1

בטיחות בעבודה עם סולם

.עבודה בגובה על סולמות בעיקרון, השימוש בסולם נועד: א לטיפוס וביצוע עבודות שאינן ממושכות או מאומצות או שאינן מחייבות את הטיית גוף האדם באופן שיגרום לו אבדן שיווי משקל. ב. למעבר בין מפלסים שונים. -בעת עבודה עם סולמות, יש להקפיד על "הוראות הבטיחות – סולמות" -כל סולם יענה לדרישות התקן...