנמ"ח בטיחות, גיהות ומניעת אש
  מתח דרגות/דרוג: 38-40, מח"ר/מהנ'/טכנ'
  (מנהל מחלקה/ע' בכיר)
  מספר משרה: 9000200
  אגף: אמון- אגף מבצעים לוגיסטיקה ונכסים
  מקום העבודה: תל אביב-יפו
  כפיפות ל: ר' תחום בטיחות, גיהות ומניעת אש
  היקף המשרה: 100%
  פרטים להגשת מועמדות
  את מסמכי המועמדות יש להגיש באמצעות מערכת איוש משרות

  מועד אחרון להגשת מועמדויות 19/09/2023 עד השעה 23:59
  בחלוף מועד זה לא תתאפשר הגשת מועמדות
  מועד ועדת הבוחנים יפורסם בהמשך
  הערות
  חובה לעמוד בכל דרישות הסף במלואן במועד האחרון להגשת מועמדויות.
  המועמדים/ות יזומנו לבחינות מיון במסגרת הליך המכרז.
  לוועדת הבוחנים יזומנו רק מועמדים/ות שציונם/ן הסופי בבחינה הוא 5 מינימום.
  מי שייבחר/שתבחר למשרה והינו/ה בדירוג אחר, יצטרך/תצטרך לעבור לדרוג המשרה, נשוא המכרז.
  עפ"י סעיף 11.131 בתקשי"ר – כאשר דרישת ההשכלה היא אקדמית במקצוע/תחום מסויים – הניסיון של המועמד/ת יימנה ממועד קבלת התואר. כאשר נדרשת השכלה אקדמית כללית שאינה ביחס למקצוע לימוד מסויים – הניסיון של המועמד/ת יימנה, בין אם נרכש לפני קבלת התואר ובין אם לאחריו. בגדר דרישת השכלה כללית נכנסים גם דרישה להשכלה אקדמית במדעי החברה/הרוח (להבדיל מדרישה לתואר מסויים במח"ר) וכן דרישת השכלה לחמישה תארים אקדמיים ספציפיים ומעלה. ניסיון ניהולי של מועמד/ת יימנה בין אם נרכש לפני קבלת התואר ובין אם לאחריו.
  ההשכלה והניסיון כפי המוצהר במסמכי המועמדות חייבים להיות מגובים באסמכתאות תומכות. משכך, חובה לצרף תעודות השכלה (לתארים מחו"ל נדרשת גם תעודת שקילה מהועדה להערכת תארים במשרד החינוך). כמו כן חובה לצרף אישורים המעידים על הניסיון הרלוונטי והכישורים הנדרשים ביחס לדרישות המכרז. על האישורים להכיל: תאריכים מלאים של משך זמן העסקה (חודש, שנה), תיאור מפורט של המשרה (כל תחומי האחריות והפעולות שבוצעו), חלקיות משרה (מלאה / חלקית), האישור צריך להיות רשמי חתום ע"י ממונה עם חותמת החברה / המשרד המעסיק.
  המשרה שמורה החל מיום 24/07/2023, עפ"י כללי התקשי"ר, לעובד/ת בתקופת ניסיון וזאת למשך 6-12 חודשים.

מוצגות 1 תגובות (מתוך 1 סה״כ)
מענה ל־מנמ"ח בטיחות, גיהות ומניעת אש, משרד הביטחון
פרטים: