0

קסדת מגן לבניין – מה משמעות הצבעים של קסדות המגן בעולם ?

בענף הבנייה ישנה משמעות לצבע קסדת המגן  אותו חובש כל אחד מהנמצאים באתר הבנייה. מובא לפניכם הפירוט של תפקידו של כל אחד מחובשי קסדת מגן לבניין ברחבי העולם.   אם מדברים על פונקציה וצבע, נבדלים הסוגים הבאים של קסדות המגן בבנייה. אבל זוהי מערכת כללית ולא כתובה של קידוד צבעים....