0

סוגי ציוד מגן אישי להגנת אברי הגוף השונים לפי עבודות ותהליכי עבודה

           טור א'                   טור ב'                         טור ג' איבר הגוף הטעון הגנה עבודות ותהליכים מסוכנים      סוגי ציוד מגן אישי לפי      תהליכי  העבודה 1.  הגנת ראש 1.1. עבודות שיש בהן סכנת פגיעה מגוף נופל;       קסדת מגן 1.2. עבודות בניה ובניה הנדסית, עבודת...

0

הוראות בטיחות לריתוך

הוראות בטיחות - ריתוך הגדרות: "ריתוך" = ריתוך חשמלי או ריתוך אוטוגני או הפרדה של רכיב העשוי מתכת ע"י חימום המקום המיועד לחיתוך "ריתוך חשמלי" = חיבור רכיבים העשויים מתכת באמצעות חימום שפת המתכות בעזרת מתכת מילוי שנקודת היתוכה שווה בקרוב לזו של מתכת היסוד,בריתוך חשמלי משמש זרם חשמלי כמקור...