0

עדכוני הנחיות קורונה התחום החקלאות

חוזר מיוחד לאגודות בעניין היערכות האגודה וחבריה למצב המיוחד ולהוראות הרשויות(קובץ pdf) הנדון: שהיית עובדים פלשתינאים בישראל הנדון : עדכונים במשק המים) הנדון: כינוס אסיפות כלליות וקיום ישיבות ועד נוכח ההגבלות החדשות למלחמה בנגיף הקורונה הנחיות ושירותי משרד החקלאות בנוגע למגפת הקורונה רשות המסים דוחה בחודשיים את מועד הגשת הדוחות...