0

המשרד להגנת הסביבה יזמין את קצא"א לשימוע לגבי תנאי היתרי הרעלים החדשים

המשרד להגנת הסביבה יזמין את קצא"א לשימוע לגבי תנאי היתרי הרעלים החדשים שניתנו לה ובקשתה להגדלת הכמות השנתית המותרת לעיסוק; זאת, לאור הודעת המדינה לבית המשפט שלפיה המשרד מוסמך להגביל בהיתר את הכמות השנתית לעיסוק ברעלים   השרה להגנת הסביבה, תמר זנדברג: "היתרי הרעלים נועדו להגן על הסביבה ועל בריאות...