0

כמה חשוב לבדוק מפסקים אוטומטים

בלוח חשמל ביתי, דירתי, משרדי וכו' קיימים ממסרי פחת ומפסקי זרם מפסקי מגן - בחוק החשמל קיימת המלצה לבדיקה תקופתית של מפסקי מגן. תדירות הבדיקה תלויה בתנאי העבודה של מפסק מגן. כמו כן, קיימת הנחיה מפורטת של היצרן  לבדיקת מפסקי מגן (לדוגמה - אחת לחודש) הרבה מוסדות בארץ מחמירים ודורשים...