0

הגנה מקורונה במקום העבודה – הנחיות ליישום

  א. מחלה הנגרמת על ידי נגיף הקורונה (COVID-19 (נוספה לרשימת המחלות המידבקות שבתוספת השנייה לפקודת בריאות העם, 1940 ,בחלק א', ברשימת מחלות בעלות חשיבות בינלאומית המחייבות הודעה מידית, לעניין תקנות הבריאות הבין-לאומיות ( Health Regulations 2005, International (של ארגון הבריאות העולמי. ב. בנוסף, המחלה הנגרמת על ידי נגיף הקורונה...