0

סוגי ציוד מגן אישי להגנת אברי הגוף השונים לפי עבודות ותהליכי עבודה

           טור א'                   טור ב'                         טור ג' איבר הגוף הטעון הגנה עבודות ותהליכים מסוכנים      סוגי ציוד מגן אישי לפי      תהליכי  העבודה 1.  הגנת ראש 1.1. עבודות שיש בהן סכנת פגיעה מגוף נופל;       קסדת מגן 1.2. עבודות בניה ובניה הנדסית, עבודת...

0

הנזק הבריאותי הנובע מעבודות ריתוך

הרתכים חשופים בעבודתם לגורמי סיכון גיהותיים רבים, העלולים לפגוע בבריאותם: נדפי ריתוך, גזים, אבק, קרינה אולטרה-סגולה ואינפרה אדומה ועומס על מערכת שריר-שלד.  זאת, בנוסף לסיכוני בטיחות, כגון התחשמלות. התופעות הבריאותיות הקשורות עם גורמי הסיכון הללו הן: ü      מחלות הריאה ודרכי הנשימה העליונות  (גירוי בדרכי הנשימה, דלקת ריאות, אסטמה, סרטן ) ü      פגיעה בעיניים (...

0

ציוד מגן נשימתי לרתכים

כלל אמצעי בקרה על נשימת הרתכים, הן מערכות יניקה והן מסיכות ריתוך אלקטרוניות עם אספקת אוויר מסונן, מצריכים ידע מקצועי בבחירתם, התאמתם, תחזוקתם ובקרתם השוטפת. בנוסף,  הכשרה ומעורבות הרתך בכל הקשור לשימוש באמצעי הבקרה שהותאם עבורו - הכרחית. ככלל אצבע, תמיד יש להעדיף לסלק גורם מזיק במקום היווצרותו ע"י אמצעים...