0

קורס בטיחות בלייזר.

בשנים האחרונות השימוש בלייזר הולך ומתרחב במגוון תעשיות, כמו התעשיות הבטחוניות, רפואה, הדפסה, תחבורה וכו'. כיום, יש מחסור במומחי בטיחות לייזר המוכשרים לנתח את סיכוני הלייזר ולאפשר לתעשיות לפתח ולהשתמש בטכנולוגיה זו. קורס זה מאפשר קבלת הסמכה ממונה בטיחות בלייזר. אודות קורס בטיחות בלייזר תקנת הבטיחות בעבודה עם לייזרים קובעת...