0

שלטי בטיחות בחשמל

שלטי הבטיחות משפרים ומעלים את המודעות לבטיחות. קיימים שלטי איסור, המונעים שימוש בציוד מיתוג כדי למנוע הפעלתו במהלך עבודות תיקון ותחזוקה, שלטי אזהרה, ושלטי מנע. אני שמתי לב לחוסר בשלטי מודיעין או הדרכה, שולות מנע, המיועדים להתקנה במקומות שבהם קיימת סכנה למגע בלתי מתוכנן עם חלקים חשמליים חיים, או סכנה...