0

מפרט 08 של משרדי הממשלה מחייב בדיקות תרמוגרפיות . ואתם ?

חשבנו שראוי להביא לידיעתכם... ​מפרט 08 של משרדי הממשלה מציין כאן את הצורך בבדיקות תרמוגרפיות ​עם הקמת מתקן חשמלי, בתום שנת הבדק והבדיקות מומלצות לאורך חיי המתקן למניעת שריפות .   מומלץ לזכור - בחיל האויר אומרים המטוס שלא תראה הוא זה שיפיל אותך, ובהשאלה - הנקודה החמה שלא תתגלה...