0

כישורים נדרשים ממנהל עבודה בבנייה

נוהל הכשרת מנהלי עבודה לעבודות בנייה, בנייה הנדסית, עבודות תשתית ופיתוח כישוריו הנדרשים של מנהל עבודה בעבודות בניה. א. כישורים נדרשים ממנהלי עבודה - .מהנדס, הנדסאי, טכנאי אזרחי (בעל דיפלומה ושאינו בעל דיפלומה) - בעל דיפלומה או לחילופין מסמך רשמי (מקור) מטעם המוסד המעיד על זכאות המועמד לדיפלומה - רשאי...

0

מינוי מנהל עבודה

ישנם סוגים שונים של הסמכות לתפקיד מנהל עבודה: מנהל עבודה בבניה ובניה הנדסית או מנהל עבודה בתשתיות. לכל הסמכה קריטריונים שונים, הקשורים לותק במקצוע, תאריך המינוי, קורסים והכשרות. עבודת בניה צריכה להתבצע בהנהלתו הישירה והמתמדת של מנהל עבודה, בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשמ"ח-1988. דרישות לקבלת הסמכה מנהל עבודה...