0

סוגי ציוד מגן אישי להגנת אברי הגוף השונים לפי עבודות ותהליכי עבודה

           טור א'                   טור ב'                         טור ג' איבר הגוף הטעון הגנה עבודות ותהליכים מסוכנים      סוגי ציוד מגן אישי לפי      תהליכי  העבודה 1.  הגנת ראש 1.1. עבודות שיש בהן סכנת פגיעה מגוף נופל;       קסדת מגן 1.2. עבודות בניה ובניה הנדסית, עבודת...

0

תכנית בטיחות קרינה מיננת

אחד התפקידים של המעסיק להכין תכנית בטיחות קרינה במקום ובה סוגי עובדים שלגביהם יש להנהיג בקרה אישית בהתאם לתקנה 6 לתקנות הקרינה. לצורך הכנת תכנית בטיחות קרינה יש להכין סקר סיכוני קרינה הקיימים במקום. מעבדה מוסמכת לקרינה תאשר את תכנית בטיחות הקרינה שהוכנה על ידי המעסיק או הממונה על בטיחות...