0

מכשיר ייחודי לניתור מצב מערכת חשמל ולאזהרה מפני כשל.

מכשיר ייחודי לניתור מצב מערכת החשמל ולאזהרה מפני כשל כתגובה של מפסק למתקן החשמל במקרה של קצר לאדמה ו/או חשמול לגוף מתכתי. מכשיר  הוא חדשני ועדיין לא מוכר מכשיר שדומה למכשיר  כזה. בהתקנה, יבוצע הגדרת סוג המבטח על ידי המשתמש (מ 10 עד 100 אמפר) על פי הזרם הנקוב והאפיון....

1

גלאי אש – ממסר בלוח החשמל

לא תמיד נבדק המנגנון  של מערכת כיבוי האש - גלאי אש  ויש סכנה שהיא לא תהיה תקינה . קיימת אפשרות להשתמש בתור אמצעי הפסקה – בממסר פחת את לוח החשמל מיצרים בתנאי מפעל של לוחות חשמל, גם המפעל וגם הלוח חייבים להיות בעלי תו תקן. , לאחר התקנת לוח החשמל...