0

ועדת הכלכלה אישרה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק המסדירה את פעילות ענף הגז הביתי

ועדת הכלכלה אישרה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק המסדירה את פעילות ענף הגז הביתי; היו"ר מרגי: המטרה היא לשמור על שלום הציבור ובטיחותו עיקרי השינויים בהצעת החוק יכנסו לתוקף באחד ביולי 2021; שר האנרגיה הוסמך לקבוע אמות מידה למתן שירות לצרכנים – תקנות ראשוניות בעניין זה יוגשו לאישור ועדת...