0

דלת אש במיבנים – מתי צריך להתקין ?

יעודן של "דלתות אש" הינו לחצוץ, לפרק זמן מוגדר, בין החדר בו פרצה השריפה לבין התפשטותה לחדר אחר, ובכך למנוע פגיעה באנשים השוהים בחדר שאליו האש לא חדרה. "דלת האש" אינה ננעלת ותמיד חייבת לאפשר פתיחה לכיוון היציאה המהירה ביותר מהמבנה. במבני ציבור גדולים נוהגים להתקין בדלת ידית בהלה אשר מאפשרת מילוט במקרה של תנועה...