0

כלור ואקונומיקה לא משמידים עובש !

כלור ואקונומיקה לא משמידים עובש ! אנשי מקצוע בכל העולם כבר מבינים שאקונומיקה והמרכיב הפעיל בה כלור רק מלבינים את הפטרייה ולא משמידים אותה. מולקולת הכלור גדולה מדיי ואיננה חודרת עמוק, ולא מגיעה לשורשי הפטרייה. לכן ידוע שטיפול באקונומיקה עובד לטווח קצר ומיקרים רבים של צמיחה מחודשת של הפטרייה.עובש משחרר...