0

מיגון דירה, חדר או בית מקרינה אלקטרומגנטית

  מאמר זה יבחן את סוגיות הבחירה והשימוש האופטימליים בחומרי מיגון בחדרים בודדים, דירות בבניינים רב קומות ובבנייני מגורים צמודים קרקע להגנה משדה מגנטי אני מתבסס על ידע שלי ההצנוע בתחום ודעה  של איש  מקצוען וחדשן אלכס קיסליוב בחירת החומר הגנה מ-EMF הניתנת במאמר היא אך ורק הניסיון האישי בפתרונות...