0

חוק הסדרת העיסוק בקרינה מייננת של המשרד להגנת הסביבה עבר בקריאה ראשונה בכנסת

 השרה להגנת הסביבה, עידית סילמן: "השימוש בחומרים רדיואקטיביים חיוני לרפואה, לתעשייה ולכלכלה, ועלינו לשמור ולפקח על מקורות הקרינה ועל העוסקים בחומרים אלו, כדי לשמור על בריאות הציבור והסביבה. הצעת החוק של המשרד עתידה לייעל ולשפר את הפיקוח על העוסקים בקרינה מייננת"  עוד מדברי השרה להגנת הסביבה, עידית סילמן, במליאת הכנסת:...