0

עבודה ברפת – כיצד לעשות זאת נכון

עבודה ברפת ב. הרפת תצויד במקלחות חמות ובחדרי הלבשה מתאימים; יש לחייב עובדים להתקלח ולהחלים בגדים מיד לאחר העבודה. ג. ברפת יימצאו ארגז וחומרי עזרה ראשונה, והעובדים האחראים יוכשרו להגשת עזרה ראשונה בסיסית. ד. כלי עבודה, קלשונים, אתים וכד' יונחו במקום מסודר, מיוחד למטרה זו. ה. מתקנים לחשמול גדרות (באזורי...

0

“בטיחות ביולוגית” (Biosecurity) ברפת ?

“בטיחות ביולוגית” (Biosecurity) ברפת ? בטיחות ביולוגית ניתנת ליישום בכל משק, ללא השקעה כספית גדולה, ופוטנציאל החיסכון הכלכלי בה גדול. החשיבות בהנהגה של תוכנית בטיחות ביולוגית במשק כפולה היא: מחד, היתרון הברור לרפתן בשמירה על בעלי חיים בריאים, יצרניים ורווחים, ומנגד, ציבור הצרכנים, בו הולכת וגדלה המודעות והדרישה למזון איכותי...

0

בטיחות ייצור החלב ברפת

במחלבת שטראוס קיימת מזה מספר שנים מערכת מקיפה לעידוד היצרנים לפעול בתחומים שונים, לשיפור האיכות והבטיחות ברפת. שטראוס מקדישה לכך אמצעים וכוח אדם ומבצעת שיפוט תלת חודשי לפרמטרים שונים. אחד הנושאים החשובים הוא מעקב אחר בטיחות ייצור החלב ברפת שנועד להבטיח קבלת חלב איכותי וללא זיהומים – גדי פריידקס, לשעבר...