0

דלתות אש תקן 1212

  תקן 1212 הוא התקן הישראלי המחייב בייצור דלתות אש. התקן מגדיר מהי דלת אש, קובע שדלתות אש מסווגות בהתאם לזמן עמידותם בפני אש (לפי תקן ישראלי 1189), אך איננו מגביל שימוש בצורות או בחומרי גלם שונים 1. תחיקה ותקינה בארץבתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970 קיימת התייחסות לדלת...

בוא נשמור על קשר!

נשמח לעדכן אותך בחדשות ובהצעות האחרונות שלנו 😎

אנחנו לא שולחים ספאם! למידע נוסף ניתן לקרוא את מדיניות הפרטיות שלנו.