0

האם ממסר פחת מגן מפני שריפה ?

כבדיחה: הממסר פחת יכול  היה מאוד להפוך לכבאי, אבל הוא (בטעות או בכוונה) דומה לאמבולנס השם "מפסק מגן למניעת שריפה" לא נרשם במסמכים רשמיים . ניתן להניח שממסר ימנע הרס נוסף של הבידוד ותנועה לאחר מכן לעבר שריפה. יש היגיון כלשהו בהופעת ההגדרה "מניעת אש", אך ניסויים אינם מאשרים את...