0

תקן ישראלי 1109

אזכורים של תקן ישראלי ת"י 1109 בתקנות החשמל בתקנה 3(ג( בתקנות החשמל )מעגלים סופיים הניזונים במתח עד 000,1 וולט( נקבע: "ציוד חשמלי במעגל סופי יתאים לדרישות התקן". לפיכך, כל בית תקע תעשייתי חייב להתאים לתקן הנוגע לו, כלומר ת"י 1109 או תקן 60309 IEC. מעבר לדרישה כללית זו, בחלק מתקנות...