0

עבודות אסבסט צריכות להיעשות בידי גורמים מוסמכים ועל-פי דרישות המשרד לאיכות הסביבה

סיכנו את הציבור – וישלמו: המשרד להגנת הסביבה הטיל עיצום כספי בסך 2.8 מיליון שקל בשל יצירת מפגע אסבסט בעת ביצוע עבודות תשתית בראש העין; העיצום הוטל על תאגיד המים עין אפק והחברה הכלכלית של עיריית ראש העין, ועל שתי חברות קבלן אשר ביצעו עבודת אסבסט ללא היתר ויצרו מפגע...