0

תיקון תקנות הבטיחות בנושא פיגומים

תיקון לתקנות הבטיחות בעבודה עבודות בנייה , אושר בתאריך 2019/ינואר  בוועדת העבודה והרווחה של הכנסת. התיקון מתייחס לשימוש והקמה של פיגומים באתרי הבניה. להלן עיקרי השינויים בתקנות: מי שברשותו מנוי למכון התקנים, יכול להוריד את ת"י 1139 חלק 1 עם מוסף התרגום. לתשומת לבכם זהו מוסף תרגום , ולא תקן...

0

ההחלטה האם לשנות את תקן הפיגומים שמוצבים באתרי הבנייה בישראל נדחתה

בסיום דיון שקיימה היום (א') ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת בראשות ח"כ אלי אלאלוף, הוחלט שהוועדה תקיים דיון נוסף בעניין כבר מחר (ב') ודיון המשך ביום שלישי הקרוב. הדיון התקיים בצל אירועי מחאה של קבלני הפיגומים, שמוחים על הכוונה לשנות את תקן הפיגומים הקיים, בתקן אירופי. המהלך נעשה כדי להציב באתרי הבנייה פיגומים בטיחותיים...

0

תקנות הבטיחות החדשות בנושא פיגומים

תקנות הבטיחות החדשות הנוגעות לפיגומים באתרי הבנייה. כוללים את ההרחבות החדשות בנוגע לשימוש מחייב בפיגומים על פי התקן האירופי החדש. בשל כך, נכנסו לתוקף לוחות הזמנים המחייבים שימוש בפיגומים אלה. לקריאת התקנון לחץ על הקישורתקנות פיגומי0