0

חשיפת נשים הרות למזהמים סביבתיים באזור מפרץ חיפה וההשלכות על הילודים.

כיצד משפיעה חשיפה למזהמים סביבתיים על היריון ולידה? מחקר חדש מטעם המשרד להגנת הסביבה, בביצוע מרכז רפואי רמב"ם, מרכז רפואי שמיר (אסף הרופא) ואוניברסיטת בן-גוריון בנגב, בדק חשיפת נשים הרות למזהמים סביבתיים באזור מפרץ חיפה וההשלכות על הילודים   במחקר נמצא, כי רמות של חלק מן המתכות וחלק ממרכיבי ה-BTEX...