0

סוגי ציוד מגן אישי להגנת אברי הגוף השונים לפי עבודות ותהליכי עבודה

           טור א'                   טור ב'                         טור ג' איבר הגוף הטעון הגנה עבודות ותהליכים מסוכנים      סוגי ציוד מגן אישי לפי      תהליכי  העבודה 1.  הגנת ראש 1.1. עבודות שיש בהן סכנת פגיעה מגוף נופל;       קסדת מגן 1.2. עבודות בניה ובניה הנדסית, עבודת...

0

נעלי עבודה – נעלי בטיחות – מה חשוב לדעת

נעלי עבודה  ובטיחות הן אחד מפריטי הבטיחות החשובים ביותר בכל סוג  של עבודה . הנעל מגינה על  הרגליים מפגיעה, מחומרים מסוכנים, מפגיעה של  נפילת עצמים כבדים, נגד התחשמלותו ומשמשת לימי עבודה שלמים,  מאוד חשוב להקפיד על נוחות נעלי עבודה בנוסף לבטיחות. בכל עבודה יש את התקנות והדרישות הקשורות בבטיחות, בחירת...

0

ציוד מגן אישי בעבודות חשמל -נעלי בטיחות, בגדי מגן

1. ציוד מגן אישי- דרישות התקנות נושא ציוד מגן אישי הכולל בין השאר נעלי בטיחות ובגדי מגן, מעוגן בחוק בתקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי), התשנ"ז-1997" (שפורסמו גם בחוברת שבהוצאת המוסד לבטיחות ולגיהות, קוד הפצה ח-060). לפי תקנה 3 לתקנות אלה, מוטלת על המעביד חובה לספק לעובדים ציוד מגן אישי....